Ekonómia, manažment, marketing

Image
A kreativitás iskolája - Tina Seelig
11,34 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Tina Seelig nemzetközi sikerszerző, a Stanford Egyetem professzora legújabb kötetében rendkívül népszerű kreativitási kurzusát alakítja át gyakorlati útmutatóvá, amelyben megmutatja, hogyan valósíthatjuk meg a legjobb ötleteinket. - A fantázia kreativitáshoz vezet. - A kreativitás innovációhoz vezet. - Az innováció vállalkozói szellemhez vezet. A kötetből elsajátíthatjuk, miként juthatunk el a képzelőerőtől a vállalkozói szellemig, azaz hogyan dolgozzuk fel a találmányi ciklus négy lépését: - Képzelőerő – olyan dolgok elképzelése, melyek még nem léteznek. - Kreativitás – a képzelet alkalmazása egy kihívás megoldására. - Innováció – a kreativitás alkalmazása egyedi megoldások létrehozására. - Vállalkozói szellem – az innováció alkalmazása, hogy az ötletek megvalósuljanak, melynek során elnyerik azt az erőt, hogy mások képzeletét is inspirálják. Ha minden egyes lépést az előzőre építünk, valami sokkal összetettebbet, érdekesebbet és erőteljesebbet hozhatunk létre. A Kreativitás iskolája alapvető ismereteket nyújt ahhoz, hogy egy meggyőző ötletet valami rendkívüli dologgá alakítsunk át. A vállalkozók sokkal többet tesznek annál, mint ami lehetségesnek tűnik, mégpedig sokkal kevesebből, mint amennyi lehetségesnek látszik. Tina Seelig professzor tizenöt éve tanítja stanfordi diákjait arra, hogyan szabadítsák fel kreatív módon egyedi vállalkozói szellemüket. Legújabb könyvében ezt a bölcsességet osztja meg, inspirációt és útmutatást nyújtva az ötletek megvalósításához.
100 otázok o odpovedí - Manká, škody, odpisy - Kolektív autorov
7,51 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Publikácia je členená do troch kapitol – Autorské príjmy, Manká, škody, odpisy a Rezervy v účtovníctve. Ponúka celý súbor otázok a odpovedí k daným tematickým okruhom spolu s úvodným komentárom... Titul obsahuje: • Autorské príjmy Zdaňovanie príjmov • Manká, škody, odpisy Manká a škody v ZDP a DPH Odpisy z pohľadu ZDP • Rezervy v účtovníctve Tvorba rezerv Rezervy v účtovnej uzávierke Opravy chýb minulých účtovných období • Autorské príjmy Autorské príjmy predstavujú v podstate príjmy plynúce na základe práva duševného vlastníctva. Ich najzákladnejším členením je rozdelenie na: a) autorské práva – práva autorov literárnych a iných umeleckých diel, vedeckých diel, počítačových programov a práva súvisiace s autorským právom, teda práva výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov, výrobcov zvukovo-obrazových záznamov, rozhlasových a televíznych vysielateľov, zhotoviteľov databáz a pod. a b) práva priemyselného vlastníctva – patentové právo, právo ochranných známok, právo na úžitkové vzory, priemyselné vzory, zlepšovacie návrhy, know-how a pod... • Manká, škody, odpisy Manko alebo škoda predstavuje pre daňovníka určitú majetkovú ujmu, s ktorou je potrebné sa vysporiadať nielen z pohľadu majetkovo-právneho, ale aj z pohľadu účtovných a daňových predpisov. Daňové predpisy do istej miery rešpektujú okolnosti, ktoré predchádzali vzniku konkrétnej škody, a umožňujú pri splnení určitých podmienok uplatniť túto majetkovú ujmu do daňových výdavkov v plnej výške alebo s určitým obmedzením, spravidla do výšky prijatej náhrady od poisťovne alebo inej osoby...
Od myšlenky k reálným obchodům - Petr Podhajský
18,29 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Držíte v rukou knihu, jejímž cílem je seznámit vás s burzovním obchodováním (tradingem) a ukázat cestu, jak konkrétně lze v tomto prostředí zvítězit. Cestu od nezbytné teorie až po první konkrétní obchodní přístupy, se kterými můžete začít. Autor knihy má za sebou dvacetiletou osobní kariéru tradera, zkušenosti s mentorováním tisíců obchodníků, je autorem serveru Finančník.cz a několika velice úspěšných knih o tradingu. Ve své nové knize plné poznatků z profesionální autorovy praxe s trhy vám ukáže ty nejdůležitější principy, které dnes vnímá jako absolutně nezbytné pro úspěch v trzích. Principy, jejichž opomenutí vede vesměs ke ztrátám času, financí a iluzí. Úspěšné obchodování v sobě kombinuje mnoho aspektů. Nejpodstatnější je ale především porozumět kontrole podstupovaného rizika a dlouhodobě systematicky přeměňovat příležitosti na reálné obchody. Nezáleží na tom, kolik toho umíte nyní a kolik máte peněz. Podstatné je, za jak dlouho se vám podaří v trzích překonat vlastní ego a koncentrovat pozornost tím správným směrem. Úvod Můj příběh Blok 1 Získáváme první pravděpodobnosti na svoji stranu - Jak na úspěšné čtení trhů? - Co je to edge? - Edge a trading - Pravděpodobnosti, nikoliv predikce - Jak v tradingu získat edge? - Obchodní plán - Backtest a jeho nezanedbatelná funkce v úspěšném obchodování - Jak dosahovat co nejvyšších výnosů? - Tajemství používání sledování správných metrik - Důležité metriky, podle kterých se orientovat - Jaký výnos očekávat? - Jak poznat dobrý obchodní systém? - Reálné příklady výnosů a risku z praxe Blok 2 Nezbytné základy před začátkem obchodování - Obchodování a páka - Náklady na obchodování - Drawdown a obchodování - Jak konkrétně obchodovat? Začínáme u rychlosti - Burzovní vs. mimoburzovní trhy - Výběr konkrétních trhů aneb co obchodovat? Blok 3 Začínáme obchodovat - Obchodovat z počátku jen jeden, nebo rovnou více trhů? - Práce s historickými cenami - Základy čtení cenových grafů - Analýza grafů matematickými indikátory - Dva základní profitabilní styly obchodování Blok 4 Obchodní systém krok za krokem - Vytváříme první obchodní systém - Obchodování sezonnosti - Komplexnější systémy pro swingové obchodování Monday Buyer - Systematické intradenní obchodování futures FinRevers Blok 5 Praxe tradera - S jakým kapitálem začít obchodovat a kolik s ním mohu vydělat? - Jak v obchodování měřit a řídit risk? - S jakými nástroji začít? Blok 6 Psychika a její vliv na úspěch - Úspěšná strategie nemusí být základem úspěchu - Jak si zachovat zdravý úsudek? - Ošálení klamem přeživších - Štěstí vs. schopnost - Ukotvení vnímání výkonnosti - Oddělení přípravy obchodů od exekuce - Vize a dlouhodobý plán jsou potřeba i v obchodování - Trader, nebo trosečník? - Psychická stránka risku Několik rad na závěr Bonusové videolekce Slovník pojmů
Mzdové účetnictví 2021 - Václav Vybíhal
17,77 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných formulářů. Publikace je aktualizována k 1. 1. 2021 v souladu s novelami zákonů. Reaguje na široký vějíř odborných otázek z oblasti mzdové a navazující problematiky, které musí každodenně řešit mzdová účetní a ostatní odborná veřejnost s akcentací spektra novelizovaných předpisů a zapracování všech legislativních změn. Podrobně je vysvětlen postup při stanovení jednotlivých mzdových plnění včetně všech náhrad a příplatků podle zákoníku práce, průměrného výdělku, náhrad za dovolenou, denního vyměřovacího základu včetně jeho redukce, náhrad za nemoc, dále výpočet výše jednotlivých dávek nemocenského a důchodového pojištění, příkladů týkajících se evidenčních listů důchodového pojištění, podpory v nezaměstnanosti i jednotlivých dávek státní sociální podpory. Do textu jsou promítnuty i právní instrumenty nového občanského zákoníku. Předností knihy je rovněž přehledné a praktické zpracování dané odborné problematiky s použitím velkého množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných formulářů. Kniha je určena pro mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, manažery, daňové poradce, auditory a je zároveň nepostradatelným metodickým a praktickým pomocníkem studentů a účetních praktikantů.
Daňové zákony 2021 - úplná znění k 1. 1. 2021 (CZ) - Hana Marková
4,71 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Nejprodávanější daňová publikace v ČR! Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů k 1. 1. 2021 včetně všech čísel zákonů. Pozor - zapracovány jsou i všechny změny nově schváleného daňového balíčku. Různým typem písma jsou přehledně odlišeny změny zákonů účinné k lednu 2021 a pozdější. Změny účinné od roku 2022 a později pak nejsou z důvodu přehlednosti do textu zapracovány. Soubor obsahuje zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, zákon o dani z nemovitých věcí, zákon o dani silniční, zákon o DPH, zákon o spotřebních daních, vybraná ustanovení zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, upravující tři energetické daně , zákon o dani z hazardních her a daňový řád.
Microsoft Word 2010 - Kateřna Pírková,Kateřina Pírková
9,81 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Nemusíte studovat obsáhlé příručky, chcete­li ve Wordu provádět činnosti, které ke své práci či při domácím využití obvykle potřebujete. Dnešní počítače se ovládají vizuálně a interaktivně, proto i naše knihy jsou vizuální a interaktivní. Nepochybujeme, že umíte číst, ale obrázek vydá za tisíc slov a lépe se pamatuje Ke knize je přiložem CD-ROM.
Marketing podnikov cestovného ruchu - Marian Gúčik
15,58 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Za štvrťstoročie fungovania slovenskej ekonomiky v podmienkach trhového hospodárstva sa vytvorili podmienky aj na uplatňovanie marketingu v podnikovom riadení. Cieľom predkladanej publikácie je prispieť k rozvoju marketingového riadenia podnikov cestovného ruchu bez ohľadu na ich veľkosť a predmet podnikania. Z obsahového hľadiska je publikácia venovaná mikromarketingu producentov služieb cestovného ruchu, sprostredkovateľom služieb cestovného ruchu a marketingu atraktivít cestovného ruchu. Len v nevyhnutnej miere si všíma aj problematiku marketingu cieľového miesta cestovného ruchu. Kniha je určená nielen tým, ktorí podnikajú v rôznych odvetviach služieb cestovného ruchu (ubytovacie a pohostinské zariadenia, cestovné kancelárie a cestovné agentúry, návštevnícke atraktivity), ale aj výkonným zamestnancom, ktorí sú nositeľmi marketingu vo svojej každodennej práci.
Ciele a merania ekonomiky firmy - Jozef Chajdiak
4,37 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Životným osudom každého z nás je byť súčasťou ekonomických procesov. Sme súčasťou vstupov do ekonomického procesu, produkujeme či vkladáme kapitál. Výstupy sa na rozdeľovaní ekonomického výsledku z ekonomického procesu. Predkladaná publikácia obsahuje opis, ako sa merajú jednotlivé aspekty ekonomického procesu systémom absolútnych ukazovateľov a ktoré ciele vybrané ukazovatele vyjadrujú... Jozef Chajdiak
Udržateľný rozvoj cestovného ruchu v horských strediskách - Zuzana Gajdošíková
16,48 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Horské strediská cestovného ruchu sú významnou súčasťou ponuky Slovenska na domácom aj zahraničnom trhu. Cestovný ruch sa v horských strediskách považuje za významný zdroj príjmov, tvorby pracovných miest, pridanej hodnoty a multiplikačného efektu, ktorý ovplyvňuje aj nadväzné a zabezpečujúce odvetvia. Z dôvodu vnímania predovšetkým pozitívnych ekonomických účinkov sa cestovný ruch rozvíja v horských strediskách väčšinou extenzívne a jeho cieľom je vybudovať atraktívnu infraštruktúru, zvyšovať počet návštevníkov, a tým aj príjmov, v mnohých prípadoch bez venovania pozornosti životnému prostrediu a miestnym obyvateľom. Cieľom monografie je preto preskúmať rozvoj cestovného ruchu v horských strediskách na Slovensku, rozpracovať predpoklady a navrhnúť koncepciu udržateľného rozvoja cestovného ruchu v horských strediskách. Monografia vychádza z podstaty udržateľného rozvoja cestovného ruchu, zameriava sa aj na prístupy medzinárodných organizácií a inštitúcií, identifikuje ich aktivity a projekty, ktoré vyvíjajú v snahe vysvetliť a zabezpečiť udržateľný rozvoj cestovného ruchu. Následne skúma horské strediská cestovného ruchu, vymedzuje ich charakteristické znaky, faktorovou a korelačnou analýzou pasportizuje slovenské horské strediská. Pozornosť venuje aj skúmaniu platného legislatívneho rámca, ktorý reguluje rozvoj cestovného ruchu v horských strediskách na Slovensku a v zahraničí. Na základe identifikovaných východísk a výsledkov analýz sú v monografii uvedené pozitívne aj negatívne účinky cestovného ruchu v horských strediskách, ako aj analýza modelu organizačnej štruktúry a postojov miestnych obyvateľov k rozvoju cestovného ruchu. Skúmanie dopĺňajú príklady dobrej praxe zabezpečovania udržateľného rozvoja cestovného ruchu v zahraničných horských strediskách, ktoré poskytujú návody, ako čo najlepšie aplikovať princípy udržateľného rozvoja do praxe a činnosti horských stredísk.
Rada školy Školská samospráva - Mária Stanislavová
12,16 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Rada školy ako orgán školskej samosprávy vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických a ostatných zamestnancov v?oblasti výchovy a?vzdelávania. V súvislosti s potrebou právoplatného ustanovenia rady školy a jej dobrého fungovania vzniká v praxi veľa otázok nielen zo strany zriaďovateľov a riaditeľov, ale aj zo strany zamestnancov škôl a rodičov. Mgr. Mária Stanislavová reagovala na potreby praxe a výsledkom jej snaženia je publikácia „Rada školy – Školská samospráva“, v ktorej prináša odpovede na najčastejšie sa opakujúce otázky. Konkrétne postupy pri ustanovení rady školy, zloženie členov rady školy, kompetencie rady školy a ich uplatňovanie v praxi, vzťahy rady školy so zriaďovateľom a riaditeľom školy či školského zariadenia sú len názornou ukážkou oblastí, ktoré čitateľ v publikácii nájde. Z?praktických dôvodov sú súčasťou publikácie aj súvisiace právne predpisy. Publikácia je vhodnou pomôckou pri riešení problémov pri ustanovení rady školy a pri jej ďalšej činnosti. Je určená všetkým základným a stredným školám a školským zariadeniam, zriaďovateľom, riaditeľom škôl a školských zariadení či metodickým orgánom.
Tohle je marketing! - Seth Godin
13,81 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
MŮŽETE DĚLAT TAKOVÝ MARKETING, POD KTERÝ SE S HRDOSTÍ PODEPÍŠETE! V průběhu uplynulého čtvrtstoletí inspiroval Seth Godin miliony podnikatelů, lídrů a fanoušků všech možných profesí. Nyní poprvé nabízí esenci své marketingové moudrosti v jednom dostupném a nadčasovém balíčku. Jeho koncepce vychází z jedné zásadní myšlenky: Vynikající marketéři nevyužívají spotřebitele k řešení problémů svých vlastních společností, ale využívají marketing k řešení problémů druhých lidí. Nevyvolávají pouhý rozruch – zlepšují svět. Základem skutečně účinného marketingu je velkorysost, empatie a emocionální práce. Naučte se definovat nejmenší životaschopný trh. V rámci svého trhu pak získejte důvěru zákazníků. Naslouchejte jejich životním příběhům, abyste je pochopili a pomohli jim najít to, co hledají. A především dejte lidem nástroje, které jim k dosažení jejich cílů pomohou. - Je čas přestat lhát, zahlcovat lidi spamem a stydět se za práci, kterou děláte. - Je čas přestat utrácet peníze za ukradenou pozornost, dlouhodobě se to nevyplatí. - Je čas přestat si plést analýzy sociálních médií se skutečnými zákazníky. - Je čas být vidět. K tomu se nejprve potřebujete naučit, jak se máte dívat.
Szakértői mesterfogások - Russel Brunson
18,30 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Hogyan válj erőteljes vezetővé és építs egy olyan üzletet, amelynek követői fizetnek neked? Milyen koncepciókra, forgatókönyvekre és technológiákra van szükséged az üzleted építéséhez? A szakértői üzletnek kélt típusa létezik. Mindkettő mögött ugyanaz a taktika rejlik, a stratégiájukban viszont egy kicsit eltérnek. Russell Brunson feltárja és elmagyarázza mindkettőt, így el tudod dönteni, melyik illik jobban a célhoz, amit szeretnél megvalósítani.
Cesta ke královskému platu - Dalibor Slivinský
8,60 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
- jak získat královský plat ve svém zaměstnání? - jak se prezentovat na trhu práce? - jak bojovat sami za sebe a za kvalitní odměnu? - inspirujte se příběhy a změňte své chování, královská odměna vás nemine. Autor dokáže ostrým marketingovým viděním popsa
Mikroekonómia Oligopoly a regulované monopoly - Eleonora Fendeková,Michal Fendek
14,44 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Monografia poskytuje relatívne komplexný pohľad na problematiku mikroekonomickej analýzy trhov nedokonalej konkurencie ako nástroja na analytické skúmanie a riadenie hospodárskych procesov na mikroekonomickej a odvetvovej úrovni. Hlavným cieľom monografie je sprístupniť v kompaktnej podobe základné poznatky o produkčnej a nákladovej analýze, o modelovaní trhu dokonalej konkurencie, monopolov, oligopolov a o možnostiach využitia modelového aparátu na skúmanie podmienok rovnováhy na týchto trhoch. V publikácii sa prezentujú poznatky o správaní individuálnych subjektov pôsobiacich na relevantných trhoch s cieľom vysvetliť a zdôvodniť ich prijímané rozhodnutia na báze modelových prístupov a matematických metód. Charakterizujú sa tiež úlohy a funkcie štátu ako významného faktora, ked už nie jednoznačne kreujúceho, tak nepochybne ovplyvňujúceho podmienky trhovej rovnováhy. V predloženej monografii sa zvýšená pozornosť venuje aktuálnej problematike modelovania rovnováhy v podmienkach produktovej a cenovej diferenciácie na regulovaných trhoch sieťových odvetví, ale aj spôsobu kvantifiácie primeraného zisku v modeloch regulácie sieťových odvetví.
I zázrak potřebuje reklamu - Cézar Jan
12,90 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Během vzniku této knihy jsem v naší reklamní agentuře dával číst vybrané pasáže svým mladým kolegyním na postech account managerů. Bylo vidět, že je to svou formou i obsahem mimořádně zaujalo. A co je důležité, nebylo takřka nic, čemu by neporozuměly. Řeklo by se – kniha pro začátečníky v oboru... Jenže stejně kladné až nadšené ohlasy jsem získal i od zkušených marketingových a reklamních matadorů. Zkrátka, sázka na originalitu a kreativitu zpracování autorovi dokonale vyšla. Ing. Radek Jaroš Ideamaker Reklamní agentura Borland Myslím, že je na trhu konečně kniha, která dokázala podat problematiku současného marketingu čtenářsky příjemnou a čtivou formou. Autor se dokázal vymanit z říše statistik, výpočtů, a teoretických ukázek, jak je známe z vysokoškolských skript, a čtivou formou představuje všechny disciplíny, které by měl současný marketingový pracovník zvládat. Velkou výhodou knihy je, že předkládané rady lze velmi snadno aplikovat v každodenní praxi. A nakonec, z mého pohledu problematiku výzkumu trhu zvládl na jedničku. Ing. Karel Vopička Research agentura Ultex Pro obor marketingové komunikace je typické, že představuje fúzi mnoha jiných, zhusta velmi vzdálených oborů – a podobně i profesionálové v této branži se rekrutují z různých, mnohdy nejroztodivnějších specializací. Výsledek tomu ovšem často odpovídá. Je proto zajímavé pohlédnout na jednotlivé komunikační obory očima profesionála z jiného oboru. To udělal i Jan Cézar. Se čtenáři, odborníky i laiky, hraje otevřenou hru na to, co všechno nás možná nenapadlo, a přitom napadnout mohlo a mělo, přemýšlíme-li o jednotlivých oblastech marketingové komunikace. Někdy nás svými nápady autor doslova zaskočí – to když na chviličku zaváháme, zda je jeho nápad geniální, anebo naopak. To je ale součástí pravidel hry. Žádná myšlenka není předem zakázána, naopak – čím více pohledů, tím inspirativnější čtení. Ing. Vladimír Bystrov PR agentura Bison & Rose Stejně jako rád sleduji filmy s dějem, který mi je příjemný a nestresující, ale zároveň není prázdný a něco pozitivního ve mně zanechá, tak stejně kladně a v pozitivech hodnotím tuto knihu. Ledacos vám dá, a to formou, která vás baví. Po jejím přečtení máte dojem, že jste si příjemně odpočinuli u dobré knížky, ale zároveň víte, že jste se dozvěděli něco nového. Je takovým multipackem – poznání a zábava – ono známé „dva v jednom“. Filip Doubek ViceChairman of the Board & Business Director Mediální agentura Médea
Štěstí doručeno - Tony Hsieh
17,58 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Jestli je Podivín či Sedmidenní víkend příběhem přeměny existující výrobní, direktivně řízené firmy, potom Štěstí doručeno je příkladem organizace, která vznikla na zelené louce a dnes, po více než deseti letech existence, dosahuje obratu přes miliardu dolarů ročně. O internetovém prodejci obuvi Zapposu hovoří mnozí jako o jedné z nejvíce “sexy” firem dnešních Spojených států. Patří k rostoucímu počtu firem, které se začínají zaměřovat na štěstí svých zaměstnanců i zákazníků a jejich finanční výsledky tak díky tomu ohromují svět. Autora této knihy Tonyho Hsieha považují mnozí za nového Jacka Welche. Štěstí doručeno patří v oblasti byznysu od svého vydání mezi celosvětově nejčtenější knihy. Inspirace Zapposem a Semcem ukáže na konkrétních příkladech, jak postavit dnešní pravidla podnikání doslova na hlavu. Na čem dnes záleží a Svoboda v práci jsou potom knihami, které pomohou tyto dílčí příběhy zasadit do širšího rámce, skutečně je pochopit a uvědomit si tak lépe, jak vybudovat násobně tvořivější, inovativnější a zároveň i užitečnější a radostnější byznys než je tomu dnes.
Audítorstvo III (audítorská dokumentácia) - praktikum - František Maděra
12,16 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Cieľom druhého, prepracovaného a doplneneného vydania je poskytnúť čitateľovi relevantné informácie o audite a činnosti audítora pri výkone audítorských zákaziek prostredníctvom relevantnej audítorskej dokumentácie obsahujúcej dostatočné a vhodné dôkazy a podklady na podporu stanoviska, ktoré k účtovnej závierke zaujíma a publikuje audítor a ktorá je rozhodujúcim dôkazom vykonanej práce na zákazke a ním vyvodených záverov v priebehu auditu a v jeho závere. Praktikum dopĺňa rozsiahla časť príloh v elektronickej forme (cca 60 dokumentov). Ide o materiály metodického a demonštračného charakteru, prípadne o účtovné dáta v elektronickej forme. V zásade prílohy objasňujú určité modelové stavy, úpravy a situácie. Ich implementácia do reálneho hospodárskeho života bez samostatného kritického posúdenia ich obsahu čitateľom by mohla spôsobiť škody, za ktoré v žiadnom prípade nemôžeme prevziať zodpovednosť. Praktikum je určené najmä pre študentov druhého ročníka inžinierskeho štúdia študijného programu Účtovníctvo a audítorstvo, študijného odboru Účtovníctvo na Katedre účtovníctva a audítorstva Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Cennou pomôckou však môže byť aj pre audítorov, asistentov audítorov a iných odborníkov z praxe, najmä manažérov a vlastníkov podnikateľských subjektov, ktorí majú povinnosť overovať účtovnú závierku audítorom.
Zamrzlá produktivita - Miloš Toman
14,72 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Kniha nepřináší jen charakteristiku problémů současných firem, týkajících se nedostatečné produktivity, ale zejména praktické návody, jak je proměnit v typ odpovídající požadavkům nové podnikatelské éry. Ve 24 kapitolách si všímá různorodých jednotlivostí, jimž by manažeři firem měli věnovat pozornost a jež by ve svém souhrnu mohly znamenat kýžený vzestup produktivity práce.
Elektronická evidence tržeb pro gastronomii
2,63 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Zákon o elektronické evidenci tržeb s praktickým komentářem pro zvládnutí problwmatiky v pěti minutách, uživatelské rady a tipy pro gastronomické provozy a ubytovací zařízení, informace o souvisejích novelách daňových zákonů. Publikace shrnuje základy k tématu elektronické evidence tržeb pro podnikatele, na které se nová povinnost vztahuje v první fázi od 1. prosince 2016 a kteří se tak potřebují v spolehlivě zorientovat v nově přijatém zákoně a souvisejících novelách. Komplet zahrnuje tištěnou příručku + e-book v pdf + aktualizační servis + on-line přístup k aktuálním úplným zněním. Extra široký formát, přehledná grafická úprava s výraznými orientačními prvky pro pohodlou práci. Čtenáři využijí: - servisní webovou stránku s možností volného stahování novel a informacemi o aktualitách - aktualizační servis zasílaný mailem - e-booky ve formátech pdf, e-pub - volný on-line přístup k aktuálnímu platnému znění zákona a dalším bonusům
Elektronická evidence tržeb
2,63 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Zákon o elektronické evidenci tržeb s praktickým komentářem pro zvládnutí problematiky v pěti minutách, uživatelské rady a tipy, informace o souvisejících novelách daňových zákonů (slevách na dani, změně sazby DPH). Publikace shrnuje základy k tématu elektronické evidence tržeb pro podnikatele a účetní a daňové profesionály - pro všechny, kdo se potřebují v denní praxi spolehlivě zorientovat v nově přijatém zákoně a souvisejících novelách. Komplet zahrnuje tištěnou příručku + ebook v pdf + aktualizační servis + on-line přístup k aktuálním úplným zněním. Extra široký formát, přehledná grafická úprava s výraznými orientačními prvky pro pohodlou práci. Čtenáři využijí: - servisní webovou stránku s možností volného stahování novel a informacemi o aktualitách - aktualizační servis zasílaný mailem - e-booky ve formátech pdf, e-pub - volný on-line přístup k aktuálnímu platnému znění zákona a dalším bonusům
Logo & Corporate Identity - Ondřej Kafka
41,28 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Kniha Logo & Corporate Identity je určena všem, kteří potřebují získat více informací o tomto nesmírně důležitém nástroji moderní komunikace značky se svým okolím. Původně tato publikace autorů Ondřeje Kafky a Michala Kotyzy vyšla již v roce 2004 a byla součástí balíčku s názvem Corporate Identity Set, který obsahoval i vzorníčky barev nebo CD. Po letech bylo třeba řadu věcí změnit a doplnit. Tak vznikla v roce 2014 tato aktualizovaná podoba, sice bez příloh, ale doplněná navíc o množství nových textů, obrazových ukázek a případových studií.
Audítorské štandardy - Ladislav Kareš,Petra Krišková
2,66 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Autori sa v predloženej publikácii venujú jednotlivým medzinárodným audítorským štandardom, ktoré sú organickou súčasťou metodiky auditu. Vychádzajú pritom z ich oficiálneho prekladu, ktorý zabezpečila Slovenská komora audítorov. Publikácia je rozdelená na šesť na seba nadväzujúcich kapitol, ktoré sa postupne venujú základným princípom a zodpovednosti audítora pri výkone auditu, posudzovaniu rizík pri výkone auditu, audítorským dôkazom, využitiu práce interných audítorov a expertov, správe audítora, prezentovaním záverov auditu, ako aj špecifickým oblastiam auditu finančných výkazov. Publikácia slúži najmä pre potreby výučby, no môže byť prínosom aj pre odbornú verejnosť vzhľadom na absenciu odbornej literatúry zaoberajúcej sa predmetnou problematikou.
Proč Bitcoin (ne)funguje jako peníze - Pavel Ryba,Rosťa Plachý
19,86 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Tohle není běžná kniha o bitcoinové tematice. Autoři Pavel Ryba a Rosťa Plachý jedinečným způsobem přibližují čtenáři svůj hodnotový svět a nabízí komplexní vhled do problematiky etiky a hodnot, do historie, současnosti i budoucnosti. Kniha je výjimečným průvodcem pro ty, kteří chtějí svobodu a hledají způsob, jak být co nejvíce nezávislí. Pohled na kryptoměny jako na svobodné peníze, jak jej v knize oba autoři se čtenářem sdílí, jde ruku v ruce s bankovním a měnovým systémem. Pavel Ryba a Rosťa Plachý dokázali propojit svět investic, permanentního portfolia a hodnotového vnímání peněz a nabízí to čtenáři příjemnou formou rozhovoru. Pavel Ryba, úspěšný manažer, který více než dekádu řídí firmu, jež je lídrem na trhu s investičními kovy, a Rosťa Plachý, zástupce současné „digitální generace“ a autor několika úspěšných bitcoinových projektů, společně napsali knihu, která představuje investování v souvislostech.
A Red Bull-sztori - Wolfgang Fürweger,Zsófia Bartha
16,03 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
"Alig van olyan ember a Földön, aki ne ismerné a Red Bull-márkát, amely mára nemcsak az energiaital-piacot uralja, hanem a világ egyik legnagyobb sportvállalkozásává és a média világának is fontos szereplőjévé vált. Szinte nincs olyan marketing-, sport- vagy szórakoztatóipari ágazat, ahol a Red Bull ne lenne jelen: energiaital-értékesítés, Formula-1, labdarúgás, jégkorong, vendéglátás, szállodák, kiadói tevékenységek, tv-csatorna, hogy csak a legfontosabbakat említsük, ahol a világhírű, két egymásnak feszülő vörös bikát megjelenítő logó feltűnik. De mi bújik meg e hihetetlen sikertörténet mögött? Hogyan állt fel a padlóról az addig csak szenvedő vállalkozás, hogy végül a világ legértékesebb márkájává nője ki magát? És ki volt valójában a milliárdossá lett osztrák vállalkozó, Dietrich Mateschitz, akinek szinte egyedül sikerült ezt a világraszóló brandet létrehoznia? Ismerje meg a Red Bull lélegzetelállító és megismételhetetlen 21. századi történetét Wolfgang Fürweger bennfentes könyvéből!"
O podstatě reklamy - Jaroslav Světlík
15,77 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Klasická média jsou předčasně pohřbívána a nové technologie a s nimi spojené nové taktiky a přístupy jsou prezentovány jako jediné řešení efektivní reklamní komunikace. Jak má tedy reklama fungovat, aby byla skutečně efektivní? Které jsou faktory úspěšné a efektivní reklamy? Existuje teorie reklamy? Jedním z cílů publikace je předložit fundované, vědecky ověřené základy teorie reklamy plně využitelné pro další výzkumy uskutečněné v oblasti slovenské a české reklamy. Mimo jiné i proto, abychom věděli, kterou polovinu peněz investovaných do reklamy z celkové částky tří miliard euro vyhazujeme oknem. Nebo také proto, aby se ze zmíněných miliard vyhazovalo oknem co nejméně. To je ale jen ekonomický pohled. Reklama představuje mnohem složitější sociální fenomén. Zkoumání její podstaty proto vyžaduje multidisciplinární přístup. Na reklamu je možné nahlížet z pohledu mediální teorie, psychologického, sociologického, kulturního, ekonomického, neurologického atd. Autor se snažil při definování teoretických základů fungování reklamy využít všech výše uvedených přístupů.
1000 riešení 9-10 2022 - Miestne dane a poplatky
6,46 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Prvým cieľom novely zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku bolo umožniť mestám a obciam vyrubiť vyššiu daň z tzv. schátraných stavieb. Ide o stavby, ktoré sú neudržiavané, nezodpovedajú základným požiadavkám na stavby alebo sú stavbami závadnými, ohrozujúcimi život alebo zdravie osôb. Nástroje, ktoré majú možnosť využiť v tejto oblasti stavebné úrady, sú zväčša časovo náročné a sú ťažko vynútiteľné. Práve preto bol schválený ekonomický nástroj v podobe povinnosti platiť vyššiu daň zo stavieb, aby boli obyvatelia motivovaní vykonávať ich údržbu. Titul obsahuje riešenia prípadov z praxe k týmto témam: Aktuálna téma Miestne dane a poplatky Dovolenka – nárok a čerpanie Dane v praxi Zákon o dani z príjmov (ZDP) Daň z pridanej hodnoty Automobil Účtovníctvo Podvojné účtovníctvo (PÚ) Účtovanie o odloženej dani Personalistika a mzdy Zamestnávanie Mzdy a odvody Právo Právo a podnikateľ Verejná správa Prenajímateľ zahŕňa do daňových výdavkov odpisy z hmotného majetku poskytnutého na prenájom najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov) z prenájmu tohto majetku. V praxi však vznikajú rôzne situácie, ktoré treba riešiť individuálne. Ako bude postupovať prenajímateľ v niektorých špecifických prípadoch sa dočítate v tomto dvojčísle mesačníka. V ostatných kapitolách nájdete riešenia prípadov z praxe z oblasti daní, účtovania pracovnoprávnych vzťahov, práva a verejnej správy.
Princípy mikroekonómie (Cvičebnica), 2. vydanie - Barbora Mazúrová,Ján Kollár,Mariana Považanová
12,64 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Druhé vydanie publikácie Princípy mikroekonómie – cvičebnica priamo nadväzuje na učebnicu Princípy mikroekonómie, Marasová a kol. (2018). Autori rozpracovali problematiku do 12 kapitol pokrývajúcich oblasti stručného historického vývoja ekonómie s dôrazom na mikroekonómiu, metodológiu ekonomickej teórie, trhu tovarov a služieb v podmienkach dokonalej a nedokonalej konkurencie, ako aj trhu výrobných faktorov. Záverečná kapitola sa venuje rozdeľovaniu dôchodkov. Kapitoly majú rovnakú štruktúru a pozostávajú z kľúčových pojmov, doplňovacích úloh, riešených a neriešených príkladov, ako aj testových otázok s možnosťou výberu jednej správnej odpovede. Súčasťou cvičebnice sú aj riešenia. Snahou autorov bolo poskytnúť praktickú aplikáciu teoretických mikroekonomických poznatkov v konkrétnych zadaniach, ktoré by čitateľovi viac ozrejmili vybrané oblasti ekonomickej teórie a utvrdili ho v osvojených vedomostiach. Publikácia je prioritne určená všetkým študentkám a študentom, ktorí získavajú vedomosti na vysokých školách ekonomického zamerania na bakalárskom stupni, ako aj ostatným záujemcom o precvičenie si poznatkov zo základného kurzu mikroekonómie.
Ekonomie prestiže - James F. English
14,69 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Kniha profesora anglické literatury na University of Pennsylvania se zabývá vznikem, historií a fungováním literárních a filmových cen i vším, co se kolem nich odehrává. Popisuje způsoby, jak ceny a jejich udělování zavedly jakousi "hru", která se spoléhá na příznivé přijetí či rozhořčení, jež vzbuzují u kritiků i nominovaných. Autor sleduje statistické údaje o růstu publikovaných knih i o vzniku nových cen. Český překlad bude doplněn studií reflektující české literární ceny a jejich historii. Časopis New York Magazine vyhlásil publikaci J. F. Englishe nejlepší akademickou knihou roku 2005.
Ekonomika insolvenčního řízení - Martin Landa
26,50 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Hlavním tématem publikace „Ekonomika insolvenčního řízení“ jsou ekonomické aspekty insolvenčního řízení, a to jak v oblasti věcné, tak i informační. Publikace vychází z faktu, že v nové koncepci insolvenčního řízení jsou na subjekty tohoto řízení (zejména insolvenční soudce a insolvenční správce) kladeny vysoké nároky nejen v jejich primární (zpravidla právní) profesi – očekává se od nich i orientace v základních pojmech podnikových financí a ekonomiky a zejména schopnost aplikovat ekonomické znalosti v jednotlivých variantách a fázích invesolvenčního řízení. Cílem publikace je proto poskytnout ucelený pohled na ekonomické souvislosti insolvenčního řízení a související metody finančního řízení a výkaznictví. Svou koncepcí je publikace určena především pro insolvenční soudce a insolvenční správce. Podstatné právně-ekonomické informace zde však naleznou i stávající nebo potenciální věřitelé nebo dlužníci, kterým publikace nabízí základní pohled na podstatu insolvenčního řízení, možnosti řešení úpadku a ekonomické aspekty insolvenčního řízení.
Manažer koučem - Irma Bohoňková
18,24 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Manažer koučem je učebnicí základů koučování pro manažery a vedoucí pracovníky tedy pro ty, kdo netouží koučovat na profesionální úrovni, ale chtějí se naučit používat koučovací techniky, nástroje a dovednosti, jež by jim pomohly při každodenním vedení lidí. V knize se dozvíte, proč je pro manažery užitečné umět koučovat, a také si ověříte, jestli máte pro koučování předpoklady. Dozvíte se, jak vést koučovací rozhovor, jak klást koučovací otázky, jak aktivně naslouchat. Naučíte se, jak za pomoci koučování nastavovat cíle, vytvářet akční plány, poskytovat zpětnou vazbu, vést hodnoticí a motivační rozhovory, řešit problémy či vést týmová setkání. Text je doplněný mnoha ukázkami z koučovacích rozhovorů a praktickými tipy pro využití daných technik. Mgr. Ing. Irma Bohoňková, PCC, je profesionální certifikovaný kouč a lektor manažerských a koučovacích dovedností. V knize vychází ze své více než patnáctileté praxe profesionálního kouče, z vedení stovek kurzů a výcviků koučovacích dovedností, ze svých zkušeností při koučování mnoha vedoucích pracovníků v řadě různých firem a organizací i ze svého vlastního působení na manažerských pozicích. Je autorkou knihy Sám sobě koučem (2010).
Working Backwards - Colin Bryar,Bill Carr
17,58 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
'Essential for any leader in any industry' - Kim Scott, bestselling author of Radical Candor Working Backwards gives an insider's account of Amazon's approach to culture, leadership, and best practices from two long-time, top-level Amazon executives. In 2018 Amazon became the world's second trillion dollar company after Apple: a remarkable success story for a company launched out of a garage in 1994. How did they achieve this? And how can others learn from this extraordinary success and replicate it? Colin Bryar started at Amazon in 1998; Bill Carr joined in 1999. Their time at Amazon covered a period of unmatched innovation that brought products and services including Kindle, Amazon Prime, Amazon Echo and Alexa, and Amazon Web Services to life. Through the story of these innovations they reveal and codify the principles and practices that have driven the success of one of the most extraordinary companies the world has ever known, from the famous 14-leadership principles, the bar raiser hiring process, and Amazon's founding characteristics: customer obsession, long-term thinking, eagerness to invent, and operational excellence. Through their wealth of experience they offer unprecedented access to the Amazon way as it was refined, articulated, and proven to be repeatable, scalable, and adaptable. Working Backwards shows how success is not achieved by the genius of any single leader, but rather through commitment to and execution of a set of well-defined, rigorously-executed principles and practices that you can apply at your own company, no matter the size.
Tajemství spolupráce v týmech - Kolektív autorov
12,34 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Vzhledem k povaze „komplexních“ problémů, které dnes musí řešit, potřebují manažeři specifickou sadu interpersonálních dovedností. Na základě svých zkušeností i zkušeností jejich studentů-manažerů formulují autoři klíčové dovednosti, které si manažeři musí osvojit v zájmu úspěšné spolupráce s jejich kolegy i ostatními zájmovými skupinami. Vychází v edici Action Learning – praktický management.

Na našom webe v kategórii Psychológia, etika sme vytvorili podkategóriu Ekonómia, manažment, marketing, ktorá sa zameriava na prepojenie týchto oblastí so psychológiou a etikou. V tejto podkategórii sa zaoberáme skúmaním a analyzovaním vplyvu psychologických aspektov na ekonomiku, manažment a marketing. Podkategória Ekonómia nám umožňuje preskúmať, ako psychologické faktory ovplyvňujú rozhodnutia ekonomických subjektov a celkovú ekonomiku. Skúmame teda, ako napríklad emócie, motivácie a vnímanie ovplyvňujú spotrebiteľské správanie, investičné rozhodnutia a tvorbu cenovej politiky. Snažíme sa pochopiť, ako sa tieto psychologické faktory prejavujú v ekonomickej teórii a praxi. V rámci manažmentu sa zaoberáme psychologickými prístupmi k riadeniu a vedeniu zamestnancov. Skúmame, ako psychológia ovplyvňuje motiváciu, produktivitu, tímovú spoluprácu a efektivitu manažmentu. Analyzujeme rôzne manažérske stratégie a techniky z hľadiska ich psychologických výhod a rizík. Naším cieľom je pomôcť manažérom lepšie porozumieť a využívať psychologické princípy pri riadení svojich tímov. V oblasti marketingu skúmame, ako psychológia ovplyvňuje spotrebiteľské preferencie, rozhodovanie a správanie. Analyzujeme efektívnosť reklamných kampaní, brandingových stratégií a marketingových taktík z hľadiska ich psychologickej účinnosti. Snažíme sa preniknúť do mysle spotrebiteľov a porozumieť ich motiváciám, potrebám a preferenciám. Naším cieľom je pomôcť marketingovým profesionálom lepšie pochopiť a využiť psychológiu pri navrhovaní a realizácii marketingových aktivít. V podkategórii Ekonómia, manažment, marketing v rámci kategórie Psychológia, etika sa snažíme prepojiť tieto rôzne oblasti a poskytovať čitateľom užitočné informácie a náhľad na psychologické aspekty, ktoré sa týkajú ekonomiky, manažmentu a marketingu. Pomáhame týmto spôsobom šíriť povedomie o tom, ako psychologické princípy a etické dôsledky majú vplyv na tieto oblasti a ako ich možno lepšie využívať vo výhodnom zmysle.

Image
Kategórie

Prechádzať podľa kategórie

Produkty

Populárne produkty

Prsteň zo striebra 925, zirkónové vlnky - Veľkosť: 44 mm
22,00 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Na vlnách neznáma - Isaac Vega
103,59 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Staroindické báje - autor neuvedený
10,39 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Saláty - 50 snadných receptů - Barilla Academia
11,84 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Allez Grammar & Skills Workbook 1 (8 Pack) (Black Liz)
69,76 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Hidden Teacher (Hollindale Peter)
11,24 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Dennis Nilsen (Coffey Russ)
9,20 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Not Your Sidekick (Lee C. B.)
19,96 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Horrocks, The General Who Led from the Front (Warner Philip)
13,36 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Songs of Something Else: Selected Poems of Gunnar Ekelof
66,32 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Opička na gumě - Eva Střihavková
13,29 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Žena z roku 1899 - Milan Krčmář
10,25 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Jozef Bubak Monografia - Jozef Bubák
160,55 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
The Little Prince - Antoine de Saint-Exupéry
17,58 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Casio G-SHOCK GA-700HD-8AER (607)
109,00 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile