Kresťanstvo

Image
Být učedníky - Christoph Schönborn
5,18 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Kniha vídeňského kardinála je pozvánkou k prohloubené křesťanské víry. Co to znamená být Kristovým učedníkem? Je učedník něco víc než běžný věřící? Jsou evangelijní nároky závazné pro všechny, nebo jen pro úzkou skupinu vyvolených? Schönborn ukazuje, že klíčové je vstoupit do vztahu s Ježíšem a do jeho pomyslné školy, která prostupuje celým životem. Takové následování Krista nevede k pocitu výlučnosti, ale k hlubšímu prožívání toho, co on sám nabízí a k čemu nás zve. Moudrá, laskavá a přitom pronikavá kniha povzbudí všechny, kteří chtějí vzít svou víru vážně a chtějí ji opřít o skutečnou skálu evangelia. Christoph Schönborn je rodák ze severních Čech, dominikán, vídeňský kardinál a výrazná osobnost současného evropského křesťanství. Mimo jiné se aktivně podílel na pomoci utečencům nebo na řešení kauz sexuálního zneužívání v rakouské církvi.
Jezuitský návod na modlitbu - Martin James
10,40 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Jak můžeme najít Boha? Jak se můžeme modlit? A co se o Ježíšovi dozvídáme z příběhů Nového zákona? Jezuitský návod na modlitbu odpovídá praktickým způsobem na nejčastější otázky o modlitbě a meditaci. Na běžné exercicie musíte obvykle vyjet někam daleko. S Jezuitským návodem na modlitbu můžete duchovní obnovu prožít v soukromí svého domova. Při všech svých snahách a modlitbách věřte, že Bůh, který vás stvořil, vás chce k sobě také přitahovat. Proto vám pomůže. Na své duchovní cestě máte společníka, ujišťuje čtenáře James Martin.
Posvätné miesta
5,61 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Autorka nám predstavuje posvätné miesta v keltskej duchovnej tradícii: nekonečný uzol, znamenie kríža, štíty hôr, studne, pramene a lesy, križovatky, hranice a prahy, – ich posvätnosť spočíva v dotyku viditeľného s neviditeľným. Privádza nás na tieto miesta, lebo sú výbornou pomôckou pre každého, kto sa snaží vojsť hlbšie do svojho vnútra, lepšie spoznať a prijať seba samého a otvoriť sa Bohu. Používa príbehy zo Svätého písma, stretnutia biblických postáv s Bohom, aby názornejšie ukázala, k čomu nás Boh na týchto posvätných miestach vedie.
Adventný denník 2020 - Lucia Barabasová/Denník jednej duše
5,69 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Adventný denník na tento rok obsahuje každodenné čítanie z Božieho slova (výber jedného z katolíckych liturgických čítaní na daný rok) a následné zamyslenie nad týmto textom. Ku každému dňu patrí už tradične aj strana s prázdnymi riadkami na tvoje vlastné modlitby a zamyslenia. Povzbudzujem ťa nájsť si každý deň čas zobrať denník do ruky, prečítať Božie slovo a zamyslieť sa. Vianoce sú o Dieťati z Betlehema, stráv s ním každý deň aspoň chvíľu a pros ho, aby tvoje srdce pripravilo čo najlepšie na jeho prijatie.
Dokumenty sociálnej náuky Cirkvi
5,70 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Dokumenty sociálnej náuky Cirkvi a Kompendium sociálnej náuky Cirkvi poskytujú nielen náuku Cirkvi týkajúcu sa pálčivých sociálnych otázok, ale aj stanovisko ponúkajúce riešenie sociálnych problémov v každej spoločnosti.
Eucharistie- srdce církve - František Papež
9,36 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Papež František probírá s věřícími jednotlivé části mše svaté. Dobře porozumět mši svaté je totiž zásadní pro náš plnější, živý vztah s Bohem. Na mši nepřicházíme, abychom Bohu něco dávali, ale abychom od něho přijímali, čeho je nám opravdu zapotřebí, říká Svatý otec. Nechme se přitahovat k tomuto skutečnému setkání se zabitým a vzkříšeným Ježíšem. Ať náš život vzkvétá jako Velikonoce květy naděje, víry a dobrých skutků. Kéž k tomu nacházíme sílu v eucharistii, ve spojení s Ježíšem.
Katechizmus Katolíckej cirkvi (10. vydanie)
26,97 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Svojím obsahom a určením sa KKC radí medzi tzv. veľké a univerzálne katechizmy. Verne a organicky podáva učenie Svätého písma a živej tradície Cirkvi, autentického učiteľského úradu, ako aj duchovné dedičstvo otcov, učiteľov, svätcov a svätíc Cirkvi. Berie do úvahy náukové vyhlásenia, ktoré Duch Svätý v priebehu stáročí vnukol Cirkvi, a pomáha osvecovať nové situácie a problémy, ktoré sa v minulosti neobjavili. KKC, podobne ako Tridentský katechizmus, sa delí sa štyri časti, ktoré Ján Pavol II. prirovnal k štyrom vetám veľkej symfónie: 1. Vyznanie viery (v čo Cirkev verí), 2. Slávenie kresťanského tajomstva (sviatosti), 3. Život v Kristovi (život v Duchu a Božie prikázania), 4. Kresťanská modlitba (čo a ako sa Cirkev modlí). Impulz na jeho zostavenie vznikol pri príležitosti spomienky na 20. výročie skončenia koncilu, keď Ján Pavol II. dňa 25. januára 1985 zvolal mimoriadne zasadnutie Biskupskej synody, kde synodálni otcovia vyjadrili želanie, aby sa pripravil koncept katechizmu katolíckeho učenia, ktorý by bol orientačným bodom pre miestne katechizmy. Kompendium katolíckej viery, ktoré vzniklo na základe požiadavky biskupov na ich mimoriadnom zhromaždení, Ján Pavol II. považoval za najzrelšie a najbohatšie ovocie koncilového učenia.
Církev přežívá - Reinhard Marx
6,48 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Reinhard kardinál Marx, arcibiskup mnichovský a freisinský, jinak dvojnásobný vysokoškolský profesor (teologie a sociálních věd a také ekonomie), prezident všech evropských biskupských konferencí a jedna z osmi hlav poradního sboru papeže Františka, se ve své první knize Kapitál, která rovněž vyšla v češtině, zabývá hospodářstvím a životní úrovní obyvatel. V novém textu Církev přežívá (Kirche überlebt ? v originále typograficky zvýrazněná rafinovaná slovní hříčka, do češtiny vlastně nepřeložitelná) se zamýšlí nad situací katolické církve v dnešní době, nad jejím účinným posláním a zasazuje se o její pokrokové proměny, aby byla v souladu se znameními doby.
Křesťanství - Kolektív autorov
9,36 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Příběh křesťanství představuje jedno z nejúžasnějších putování v historii pouť, která vynesla původně ezoterický kult osobnosti kolem Ježíše do pozice jednoho z největších světových náboženství, jehož řady čítají přes dvě miliardy věřících ze všech koutů světa. Velká kniha Křesťanství vás provede od skromných počátků zahalených v oparu mýtů a pověr až po slavné doby, kdy víra určovala osudy celých říší. Na následujících stránkách najdete informace o křížových výpravách, schizmatech, náboženských hnutích, kacířích i svatých a významných osobnostech, které křesťanství utvářely. Zjistíte, jak se křesťanství vypracovalo ze státem pronásledované sekty v hlavní náboženství Římské říše a závratně posílilo v počtu věřících. Vydáte se ve šlépějích krále Richarda Lvího srdce na jeho cestě za osvobozením Svaté země, poznáte tajemství Templářů, budete u kázání mistra Jana Husa i vzniku protestantské reformace o století později. Díky podrobným infografikám navštívíte nejproslulejší svatostánky, mučírny i čarodějnické procesy. Čeká vás příběh, jenž se píše už déle než 2 000 let
Ad Fontes
9,82 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Tato kniha, je další ze série knih, vydané k 400. jubileu rosekruciánských manifestů z let 1614 až 1616. Shrnuje ve stručnosti historické pozadí vzniku Rosekruciánského Bratrstva na přelomu 16. a 17. století a okolnosti vzniku takzvaného Tübinského kruhu okolo Tobiase Hesse, ve kterém známe manifesty vznikaly. Tato publikace se rovněž dotýká čtyř hermetických tradic, ze kterých zakladatelé Bratrstva vycházeli a na které v syntéze svým Universálním učením navazovali.
Po proudu plavou jenom chcíplé ryby - Robert Dojčár
13,02 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Kniha dává nahlédnout do života jednoho muže ve středním věku, který se probíjí všednodenním životem jako my všichni. Který hledá, co znamená být člověkem, manželem, otcem a křesťanem v dnešním světě. A svoje vzestupy i pády popisuje se sympatickou moravskou otevřeností. Robert Dojčár je křesťan-konvertita a psychiatr. Rozhovor s ním přináší neotřelé úhly pohledu na propojení křesťanské víry a psychické stránky člověka. Nemusíte se všemi jeho názory souznít, ale on je podává s noblesou a bez náznaku demagogie, takže se pro vás stanou plodným podnětem k přemýšlení. Kniha osloví všechny ty, kdo hledají, jak žít svou víru v našem poněkud chaotickém světě.
Milý Jidáši - Pavel Obluk
10,22 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Co viděli a jak se cítili svědci posledních Ježíšových dnů? A jak jeho příběh prožíváme my? Ať už jdeme vědomě za Ježíšem nebo jen tak procházíme okolo, dveře velikonočního příběhu jsou otevřené. Autor dopisů je plný radostného úžasu nad tím, jak živé a aktuální jsou texty Nového zákona a jak dobrodružný může být dialog s konkrétními lidmi přes propast dvou tisíciletí. Chcete-li, můžete se k tomuto dobrodružství připojit.
Když nadšení pohasne - Carvajal Francisco Fernández
7,82 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Jak se vyrovnat se ztrátou nadšení a nadpřirozeného zápalu? Jak získat zpět ztracenou radost? Jak obnovit smysl křesťanského života? Odpovědi nejen na tyto otázky najdete v tomto díle i u nás již známého autora.
Víra - Gilbert Guy
8,31 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Další z řady Gilbertových knížek malých rozměry, ale velkých obsahem. V krátkých kapitolkách píše velmi intenzivně o svém pohledu na to, co je skutečně víra. Mluví o okouzlení světem jako prvním kroku kontemplace, o každodenní svatosti, o lásce jako základním vyjádření víry. Otevřeně ale mluví i o pochybnostech, o temných nocích duše a utrpení, které ovšem víru nepopírají, ale vyztužují. Klade si otázku, zda jsou k víře nutné zázraky, např. uzdravení. Věnuje se modlitbě a četbě Písma jako prostředcích života víry, o společenství i o tom, jak o víře mluvit s ostatními. Guy Gilbert je známý francouzský kněz a vychovatel delikventní mládeže. Z knih vydaných nakladatelstvím Portál jmenujme např. Bratr vyvržených, Evangelium svatého lotra, Srdce v ohni, Ať se ti život povede!, Partnerství, Štěstí, Čas žít, Rodina aj.
Fatima - celá pravda - Saverio Gaeta
8,46 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Fatimské udalosti, čiže zjavenia anjela (v rokoch 1915-1916) a Ružencovej Panny Márie (v roku 1917), sa nachádzajú presne na polceste medzi zjaveniami Panny Márie Zázračnej medaily v Rue du Bac v Paríži, ktorými sa v roku 1830 začal sled veľkých mariánskych zjavení posledných dvoch storočí, a začiatkom tretieho kresťanského tisícročia spojeným s Veľkým jubileom roku 2000 (a taktiež s blahorečením malých vizionárov Františka a Hyacinty a zverejnením tretej časti fatimského tajomstva). Do tohto časového rozpätia spadá aj tragický útok na newyorské Dvojičky, po ktorom boli naše dni naplnené apokalyptickými výjavmi. Kniha Fatima - celá pravda, rekapituluje všetky podstatné udalosti, ktoré sa odohrali v priebehu sto rokov trvajúcich dejín fenoménu Fatima. Podrobne skúma všetky aspekty jeho jednotlivých prvkov: *požiadavky, ktorými sa vo Fatime Nebo obrátilo na ľudí, *tri časti fatimského tajomstva, *zasvätenie Cirkvi a sveta Máriinmu Nepoškvrnenému Srdcu, *pobožnosti, ktoré odporúčala Ružencová Panna Mária. Výsledkom je fundovaný obraz o Fatime, objasňujúci aj jej problematické stránky a polemiky, ktoré v poslednom čase vyvolali pochybnosti a otázky týkajúce sa kompletnosti zverejnenia posolstiev Panny Márie Fatimskej. Fatima - celá pravda je pútavo napísaná kniha, ktorá vrhá nové, definitívne svetlo na udalosti, čo tak hlboko poznačili a zmenili beh dejín sveta i Cirkvi v dvadsiatom storočí.
Ježišovi bratia - Pavol Grach
1,43 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Pokrvní súrodenci alebo vzdialená rodina? Koho Biblia nazýva Ježišovými bratmi a sestrami?
Lurdy - Elizabeth Ficocelliová
11,12 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Kniha nabízí bližší seznámení s mariánským zjevením v Lurdech roku 1858, ale i s celým poutním místem v dnešní podobě. Čtenář se dočte o postupném rozkvětu Lurd jakožto poutního místa, ale i o zákulisí složitého provozu svatyně či o dobrovolnické péči o nemocné. Autorka prostudovala mnoho historických materiálů, hovořila s ředitelem lékařské komise posuzující mnohá uzdravení a rovněž s lidmi, jejichž uzdravení uznala církev za zázračná. Setkala se s místním biskupem, s věhlasnými teology i s kněžími, kteří slouží poutníkům v lurdské svatyni. Jádrem jejího sdělení však zůstává duchovní význam Lurd, místa, které zve všechny své návštěvníky k obrácení, k radikální obnově vztahu s Bohem a s bližními.
Eros a jeho poslanie - José Noriega
14,25 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Prof. José Noriega Bastos, DCJM je katolícky kňaz, predstavený rehoľného inštitútu Učeníkov sŕdc Ježiša a Márie a profesor špeciálnej morálnej teológie na Pápežskom inštitúte Jána Pavla II. pre štúdium manželstva a rodiny v Ríme, na ktorom tiež obhájil doktorát z teológie. Vo svojich knihách sa venuje otázkam morálnej teológie, manželstva, rodiny, sexuality a výchovy. Autor viackrát prednášal aj na Slovensku. Milujem ťa! Milióny mužov a žien si denne povedia túto vetu. Ako overiť, či to, čo sa skrýva za týmito slovami je ozajstnou láskou? Čo znamenajú tieto slová? Možno o láske povedať niečo, čo by malo univerzálnu platnosť? Je rozumné veriť v lásku, ktorá vydrží navždy? Láska sa dotýka všetkých dimenzií ľudskej reality: tela, citov, osobnosti, viery a je aj stredobodom sexuálnej morálky. Láska je darom, vášňou a rozhodnutím, na ktorom stojí inštitúcia manželstva a rodiny. Autor vychádza z uvažovania nad ľudskou skúsenosťou lásky vo svetle Božieho zjavenia a ľudského rozumu v celej jej šírke, hĺbke aj poslaní. Nebojí sa citlivých otázok a integruje poznatky z filozofie, teológie, psychológie aj umenia. Fundovaným a plastickým spôsobom vysvetľuje učenie Katolíckej cirkvi o manželstve, láske a plodnosti. Kniha je určená kňazom, katechétom, pastoračným spolupracovníkom, snúbencom, ktorí sa pripravujú na manželstvo ako i manželom samotným. Tiež bude výbornou pomôckou pre všetkých, ktorí sa s danou témou odborne, ale i laicky zaoberajú.
Kresťan v treťom tisícročí - Július Krempaský
9,50 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Prírodné vedy úžasne napredujú – okrem niekoľ­kých málo výnimiek prevažnú časť radikálne nových prírodovedeckých poznatkov vedci objavili koncom druhého tisícročia. Je nevyhnutné zakomponovať tieto objavy do filozofických koncepcií už na začiatku tretieho tisícro­čia. Dosiahne sa to zvýšením aktivity v oblasti interakcie vedy s vierou tak, aby to priviedlo k lepšiemu zosúladeniu „knihy prí­rody“ s „knihou zjavení“, a tým aby sa znovu objavila pozitívna úloha náboženstva v riadení rozvoja spoločnosti. Želaním autora je, aby čitatelia vnímali túto publikáciu ako pokus o takú modernizáciu interpretácií nemen­ných základných právd kresťanskej viery, aby boli v sú­lade s úrovňou vedeckého poznania na začiat­ku tretieho tisícročia. Kniha obsahuje slovník odborných termínov a menný i vecný register.
Stála som pri bráne neba a pekla - Gloria Polo
1,73 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Svedectvo umierania a osobného súdu Dr. Glorie Polo poznám viac ako osem rokov. Som veľmi rád, že som sa s ňou mohol stretnúť osobne, keď prijala pozvanie do mojej bývalej slovensko--americkej farnosti sv. Cyrila a Metoda v Sterling Heights, štát Michigan. Na jej svedectvo prišlo množstvo ľudí, ktorí sa do kostola ani nezmestili. Všetci sme boli dotknutí jej expresívnym prejavom. Svedectvo, ktoré s plačom rozprávala už mnohokrát, akoby prežívala znova a znova. Robí to na príkaz Pána Ježiša, ktorý jej dal druhú šancu a posielajúc ju späť na Zem povedal, že toto svedectvo bude hovoriť tisíckrát tisíc ráz. Je to vlastne životná spoveď ako varovanie a povzbudenie pre všetkých nás. Na mňa urobila veľký dojem tiež ovocím viditeľného obrátenia; svojou nepredstieranou pokorou a skromnosťou, pôstom i modlitbou, ktoré teraz žije. Napriek vyčerpanosti z cestovania bola trpezlivá a vľúdna ku všetkým, ktorí chceli s ňou rozprávať alebo urobiť fotografiu. Na svoje svedectvo si nenárokuje autorské práva - nezarába na ňom. Toto druhé rozšírené vydanie je obohatené o dokumenty z nemocníc i vtedajších novín, ktoré uverejnili zásah bleskom. Ľudovít Gabriš katolícky kňaz
Boj Panny Márie a diabla počas exorcizmov - Francesco Bamonte
8,46 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Kniha, hoci je inšpirovaná biblickými základmi a učením Cirkvi o Márii, nie je prezentáciou exegetickej štúdie ani dišputou o náučných otázkach týkajúcich sa Panny Márie. Je svedectvom o láskyplnej a osobitnej starostlivosti presvätej Panny o jej trpiace deti počas delikátnej služby exorcizmov a o moci, ktorú má autentická mariánska úcta proti démonickému svetu. Táto kniha je svedectvom o veľkej a potešujúcej pravde Svätého písma a o potrebe Máriinej prítomnosti v uskutočnení Kristovho spásneho diela. Má ambíciu oživiť a posilniť mariánsky kult s vedomím neoddeliteľného puta medzi Kristom a jeho presvätou Matkou v diele vykúpenia.
Kňazstvo ženy - Kňazstvo srdca (nové vydanie) - Jo Croissant
5,23 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Jo Croissant je manželkou Efraima, zakladateľa katolíckeho spoločenstva Komunity Blahoslavenstiev (v r. 1973), v ktorej žijú záväzným spôsobom života rodiny i slobodní, kňazi i stáli diakoni v spoločnom živote modlitby a práce. Vo svojej knihe sa prihovára všetkým ženám bez rozdielu vzdelania a veku; všetkým tým, ktoré túžia objaviť krásu i osobitosť svojej identity. Táto kniha môže pomôcť však aj mužom, aby lepšie pochopili tajomstvo tých, ktoré kráčajú v živote po ich boku.
Eucharistia - Anselm Grün
4,42 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Slávením Eucharistie lámeme ducha doby, ktorý nás núti pozerať sa na hodinky a mať zo všetkého nejaký úžitok. Vytvárame tak priestor, v ktorom nemusíme nič prinášať, nič dokazovať a v ktorom nemusíme podávať žiaden výkon.
Z múdrosti otcov – August - Miron Keruľ-Kmec
4,66 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Svätí učitelia duchovného života nám nezakrývajú, že cesta k spáse je jednoduchá. Každému ponúkajú tú istú mapu k cieľu, tie isté prostriedky duchovného života, nech už ide o kňazov a mníchov alebo o ľudí zo sveta. Evanjelium je to isté pre každého človeka a jeho prikázania sú záväzné pre každého. Svätí otcovia nám ponúkajú praktickú skúsenosť, ako žiť život s Kristom, aby nám uľahčili náš duchovný zápas. Som presvedčený, že Cirkev musí sprostredkovať túto ich duchovnú múdrosť kresťanom súčasnej doby. Mnohí ju s radosťou príjmu. Mnohí ju môžu síce odmietnuť, ale môžu sa k nej vrátiť v čase, keď iné cesty sa ukážu ako slepé uličky.
Pastorální teologie včera, dnes a zítra - Aleš Opatrný
13,02 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Kniha Aleše Opatrného se věnuje především současnosti pastorální praxe. Vychází z přesvědčení, že úkolem pastorace není pouhé opakování správných zásad a jejich aplikování do života lidí, ale porozumění životu současníků a přibližování evangelia v různých situacích. Vybraná témata, jako např. situace křesťana v současné euroamerické civilizaci, oblast rodiny a výchovy a trvalý úkol křesťanů prohlubovat křesťanskou identitu a současně umět žít v pluralitě, jsou zpracována s ohledem na nové pastorační paradigma. Výslovně je odmítáno uzavření do ulity, řešení současnosti a budoucnosti návratem do minulosti a zaměňování reálného světa se světem ideálním, který je možné si přát, ale který bude v plnosti realizován až druhým příchodem Kristovým. Sondy do pastorační situace ve vybraných oblastech nejsou návody k řešení, ale chtějí poskytnout podněty k promýšlení reálných situací stylem odpovídajícím jak obsahu křesťanské víry, tak i potřebám a možnostem dnešních křesťanů.
Bouřlivý příběh - Magdaléna Rychetská
13,33 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Kniha si klade za cíl představit českému čtenáři situaci a vývoj katolické církve v Čínské lidové republice od jejího založení v roce 1949 až po současnost (2022). Vedle historického kontextu poskytuje také novodobé poznatky o čínských katolících. Zabývá se nejen různorodými skupinami katolíků, které se nacházejí na území Čínské lidové republiky a spadající do oficiálního, státem povoleného Vlasteneckého sdružení čínských katolíků, ale také věřícími v takzvané podzemní církvi, která není čínskými orgány povolena. Kniha popisuje politická a sociální dilemata, jimž církev čelí pod vedením Komunistické strany Číny.
Vzhůru srdce - Petr Beneš
18,24 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Pro Petra Beneše, vyhledávaného kněze a kazatele, je Písmo základním zdrojem pro duchovní život. Ve svých textech a promluvách je schopen čtenáře uvádět do jeho hloubek i šířek, propojovat jeho spirituální významy s podněty ze světové literatury, jíž je velkým znalcem, stejně jako s aktuálním společenským děním. Ve své knize zve čtenáře k nelehké, ale přitom nesmírně obohacující zkušenosti pozorného čtení Bible, které se propojuje s vlastním životem, jenž je tím sám proměňován. Každý člověk se může stát „domovem Slova“, pokud bere vážně radostnou zvěst evangelia a žije z ní. Benešovy meditace jsou prodchnuty jak duchem vnitřně opravdové, existenciální spirituality, tak velkou otevřeností, nečekanou provokativností, svobodou a vtipem a nabízejí výjimečné podněty pro osobní duchovní život. Petr Augustin Beneš CSsR je kněz a redemptorista, původním vzděláním literární historik a pedagog. Své kněžské působení zahájil na Svaté Hoře u Příbrami, poté byl duchovním ve Vídni, v současnosti je farním vikářem v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na pražských Vinohradech. Věnuje se také vedení duchovních cvičení.
Mnišské srdce - Joan Chittister
20,80 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Těmito slovy začíná řeholní sestra Joan Chittisterová svou knihu o mnišském srdci – způsobu života, jenž člověku může přinést hluboké naplnění. Uprostřed obrovských otřesů, které se dnes ve světě odehrávají, nás sestra Joan vyzývá, abychom v sobě pěstovali srdce ustavičně hledající Boha, ať už to na našich různých cestách vypadá jakkoli: „Ve světě ustavičného hlomozu, neklidu a změn nás může před strachem z vlastní křehkosti zachránit jen hloubka duchovní studny v nás.“ Tato kniha přenáší sílu a moudrost mnišské duchovní tradice do jednadvacátého století. Sestra Joan se opírá o svatého Benedikta, který již v šestém století usiloval o morální integritu tváří v tvář pohanskému Římu. Nikoli však jeho dobýváním či snahou o jeho změnu, ale jednoduše tím, že se sám snažil žít neobyčejně dobře obyčejný život. Stejné mnišské smýšlení nám může pomoci růst v moudrosti, vyrovnanosti a duchovní síle, když se snažíme o obnovu a obrodu doma i ve světě. V době, kdy lidé na celém světě vydávají svědectví o lidské křehkosti – a zároveň houževnatosti lidského ducha – zve Mnišské srdce čtenáře všech společenských vrstev, aby přivítali konec jistot a přijali nové začátky ve světle víry. Aniž bychom vkročili do kláštera, můžeme stejně jako mnozí jiní před námi dospět k hlubšímu, svobodnějšímu a bohatšímu bytí – stát se pravými mnichy a mniškami, tak „aby ve všem byl oslaven Bůh“. „Povinná četba pro každého, kdo chce najít kompas svého srdce a pramen plnosti života.“
Pôst, mocná výzbroj Božieho ľudu - Martina Hargašová
16,15 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Začítajte sa do autentických príbehov ľudí, ktorí sa postili. Hľadanie Božej tváre a pokorovanie sa pred Ním skrze modlitbu a pôst sa môže stať súčasťou i vášho života. Čo je pôst? Pôst v biblickej starozmluvnej dobe Pôst v biblickej novozmluvnej dobe Pôst a modlitba majú úzku vzájomnú spojitosť Nesprávny pôst Kedy, ako dlho a za čo sa postiť? Čo sa deje počas pôstu vo mne, ale i v duchovnej oblasti Jednoduché praktické odpovede na otázky o pôste
Ako byť šťastný - Ľubomír Valient
12,00 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Ako nájsť v živote pokoj, radosť, lásku či šťastie? Ako prežiť svoj život naplno a byť dobrým človekom? Odpoveď je jasná: dôverujme svojmu Otcovi a vkladajme sa denne do Božích rúk, v ňom nájdeme všetko, čo hľadáme a potrebujeme. Kniha Ako byť šťastný je spojením krátkych, no hlbokých zamyslení s peknou grafikou od Saletínov Rozkvet, ktorí už niekoľko rokov na sociálnych sieťach oslovujú tisíce ľudí. Táto mozaika bude pre vás inšpiráciou, aby ste každý deň prežili v radosti a Božej prítomnosti. Pripomenie vám, že batožinou do neba je modlitba, Sväté písmo, ale najmä hlboký vzťah s Bohom.
Nový zákon
3,52 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Český ekumenický překlad textu Nového zákona v oblíbeném kapesním vydání. Nová jednosloupcová sazba a praktické značení pro snadné vyhledávání jednotlivých knih. Vychází ve třech barevných variantách
Youcat - Príprava na birmovanie - Bernhard Meuser,Nils Baer
7,60 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Praktická príručka pre birmovancov má dvanásť kapitol, vďaka ktorým ľahšie pochopia, ako sa pripraviť na sviatosť birmovania, ako sa modliť, čo vlastne birmovanie znamená a ako prežívať svoju vieru. Kniha je písaná veľmi pútavo, doplnená je odkazmi na Sväté písmo a aj na Youcat katechizmus. Pomocou obrázkov a kreslených postavičiek získajú mladí odpovede na svoje otázky a ľahšie si ich zapamätajú. Tiež tam nájdu príbehy svätých, povzbudenia a zaujímavé myšlienky. Kniha je určená pre tých, ktorí sa pripravujú na sviatosť birmovania, ale aj pre tých, ktorí sa chcú o birmovke dozvedieť viac. Ukážka Učiť sa modlitbe od Matky Terezy Možno si teraz povieš: Musí to byť hneď sv. Matka Tereza taká veľká svätica?! Veď ani keď sa chcem naučiť plávať, nejdem hneď za majstrom sveta! Nemusíš sa však vôbec báť. Svätá Matka Tereza sa musela naučiť modliť rovnako ako ty. A veľa ráz vo svojom živote mala pocit, akoby bol od nej Boh na míle vzdialený. Jednoducho necítila vôbec nič. Jedno však sv. Matka Tereza pochopila: Ak mi má byť Boh blízky, musím s ním mať bezpodmienečne vzťah. Je predsa zdrojom môjho života. Nič sa nedeje bez toho, aby to on nechcel. A tak hľadala Boha s veľkým a neúnavným odhodlaním. Len si prečítaj, čo k tomu povedala: Myslím si, že na svete neexistuje človek, ktorý by Boha potreboval väčšmi než ja. Cítim sa byť taká nepotrebná a slabá, nemôžem sa na seba spoľahnúť, a preto sa spolieham na neho. Dvadsaťštyri hodín denne. Moje tajomstvo je jednoduché: modlím sa. Milujem modlitbu. Stále v sebe cítim túžbu modliť sa. Modlitba rozširuje srdce, až kým nie je pripravené prijať Boží dar jeho samého. Tak veľmi by sme sa chceli modliť správne, ale často zlyhávame. Ak sa chceš lepšie modliť, modli sa viac. Ak sa chceme naučiť láske, musíme sa modliť. Modliť sa znamená myslieť s láskou na Ježiša. Modlitba je pozornosť duše, ktorá sa zameriava na Ježiša. Čím viac milujeme Ježiša, tým lepšie sa modlíme. BL. CHARLES DE FOUCAULD Všetci, ktorí Matku Terezu poznali, dosvedčia, že vlastne robila len niekoľko vecí: usmievala sa a venovala sa ľuďom. Alebo pracovala (starala sa o nejakého chorého, ťukala listy na starom rachotiacom písacom stroji). Alebo sa modlila. Prstami neustále preberala zrniečka ruženca. Naozaj sa snažila byť dvadsaťštyri hodín denne v spojení s Bohom. Jej dôvera v neho nepoznala hranice. Sociálne projekty často začínala bez jediného centu. Modlila sa a bola presvedčená, že Boh ju nenechá v štichu. A on naozaj stál pri nej. Život sv. Matky Terezy je plný zázrakov: Zrazu prišiel z nejakého kúta zemegule šek presne na tú sumu, ktorú potrebovala. Rob to, čo dokážeš, a modli sa za to, čo nedokážeš a Boh dá, aby si to dokázal. SV. AUGUSTÍN Už rozumieš, prečo by si sa mal učiť plávať možno práve od majstra sveta? V modlitbe sa sv. Matke Tereze asi nevyrovnáme. Mali by sme však vedieť, že keby sme celé svoje srdce otvorili Bohu, skutočne by sa diali zázraky.

Vitajte v sekcii Kresťanstvo, kde nájdete široký výber kníh zaoberajúcich sa touto veľkej svetovej náboženskej tradíciou. Nech ste katolík, protestant, ortodox alebo len zvedavý na kresťanskú vieru, naša kolekcia kníh vám ponúka objavenie diel od renomovaných autorov a teológov, ktorí hlboko prenikli do esencie kresťanstva. Sme hrdí, že môžeme ponúknuť rozmanité žánre kníh, ktoré sa týkajú kresťanskej viery. Ak máte záujem o duchovné skúmanie, nájdete u nás biblické štúdie, knihy o teológii alebo knihy, ktoré vám pomôžu objaviť históriu a vývoj kresťanstva. Pre tých, ktorí hľadajú inšpiráciu a povzbudenie vo svojej viere, máme rozprávky a citáty svätcov, ktoré vás posilnia a povzbudia. Naša kolekcia obsahuje aj modlitebníky a duchovné cvičenia, ktoré vám pomôžu v budovaní osobného vzťahu so svojím Pánom. Pre tých, ktorí sa zaujímajú o históriu kresťanstva, máme knihy o živote Ježiša Krista, apoštolov, prvých kresťanov a kultúrne aspekty kresťanských civilizácií. Rozšírte svoje vedomosti o bohatstve a dopade kresťanstva na našu súčasnú spoločnosť. Neváhajte prečítať si recenzie ostatných čitateľov, ktoré vám pomôžu pri výbere vhodnej knihy. Sme tu, aby sme vám pomohli objaviť krásu a múdrosť kresťanstva vo všetkých jej aspektoch. Či už hľadáte odpovede na životné otázky, hĺbkové pochopenie svojej viery alebo len záľubu v čítaní duchovne obohacujúcich kníh, naše knižné tituly vám poskytnú to, čo potrebujete. Preskúmajte našu zbierku kníh o kresťanstve a nechajte sa inšpirovať a obohatiť v tomto fascinujúcom a dôležitom náboženskom hnutí.

Image
Produkty

Populárne produkty

Product Images
Sleva 28%
CO88 Hviezdny oceľový náramok 860-180-020003-0000
17,00 €
Uvedená cena je platná k 29.02.2024
Příběh krátkého manželství - Anuk Arudpragasam
15,57 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Broken Throne - autor neuvedený
14,05 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Integrované obvody - 2 - Kolektív
10,01 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Odpustenie oslobodzuje - Odpustenie oslobodzuje
4,66 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Jin jóga jako lék - Stefanie Arend
22,36 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Peter's Railway The Four Seasons (Vine Christopher)
6,16 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Last of the Mohicans (Cooper James Fenimore)
9,36 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Slepec - Christine Brandová
16,92 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Cecil, a cuki cápa
10,73 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Finova pomsta - Amanda Scott
12,90 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Případ Velikého mistra - Melchior Kotnowski,Kameel Machart
13,35 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Hogyan működik az emberi test? - John Farndon
12,11 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Kliatba žltých ruží - Július Balco
8,46 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Karácsonyi matricás füzetem
2,67 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile

24 Result Found
View All
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99