Kresťanstvo

Image
Sviatky Pána 2
13,21 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Druhý diel populárnej knihy Sviatky Boha 1 je tentoraz o nepútnických židovských sviatkoch, v ktorých autor hľadá prvky odkazujúce na Mesiáša a jeho Matku. Ide o sviatky Roš ha-Šana (sviatok Nového roku), Jom Kipur (Deň zmierenia, autor sleduje činnosť Veľkňaza na tento deň, ktorá bola dokonale zavŕšená Kristom Ježišom), Purim (predobraz Ester ako Príhovorkyne za Boží ľud v Márii, vždy Panne) a najmä Chanuku. Tomuto decembrovému sviatku venuje spisovateľ najviac pozornosti. Totiž Ježiš ako Svetlo sveta prišiel na svet práve na Chanuku, Sviatok svetiel. Autor uvádza podporné dôvody tohto tvrdenia. Je pozoruhodné, že sviatky Chanuky a Vianoc 25. decembra sa už veľakrát v histórii slávili spoločne. Kniha je určená záujemcom o hlbšie vniknutie do tajomstiev Starého zákona, tajomstiev Vianoc i nepútnických sviatkov Izraela. V súčasnosti je zrejmý veľký záujem o korene našej kresťanskej viery a celkovo kresťanskej kultúry. Tieto korene sú v judaizme. Kniha reaguje na tento zvýšený záujem. Keď v živote človeka má veľký význam oslava ľudského sviatku (napr. narodenín), o to väčší má slávenie Božích sviatkov. Ustanovil ich sám Pán a chce, aby ich ľudia oslavovali. Autor pozýva čitateľa na púť, aby sa nachvíľu pripojil k prúdu ľudí Starej zmluvy smerujúcim do Jeruzalema, či navštívil príbytky našich starších bratov vo viere počas slávenia ich sviatkov. Odporúčame aj prvý diel Sviatky Boha 1, v ktorom sa rozoberá zavŕšenie židovských sviatkov Paschy vo Veľkej noci, Šavuotu (Sviatku týždňov) v Turícach i Sukotu (Sviatkov stánkov) na konci vekov.
Hudba ako Boží dotyk
1,43 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Hity, koncerty, albumy, sláva je v nich miesto pre Boha? Odpovedá Ondrej Kandráč a Dominika Gurbaľová.
Křesťanství v arabském světě
6,75 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Předkládaná kniha někdejšího jordánského korunního prince a strýce dnešního krále El Hassana bin Talála představuje vůbec první novodobý pokus o zachycení dějin a povahy křesťanské zvěsti z pohledu muslima. Autor popisuje historickou pouť křesťanství od jeho vzniku v Palestině přes činnost apoštolů, první všeobecné sněmy, velký rozkol v 11. století až po jeho postavení v současném arabském světě. Kniha získala brzy po svém prvním vydání v roce 1995 široký ohlas a byla přeložena do řady jazyků.
Modlitbičky pre tehotné mamičky
4,28 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Moje modlitbičky venujem vám, milé mamičky, ktoré ste v radostnom či bolestnom očakávaní dieťatka, aby vás povzbudili, aby ste si nezúfali a neklesali na duchu v akejkoľvek situácii vášho tehotenstva a aby vám dodali nádej nášho nebeského Otca. Mgr. Eva Sačková
Ako bolo na počiatku
11,31 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Biblické príbehy prepracované do románovej podoby – stvorenie, Adam a Eva, Kain a Ábel, Noemov koráb, Abrahám, Izák, Jakub, Jozef a Mojžiš. Príbehy, intrigy, vášne i lásky pred očami čitateľa ožívajú ako v historickom veľkofi lme. Hlavné postavy týchto grandióznych príbehov akoby sme videli pred sebou na veľkej obrazovke, zasadených do historického a geografi ckého rámca obdobia antiky s ich tvárami i hlasmi. Je to román, určený nie do regálov knižníc, ale na prečítanie od prvej strany až po tú poslednú, lebo dej sa rýchlo odvíja, je pútavý a postavy, z ktorých sa v priebehu stáročí stali legendy, sú tu z mäsa a kostí.
Mária Magdaléna
12,26 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Dvetisíc rokov starý strhujúci príbeh, ktorý nestráca na aktuálnosti ani dnes, je pre človeka pútnickou palicou na ceste zo zmätkov súčasného sveta a zároveň dôkazom, že duchovný obrat k Svetlu sme schopní uskutočniť aj v navonok bezvýchodiskovej situácii.
Mučedníci a oběti pro Krista
62,46 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Biografický slovník Mučedníci a oběti pro Krista zachycuje životní osudy katolických křesťanů všech národností žijících v českých zemích, kteří násilně zahynuli v období dvou totalitních režimů 20. století. Perzekuci kněží, řeholnic, řeholníků, katolických laiků, v mnoha případech i celých rodin a řeholních společenství zachycuje 260 detailně zpracovaných životopisných hesel. Cennou součástí publikace je i 239 portrétních fotografií mučedníků a mučednic z českých i zahraničních zdrojů.
Zasvätenie sa Ježišovi skrze Máriu
10,36 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Svätý Ľudovít Mária z Montfortu vo svojom majstrovskom diele O pravej úcte k Panne Márii hovorí, že najrýchlejšia, najkratšia a najjednoduchšia cesta k Ježišovi vedie skrze Preblahoslavenú Pannu Máriu. Počas svojich zjavení vo Fatime nás Božia Matka opakovane vyzývala ku každodennej modlitbe posvätného ruženca. Vychádzajúc z týchto skutočností páter Ed Broom zostavil súkromné duchovné cvičenia, ktoré vrcholia úplným zasvätením sa Ježišovi skrze Máriu. Sú zamerané na tajomstvá ruženca a sedem bolestí Panny Márie. Denné rozjímania nám v tomto uponáhľanom svete umožnia spomaliť a zamyslieť sa. Pozvú nás stráviť najbližších päť týždňov v spoločnosti Ježiša a Márie rozjímaním o ružencových tajomstvách a slovách Svätého písma. Zamyslenia, modlitby a praktické kroky nám pomôžu zapracovať na vytrvalosti a jemne skultivujú nášho ducha. Každý deň a každú chvíľu začneme vnímať z perspektívy večnosti. Cieľom týchto duchovných cvičení je naučiť sa žiť v neustálej prítomnosti Ježiša a Márie ? až do nášho skutočného stretnutia v nebi. Prijmime túto výzvu a vytvorme si vo svojich domovoch a v hĺbke sŕdc tiché oázy, miesta stretnutí s Bohom. Prostredníctvom denných rozjímaní nájdime pokoj a urobme svoje životy zmysluplnejšími. Kniha je cirkevne schválená.
Dobrodružstvo svätej omše
6,84 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Svätá omša je najväčším Ježišovým darom pre cirkev. V nej prežívame Jeho kázanie s mocou, v nej nás uzdravuje a oslobodzuje, chodí medzi nami a koná pre nás zázraky rovnako, ako tomu bolo počas Jeho pozemského pôsobenia. Ak chceme tieto zázraky objaviť a prijať, potrebujeme pochopiť skutočnú hodnotu každej svätej omše. Je to dobrodružstvo duše so živým Bohom, ktoré na zemi nemá obdoby. Dr. Mária Vicenová, klinická psychologička a kristoterapeutka. Medžugorie navštevuje od detstva. Stalo sa miestom jej uzdravenia, kresťanského dozrievania i povolania a to všetko pod materinským vedením Panny Márie. Venuje sa diagnostike, terapeutickej pomoci, písaniu odbornej kristoterapeutickej literatúry a prednáškovej činnosti. Je autorkou projektu duchovnej obnovy „Púť uzdravenia“, ktorý, v spolupráci s kňazmi, niekoľkokrát realizovala pre pútnikov v Medžugorí. Od roku 2015 je členkou duchovnej rodiny Charis Marian. Dr. Slavko Barbarič, OFM, františkánsky kňaz , psychológ a terapeut, člen katolíckej charizmatickej obnovy, pochádzajúci z Bosny-Herzegoviny. Od roku 1984 až do svojej smrti bol duchovným sprievodcom vizionárov v Medžugorí. Prenasledovaný komunistickou diktatúrou, neochvejne hlásal pravdy kresťanskej viery a zásadným spôsobom sa zaslúžil o rozvoj Medžugoria. Viedol semináre, obnovy, školy modlitby. Staral sa o program pre pútnikov, založil a spravoval domov pre osirelé deti postihnuté vojnou „Majčino selo“. Je autorom mnohých duchovných diel, ktoré sú preložené do svetových jazykov. Zomrel v chýre svätosti, v hodine milosrdenstva, 24. novembra 2000, počas modlitby posledného zastavenia krížovej cesty na vrchu Križevac, ktorý rád nazýval svojou „kanceláriou“.
Medžugorie
7,60 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Počas viac ako troch desaťročí sa posolstvá neprestávajúcich denných zjavení medžugorských vizionárov dotkli miliónov sŕdc. Zostavovateľ vybral štrnásť svedectiev. Pre čitateľov budú určite veľmi zaujímavé práve tie od vizionárov, ale nemenej dojemné sú aj výpovede tých, ktorých stretnutie s Pannou Máriou v Medžugorií zmenilo celý ďalší život. Svoje svedectvo podáva aj slovenský otec biskup Pavol Hnilica, veľký ctiteľ Panny Márie. Všetky svedectvá sú hlboko úprimné, miestami veľmi dojímavé a skutočne povzbudivé pre každého, kto ich bude čítať s otvoreným srdcom.
František Papež z druhého konce světa
5,18 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Odstoupení Svatého otce Benedikta XVI. bylo na konci února 2013 prvotřídní senzací, protože se tak stalo poprvé po sedmi stech letech. Nástupcem Benedikta XVI. se stal kardinál Jorge Mario Bergoglio jako první Jihoameričan na Petrově stolci, první jezuita v roli Svatého otce a první papež, který přijal jméno nejoblíbenějšího světce církve svatého Františka z Assisi. Slavný výrok Habemus Papam! zazněl z balkónu Svatopetrského chrámu večer 13. března 2013. Papež František si od svého prvního vystoupení získal srdce lidí a také jeho první kroky v roli Kristova náměstka jsou originální a probouzejí mnohé naděje. Tato kniha usiluje o první portrét buenosaireského arcibiskupa, apoštola chudých a přítele lidí na okraji. Shrnuje také odkaz Františkova předchůdce, papeže Benedikta XVI., a zamýšlí se nad přítomností i budoucností katolické církve a výzvami, které před novým papežem stojí. Simon Biallowons je německý novinář a spoluautor knihy o Benediktu XVI.
Vychvátenie
15,20 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Pýtate sa, čo je to vychvátenie? Je to udalosť, pri ktorej všetkých oddaných kresťanov vezme Ježiš do nebeských príbytkov. Presne tak, ako to prisľúbil. Toto je kniha nádeje. Aj keď otvorene hovorí o veciach, ktoré prídu na svet, nechce vydesiť. Naopak. Má potešiť každého, kto uverí proroctvám Biblie. Boh zachráni svoje deti pred najväčším súžením, aké svet poznal. Dokiaľ nepríde Kristus, ovládne ho sila, o ktorej prorok Daniel napísal, že pomláti, požerie a rozdrví celú Zem. Biblia je kompas pravdy. Čo sa deje okolo nás, je iba začiatok toho, čo na svet ešte príde. Ľudstvo nerešpektuje svojho Stvoriteľa. Avšak On odpovedá: :Mlčal som od veku. Bol som ticho, akoby som bol hluchý a nemý, premáhal som sa. Ale teraz zatrasiem ešte raz nielen Zemou, ale aj nebom." Noe vtedy poslúchol Boha a postavil koráb. A čo my dnes?
List Efezským 10
8,35 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Kompendium sociálnej náuky cirkvi
15,77 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Cirkev tu ponúka svoju pomoc pri riešení problémov súčasnej spoločnosti. Adresáti Kompendia sú tí, ktorí pôsobia vo verejnom živote, tí, ktorí spoluvytvárajú verejnú mienku – politici, ekonómovia, právnici, zamestnávatelia, pracovníci médií, predstavitelia neziskového sektoru a ďalší zástupcovia občianskej spoločnosti.
Modlitbový denník 2018
4,66 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Aj tento rok vydali Redemptoristi - Modlitbový denník, ktorý vám môže poslúžiť ako pomôcka k prehlbeniu osobnej modlitby. Témou na rok 2018 je - "škola nádeje" a vychádza z katechéz pápeža Františka. Je to forma diára, určená na zapisovanie myšlienok k liturgickým čítaniam daného dňa či akýchkoľvek vnuknutí Ducha. Obsahuje denné omšové čítania v latinskom obrade, liturgický aj svetský kalendár a miesto na poznámky. Má byť pomôckou k prehĺbeniu osobnej modlitby a možno aj tento spôsob zapisovania vám pomôže spätne vidieť a spoznať cesty, ktorými vás Boh vedie.
Zbor s jasným cielom
0,95 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Rick Warren nám ponúka niekoľko jednoduchých princípov, ktoré nám pomôžu budovať cieľavedomý zbor, zasiahnuť ľudí v našom okolí, či viesť ľudí k osobnej zodpovednosti a službe druhým, ai.
Neodolateľný rebel
7,70 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
„Ďalšia kniha o Ježišovi“ – možno tak si povie niekto po prelistovaní pár strán tejto knihy. A má pravdu, je to kniha o Ježišovi. Ale nepatrí medzi tie, ktoré vytvárajú obraz „sladkého, milého, jemného Ježiša“. Preniká do svedomia všetkých, ktorí o sebe hovoria, že sú kresťanmi, a vyzýva ich konfrontovať to, čo o Ježišovi vedia, so skutočným obrazom Božieho Syna. Pritom si John Eldredge ako autor nerobí nárok na úplnosť a stopercentnú správnosť svojho pohľadu, ale provokuje čitateľa, aby Ježiša viac poznával. Nie ako toho, o kom už veľa čítal, ale ako osobu, s ktorou sa denne stretáva... Každý vyjde z tejto konfrontácie iný – podľa toho, ako vyzeral jeho doterajší vzťah k Ježišovi. Niekto bude pobúrený, iný zas nadšený. Niekoho nadchne Ježišova štedrosť na svadbe v Káne, iného pohorší. Je to podobné ako keď niekto chodí v nedeľu na bohoslužby stretnúť sa s milovaným Ježišom, kým iný tam chodí, lebo je to povinnosť. Niečo z obsahu: Je Ježiš naozaj hravý? Extravagantná štedrosť Pohoršujúca sloboda Neodolateľný
Bible Překlad 21. století
21,61 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Bible je nejrozšířenější a nejčtenější knihou v dějinách lidstva. Ať už jde o filosofii, literaturu, výtvarné umění, právo, etiku či politiku, naše civilizace dosud zjevně či skrytě čerpá z biblického poselství. Znát postavy, příběhy a výroky této Knihy knih patří k základům vzdělanosti každého člověka. Překlad 21. století přináší nadčasové poselství Bible v současné, čtivé češtině. Usiluje o maximální věrnost původním hebrejským, aramejským a řeckým textům, zároveň však chce oslovit dnešní čtenáře – ty, kteří jsou zvyklí čerpat z této knihy inspiraci pro každý den, i ty, kteří ji otevírají poprvé.
Mesiáš
13,66 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Kniha přináší nový pohled na život Ježíše a jeho duchovní odkaz. Všímá si méně známých písemností i výpovědi uměleckých památek Egypta, Sýrie, Turecka a Evropy, jež autorka sama navštívila. Dokládá, že Ježíš byl egyptským chrámovým učencem, zasvěceným mystérií a gnostikem z okruhu Šimona Mága a zcela nově se zaměřuje také na odkaz jeho dvanácti učednic, zakladatelek janovských křesťanských obcí. Současně odkrývá roli Ježíšových apoštolek pro středověkou Evropu a význam Sýrie pro vznik prvních křesťanských kosmopolitních komunit. Důležitou kapitolu knihy tvoří také korespondence Ježíše s králem Abgarem z doby jeho ukřižování a sdělení mystika Jakuba Lorbera.
Kazatelna život
4,38 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Příběhy o církvi, o lásce, manželství a rodině, o pokoře a pýše, o životě na faře v Žakovce. "Pán Bůh nás nebude soudit za to, co jsme nemohli udělat. Ale za to, co jsme mohli, a neudělali jsme." V duchu neobyčejné velkorysosti se nese text otce Mariána Kuffy, inspirovaného pastýřem, který jde za zbloudilou ovcí kamkoli, jen aby ji dovedl zpátky. Jde do veřejného domu mluvit s prostitutkami, otevře nové a lepší obzory dezorientovaným mladým lidem, jede si v noci pro mnohokrát zbloudivšího bezdomovce, který mu potolikáté volá odkudsi z telefonní budky, osloví s nabídkou pomoci i mafiána, postará se o umírající lidské trosky. “Pro mě je zajímavá každá nesmrtelná duše,” říká. Hříšníkům vrací důvěru v Boží milosrdenství, věřícím pak připomíná, že hříšníci opustili církev právě proto, že křesťané nežijí, jak by měli. Vyzývá křesťany především k opravdové pokoře před Bohem a k nesobecké lásce. Naléhavě věřícím doporučuje, aby se nad nikoho nepovyšovali a nepomlouvali druhé, ale raději se za ně modlili a prokazovali jim dobro.
Kult - otázky a odpovede
11,40 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Kresťanská kultúra za dvetisíc rokov vytvorila bohatú spirituálnu tradíciu. Tvoria ju vznešené liturgie, sviatosti, tajomné iniciácie či uzdravujúce modlitby. V dejinách kresťanstva však nájdeme aj sporné momenty. To všetko autor zhrnul do publikácie, v ktorej nechýba jeho osobný nadhľad. Dielo Kult takto encyklopedickým spôsobom ponúka vážne veci zo života Cirkvi často odľahčeným spôsobom.
Čo nepoznáme z histórie 2
6,18 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Po prvom diele, v ktorom autor rozoberá po tzv. svetlách antickej civilizácie aj jej temnú stránku otroctva, prichdádzajú na rad stroročia útokov proti Cirkvi, nepriateľstiev heretikov, až po tých, čo popierali Boha v neskorej renesancii, osvietenstve a krvavej Francúzkej revolúcii. Popri dobrom ovocí, ktoré prinášala istá miera slobody, začasli sa totiž nové útoky proti kresťanstvu práve v mene demokracie, potom v mene pseudovedy a v mene rozličných, neraz tajných organizácií a sofistikovane presadených vlád.
Príbeh mojej duše
9,03 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Kniha obsahuje orientačné body tereziánskej tematiky, autobiografické zápisky, rukopis venovaný ctihodnej Matke Agnese od Ježiša, list sestre Márii od Najsvätejšieho Srdca, rukopis napísaný pre Matku Máriu Gonzagu, prílohy a dodatky. Ide o beletristické spracovanie autobiografie sv. Terézie z Lisieux (1873 - 1897), bosej karmelitánky, patrónky misií a misionárov, najmladšej učiteľky Cirkvi, ktorá je aktuálnym príkladom pre nás, ako nájsť cestu ku Kristovi a k dokonalosti v láske k blížnym.
Zázraky Pátra Pia
13,21 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Svätý kapucínsky kňaz Páter Pio (kanonizovaný v roku 2002) patrí k najobľúbenejším svätcom 20. storočia. Taliansky novinár Renzo Allegri sa podujal nezaujato zozbierať svedectvá o nadprirodzených javoch, čo sprevádzali život charizmatického mnícha, ktorý priťahoval do zapadnutého juhotalianskeho mestečka tisíce pútnikov. San Giovanni Rotondo sa už počas života Pátra Pia stalo dejiskom neuveriteľných príbehov množstva ľudí, ktorí o nich svedčia v tejto knihe. Dočítate sa o stigmách i bilokáciách, o proroctvách i mnohých uzdraveniach, o javoch, ktoré veda doteraz nedokázala vysvetliť, o obráteniach a o dobre, ktoré svätec so stigmami dokázal prebúdzať v ľuďoch.
Gnóza. Tajné kresťanské učenie
8,48 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Tento jedinečný, ľahko čitateľný úvod do tajnej tradície kresťanstva odhaľuje mystické chápanie Krista, ako ho učia gnostici, a objasňuje metafyzické rozmery stvorenia a vedomia. Skúma úlohu Ježiša, Márie Magdalény a Jána Krstiteľa v zjavení Krista. Nevyhýba sa ani kontroverznej téme Ježišovho rodokmeňa a jeho vzťahu s Máriou Magdalénou. Autor okrem gnostických interpretácií základných textov evanjelií - ako napríklad Blahoslavenstvá - ponúka aj prehľad duchovných techník afirmácie a tvorivej vizualizácie, ktoré využívajú gnostickí zasvätenci.

Vitajte v sekcii Kresťanstvo, kde nájdete široký výber kníh zaoberajúcich sa touto veľkej svetovej náboženskej tradíciou. Nech ste katolík, protestant, ortodox alebo len zvedavý na kresťanskú vieru, naša kolekcia kníh vám ponúka objavenie diel od renomovaných autorov a teológov, ktorí hlboko prenikli do esencie kresťanstva. Sme hrdí, že môžeme ponúknuť rozmanité žánre kníh, ktoré sa týkajú kresťanskej viery. Ak máte záujem o duchovné skúmanie, nájdete u nás biblické štúdie, knihy o teológii alebo knihy, ktoré vám pomôžu objaviť históriu a vývoj kresťanstva. Pre tých, ktorí hľadajú inšpiráciu a povzbudenie vo svojej viere, máme rozprávky a citáty svätcov, ktoré vás posilnia a povzbudia. Naša kolekcia obsahuje aj modlitebníky a duchovné cvičenia, ktoré vám pomôžu v budovaní osobného vzťahu so svojím Pánom. Pre tých, ktorí sa zaujímajú o históriu kresťanstva, máme knihy o živote Ježiša Krista, apoštolov, prvých kresťanov a kultúrne aspekty kresťanských civilizácií. Rozšírte svoje vedomosti o bohatstve a dopade kresťanstva na našu súčasnú spoločnosť. Neváhajte prečítať si recenzie ostatných čitateľov, ktoré vám pomôžu pri výbere vhodnej knihy. Sme tu, aby sme vám pomohli objaviť krásu a múdrosť kresťanstva vo všetkých jej aspektoch. Či už hľadáte odpovede na životné otázky, hĺbkové pochopenie svojej viery alebo len záľubu v čítaní duchovne obohacujúcich kníh, naše knižné tituly vám poskytnú to, čo potrebujete. Preskúmajte našu zbierku kníh o kresťanstve a nechajte sa inšpirovať a obohatiť v tomto fascinujúcom a dôležitom náboženskom hnutí.

Image
Kategórie

Prechádzať podľa kategórie

Produkty

Populárne produkty

Product Images
Doručení zdarma
Hot Diamonds Trblietavý strieborný prsteň Emozioni ER024 52 mm
54,50 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Velitel tankových vojsk wehrmachtu - Vál - Hans von Luck
24,50 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Fretka - Motyčkovi Hana a Vladimír
5,76 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Cyklická žena - Miranda Grayová
14,16 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Swallowtail Summer - autor neuvedený
10,40 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Harry Potter Pensieve Memory Set - autor neuvedený
29,93 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Product Images
Doručení zdarma
Daido Moriyama: Record - Mark Holborn, Daido Moriyama, Thames & Hudson
60,33 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Product Images
Sleva 4%
Zajatcem v Rusku
17,20 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Websterovci 3 - Katarína Kerekesová
9,71 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Čerti nejsou - Zdeněk Svěrák
17,77 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Moje první slova - autor neuvedený
16,45 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Čačky hračky
8,63 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Kniha o klimatu
44,60 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Julka sedí
7,59 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Můj boj 5. Někdy prostě zaprší
23,46 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile