Spoločenské vedy

Image
Dětské hry
22,63 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Autoři z Pražské skupiny školní etnografie se věnují pojmu hry, dětské hry, poté dětským skupinovým hrám na sbírce 1600 záznamů od 1. do 9. třídy. Dvacet let poté, co Miloš Zapletal publikoval monumentální Velkou encyklopedii her pro děti, mládež a jejich pedagogy, se zde prezentuje bez didaktického záměru sbírka tzv. her tradičních, folklorních, které školní dětireálně hrály v letech 1995-2000.
Věcné učení. Pracujeme se školákem s ADHD v mladším školním věku
3,53 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
"Pracovní sešit obsahuje praktická doporučení, náměty a materiály pro osvojení věcného učení u školáků s ADHD v mladším školním věku. Sada pracovních sešitů je praktickou pomůckou pro práci se školákem s ADHD v mladším školním věku.
Smrť ako perspektíva
12,51 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Všetko, čo potrebujete vedieť o smrti. Aby ste sa jej menej báli.
Skrytá slova
6,89 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Skrytá slova jsou sbírkou rad a nabádání, průvodcem na duchovní cestě a pomocníkem v přiblížení se k Bohu. Byla zjevena kolem roku 1858 a v té době byla známa jako „Skrytá Fátimina kniha“, odkazujíc na významnou islámskou tradici.
Raný Husserl a filosofie jazyka. K Husserlově filosofii a myšlení jazyka v obdob
11,07 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Předkládaná kniha nabízí poněkud netradiční pohled na filosofii Edmunda Husserla. Jejím cílem je ukázat, jak se Husserlova fenomenologie rodí a rozvíjí v překvapivě úzké vazbě na tázání po povaze a podstatě znaku, jazykového výrazu a významu.
Non Exit
23,00 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Kniha NON EXIT slovenského maliara a performera Roba Švarca je v kontexte slovenskej filozofickej estetiky ojedinelým fenoménom. Vo svojich esteticko-ontologických esejach reflektuje príbeh moderného a postmoderného umenia, predovšetkým stretnutie sociálnej plastiky Josepha Beuysa s nesubstančnou ontológiou Egona Bondyho.
Budoucnost kapitalismu
17,30 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Hluboké rozpory trhají křehké předivo společnosti západního světa: prosperující města stojí proti odstrčenému venkovu, špičkově vzdělaná elita proti lidem, pro něž je kvalitní vzdělání finančně nedostupné, bohaté země proti chudým. Jak se tyto propasti rozšiřují, ztrácí se i náš smysl pro morální závazky vůči druhým lidem, na němž byl založen poválečný vzestup sociální demokracie.
Nejsou jako my. Česká společnost a menšiny v pohraničí (1945-1960)
17,79 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Kniha vychází z autorovy disertace a přináší nový pohled na počátky socialistické diktatury v poválečném Československu. Na příkladu proměňujícího se vztahu české společnosti i jejích politických elit vůči menšinám dokumentuje, jak poválečná touha po očistě společnosti a přístupnost k násilným řešením otevřely cestu k diktatuře.
Nejvyšší soud USA
22,00 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Autoři Jan Kust a Roman Joch si postavili laťku hodně vysoko, protože pojednání o nejvyšší justiční instanci kolébky konzervativněliberální demokracie je tématem, které v českém literárním prostředí traktováno dosud nebylo. Na své si tak přijdou nejen milovníci anglo - americké právnické literatury, ale i milovníci dějepisů významných institucí, které utvářely a utvářejí dějiny naší civilizace, mezi něž Nejvyšší soud USA bezesporu patří.
Nepočujúce dieťa, nepoznané a nepovšimnuté
9,41 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Autor sa okrem iného venuje definícii nepočujúceho dieťaťa, klasifikuje poruchy sluchu, porovnáva vzdelávanie nepočujúcich detí v minulosti a dnes. V publikácii nechýbajú ani vlastné skúsenosti autora, ktorý sa už takmer 50 rokov zaberá problematikou nepočujúcich.
Orbis Sensualium Pictus (tvrdá väzba)
24,76 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Po mnoha letech opět vychází jedinečné dílo Jana Amose Komenského – ORBIS SENSUALIUM PICTUS (Svět v obrazech), které by nemělo chybět v žádné rodinné i školní knihovně. Jedná se o výbor z Komenského jazykové encyklopedie, která v době svého vydání natolik předběhla dobu, že ještě v následujících staletích – u nás až do počátku minulého století – sloužila jako živá učební pomůcka pro výuku jazyků.
V albánských výšinách
17,47 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
V roce 1908 Edith Durhamová takřka samotná (pouze se svým věrným albánským průvodcem) procházela křížem krážem skrze izolované, málo zmapované a v dané době často démonizované území severoalbánských horských kmenů. To ve své době představovalo jedno z posledních celistvých osídlení v Evropě, kde stále vládlo nepsané zvykové právo.
O politické filozofii, demokracii a střední Evropě
9,18 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Jeden ze zakladatelů české politologie doc. Rudolf Kučera oslavil sedmdesáté narozeniny.
Sebectvo tých druhých
10,35 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
V knihe Sebectvo tých druhých esejistka Kristin Dombek prináša príbeh o tom, ako sa zo zriedkavej klinickej diagnózy stal veľký kultúrny fenomén, úložný priestor pre náš strach a úzkosti z lásky, priateľstva a vzťahov. Autorka sa odosobňuje od hystérie a kreslí jasnú hranicu medzi patológiou a obyčajným sebectvom.
Zákon o rozhodcovskom konaní
76,63 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Publikácia vysvetľuje súčasnú problematiku rozhodcovského konania aj vo svetle zmien v oblasti občianskeho práva procesného a podáva súhrnný a podrobný pohľad na zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní. Komentár pripravil kolektív renomovaných autorov a obsahuje taktiež bohatú relevantnú judikatúru.
Diagnóza neplodnost
17,96 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Kniha zkoumá neplodnost jako medicínsky konstruovanou podmínku a zároveň jako specifický sociální status. Cílem autorčina výzkumu bylo zjistit, jakou roli hraje neplodnost v rámci životní biografie ve společnosti, která si rodičovství vysoce cení a zároveň se vyznačuje jednou z nejnižších porodností v Evropě.
Euroskepticismus a percepce evropského integračního procesu v České republice
10,41 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
V předkládanépublikaci autorský tým projektu Rekonstituování demokracie v Evropě nabízí pohled na proměny české veřejné sféry a české politiky v kontextu přípravy Smlouvy o Ústavě pro Evropu, ratifikace Lisabonské smlouvy a následných voleb do Evropského parlamentu (2009). Období přípravy a ratifikace Lisabonské smlouvy (2004–2009) je velmi podnětné, protože představovalo v České republice klíčový posun hlavního proudu českého politického diskurzu v otázkách Evropské unie. Posun k politickému konsensu o Lisabonské smlouvě a (omezené) akceptaci evropského projektu byl doprovázen „evropeizací“ českého domácího politického konfliktu.
Ideológia a racionalita v dejinách vied o živote
9,50 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
„Vedecká ideológia je evidentne nepochopením metodologických požiadaviek a pracovných možností vedy,“ píše v knihe Ideológia a racionalita v dejinách vied o živote francúzsky filozof vedy a lekár Georges Canguilhem, žiak Gastona Bachelarda a učiteľ Michela Foucaulta. Popritom si kladie aj ďalšie otázky: Čo sú vedecké ideológie a ako sa líšia od antivedy, povery či pseudovedy?
Jazyky reprezentace 2
11,64 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Kolektivní monografie Jazyky reprezentace tematicky i autorsky navazuje na stejnojmennou knihu, vydanou v roce 2012. Prezentuje dvacet českých či anglicky psaných studií, které se z různých úhlu pohledu zabývají tématem vyznačeným podtitulem Reprezentace nacionality jako mocenská strategie v literatuře a popkultuře.
Zlomky
20,81 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Vydání zahrnuje některé nově identifikované zlomky, které ještě nebyly publikovány v dosavadních souborech zlomkú o megaricích. Řecko - české vydání.
Vyučovací styly učitelů
12,13 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Lze nějak roztřídit přístupy učitelů k vyučování a rozhodnout, zda je některý lepší? Manažerský přístup chápe učitele jako manažera učení a získávání znalostí, dovedností, vědomostí a kompetencí.
Rozhovory o interview
8,20 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Knížka Rozhovory o interview navazuje na tituly O fejetonu, s fejetonem (Karolinum, 2007) a Pokusy a dobrodružství: poznámky k eseji (Karolinum, 2008). Cílem publikace je poskytnout různé osobní pohledy na žánr rozhovoru, od vymezování jeho pozice přes nástin dějinného vývoje k jeho současnému místu v médiích včetně internetu. Editoři Barbora Osvaldová a Radim Kopáč vyzvali ke spolupráci zajímavé autory, mezi jinými Marka Ebena, Ivo Fencla, Karla Hvížďalu, Naďu Klevisovou, Janu Klusákovou, Rudolfa Křesťana, Václava Moravce, Ondřeje Neffa, Olgu Sommerovou, Jindřicha Šídla, Martu Švagrovou, Petra Volfa a další.
Prehľad všeobecnej psychológie
8,08 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Všeobecná psychológia je študijným predmetom a vedeckou psychologickou disciplínou, ktorá sa stala neoddeliteľnou súčasťou pregraduálnej prípravy psychológov, učiteľov, sociálnych pracovníkov, ošetrovateľov, vychovávateľov a vzdelávania ďalších profesií, ktoré sú zaradené do systému odborov pracujúcich s človekom. Poskytuje poznatky, ktoré sú bránou k porozumeniu ostatným základným ako i aplikovaným psychologickým disciplínam.
O komunistickém totalitarismu a o tom, co s ním souvisí
5,00 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Štúdia, venovaná histórií a genéze sovietskeho totalitarizmu, je akýmsi novým príspevkom k modernej diskusií o dejinách a zločinoch komunizmu.
Modality v analytické metafyzice
8,04 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Od 60. let dvacátého století se v rámci analytické filosofické tradice, jejímž domovem je převážně anglosaský svět, bouřlivě rozvíjí dříve marginalizovaná metafyzika. K ústředním námětům této tzv. analytické metafyziky náleží problematika významu modálních výrazů: nutnosti, možnosti, nemožnosti a nahodilosti.
Jak srovnávat nesrovnatelné
10,64 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Štúdia hľadá metodické a ideologické predpoklady, z ktorých vychádzala či vychádza medzináboženská komparácia v diskurze religionistiky, biblistiky a tzv. starej orientalistiky.
Etnicita slovanského areálu
11,15 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Kniha navazuje na sérii publikačních výstupů úspěšného projektu "Konference mladýchslavistů", pořádaného na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 23 dílčích studií tohoto svazku je rozděleno do pěti tematických kapitol (Etnicita a etnogeneze prizmatem slovanských jazyků, Minoritní etnika a jejich jazyky ve střední Evropě, Jazyky mezi internacionalizací a národní exkluzivitou, Historický mýtus a jeho role při konstituování moderních národů, Otázka národní sebeidentifikace v literatuře 19. a 20. století).
Filosofie tváří v tvář zániku PB
13,37 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Nové vydanie knihy, v ktorej sa autor zamýšľa nad základnými otázkami a vývojovými prúdmi filozofického myslenia naprieč celým jeho dejinným vývojom od antiky po 20. storočie.
Hannah Arendtová - Martin Heidegger
8,55 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Dlho utajovaná korešpondencia dvoch veľkých intelektuálov. Na pozadí ich vzťahu vykresľuje autorka jedno z najzložitejších období intelektuálnych dejín 20. storočia.
Hrdina v stredoeurópskych a balkánskych literatúrach ...
4,86 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Výsledok medzinárodného projektu Ústavu svetovej literatúry SAV a inštitútu literatúry Bulharskej AV v rokoch 2002 - 2004. Vedci si zvolili za predmet skúmania problém premien hrdinu v literatúrach strednej a juhových.
Nikolaj Losskij: obhájce mystické intuice
10,82 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Ruský myslitel Nikolaj Losskij (1870-1965) se nesmazatelně vepsal do duchovního a intelektuálního života prvorepublikového Československa a v době válečného rozdělení republiky plodně působil též na Slovensku. Ještě před příchodem Losského do Československa představiljeho světonázor František Krejčí.
Polygamné pohlavie. Právo muža na dve ženy
8,96 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
'Škandalózna' kniha rúca paradigmy, ktoré hovoria o vykorisťovaní žien mužmi. To, že ženy sú v akejkoľvek nevýhode voči mužom je rozprávka a blud, ktorú napriek groteskne vyzerajúcej základnej myšlienke knihy, autorka svojimi vynikajúco formulovanými psychologickými, sociologickými a sexuologickými skutočnosťami krok za krokompotvrdzuje.

Image
Kategórie

Prechádzať podľa kategórie

Produkty

Populárne produkty

Chci léčit lidi - Magda Garguláková
8,54 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Život ve znamení Venuše - Hausner Venuše
8,83 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Hudobná výchova 5 učebnica - Brezina,Richard Bönde Pavol
9,88 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Hádanky a pomáhánky - Oldřich Kapoun, Marcela Jaklová
9,20 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Classic Stories of World War II - autor neuvedený
12,30 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Product Images
Zľava 12%
Guess Dlhé oceľové náušnice Falling In Love JUBE02235JWRHT/U
56,40 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
The Age of Revolution (Kovacs Charles)
11,20 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Making Human Beings Human (Bronfenbrenner Urie)
80,04 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Prime of Miss Jean Brodie (Spark Muriel)
9,16 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Tajné babiččiny rady a recepty - Klára Trnková
10,40 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Šla Pavla šalviou - Garan Pavol
6,27 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
50 vzkazů ženám - Michal Brozman
19,75 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Egy riport ára - Anne Raven
11,75 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Vir - Robin Cook
20,05 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile