Slovníky

Image
Malý slovník cudzích slov - 2. vyd. - Vojtech Piťo
8,46 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Malý slovník je určený širokej verejnosti.Obsahuje základnú slovnú zásobu takmer zo všetkých oblastí spoločenského života a niektorých vedných odborov. Slovník je usporiadaný abecedne,rozsah obsahuje asi 15 000 hesiel.Výklad jednotlivých hesiel je zameraný na stručnosť a slovník by mal pohotovo slúžiť používateľovi v každodennej jazykovej praxi.
Képes szótár spanyol-magyar (audio alkalmazással)
15,32 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
A Grimm Képes szótár illusztrációk segítségével lehetővé teszi több mint 13 000 szó és kifejezés gyors elsajátítását. Bemutatják a mindennapjaink tárgyait és élethelyzeteit. Segítik a különféle élethelyzetek szókincsének hatékony elsajátítását - az otthontól az iskolán és az irodán át az étteremig. Kétnyelvű szójegyzékkel könnyítik a használatot. Kezdőtől haladó szintig ajánljuk. Ingyenes alkalmazás biztosítja az anyanyelvi kiejtéshez történő hozzáférést. Az applikáció az alábbi keresőszavakkal érhető el: "dk bilingual visual dictionary application".
Képes szótár angol-magyar (audio alkalmazással)
15,32 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
A Grimm Képes szótár illusztrációk segítségével lehetővé teszi több mint 13 000 szó és kifejezés gyors elsajátítását. Bemutatják a mindennapjaink tárgyait és élethelyzeteit. Segítik a különféle élethelyzetek szókincsének hatékony elsajátítását – az otthontól az iskolán és az irodán át az étteremig. Kétnyelvű szójegyzékkel könnyítik a használatot. Kezdőtől haladó szintig ajánljuk. Ingyenes alkalmazás biztosítja az anyanyelvi kiejtéshez történő hozzáférést.
Slovensko-anglický školský hovorník
9,41 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Obsah hovorníka • 1 100 abecedne radených kľúčových slov s prekladmi • 9 000 užitočných viet, fráz a idiómov • prepis výslovnosti • praktické poznámky a informácie v rámčekoch
Česko-anglický odborný konverzační slovník cestovního ruchu - Bohuslav Balcar
10,94 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Česko-anglická verze slovníku, který byl již vydán ve verzi česko-německé. Tematické členění, přinášející veškeré infor-mace o cestovním ruchu jak teoretické, tak praktické nezbytné pro pracovníky v tomto odvětví, studenty odborných škol se zaměřením na cestovní ruch resp. hotelnictví i pro samotné účastníky cestovního ruchu. Uživatelé slovníku mají možnost získat v jednotlivých kapitolách velmi obsáhlou slovní zásobu ve všech stěžejních tématech, týkajících se aktivního využití volného času a cestování dovolená u moře, dovolená na horách v zimě i v létě, pěší turistika, vodácký sport, letecká a železniční doprava, cestování automobilem, cestovní formality, ubytovací a stravovací služby vč. obsáhlé podkapitoly o gastronomii, lázeňství, poznávání historických památek, kulturní programy, pojištění v cestovním ruchu, a d. Samostatnou kapitolu tvoří česko-anglický seznam světových historických a kulturních památek. Obě jazykové verze slovníků mají doporučení České centrály cestovního ruchu a také Evropské unie.
Német-magyar, magyar-német kisszótár - Kolektív autorov
12,26 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
egy kötetben két szótár kék színű címszavak: könnyebb keresés, jobb áttekinthetőség 25 000 lexikai egység, 40 000 jelentés, 10 000 példa és 12 000 címszó irányonként pontos jelentések és nyelvtani információk gazdag példaanyag
Taliansko-slovenský, slovensko-taliansky šikovný slovník-2.vydanie
14,16 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Nové vydanie slovníka je určené hlavne začínajúcim a stredne pokročilým žiakom a študentom, ktorí ho ocenia nielen v škole, ale aj pri domácej príprave či v jazykovom kurze. Heslá, významy a preklady sú starostlivo vybrané tak, aby ste v ňom našli bežne používané slová a slovné spojenia zo spisovného aj hovorového jazyka.
Czech Phrasebook
11,12 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Konverzace pomůže cizincům domluvit se česky v běžných situacích na cestách a při pobytu u nás. U všech vět je uvedena výslovnost. This phrase book will enable foreigners to make themselves understood both in everyday as well as in emergency situations and to efficiently communicate with Czech natives. The emphasis is on practical communication, clear arrangement and ease of reference.
Fotbalová angličtina a němčina - Kolektív autorov
7,59 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Fotbalová angličtina a němčina pro budoucí hvězdy Praktická knížka přijde vhod všem malým fotbalistům, kteří mají velké plány do budoucna. Aby se v cizích zemích uměli domluvit se spoluhráči či aby správně porozuměli trenérským pokynům, měli by znát spoustu slovíček a frází, které nenajdou v obyčejné jazykové učebnici. Osvojit si je mohou v šikovné příručce se spoustou ilustrací, které znázorňují běžné fotbalové situace. Obrázky jsou popsány, a to ihned ve dvou jazycích – angličtině a němčině. Každý tematický okruh je doplněn typickými frázemi a cvičeními na upevnění slovní zásoby. Cvičení jsou rozdělena do třech úrovní pokročilosti. Věříme, že tato příručka pomůže budoucím hvězdám ovládnout cizí jazyky a neztratit se v zahraničí!
Španielsko-slovenský a slovensko-španielsky šikovný slovník-2.vydanie
14,16 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Obsah slovníka: - 35 000 hesiel - 5 000 príkladov, idiómov a fráz - 75 000 prekladov - 68 strán konverzačných okruhov vhodných na školskú výučbu - 200 študijných poznámok - starostlivo vybraná aktuálna slovná zásoba - prehľad gramatiky s príkladmi - dvojfarebná tlač pre lepšiu prehľadnosť hesiel
Mluvník česko - nizozemský
16,06 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
LINGEA CZ - Mluvník česko - nizozemský
Nemecko- slovenský slovensko-nemecký školský slovník
9,41 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Novinka je určená najmä žiakom základných škôl. V slovníku nájdete bežnú slovnú zásobu súčasnej nemčiny. Heslá sú starostlivo vybrané a prehľadne spracované tak, aby sa deťom so slovníkom dobre pracovalo. K tomu prispieva aj výrazná dvojfarebná tlač. Bonusom navyše je obrázkový slovníček, ktorý ocenia najmä tí najmladší. Školský slovník je doplnený o stručný prehľad gramatiky.
Slovensko-nemecký a nemecko-slovenský minislovník - Tomáš Dratva
4,28 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Obojstranný minislovník je určený pre širokú verejnosť, ktorá prichádza do styku s nemeckým jazykom. Obsahuje základnú slovnú zásobu, ako aj rakúske a švajčiarske výrazy. Heslá zohľadňujú nové pravidlá nemeckého pravopisu.
Slovník súčasného slovenského jazyka m-n - Kolektív autorov
27,73 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Vo VEDE, vydavateľstve SAV, vyšiel tretí zväzok (M – N) z viaczväzkového Slovníka súčasného slovenského Jazyka, ktorý pripravili pracovníci Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV (hlavná redaktorka S. Jarošová). Za cieľ si kladie vyplniť vyše tridsaťpäť rokov trvajúce vákuum vo vydávaní výkladových slovníkov väčšieho rozsahu. Používateľ nájde v slovníku na 1 104 stranách informácie o 16 815 heslových slovách: výklad významu, gramatickú charakteristiku, normatívne a štylistické hodnotenie, synonymá a antonymá, príklady použitia slov čerpané z bohatých a autentických jazykových zdrojov, a mnoho ďalších užitočných údajov. Slovník obsahuje 4 654 frazeologizmov a iných ustálených spojení. Zachytáva základnú terminológiu z viac ako 100 vedných oblastí. Súčasťou slovníka je osobitná príloha obsahujúca názvy obcí na Slovensku s príslušnými obyvateľskými menami. Pri tvorbe slovníka sa využívali metódy a nástroje počítačovej lexikografie a súbor textových korpusov pozostávajúci zo Slovenského národného korpusu a niekoľkých špecializovaných a webových korpusov so súhrnným rozsahom viac ako 3,5 miliardy textových slov. Na kolokačnú analýzu korpusových zdrojov sa použil nástroj Sketch Engine spoločnosti Lexical Computing Ltd. Toto výnimočné dielo poskytne používateľom nielen komplexný pohľad na lexikálne bohatstvo slovenčiny, ale aj kvalifikovanú pomoc pri výstavbe kultivovaného jazykového prejavu.
Taliansko-slovenský, slovensko-taliansky praktický slovník
25,56 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
O B S A H S L O V N Í K A: 1 248 strán 74 000 hesiel 23 000 príkladov, idiómov a fráz 222 000 prekladov • Aktuálna slovná zásoba verne odrážajúca súčasný písaný a hovorený jazyk • Odborná terminológia a ustálené slovné spojenia • Dvojfarebná tlač pre lepšiu prehľadnosť hesiel • Nenahraditeľný pomocník pri práci, štúdiu aj vo voľnom čase
Kezdők magyar nyelvkönyve ukránoknak - Helen Davis
9,37 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
A világhírű USBORNE Kiadó színes, szórakoztató képekkel illusztrált szótárai azzal a céllal készültek, hogy megkönnyítsék és kellemes időtöltéssé tegyék a nyelvtanulást. Mindegyikben több mint kétezer, gyakran használt szó és kifejezés található, melyeket egy-egy téma köré csoportosítottunk (A család, A test, Ház és lakás, Öltözködés, Élelmiszerek, Bevásárlás, Autóval, Nyaralás, Sport stb.), s a mulatságos képek, jelenetek szinte sugallják a szavak értelmét. A könyv végén rövid nyelvtani összefoglaló található, ragozási táblázatokkal. Ezt követi a ukrán-magyar szójegyzék, melyben a képeknél előforduló szavak, kifejezések szerepelnek. A helyes kiejtés elsajátítása érdekében készült hanganyag MP3 formátumban letölthető a www.holnapkiado.hu oldalról.
Kuriatko v kastrůlku - Soňa Hudecová-Podhorná
4,75 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Gastronomické služby na Slovensku i v Čechách dobiehajú zameškané, zo šéfkuchárov sa utvára profesionálna špička a o kulinárske umenie, či už o oprášenú kuchyňu starých mám, trendové fusion, alebo spoznávanie neznámych etnických kuchýň, sa zaujíma čoraz viac amatérov. Rodia sa ďalšie a ďalšie relácie o varení, vychádzajú desiatky kuchárskych knižiek a časopisov pre laikov aj profesionálov. No prax ukazuje, že aj keď sú naše jazyky príbuzné, pri užšie špecializovanej slovnej zásobe z gastronómie už priemerná znalosť jedného či druhého jazyka nestačí. Profesionáli majú čoraz viac možností stretávať sa na školeniach a odborných súťažiach (kuchárskych, barmanských, baristických, carvingových), pretože ich spoločné organizovanie je efektívnejšie. Budúci majstri kuchári, barmani, baristi či someliéri však potrebujú dobre rozumieť slovnej zásobe oboch jazykov, keďže budú spolupracovať a nakupovať potraviny i nápoje od slovenských i českých firiem. Táto publikácia zapĺňa doterajšiu medzeru v slovníkovej literatúre a prináša prvý titul tohto druhu, ktorý dosiaľ na českom i slovenskom knižnom trhu chýbal. Prvé vydanie Výkladového slovníka gastronómie prináša viac než 5 200 slovenských a českých výrazov z oblasti gastronómie. Pomáha tak laikom i profesionálom zorientovať sa v kuchyni oboch krajín a porozumieť slovám, ktoré sú v oboch jazykoch odlišné. Každý záujemca o kuchyne oboch národov môže vďaka tomuto slovníku ľahšie čerpať z kníh, časopisov i internetových stránok v češtine i slovenčine. Publikácia zároveň ponúka viac než klasický slovník - mnohé heslá sú doplnené o zaujímavé fakty, skúsenosti českých a slovenských profesionálov, recepty národných i regionálnych špecialít, starodávne výrazy a synonymá. Obsahuje aj názvy jedlých húb, riečnych i morských rýb a plodov mora, bylín a korenín, či druhov mäsa. Keďže je slovník koncipovaný obojstranne, má široké použitie a nájde si svojich čitateľov medzi laikmi i profesionálmi v Čechách aj na Slovensku.
Obrázkový slovník pre cudzincov česko-slovensko-ukrajinsko-ruský - Jana Rohová
11,40 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Obrázkový prekladový slovník pre cudzincov obsahujem základnú slovnú zásobu, s ktorou sa deti a žiaci cudzinci stretávajú po príchode do Českej a Slovenskej republiky. Pomôže učiteľom a rodičom k jednoduchšiemu zvládnutiu slovíčok. SLOVNÍK JE ROZDELENÝ DO TEMATICKÝCH OKRUHOV (NAPR. ŠKOLA, RODINA...), KAŽDÁ OBLASŤ JE UVEDENÁ JEDNODUCHOU METODIKOU A NÁPADMI NA PRÁCU S DEŤMI. ZÁVEREČNÁ ČASŤ SLOVNÍKA OBSAHUJE 14 CELOSTRÁNKOVÝCH OBRÁZKOV, KTORÉ SLÚŽIA NA ROZVOJ A UPEVŇOVANIE SLOVNEJ ZÁSOBY. • Slovíčka sa v slovníku nachádzajú vo forme kartičiek s obrázkami v štyroch jazykoch – v českom, slovenskom, ukrajinskom a ruskom tak, aby to uľahčilo výuku deťom z rôznych častí Ukrajiny. • Stránky s kartičkami je možné vystrihnúť, zalaminovať a využiť k rôznym hrám, napr. pexeso, tvorba viet, príbehov, vyhľadávanie slovíčok... • Okrem slovíčok sa nachádza v slovníku aj zákonná úprava vzdelávania žiakov cudzincov, príklad individuálneho vzdelávacieho plánu a jednoduchého plánu podpory na 1. stupni ZŠ.
Orvosi és gyógyszerészeti szakkifejezések 11 nyelven
31,35 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Az orvostudomány és a gyógyszerészet aktuális szókincse Európa 11 fontos nyelvén áttekinthetően: magyar, angol, német, francia, olasz, portugál, spanyol, holland, svéd, lengyel, cseh. Több mint 20000 fogalom, tönn mint 200000 fordításban. A praktikus mátrixszerű megoldás másodpercek alatt megmutatja a helyes fordítást.
Lingea olasz társalgás - Könnyített változat, 2. kiadás
6,10 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Lehetővé tesszük Önnek a kommunikációt utazásai során a mindennapi helyzetekben és vészhelyzetekben egyaránt, még akkor is, ha az adott nyelvben teljes kezdőnek számít. A hangsúlyt az aktív kommunikációra, az áttekinthetőségre és a szövegben való könnyű tájékozódásra fektettük.
Angol-Magyar szótár - Tamás Magay
26,82 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Az Akadémiai Kiadó örömmel adja közre a 21. századi magyar lexikográfia egyik legjelentősebb művét, Magay Tamás és munkatársai ötéves munkája eredményeként létrejött szótárpárosát. Az ANGOL-MAGYAR SZÓTÁR 60 000 szócikket és 625 000 szótári adatot tartalmaz. Közép- és felsőfokú nyelvvizsgára készülőknek, fordítóknak, nyelvtanároknak, a nyelv magas szintű megismeréséhez ajánlott. A szótár a szövegtől tipográfiailag elkülönített nyelvi tanácsokkal járul hozzá a magyar anyanyelvűek minél magabiztosabb angol nyelvtudásához. A nyomtatott változat mellett elkészült a rendszeresen frissülő és bővülő online kiadás is, mely része az Akadémiai Kiadó angol szótárcsomagjának. Az angol címszavakhoz tartozó brit kiejtés az online kiadás használatakor meghallgatható, többszöri ismétléssel elsajátítható.
Nemecko-slovenský slovník medicíny - Daniel
35,23 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Slovník obsahuje slovnú zásobu z oblasti klinickej medicíny, anatómie, fyziológie, histológie, embryológie a pod. Okrem odbornej terminológie zachytáva aj istú vrstvu neutrálnej slovnej zásoby, ktorá súvisí s danou problematikou, aby používateľ pri práci s textom nemusel siahať po ďalšom prekladovom slovníku. Obsahuje pribli6ne 35 000 hesiel a dokladových spojení. Je určený širokému okruhu používateľov, lekárom, poslucháčom lekárskych fakúlt, ale aj medicínsky vzdelanej verejnosti.
Anglicko-slovenský slovensko-anglický slovník - 55000 hesiel -2. vydanie - Mária Piťová,Marian Mikula
13,29 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Najmodernejší typ slovníka, ktorý je určený začiatočníkom aj náročnejším používateľom. Obsahuje bohatú slovnú zásobu bežnej spoločenskej komunikácie a mnoho termínov z rôznych vedných odborov. Slovník je v závere obohatený o obrazovú prílohu `What is what` a konverzáciu z oblasti cestovného ruchu.

Na našej webovej stránke nájdete bohatú ponuku slovníkov zameraných na rôzne aspekty kresťanstva. Táto podkategória je zameraná na poskytnutie komplexných definícií a vysvetlení dôležitých pojmov, súvisiacich so stavaním kresťanskej viery a jej tradíciami. Tieto slovníky sú neoceniteľným zdrojom informácií pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o hlbšie porozumenie kresťanského náboženstva. V týchto slovníkoch nájdete obsahovo bohaté vysvetlenia kresťanských konceptov, vrátane teologických, biblických a historických tém. Definície sú formulované jasne a zrozumiteľne pre široké publikum, aby bolo možné porozumieť zložitém pojmom bez potreby mať teologické vzdelanie. Hlavnou snahou je uspokojiť potreby všetkých, ktorí chcú svoju vieru prehlbovať a rozširovať svoje vedomosti v oblasti kresťanstva. Na našej stránke nájdete slovníky, ktoré zahrňujú viacero tém ako sviatky, liturgia, biblia, sväte postavy a mnoho ďalších. Okrem významových vysvetlení nájdete aj informácie o histórii a vývoji jednotlivých pojmov, čo vám poskytne komplexný prehľad o kresťanskej tradícii. Veríme, že táto podkategória slovníkov prispieva k ľahšiemu a hlbšiemu porozumeniu kresťanstva. Bez ohľadu na to, či ste nový vyznávač alebo skúsený kresťanský učenec, naša webová stránka vám poskytne spoľahlivý a informatívny zdroj informácií o všetkých dôležitých témach súvisiacich s kresťanskou vierskou praxou.

Image
Produkty

Populárne produkty

Product Images
Sleva 28%
CO88 Hviezdny oceľový náramok 860-180-020003-0000
17,00 €
Uvedená cena je platná k 29.02.2024
Příběh krátkého manželství - Anuk Arudpragasam
15,57 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Broken Throne - autor neuvedený
14,05 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Integrované obvody - 2 - Kolektív
10,01 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Odpustenie oslobodzuje - Odpustenie oslobodzuje
4,66 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Jin jóga jako lék - Stefanie Arend
22,36 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Peter's Railway The Four Seasons (Vine Christopher)
6,16 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Last of the Mohicans (Cooper James Fenimore)
9,36 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Slepec - Christine Brandová
16,92 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Cecil, a cuki cápa
10,73 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Finova pomsta - Amanda Scott
12,90 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Případ Velikého mistra - Melchior Kotnowski,Kameel Machart
13,35 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Hogyan működik az emberi test? - John Farndon
12,11 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Kliatba žltých ruží - Július Balco
8,46 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Karácsonyi matricás füzetem
2,67 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile

24 Result Found
View All
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99