Gramatika a slovná zásoba

Image
RUŠTINA souhrn gramatiky - Radka Folprechtová
4,66 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Koncentrovaný přehled sumarizuje učební látku – tvarosloví, skladba, výslovnost. Přehledné členění, grafická úprava a volba barev umožňuje rychlou orientaci v textu a snadnější zapamatování.
Cambridge Business Vocabulary in Use. Elementary to Pre-interm+CD - Bill Mascull
43,70 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
The essential book for professionals and students looking to expand their business vocabulary. Bringing learners up to date with the language they need for business today, this book explains words and expressions, provides practice in using the new language, and also reflects recent developments in technology and business practice. With vocabulary drawn from the Cambridge International Corpus, a collection of real English compiled from authentic sources, learners can be sure that the language they're learning is up-to-date, relevant and natural. In addition, frequent notes are based on data from the Cambridge Learner Corpus. This second edition comes with a CD-ROM offering practice exercises and games, audio, tests and a phonemic chart.
Learn With The LearnBots in 1 Day - 101 Russian Verbs - Rory Ryder,Andy Garnica
7,59 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
The colour coded verb table allows the reader to focus all of their attention on one colour tense at a time enabling them to make immediate connections between the subject and the verb! The Russian LearnBots are a great resource for dyslexic learners, children and adult learners. Children can start to identify what a verb is and the way it changes with the subject of the sentence. Advanced learners can go on to learn the different tenses and improve their accuracy. This book also works along-side its very own kick-starter app on Googles Android and Apples App Store allowing the user the ability to hear some of the conjugations being read out loud by a native speaker. The app also allows the user to test their ability in remembering verbs and conjugations.
Learn With The LearnBots in 1 Day - 101 Slovak Verbs - Rory Ryder,Andy Garnica
7,59 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
The colour coded verb table allows the reader to focus all of their attention on one colour tense at a time enabling them to make immediate connections between the subject and the verb! The Slovak LearnBots are a great resource for dyslexic learners, children and adult learners. Children can start to identify what a verb is and the way it changes with the subject of the sentence. Advanced learners can go on to learn the different tenses and improve their accuracy. This book also works along-side its very own kick-starter app on Googles Android and Apples App Store allowing the user the ability to hear some of the conjugations being read out loud by a native speaker. The app also allows the user to test their ability in remembering verbs and conjugations.
Basic english II. - A4 karta - Kolektív autorov
0,86 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Didaktická pomůcka navazuje na I. díl a je zaměřena na další rozvíjení řečových dovedností. Za pomoci humorně a tematicky motivovaných ilustrací rozšiřuje slovní zásobu o přibližně 100 nových slovíček, avšak také přibírá i nutné nové gramatické prvky, a to základní pravidla užívání členů, pravidelné a nepravidelné množné číslo, stupňování, vazbu "there is / are / arent", předložky místa a směru. Příkladové věty jsou voleny co nejtypičtější, kdy interpretace běžných situací každodenního života mají žáky podněcovat k vytváření pozitivního vztahu k cizímu jazyku.
1000 ukrajinských slovíček 2. vydání - Kolektív autorov,Aleš Čuma
7,59 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Praktická knížka se stane dobrým pomocníkem při učení a procvičování ukrajinských slovíček. Na veselých obrázcích, jež znázorňují běžné životní situace, najdete názvy věcí, se kterými se denně setkáváte. Každý tematický celek je pak doplněn jednoduchými frázemi ze života, které můžete potřebovat. V závěru se nachází souhrnný česko-ukrajinský slovník se všemi slovy z knížky a poznámky k ukrajinskému jazyku, původu a výslovnosti.
Creativo - Fun card English Present Perfect Continuous
9,49 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Students have to answer Present Perfect Continuous questions using both affirmative and negative sentences. You can mix cards from different sets and practise a few tenses at the same time. The set consists of 50 cards with 50 questions, 100 pictures and the answers on the reverse side.
Němčina - skripta - Hana Homoláčová
15,68 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Skriptum určené pro úplné začátečníky.
Anglická gramatika efektivně a přehledně - Walther Lutz
17,51 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Gramatika jako žádná jiná - moderní, přehledná, strukturovaná, výklady jednotlivých jevů jsou často doplněny obrázky či grafy, díky kterým se vám rozsvítí v hlavě a pochopíte i ty gramatické záležitosti, se kterými jste dosud zápasili. Vizuální znázornění podpoří snadné zapamatování a rychlé vybavení toho, co jste se naučili. Díky intuitivnímu výkladu, rozmanitému a překvapujícímu zobrazení budete motivovaní, budete rychle postupovat a učení vás bude bavit. Kniha je vhodná pro úroveň znalosti jazyka A1-B2.
Mapa ruské gramatiky
2,84 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
3. vydání publikace obsahuje to nejdůležitější z ruské mluvnice. Podstatná a přídavná jména, předložky, zájmena, slovesa a další základní informace jsou zde zpracovány v přehledných tabulkách, které umožňují rychlou orientaci v publikaci.
Borrowed Words in Action 2 - Stephen Curtis
9,41 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Borrowed Words In Action is a two-book series which presents 120 words from other languages that have been 'borrowed' by English. Each word is clearly explained with its language of origin, pronunciation guide, definition, example seantences, and a humorous contextual cartoon in plain everyday English. This unique approach promotes reading and deepens understanding, making the learning of what can be tricky topic fun and effective for learners of all levels.
Conversation in Action 1 - Stephen Curtis,Martin Manser
9,41 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
This book deals with phrases that are commonly used when poeple talk to one another in everyday situations. It aims to increase learners´confidence and ability to use vocabulary correctly in different context.
More Confusing Words in Action 3 - David Pickering
9,41 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
This series deal with confusing words like access and excess. Each pair of confusing words in a clear and concise manner with example sentences provided. It also contains a short story in pictures which helps learners to see how the words are in context.
Grammar Friends 2 - Student's Book - Eileen Flannigan,Tim Ward
18,99 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
The step-by-step grammar presentations in Grammar Friends introduce form, use and meaning in a way that even young beginner learners can understand and remember. The series was written to support the syllabus of Family and Friends but is an ideal supplement to any elementary general English course. There are lots of controlled activities to help children improve their written grammar and the fun interactive activities on the Grammar Friends Student Website to really encourage them to learn by themselves.
Themen Aktuell 2 - Pracovný zošit - Kolektív autorov,Heiko Böck,Hartmut Aufderstrasse
16,63 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Upravené a doplnené vydanie pre výučbu v slovenských školách obsahuje: - slovnú zásobu ku každej lekcii - výklad gramatiky v slovenčine - cvičenia k jednotlivým gramatickým javom - reálie nemecky hovoriacich krajín v slovenčine - prehľad nepravidelných slovies - kľúč k cvičeniam a register gramatických javov - súhrnný nemecko-slovenský slovníček
English World 2 Grammar Practice Book - Nick Beare
9,96 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
English World is a stunningly visual ten- level course which will take children through from primary to secondary. Written by the authors of best- sellers Way Ahead and Macmillan English, English World combines best practice methodology with innovative new features for the modern classroom. Active whole- class learning is supported by vibrant posters and interactive activities on the DVD- ROM. through grammar and skills work is applied in natural contexts in the real world, through dislogues and cross- curricular material. English World providesa complete package for today's teachers and pupils.
Essential Business Grammar Builder - Paul Emmerson
36,48 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Essential Business Grammar Builder presents and practises the fundamental grammar requirements for students studying Business English. It is ideal for use in class and for self-study. Key features: contains 60 units of grammar and functions; each unit is
Angličtina zábavné precvičovanie - Peter Nitsche
5,51 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Publikácia slúži na hravé precvičenie základnej slovnej zásoby a gramatiky angličtiny.Uvedená publikácia je určená na opakovanie jazykovej úrovne A1 - A2.Spracoval ju anglický profesor Peter Nitsche. Svieže a vtipné ilustrácie Libora Drobného výborne dotvárajú zábavné poňatie knihy.
Slovíčkareň – Cat Riston – nemčina - Ján Cibulka
12,26 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Príbeh Cat Riston je ideálny pre začiatočníkov a mierne pokročilých, ktorí sa chcú rýchlo a zábavne zlepšiť v nemčine. Príbeh sa skladá z jednoduchej slovnej zásoby o rozsahu 700 slov. Tretinu z nich už možno poznáte z našej učebnice Slovíčkareň. Ak ste ju ešte neskúsili, odporúčame ju ako dobrovoľný doplnok k tomuto príbehu. Podobne ako učebnica Slovíčkareň, aj príbeh Cat Riston je založený na svetovej metóde zvanej Spaced Repetition – voľným prekladom Postupné opakovanie. Slovíčka sa v texte opakujú vo zvyšujúcich sa intervaloch, aby sa vám ich praktické využitie vrylo do pamäte za najkratší čas – a natrvalo. Kniha prinesie: -cvičné otázky na porozumenie textu, -prehľadný slovníček na konci každej kapitoly, -celý príbeh profesionálne nahovorený na priloženom CD.
Anglická gramatika - Eva Tinková
12,50 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Průvodce anglickou gramatikou přehledně a komplexně shrnuje anglickou gramatiku na úrovni „středně pokročilý“ až „pokročilý“. Kniha je rozdělena na tři hlavní části. První a zároveň největší část, morfologie, se věnuje jednotlivým slovním druhům. Druhá, menší část, rozebírá hlavní otázky týkající se syntaxe. Třetí část pak tvoří přílohy, v nichž jsou uvedeny nejčastější slovesné a předložkové vazby a nepravidelná slovesa. Publikace se snaží maximálně využít srovnávací metody, porovnává tedy především rozdílné použití jednotlivých gramatických jevů v angličtině. Nezapomíná však ani uvádět tyto jevy do protikladu s češtinou. Tento průvodce je tak určen všem, kdo si chtějí dosavadní znalosti anglické gramatiky utřídit a zároveň prohloubit.
Gramatika súčasnej gréčtiny - s praktickými príkladmi
12,26 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
G R A M A T I K A O B S A H U J E: • opis aktuálnych gramatických javov • jasné a stručné výklady • množstvo praktických príkladov • poznámky, výnimky, zaujímavosti • krížové odkazy • podrobný register • prehľadná sadzba • dvojfarebná tlač
FülSzöveg Német hallás utáni szövegértés B1- virtuális melléklettel - Melinda Szűcs
10,15 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
A könyv és a hozzá kapcsolódó hanganyag olyan, köznapi témákhoz kapcsolódó elbeszélő jellegű szövegeket és dialógusokat tartalmaz, amelyek a hozzájuk tartozó feladatokkal alkalmasak a halláskészség fejlesztésére és a tanulás során elért teljesítmény mérésére. Azt tesztelik, hogy a nyelvtanuló képes-e viszonylag lassú tempójú, világos beszédből kiszűrni a legfontosabb információkat, megérti-e a szövegek lényegét, mondanivalóját. A feladatokkal a B1 szintű (alapfokú) nyelvvizsgák és a középszintű érettségi gépi hang értése vizsgarészére való felkészüléshez nyújt segítséget nyelvtanulóknak és a vizsgára felkészítő nyelvtanároknak. A könyv első része a kétnyelvű Origó vizsgarendszer alapfokú vizsgára felkészítő feladataiból áll. A könyv második része egynyelvű, B1 szintű nyelvvizsgákon (BME, ECL, EURO, GOETHE, ÖSD, TELC) és a középszintű érettségi vizsgán jellemzően előforduló feladattípusokat tartalmaz. A feladatokhoz a hanganyag mellett megoldókulcs és szövegkönyv is tartozik, ezáltal a kiadvány nem csak tanórai munkára, hanem önálló felkészülésre is kiválóan alkalmas.
Přehled anglické gramatiky
2,19 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Ucelený přehled anglické gramatiky vhodný pro studenty základních i středních škol. Členění podle slovních druhů. Obsahuje kapitoly přímý a obrácený slovosled, časová souslednost, souvětí. Navíc strana s přehlednou tabulkou tvarů nepravidelných sloves.
Gramatika súčasnej slovenčiny, 3.vydanie
8,46 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Každý z nás sa môže dostať do situácie, keď si nie je istý, či je nejaký slovný tvar správne napísaný. Naša jazyková príručka vám poradí pri riešení gramatických problémov. Formát knihy je praktický, gramatiku tak môžete mať vždy pri sebe.
Chytré karty: Angličtina slovesa
5,89 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Konečně snadný způsob učení - Angličtinu zvládnete hrou, zábavou a vtipem - Každé slovíčko s obrázkem, výslovností a překladem - 240 karet - 240 nových slovíček - vhodné pro každého a při každé volné chvíli
Chytré karty: Angličtina nepravidelná slovesa
5,89 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Konečně snadný způsob učení - Angličtinu zvládnete hrou, zábavou a vtipem - Každé sloveso se všema tvary, výslovností a překladem - 240 karet - 240 nepravidelných sloves - Vhodné pro každého a při každé volné chvíli
Vocabulary in Practice 1
10,74 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
A series of handy vocabulary books aimed at busy learners who want to fit in some extra practice outside the classroom. Offering plenty of practice for vocabulary learners, these small and easy-to-carry books are ideal for busy people to use outside the classroom. All the words have been chosen using the Cambridge International Corpus to ensure that students learn the most widely used vocabulary. Includes regular tests and helpful word lists. This is Level 1/Beginner.

Vitajte na našom webe zameranom na gramatiku a slovnú zásobu v kontexte kresťanstva. Táto podkategória je určená nielen pre veriacich, ale aj pre tých, ktorí sa zaujímajú o kresťanskú kultúru, filozofiu a históriu. Našou hlavnou snahou je poskytnúť užitočné informácie a nástroje, ktoré pomôžu zlepšiť slovnú zásobu a gramatické schopnosti v oblasti kresťanstva. Sme presvedčení, že pochopenie a znalosť správnej gramatiky a slovnej zásoby je dôležitá pre presné vyjadrovanie sa o kresťanskom náboženstve. Na našom webe nájdete články a blogy, ktoré sa zaoberajú rôznymi gramatickými aspektmi, ako napríklad správne tvary slov, skloňovanie, časovanie slovies a správne používanie prídavných mien, podstatných mien a zámen. Taktiež tu nájdete materiály na rozširovanie slovnej zásoby v oblasti biblických termínov, liturgických výrazov, teologického slovníka a iného. Ponúkame aj online lekcie a cvičenia, ktoré vám pomôžu prakticky aplikovať gramatické štruktúry a slovnú zásobu do každodenného života. Či už sa učíte nový jazyk s kresťanskou tematikou alebo chcete svoje znalosti obohatiť v existujúcom jazyku, naše lekcie vám pomôžu rozvíjať vaše schopnosti a porozumenie písomnej aj ústnej komunikácie. Veríme, že náš web poskytne zaujímavé a relevantné informácie pre všetkých, ktorí sú zvedaví na gramatiku a slovnú zásobu v kontexte kresťanstva. Ak máte akékoľvek otázky alebo nápady na obsah, neváhajte nás kontaktovať. Tešíme sa na spoločnú cestu v objavovaní jazyka a kresťanskej kultúry!

Image
Produkty

Populárne produkty

Product Images
Doručenie zadarmo
Brilio Silver Oslnivé strieborné náušnice so zirkónmi EA547W
13,20 €
Uvedená cena je platná k 29.02.2024
Oblečkovanie/ Prasiatko Peppa - autor neuvedený
12,34 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Naruby - Karl Huysmans Joris
26,07 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Túžba a slzy padlého anjela - Martina Čižmářová
4,75 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Bublifuk 5 - Smolíková Klára
2,87 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Napovídánky a pomáhánky - Kapoun Oldřich
8,15 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Riziko - Kennedyová Elle
14,16 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Dravec - Epstein Mark
15,41 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Nový Světlov - Ladislav Michálek
5,12 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
In a Jar - Deborah Marcero, Penguin Putnam Inc
17,58 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Against the Double Blackmail - Slavoj Žižek, Penguin
10,40 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Patriot Threat (Berry Steve)
9,52 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Closer Look (Langmuir Erika)
13,80 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Matched - Egymáshoz rendelve - Ally Condie
10,93 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile

24 Result Found
View All
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99