Maliarstvo, grafika

Image
Maľba v kontextoch, kontexty maľby - Jana Geržová
16,10 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Obrazy, které by neměly existovat - neuvedený,Lidia Běhounková
16,79 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Po celém světě se vyskytují obrazy z různých časových údobí, které skrývají tajemné a mysteriózní motivy. Malby a fotodokumenty, u nichž lze falšování zcela vyloučit, přesto ale odporují zdravému lidskému rozumu: moderně působící jeskynní malby, podivuhodné ikony, zobrazené UFO na obrazech z období renesance, dodnes nevysvětlené fotografie z kosmu pořízené při misích NASA atd. ¦ Jak si vysvětlit „moderní“ grafiti doby ledové? ¦ Kdo byli „bohové z Marsu“ vyobrazeni v pohoří Tassili? ¦ Jak mohly vzniknout nevysvětlitelné otisky na „svatých rouškách“? ¦ Existovaly již ve středověku fotografie a hologramy? ¦ Pochází zázračný meč Excalibur z Toskánska? ¦ Jaké záhady se skrývají za freskovitým kostelním uměním? ¦ Je nějaké racionální vysvětlení pro krvácející a plačící obrazy nebo zázraky konající ikony? ¦ Proč jsou na starých freskách a malbách znázorněny „neznámé létající objekty“? ¦ Potvrzují aktuální fotografie z kosmu existenci mimozemských inteligencí?
Jiří Georg Jilovský - Arno Pařík
41,28 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Jiří Jílovský (1884-1958) vstoupil do profesionálního života po ukončení pražské akademie v roce 1908, kdy se ve skupině Jung-Prag zaujal místo Richarda Teschnera. Mimo knižní úpravy byl autorem ex-libris, u kterého se řadí mezi zakladatele žánru, jako takového. Byl virtuózním kreslířem a ovládal všechny grafické techniky. V malbě se především zabýval portréty, malbou v plenéru a starou Prahou. Tu zachycoval i v grafice. Dá se označit spolu s Aloisem Wiererem za poslední novoromantické malíře. Důležité bylo i jeho členství v pražské zednářské lóži Schlaraffie, sídlící ve Štěpánské ulici. Řada prací, zejména z počátku jeho tvorby, se zaobírá mytologií, pohádkou a symbolikou. V jeho podání má každý prvek svébytný význam, například v grafikách staré Prahy si pohrává s oblohou, která určuje náladu, zatímco drobná figurální stafáž vypráví příběh. Za druhé světové války jeho dva synové zemřeli v koncentračním táboře. On sám přežil zásluhou toho, že ho z Osvětimi převezli do Sachsenhausenu, kde byl zaměstnán v padělatelské dílně (příběh byl zfilmován pod názvem Ďáblova dílna), která vyráběla padělky anglických liber. Po návratu z koncentračního tábora se snažil vrátit se ke své práci. Ateliér byl stejně, jako u řady dalších česko-německých autorů za války zničen. Většina volných prací, tak nenávratně zmizela. Jiří Georg Jílovský umírá zapomenut v roce 1958. Arno Pařík, největším znalec Jilovského tvorby, ji přehledně propojil do tematických kapitol, rozsáhlý obrazový doprovod je sumou toho nejlepšího z jeho díla.
Juraj Kollár – Square One - Katarína Bajcurová,Eva Skopalová
33,25 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Square One je názov čerstvo vydanej monografie Juraja Kollára. Je komprehenzívnou publikáciou obsahujúcou veľkú časť jeho umeleckých diel, ktoré sprevádzajú analytické texty historičky a teoretičky umenia Kataríny Bajcurovej. Skúma v nich rôzne polohy, témy a aspekty Kollárových prác, od portrétu ku krajine a k jeho takzvaným “skladaným obrazom”, pričom objasňuje aj jeho umelecké prístupy a techniky. Bajcurová píše: “To, čo ho zaujíma na prvom mieste nie je maliarsky výraz alebo belle matiere sama o sebe, aj keď by sme si to spočiatku myslieť. Kollár sa skôr cez komplexnú materiálnu textúru maľby a maliarsku podstatu usiluje zvýrazniť vizuálnu a haptickú esenciu, štruktúru objektu a jeho skúsenosť s realitou, ktorá ostáva v umelcovej mysli. Nanášaním niekoľko-centimetrových vrstiev farby mení maľbu na reliéf a tá tak na seba berie charakter objektu.” Okrem tohto textu kniha rovnako obsahuje rozhovor umelca s teoretičkou Evou Skopalovou, ktorý sa dotýka aj filozofických otázok o podstate maľby.
Leonardo - Daniel Kiecol,Janka Jurečková
11,35 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Božský maliar a všestranný génius - aj takmer 500 rokov po svojej smrti nás Leonardo da Vinci stále fascinuje. Táto bohato ilustrovaná publikácia umožňuje spoznať celú škálu rozsiahleho diela tohto fenomenálneho umelca a učenca.
Ex graphicis - Vladimír Suchánek
38,48 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Reprezentativní výběr z rozsáhlé tvorby Vladimíra Suchánka zahrnuje jeho komorní grafiku: ex libris, ex musicis, drobné grafiky a příležitostné tisky, reprodukované převážně v autentické velikosti. Předmluva: Blanka Stehlíková. Součástí je úplný soupis Su
Surrealismo-Visual Encyplopedy of Art
9,45 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Surrealizmus bolo obdobie, ktoré Breton nazval:“obdobie bez akýchkoľvek estetických a morálnych zaujatostí.“ Bolo to obdobie rozkvetu tvorby známych umelcov ako Salvador Dálí, Joan Miró či mnohých ďalších. Táto knižka vás oboznámi s najznámejšími a najdôležitejšími obrazmi, ktoré boli v období surrealizmu namaľované.
Az Árpád-ház szentjei - Somogyi Győző festményei - Mária Puskely
8,85 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
"1999. június 16-án IV. Béla lányának, Boldog Kingának a szentté avatásakor mondta II. János Pál pápa, hogy a dinasztiák közül az Árpád-ház adta a legtöbb szentet és boldogot a katolikus egyháznak. Illő, hogy mi magyarok megismerjük őket. Tetteikkel bekeretezett arcképcsarnokukat Somogyi Győző alkotta meg. A szent művészet célja mindig egy volt: Istenhez vezetni minket. A második helyen a Boldogasszony áll, Szent István rendeletéből Ő a magyarok patrónája. Majd következnek a többi szentek. Legtöbbjük idegen országba került, ezért alig ismerjük őket. Máriával együtt esedezzenek értünk, nemzetünkért Krisztusnál! "
Retrospektiva / Retrospective - Michael Rittstein
49,12 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Účelem této retrospektivní publikace je umožnit čtenáři poznat, pokud možno vyčerpávajícím způsobem, Rittsteinovo dílo v kompaktním formátu a ve vizuálně mimořádně atraktivní podobě. Vybrat právě sedmdesát nejlepších Rittsteinových děl rozhodně nebylo lehké. Z jeho bohaté tvorby jsme se snažili vyselektovat sedmdesátku děl, které jsou nejen špičkové nebo emblematické svou podstatou, ale současně umožňují chronologickým způsobem zachytit jeho umělecký vývoj prakticky od vstupu na výtvarnou scénu až do současnosti. Věřím, že se nám to společně s profesorem Rittsteinem podařilo, za cenu minimálních kompromisů. Kniha je obohacena emotivním, expresivním a erudovaným uměleckohistorickým zhodnocením Rittsteinovy tvorby z pera kunsthistorika dr. Martina Šugára a výběrem vzácné fotodokumentace z umělcova osobního a výtvarného života.
Slavné obrazy - Mistrovská díla v souvislostech - Kolektív autorov
36,52 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Tato publikace poskytuje vynikající vhled do malířského umění od středověku do současnosti. Velkolepou galerii ikonických obrazů, které jsou představeny v úchvatných detailech, doprovázejí fascinující příběhy jejich vzniku a výklad použitých technik, symbolů a skrytých významů. Životopisy umělců v historicko-společenském kontextu nabízejí odpovědi na otázky, čím byly tyto nejvýznačnější malby ovlivněny a inspirovány a jak ovlivnily budoucí vývoj umění.
Niko Dic - Mária Horváthová
42,66 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Niko Dic
Juraj Gábor. Kresby z pantografu / Pantograph drawing - Juraj Gábor,Ján Kralovič
16,10 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Kniha Kresby z pantografu predstavuje výber nákresov Juraja Gábora k priestorovým realizáciám a výstavným projektom z rokov 2013 - 2016. Kresby boli vytvorené ručne. Charakter architektonických náčrtov sa strieda s prácami zdôrazňujúcimi abstraktné tvaroslovie, ktoré evokuje nemateriálne princípy (atmosféra, svetelnosť, rytmus, gradácia a i.). Vyznenie kresieb spoluvytvára druh papiera – jednotlivé priesvity odhaľujú pred nami nové vizuálne vzťahy. Kresba je pomalým médiom. Vyžaduje čas i sústredenie nielen na strane autora, ale aj diváka/diváčky. Podstatným prvkom tvorby Juraja Gábora je snaha upriamiť našu pozornosť na často zanedbávané detaily a v neposlednom rade porozumieť, ako a na čo sa dívame.
Jiří Anderle - Zlatý věk - Jiří Anderle,Jan Tůma
8,84 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Kniha Zlatý věk s podtitulem s Janem Tůmou o životě a díle je záznamem tří setkání malíře a rozhlasového režiséra Jana Tůmy s malířem a grafikem Jiřím Anderlem na výstavě Panoptikum / Cabinet of curiosities v galerii Obecního domu v Praze 2016–2017, uspořádané k 80. narozeninám Jiřího Anderleho. Setkání nad reprezentativním výběrem obrazů a grafických listů, nabízejícím pohled na peripetie života a tvorby Jiřího Anderleho, určily také formální podobu knihy. Vedle rozhovorů a biografických vstupů jsou součástí textu úvahy, vyvolávané jednotlivými reprodukovanými díly. Společným jmenovatelem těchto úvah je mystický obraz Zlatého věku, což je téma trvale přítomné v kulturních dějinách světa, promítající se do umělecké tvorby a zcela jistě také do individuálního prožitku štěstí.
Koutní plachty Slovenska - Monika Tauberová
14,29 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Koutní plachta či koutnice byla v české lidové kultuře plachta oddělující postel šestinedělky umístěnou v koutě od zbytku světnice. Toto místo nesměla za normálních okolností žena opustit, jinak mohla vystavit nebezpečí sebe, dítě i okolí, včetně lidí, zvířat, věcí i živlů. Zvyk izolovat šestinedělku byl rozšířen po celém světě. Celobarevná publikace představuje sbírku slovenských koutních plachet ze sbírek Národního muzea. Ikonografický, umělecko-řemeslný i historický výklad provází bohatý obrazový materiál, zachycující krásu těchto nádherně zdobených, především vyšívaných památek lidové kultury, spjatých s tématy porodu a šestinedělí.
Ze svobody do svobody - Václav Roháč
25,54 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Knížka mapuje množstvím barevných obrázků i textem různé události a i běžný život od ledna 1948 do prosince 1989. Městečko Rusice byste hledali marně, a přesto jste v něm buď vy sami, nebo alespoň vaši rodiče kdysi žili. Rusice jsou barevnou a barvitou vzpomínkou na totalitní časy, jak ji zachytil výtvarník Václav Roháč. Jeho vzpomínání je trochu vážné, více úsměvné, ale především nostalgické, jak už to u vybavování si zašlých dějů bývá. Mimořádnou pozornost věnoval pečlivé drobnokresbě dobových reálií, záležet si dal zejména na zachycení vývoje automobilů a jiné dopravní techniky.
Hippolyt Soběslav Pinkas - Kristýna Brožová
51,73 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Hippolyt Soběslav Pinkas (1827–1901) byl jedním z prvních „českých Pařížanů“, který prožil část svého uměleckého života ve Francii. Studoval malbu v ateliéru Thomase Coutura ve stejné době jako Édouard Manet, s nímž ho spojoval zájem o realitu a nekonvenčnost. Krajinářské náměty Pinkas hledal ve fontainebleauském lese, kde se dostal do okruhu předních francouzských malířů později nazývaných jako barbizonská škola (Jean-Baptiste Camille Corot, Jean-François Millet). Tato kniha poprvé komplexně pojednává o Pinkasově díle v kontextu francouzského malířství a sleduje umělcovu tvorbu od karikatur z revolučních let 1848–1849 až po zásadní malby vystavované na pařížských Salonech. Zvláštní pozornost věnuje obrazu Pohřební řeč o oběšenci (někdy nazývaným Modlitba za oběšence), který je unikátní nejen svým námětem, ale i příběhem, jenž se začal psát několik let před jeho vznikem a pokračuje do současnosti. Publikace přibližuje také Pinkasovu účast na Salonu odmítnutých v roce 1863, kde se jeho Stařec a smrt ocitl ve společnosti Manetovy Snídaně v trávě (tehdy nazvané Koupání). Hippolyt Soběslav Pinkas patřil k malířům, kteří dokázali sledovat aktuální umělecké tendence (realismus), a přestože je dnes známější jeho vnuk Jiří Voskovec, náleží mu díky malířské tvorbě i posilování česko-francouzských vztahů významné místo v dějinách evropské kultury.
Kurz malování prsty - Linda Hroníková
19,29 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Štětce stranou! Autorka Iris Scott přichází se svými převratnými kurzy malování prsty, které jsou skvělé pro všechny, zvláště pro začátečníky. Malování prsty je klasická forma meditace a terapie „hrou“, ideální pro všechny fanoušky relaxačních omalovánek pro dospělé a jiných druhů relaxace pomocí tvoření. Srozumitelné návody vám pomohou najít odhodlání vytvořit svůj první projekt malovaný prsty a tento druh tvoření si zamilovat. Iris nám ukazuje, jak pomocí své jednoduché techniky, kdy barvy samy utváří malbu, vytvořit bez pomoci štětců impresionistický obraz, který oplývá životem. Díky kompletním návodům krok za krokem zahrnujícím podrobné instrukce a detailní fotografie si budete připadat, jako byste se účastnili jednoho z populárních Irisiných kurzů. Kurz malování prsty obsahuje překrásné malby jako Kapři Koi, Mokrá silnice, Červené květiny a Slečna mezi listy, na kterých se naučíte vytvořit bezchybné umělecké dílo za jeden den, abyste si jej pak mohli pověsit na zeď nebo někomu věnovat jako originální dárek. Udělejte si volný víkend a trochu si zašpiňte ruce!
Naučte se malovat: Akryl – 50 malých obrázků - Mark Daniel Nelson
17,14 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Objevte kouzlo akrylu skryté v drobných malbách.Chcete se naučit techniku akrylu, ale při pohledu na velké prázdné plátno či papír se vám rosí čelo? Nemáte tolik času jako Michelangelo při malbě Sixtinské kaple? Chcete zkusit něco nového, prohloubit své malířské schopnosti? Pak je tato kniha přesně pro vás.Tato jedinečná kniha představuje ucelený kurz malby akrylem založený na výuce klíčových technik. V průběhu vašeho putování jednotlivými částmi publikace vám autor každou techniku názorně vysvětlí pomocí drobné malby na čtvercovém podkladě o hraně 12,7 cm (5 palců). Poté, co se propracujete až na poslední stránku, získáte úžasnou kolekci rovné padesátky drobných malbiček na desce, papíru či plátnu, které budou svědčit o vašich dovednostech i kreativitě.Osvoboďte se od kreativních mindráků a nahraďte je nutkavou touhou namalovat ještě alespoň jeden další čtverec!Mark Daniel Nelson studoval klasické sochařství a kresbu na prestižní škole klasického sochařství La Scuola v Denveru. Má také titul z vizuální komunikace z Coloradského uměleckého institutu. Vyučoval anatomii člověka, historii umění a olejomalbu v denverském Svazu studentů umění a v Curtisově centru pro umění a humanitní studia. Jeho práce můžete najít v mnoha veřejných i soukromých sbírkách po celých Spojených státech.
Jaroslav Valečka - Kolektív autorov
37,96 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Monograficky zaměřená publikace, přinášející reprezentativní a ucelený výběr z tvorby Jaroslava Valečky z let 2010-2015, představuje autora, který se vyprofiloval v nepřehlédnutelnou osobnost současné střední umělecké generace v návaznosti na dlouhou tradici české krajinomalby a symbolistní imaginace. Kromě Valečkových typických, okouzlujících krajin s dalekými horizonty a magickými světelnými situacemi odhaluje tato kniha skryté, niterné zdroje jeho díla - odkrývá provázanost autorovy tvorby s krajem jeho dětství, zádumčivě melancholickým prostředím Lužických hor a „mrazivými“ příběhy jeho obyvatel. Úvodní studie pochází z pera proslulého britského teoretika a kurátora Edwarda Lucie-Smitha, autora více než stovky publikací z oblasti dějin umění a poezie, jehož nejznámější kniha Art Today (1995) zůstává neopominutelným manuálem současné světové umělecké tvorby. Další zasvěcené studie o Valečkově díle napsaly historičky umění Martina Vítková, Rea Michalová, a kurátorka Veronika Marešová.
Mucha - Sarah Mucha
18,89 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Muchovo zaujetí pro vše nové obsáhlo architekturu, design interiérů, fotografii, knižní grafiku, sochařství nebo návrhy užitého umění. A právě tyto dosud neprozkoumané oblasti Muchovy tvorby kniha čtenářům zasvěceně představuje prostřednictvím dokonale barevných reprodukcí.
Zdena Šafka - Martin Dostál,Zdena Šafka
18,29 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Publikace vyšla u příležitosti výstavy v galerii Villa Pellé. Zdena Šafka * 17. února 1953 Praha Malířka, textilní a kostýmní výtvarnice, scénografka, pedagožka, restaurátorka 1971–1973 Školský ústav umělecké výroby Praha 1974–1981 Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha (Bohuslav Felcman) V letech 1983–1989 byla kostýmní výtvarnicí v Divadle F. X. Šaldy v Liberci. Pak začala podnikat jako oděvní návrhářka pod logem Zdena Šafka (1989–1998). Přišlo několik ocenění i zakázka na slavnostní uniformy pro olympijské hry v Lillehammeru (1994), ale podnik se nepodařilo udržet. Následovalo pětileté období, kdy autorka působila jako odborná asistentka na Katedře designu Technické univerzity v Liberci. Teprve potom šla na volnou nohu a věnovala se plně volné tvorbě. Vedle práce na tapiseriích začala také malovat. Od figurální tvorby postupně přecházela ke krajinám a přírodě. Když získala dům v Kryštofově Údolí, začala pracovat na sérii Nejkrásnější viadukt, která byla poprvé vystavena v místním Muzeu betlémů (2014). Pak přišlo další zjednodušování forem až téměř na plošný obrys. I přesto je zejména z obrazů „lesních interiérů“ cítit, že jsou inspirovány Jizerskými horami. V roce 2017 jí vyšla monografie. Působí ve Vraném nad Vltavou a Kryštofově Údolí.
Martin Kellenberger - Bohumír Bachratý
62,70 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Monografická publikácia venovaná tvorbe Martina Kellenbergera , slovenského výtvarníka, maliara, grafika a ilustrátora i tvorcu poštových známok a animovaného filmu. Mapuje jeho bohatú tvorbu a život. Svojou tvorbou sa presadil v medzinárodnom kontexte aj doma na Slovensku a získal viacero významných ocenení. Resumé je v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku. Kniha ukazuje veľkého autora v celej šírke námetov , techník a experimentov. Prezentuje i fascinujúcu maľbu a ilustrácie ktoré diváci poznajú z množstva krásnych kníh ktoré ilustroval. Figurálne kompozície obrazov ako „ Meranie Trójskeho koňa „ , „ Rekonštrukcia Odysea „ a ďaľšie striedajú Parižske inšpirácie a nádherná austrálska krajina , v Kellenbergerovom prevedení , unikátna na Slovensku i vo svete. Vitajte v monografii vzácneho výtvarníka , v jeho vinici osviežujúceho kumštu. Už roky tvorí diela vzácnej harmónie a syntézy. Spája v nich obrazové prvky, zrelú maliarsku kvalitu, rytmickú dekoratívnu skladbu i lyrický, poetický kolorit. To všetko ešte umocňujú jedinečné aspekty autorskej obrazovej reči , divadla, hudby a piesní ako svojských múzických hercov jeho obrazových kompozícií inscenovaných na javisku otvorenej obrazovej panorámy. Na tomto javisku dominuje intenzívny, ale citlivý a podmanivý kolorit. Hra farieb. Ich veselosť, vitalita, optimizmus a harmonický súlad aj v jemných kontrastoch. Spolu s koloritom je tu aj ilustrátorské rozprávačstvo kresby. Znaková štylizácia. Archetypy geometrie. Letristické prvky. Častý otáznik, ktorý odpovedá. Aj ornament je tu na moment a – večnosť....
Vyzliekanie z kroja - Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918 2. časť - Ľubomír Longauer
65,55 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Druhý diel cyklu Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918 Vyzliekanie Slovenska z kroja sa zaoberá prienikom modernej typografie a úžitkovej grafiky na Slovensko. Modernú, tzv. novú typografiu začali na Slovensku šíriť intelektuáli z okruhu kultúrno-politického mesačníka DAV. Na osudoch davistov autor približuje vývoj avantgardy a nakoniec aj tragické osudy jej slovenských, ale i niektorých českých protagonistov, a to nielen v oblasti úžitkovej grafiky, ale i v širšom kultúrnom kontexte. Výučbu a vývoj typografie u nás podstatne ovplyvnila Škola umeleckých remesiel (ŠUR) v Bratislave, a tak autor predstavuje nielen školu, ale aj okruh grafikov, ktorí priamo s touto školou súviseli. Mikuláša Galandu, Ľudovíta Fullu, Zdenka Rossmana, Josefa Rybáka či Karola Jaroňa približuje v medailónoch, ktoré mapujú ich celoživotný vývoj v úžitkovografickej tvorbe. Publikácia je bohato ilustrovaná stovkami dobových prác, z ktorých väčšina v tomto rozsahu a kontexte ešte nebola publikovaná.
O vílách a snech - Léna Brauner
40,60 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Vizuálně podmanivé putování mezi realitou a snem. Léna Brauner se uvedla na scénu jako malířka vyhýbající se ustáleným formám, avšak se silným a rozpoznatelným rukopisem. Proslavily ji obrazy a díla z netradičních materiálů, její tvorba ovšem stále více veřejně prosakuje i do jiných sfér. Knižní debut O vílách a snech je souborem myšlenek, úvah a nálad sesbíraných v posledních letech. A první a dosud jedinou komplexnější sbírkou jejích půvabných ilustrací... Vstupte do obrazotvorného světa Lény Brauner, do prostoru zabydleného zvláštními bytostmi i vílami, které dokážou moudře promlouvat k lidské duši. Do světa hlubokých prožitků, kde se v tazích štětce snoubí mezi barvami umělecká realita se snem.
Piačka - Ľudovít Petránsky
66,41 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Monografická publikácia venovaná tvorbe slovenského výtvarníka, ilustrátora, maliara, grafika a tvorcu poštových známok Igora Piačku. Výpravná, bohato ilustrovaná publikácia mapuje tvorbu a život slovenského výtvarníka Igora Piačku (1962), pričom dôraz je na poslednej dekáde. Knižná ilustrácia, maľba, grafika, kresba, známková tvorba – to všetko sú záujmové oblasti autora, ktorý sa svojou tvorbou presadil aj v medzinárodnom kontexte a získal viacero ocenení. „Kresba je stále skeletom mojej tvorby, ale maľba je zase telom a farba krvou v cievach,“ hovorí v rozhovore Igor Piačka, čím vystihol podstatu svojej tvorby. Tento rozhovor, ale aj ďalšie texty známych osobností čitateľom približujú ústrednú ambíciu tvorby Igora Piačku – divácky zrozumiteľne a na vysokej výtvarnej úrovni predstaviť neutíchajúcu túžbu po tom, čo nám tak často chýba v súčasnom svete: estetiku ľudskej, najmä ženskej krásy. Autorská estetika je zdôraznená vysokým remeselným majstrovstvom, ktorá je umelcovi ako absolventovi legendárneho oddelenia prof. Albína Brunovského na VŠVU v Bratislave vlastná. Monografia má potenciál okrem obdivovateľov slovenského výtvarného umenia a tvorby Igora Piačku osloviť všetkých milovníkov krásy. Publikácia je dvojjazyčná – slovensko-anglická. *** A monograph devoted to the creative work of Slovak artist, illustrator, painter, printmaker and postage stamp designer Igor Piačka. This narrative and richly illustrated book maps the art and life of Igor Piačka (born 1962), with the stress on what he has done in the last decade. Illustrating books, painting, graphic prints, drawing, and designing stamps all interest a man whose work has brought him an international reputation and several major awards. “Drawing is still the skeleton, the framework of my art, while painting is again the body and colour of the blood flowing through the veins,” captures Piačka in an interview the essence of his work. This conversation, and also other texts of well-known personalities in Slovakia’s art scene, provide readers with a closer look at the central ambition behind his art, presenting in a friendly and comprehendible way and yet at a high artistic level an unrelenting desire for what is so often lacking in the contemporary world – the aesthetics of human and especially feminine beauty. They are embodied in his own craftsmanship, developed in the crucible of Prof Albín Brunovský’s legendary department at the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, from where Piačka graduated. The monograph has the potential to appeal to those who enjoy beauty in art and additionally anybody that admires the fine art produced in Slovakia and from Igor Piačka. Published in two languages: Slovak and English
Základy realistické kresby - 2., rozšířené vydání - Jana Petrásková
13,81 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Tato kniha vás provede neobyčejným dobrodružstvím. Naučíte se podle ní kreslit. Především se však naučíte vnímat svět jiným způsobem. Odložte i vy své zábrany a vydejte se na dobrodružnou cestu objevování sebe sama a svých utajených dovedností. Hlavní část nového vydání knihy uvádí postupy, jak zvládnout základní prvky výtvarného jazyka – čáru, plochu, světlo a stín. Čtenář se dozví i si vyzkouší, jakým způsobem vnímají svět výtvarníci, a naučí se tyto dovednosti používat. Kniha je doplněna kapitolou o dalších možnostech kresby a volné tvorby. Na příkladech ukazuje různé kresebné styly a různé náměty. Pro barevnou přílohu poskytli nové ilustrace mladí výtvarníci.
Miro - Roland Penrose
18,95 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
A new edition of this classic survey on the life and work of Spanish surrealist, Joan Miro, by his close friend, historian and fellow artist Roland Penrose. Among the great 20th-century masters, the surrealist painter Joan Miro stands out for the atmosphere of wit and spontaneity that pervades his work. Miro's art went through many phases, and its major features - his signs and symbols, his series of anguished peintures sauvages in the 1930s, his lyrical, poetic gouaches, his monumental sculptures and ceramics, his unprecedented use of poetic titles, and his attachment to nature and to the night - are discussed here by Roland Penrose, a friend of the artist for almost five decades. A brief epilogue by Eduardo de Benito, London correspondent of the Spanish art periodical Lapiz, illustrates the developments of Miro's last years. This new revised edition, now illustrated in colour throughout, includes a foreword by Antony Penrose, outlining the relationship between his father and the artist, as well as updates to the Bibliography.
Ivana Štenclová - Kolektív autorov
64,74 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Na současné výtvarné scéně lze najít jen málo autorů, kteří zůstávají věrní jednomu a navíc tak tradičnímu námětu portrétu, jak to již přes dvacet let činí Ivana Štenclová. Dokázala jej formálně rozvinout do překvapující šíře a dodat mu nečekané niterné obsahy, na jejichž pozadí je mimo jiné možné rekonstruovat klíčové momenty jejího života. Malířka ve svém díle zkoumá jemné nuance vztahů a díky nim dokáže vystavět strhující příběhy, jež se svou intimitou a existenciální naléhavostí dotýkají každého z nás. K vyjádření emocí využívá vedle kreslířské bravury také invenční technologické postupy a materiálové experimenty. A jsou to právě vynalézavost, originalita i neobyčejná schopnost empatie, díky nimž můžeme Ivanu Štenclovou označit za zcela výjimečnou umělkyni v domácím i zahraničním kontextu.
Obrazy zášti - Eva Janáčová
30,81 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Téma vizuálního antijudaismu nenávisti vůči Židům založené na náboženské odlišnosti a antisemitismu nenávistných obsahů postavených především na národnostním vymezování představuje nedílnou součást místních dějin: dějin náboženské, národnostní a rasové intolerance. Ta mohla pramenit z církevních doktrín, feudálních nařízení a později národnostních požadavků i obecné potřeby nalézt viníka prakticky jakýchkoli společenských problémů. Výstavní katalog jednak představuje známé vrcholy antisemitských resentimentů, jednak reviduje pohled na období, která se obvykle s představou protižidovských nálad nespojují. Ostatně nebezpečí protižidovské vizuality zůstává palčivým problémem také současné doby. Mapování vizuálních projevů antijudaismu a antisemitismu je zároveň zprávou širšího významu, neboť procesy stereotypizace, delegitimizace, dehumanizace i vylučování ze společnosti představují obecnější problém. Ať už jsou namířeny proti jakékoli náboženské, národnostní či sexuální minoritě, jejich základem zůstává vykonstruovaný a imaginární konflikt.
Frida Kahlo a barvy života - Caroline Bernard,Zuzana Soukupová
20,84 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Mexiko, rok 1925. Sedmnáctiletá Frida Kahlo se chce stát lékařkou. Strašlivá autobusová nehoda však její plány zhatí. Pak potká Diega Riveru, proslulého malíře a lamače ženských srdcí, a po uši se do něho zamiluje. Když ji Diego požádá o ruku, okamžitě souhlasí. Jenže on jí nedokáže být věrný, a navíc se zdá, že její touha po dítěti zůstane nenaplněná. Navzdory překážkám se Frida nevzdává svého ideálu bezbřehé lásky a života podle svých představ. Objeví malování a svými obrazy vypráví o svých snech. Přímočarostí, pestrým oblečením a mayskými šperky a samozřejmě originální tvorbou se stane jednou z nejproslulejších malířek naší doby.
Sto let jednoho stromu - Michaela Pejčochová
17,81 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
V listopadu 1951 bylo v Národní galerii založeno oddělení orientálního umění, jehož přednostou se krátce nato stal indolog Lubor Hájek. V průběhu následujících desetiletí se v jeho sbírkách podařilo shromáždit přes deset tisíc předmětů asijského umění a představit je na desítkách krátkodobých výstav. S nebývalým zaujetím připravená publikace Sto let jednoho stromu je věnována Luboru Hájkovi k nedožitým stým narozeninám. Podrobně popisuje okolnosti vzniku sbírek asijského umění před druhou světovou válkou a přibližuje okamžiky založení orientálního oddělení Národní galerie počátkem padesátých let. Ukazuje, z jakých zdrojů sbírky orientálního oddělení čerpaly, a představuje osobnosti, které se na jeho zrodu podílely. Vypráví pohnutý příběh dvou dlouhodobých expozic čínského umění v zámku Troja a v Benešově nad Ploučnicí a téměř detektivním způsobem pomocí dobových dokumentů mapuje okolnosti požáru benešovského zámku v roce 1969, který část asijských sbírek zničil. Závěrečné pasáže knihy představují erudovaného odborníka Lubora Hájka jakožto milovníka a znalce asijského umění, jemuž sbírky někdejšího orientálního oddělení do značné míry vděčí za svou podobu a obsah. Publikace tak přináší detailní vhled do procesů fungování i kontextu institucionálního sběratelství asijského umění v Československu v meziválečném a poválečném období.
Oldřich Kulhánek
65,84 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
U příležitosti autorovy výstavy v České galerii moderního umění v Praze vydalo nakladatelství X2015 v roce 2023 obrazovou monografii akademického malíře Oldřicha Kulhánka, čítající více jak sto čtyřicet barevných reprodukcí, které vznikly po roce 1993. Monografie je rozdělena do pěti samostatných kapitol. Úvodní text napsal Dr. Jiří Machalický.

Vitajte na našej stránke zameranej na podkategóriu Maliarstvo, grafika z oblasti Psychológie a etiky. Naša stránka sa zaoberá štúdiom vzťahu medzi umením a ľudskou psychikou a prináša fascinujúci vhľad do toho, ako umenie môže ovplyvňovať našu mentálnu pohodu. Maliarstvo a grafika majú silný vplyv na naše emócie a myslenie. Našou snahou je preskúmať, ako umenie ovplyvňuje našu psychológiu a emocionálny stav. Zameriavame sa na to, ako umenie dokáže liečiť a poskytovať úľavu od stresu a úzkosti. Budeš tu mať možnosť sa dozvedieť o rôznych psychologických aspektoch umenia, ako je liečebné umenie, expresívne výtvarné terapie a remeselné práce zamerané na seba-sebahodnotenie. Na našej stránke nájdeš informácie o rôznych technikách maliarskeho umenia a grafiky, a to nielen z terapeutickej perspektívy, ale aj z pohľadu estetiky a kreativity. Vysvetlíme ti, ako farby, tvary a kompozície môžu ovplyvňovať naše pocity a náladu, a ako môžeme tieto princípy aplikovať vo vlastnej tvorbe. Okrem toho ti ponúkneme prehľad o etických a morálnych otázkach v súvislosti s malbou a grafikou. Diskutovať budeme o práve na slobodu prejavu, používaní umenia na politické a sociálne posolstvá a zodpovednom využívaní plagátov a iných reklamných materiálov, ktoré môžu mať psychologický vplyv na diváka. Naša stránka bude tiež hostiť online kurzy a dielne, kde môžeš získať praktické skúsenosti a znalosti o maliarstve a grafike z psychologického hľadiska. Zistíš, ako môžeme použiť umenie na vyjadrenie našich pocitov a emócií bez slov. Veríme, že náš web ti poskytne znalosti a inšpiráciu z oblasti maliarstva, grafiky a psychológie. Umelecké diela majú moc a odkrývajú nám aspekty ľudského myslenia a cítenia. Chceme ťa povzbudiť, aby si sa s nami podelil o tvoje vlastné názory a skúsenosti. Zapoj sa do diskusií a objavuj s nami vzrušujúci svet umenia a psychológie. Vitaj na našej stránke o maliarstve, grafike a psychológii!

Image
Produkty

Populárne produkty

Product Images
Sleva 28%
CO88 Hviezdny oceľový náramok 860-180-020003-0000
17,00 €
Uvedená cena je platná k 29.02.2024
Příběh krátkého manželství - Anuk Arudpragasam
15,57 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Broken Throne - autor neuvedený
14,05 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Integrované obvody - 2 - Kolektív
10,01 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Odpustenie oslobodzuje - Odpustenie oslobodzuje
4,66 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Jin jóga jako lék - Stefanie Arend
22,36 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Peter's Railway The Four Seasons (Vine Christopher)
6,16 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Last of the Mohicans (Cooper James Fenimore)
9,36 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Slepec - Christine Brandová
16,92 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Cecil, a cuki cápa
10,73 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Finova pomsta - Amanda Scott
12,90 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Případ Velikého mistra - Melchior Kotnowski,Kameel Machart
13,35 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Hogyan működik az emberi test? - John Farndon
12,11 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Kliatba žltých ruží - Július Balco
8,46 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Karácsonyi matricás füzetem
2,67 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile

24 Result Found
View All
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99