Učebnice a príručky

Image
Přehled německé gramatiky - Podhajská Eva PhDr.
2,46 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Ucelený přehled německé gramatiky vhodný pro studenty základních i středních škol. Členění podle slovních druhů. Obsahuje kapitoly slovosled hlavní a vedlejší věty, postavení předmětů a příslovečných určení, zápor. Navíc strana s přehlednou tabulkou tvarů nepravidelných sloves.
Anglicky za 50 dní!
11,32 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Lekce z učebnice Anglicky snadno a rychle znáte dobře z populárních jazykových kurzů, které proběhly v Lidových novinách v létě 2006. Učebnice obsahuje vždy rozhovory, užitečné fráze, slovníček, idiomy, gramatiku, cvičení a poslechové aktivity. Látka je poskládána a rozčleněna tak, aby ji student zvládl za 50 dní. Jedna lekce na 1 den. Součástí jsou dvě audio cd, kde nalezne čtenář poslechová cvičení.
Incredible English 2 2nd edition Class Book
17,09 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Forum 1 Carnet de route - zošit na cesty
3,41 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Cesta k cizím jazykům - Dagmar Sieglová
13,81 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
• Máte pocit, že při studiu cizího jazyka neděláte pokroky? • Myslíte si, že na jazyky nemáte čas nebo talent? • Potřebujete zlepšit své řečové, komunikační a společenské dovednosti? •Nemáte možnost učit se cizí jazyk v autentickém prostředí? • Rádi byste jako rodiče podpořili jazykové vzdělávání svých dětí? •Jste učitel/ka jazyků a chcete výuku oživit zábavnými, neotřelými a účinnými metodami? Už nemusíte pátrat, jak (se) lépe učit cizí jazyky. Tato odborná publikace si vás získá svou vynalézavostí, mnoha cennými postřehy a radami i nepřebernou nabídkou zábavných a účinných výukových metod. Pořiďte si tuto knihu!
Slovensko - grécka konverzácia
5,61 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Kedysi sa klasická gréčtina vyučovala na školách, dnes sa s jej nasledovníčkou - novogréčtinou - stretneme len na dovolenke. Naučte sa s konverzáciou Lingea základné výrazy, slovíčka a frázy, ktoré vám otvoria srdce miestnych obyvateľov. Pri každej položke je uvedená výslovnosť, užitočnou prílohou je slovník a odporúčania na výlety v pevninskej časti Grécka i na jeho hlavných ostrovoch.
insight Upper-Intermediate - Workbook - Rachael Roberts,Mike
17,09 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
The Workbook supports the lessons in the Student's Book with extra exercises for every lesson, a unit-by-unit wordlist with dictionary-style definitions, and a grammar reference and practice section which is linked to the grammar lessons in the Student's book. The Workbook also contains optional extra lessons and activities in the form of the Literature insight bank which will introduce your students to classic pieces of English Literature. The Exam insight sections offer preparation and practice for school leaving exams and the Workbook also contains a twenty page grammar and reference section that contains comprehensive grammar explanations and further practice.
Alltag, Beruf & Co. 5 B1/1 Lehrerhandbuch - Jörg Braunert,Norbert Becker
13,68 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Dieses Lehrerhandbuch enthält: - eine Einführung in die Konzeption des Lehrwerks - methodisch-didaktische Exkurse - Durchnahmevorschläge zu allen Lektionsteilen - Transkripte zu allen Hörtexten und Sprechübungen - Lösungen (für den Arbeitsbuchteil als Kopiervorlagen) - fünf Zwischentests als Kopiervorlagen.
English for children - Staníková Iveta Martinková
8,60 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
ENGLISH FOR CHILDREN - TWO IN ONE - PART TWO navazuje na publikaci ENGLISH FOR CHILDREN - TWO IN ONE - PART ONE, která je hravým obrázkovým úvodem do anglického jazyka. Je vhodná pro začátečniky a pro děti, které už prišli v menší míře do styku s anl ičtinou, ve věku od 9 do 15 let. Publikace poskytuje širokou paletu aktivit za účelem rozšíření slovní zásoby a gramatických vědomostí. Každá z 24 témat nabádá děti hovořit a psát o sobě a světě kolem nás. Kniha si zachováva motivujíci hravou formu tak, aby se děti těšily z výuky a byly zvědavé, co je čeká na další straně knihy. Forma "two in one" usnadňuje, a zjednudušuje výuku vyloučením manipulace s dvěma knihami.
Project 2 Third Edition Student's Book - Tom Hutchinson
12,54 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Tried, tested, trusted ... and now even better! Teachers all over the world trust Project. This brand-new edition has been improved and updated in direct response to feedback from teachers. The tried and tested methodology, together with the wide range of material presenting real language in real contexts, will inspire a new generation of English learners from the ages of 9-10 years. Key features •New, clear vocabulary sections added to the grammar-based syllabus and integrated skills work. •Texts, topics and activities such as cartoons, traditional songs and stories and project work will all appeal to students. •'English across the curriculum' pages provide students with the language they need to discuss school subjects in English. •Culture sections within each unit enable students to explore differences and draw comparisons with their own cultural backgrounds. •Brand-new Culture DVD offers a wealth of visual material showing aspects of life in Britain and other English-speaking countries. •New Workbook Pack supports learner independence: the CD-ROM includes interactive exercises and selected material from the Culture DVD, and the Workbook itself contains graded exercises, progress checks, and clear 'can-do' statements after every unit, reflecting the Common European Framework.
Přehled ruské gramatiky - Marie Steigerová
2,63 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Určeno pro žáky ZŠ a studenty SŠ, přehled obsahuje nejdůležitější nepravidelná slovesa, je rozdělen na podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, příslovce, předložky a spojky.
New English File 3rd Edition Upper-Inter SB (2019 Edition) - Clive Oxenden,Christina Latham-Koenig
26,59 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
New English File 3rd Edition Upper-Inter SB (2019 Edition)
Anglické idiomy v akci (B1-B2) - Rosalind Fergusson
9,49 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Kniha obsahuje 60 anglických idiomů, se kterými se setkáváme v běžné angličtině. Použití idiomů je názorně vysvětleno v příkladových větách a krátkých kreslených příbězích.Prostřednictvím obrázků znázorňujících humornou situaci si student upevní jejich znalost a snadněji je pak zvládne použít v daném kontextu ústně i písemně. Cílem knihy je rozšířit porozumění anglickému jazyku, a to zábavnou formou.
Sicher! Kursbuch B1+ - Michaela Perlmann-Balme,Susanne Schwalb
16,63 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Učebnica Sicher! B1+ Kursbuch je rozdelená na osem lekcií, pričom každá lekcia je tematicky zameraná na jednu oblasť z bežného života, práce či štúdia. Nový kurz Sicher! je určený pre študentov SŠ, VŠ a dospelým, ktorí majú základy z nemeckého jazyka zvládnuté a chcú sa ďalej učiť a zdokonaľovať v nemeckom jazyku buď pre osobnú potrebu, štúdium alebo zamestnanie. Sicher! ponúka kvalitné jazykové podklady pre pokročilých študentov.
500 Exercices de Grammaire B1
15,66 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Des exercices pour s'entraîner en français, utilisables en classe ou en autonomie. Les exercices de grammaire niveau B1 propose : une démarche d'observation et de découverte de la rgle associée un entraînement intensif, plus de 500 exercices avec des contenus conformes au référentiel du niveau B1 du Cadre européen commun de référence. Pour chaque chapitre vous trouverez des corpus accompagnés de questions simples pour faire découvrir la rgle, des illustrations pour faciliter la compréhension, des exercices variés, progressifs et contextualisés, un vocabulaire adapté au niveau des apprenants, un bilan en fin de chapitre. En fin d'ouvrage : un index des notions grammaticales, une table renvoyant la Nouvelle Grammaire du Français, cours de Civilisation Française de la Sorbonne, les corrigés.
Anglická výslovnost + DVD - Kolektív autorov
14,16 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Potřebujete se zdokonalit v mluvené angličtině tak, abyste dosáhli úrovně rodilých mluvčích? Rádi byste trénovali podle vlastního tempa v soukromí a bez pocitu studu před ostatními v učebně? Pomůže vám cvičebnice Anglická výslovnost + DVD. Projde a procvičí s vámi pečlivě všechny následující okruhy: souhlásky skupiny souhlásek samohlásky problematické hlásky pro Čechy mnohoslabičná slova význam určený přízvukem Přiložené DVD obsahuje lekce namluvené rodilými mluvčími, a to jak anglickými, tak americkými! Účelem je, abyste si zvykli na jejich odlišné akcenty. Cvičení existují ve formě AUDIA, ale také VIDEA. To proto, abyste měli možnost se podívat, jak pracují mluvidla při vyslovování. Doporučujeme vám, abyste si stoupli před zrcadlo a odezírali, jak vyslovují rodilí mluvčí, a opakovali to po nich. Animace nemají za úkol jen pobavit vás, ale zpestřit vaše samostudium a nenásilnou formou vám pomoci si zapamatovat řadu potřebných informací. Cvičení dělá mistra! Věříme, že úroveň vaší mluvené angličtiny tak během krátké doby stoupne o několik tříd výše.
New English File 3rd Edition Advanced TB + CD-ROM - Kolektív autorov
41,79 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
The English File Third Edition Teacher's Book offers a comprehensive walk-through guide to every lesson, in every unit of the English File Third Edition Student's Book, along with over 70 photocopiable activities. The English File Teacher's Book package comes complete with a Test & Assessment CD-ROM, which includes a complete test for every File, an End-of-course Test, two Progress Tests, and a Quick Test for every File.
Communication Progressive Du Francais Niveau Intermediaire Corrigés 2e éd. - Claire Miquel
11,78 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Communication progressive du français niveau intermédiaire A2/B1 - Corrigés
Kolibří slovník rusko-český česko-ruský - Marie Steigerová
4,69 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Slovník obsahuje nejfrekventovanější hesla a slovní spojení, přehled ruské gramatiky, černobílé ilustrace.
Studio d A2/2 - Hermann Funk,Andreas Terglane
6,65 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Rozšiřuje nabídku cvičení, která jsou součástí každé lekce učebnice. Je vhodná pro práci doma i ve škole, obsahuje klíč. Podporuje samostatné myšlení a vybízí k použití takových technik učení, s jejichž pomocí se studenti mohou samostatně a úspěšně nauči
Straightforward New B2 Upper Intermediate WB 2Ed+CD - Ceri Jones,Philip Kerr
16,42 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
The Workbook provides extra language and vocabulary practice that supports the units of the Student's Book making it ideal for homework. This version comes with the key. READING/LISTENING - All Workbook and some Student's Book texts are read aloud on the accompanying CD - this will provide students with further listening and pronunciation practice. To provide them with integrated listening and writing practice there is also a series of dictations for them to check their understanding. As they are usually working alone on the Workbook, students will be able to work at their own pace and practise key language further. TRANSLATION - Student's at this lower level are given the opportunity to link the language learnt with their own language. WRITING - Special feature at lower levels is that all Writing work is contained here, in the back of the Workbook, covering a wide variety of genres pertinent to students' every day needs. READING - Each Workbook has a complete Macmillan Reader for the relevant level at the back of the book allowing students to naturally expand their language outside of the everyday classes.
English File Intermediate Workbook without key 3rd Edition - Christina Latham-Koenig,Clive Oxenden,Paul Selingson
16,14 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
A new edition of the best-selling English File, improved throughout with brand new digital components to use inside and outside the classroom. English File Third edition – the best way to get your students talking. The English File concept remains the same – fun, enjoyable lessons which get students talking through the right mix of language, motivation, and opportunity – but now the content and the components have been updated and improved for students and teachers. The English File third edition digital components help to make the most of teaching and learning opportunities inside and outside the classroom. The digital package includes: iTools (a digital classroom resource), iTutor and iChecker for students, Pronunciation App for mobiles, Online Workbook, Student's and Teacher's websites. Note: The material which would have been available on the iChecker is now included within the Online Practice material with the Student's Book (within pack 9780194597166 ENG FILE 3E INT SB & ITUTOR & OSP PK) Anotácia (CZE) Sada obsahuje pracovní sešit bez klíče. Řada English File: učivo rozloženo do 12 lekcí z 80% aktualizované texty a poslechové úlohy komponenty v tištěné i digitální podobě pro studenty i učitele videoreportáže a dokumentární klipy z reálného prostředí pro Practical English a Revise and Check online doplňkové materiály, aplikace do mobilních telfonů a přenosných zařízení
Join Us for English 3 PB
11,12 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Join Us for English is a fun course for young learners aged 7-10 years. • Characters and comic stories balance real and imaginary world. • A clear, systematic structure combined with vivid illustrations which stimulate the senses for better recall. • It adapts to the emotional and intellectual growth of the child and the characters also grow with the child. • Includes action stories based on Total Physical Response (TRP). • A variety of activities which stimulate the different forms of intelligence, especially musical and linguistic.
Nemčina do vrecka - Artúr Sandany
4,66 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Konverzačná príručka s novým nemeckým pravopisom obsahuje okrem stručného prehľadu gramatiky aj základnú slovnú zásobu potrebnú pri pobyte v zahraničí. Nájdete v nej konverzačné okruhy (pozdravy a oslovenie, zoznámenie, poďakovanie, otázky, cestovanie a ubytovanie, stravovanie, nakupovanie, určenie času atď.). Príručka je pomôckou pre turistov určená všetkým vekovým kategóriám.
S angličtinou do sveta
2,99 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Táto kniha obsahuje aktuálne témy, internet, cestovanie, návštevu u lekára..., najpoužívanejšiu slovnú zásobu, užitočné výrazy,...
Alice´s Adventures in Wonderland - Tricia Hedge
8,54 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
There, on top of the mushroom, was a large caterpillar, smoking a pipe. After a while the Caterpillar took the pipe out of its mouth and said to Alice in a slow, sleepy voice, 'Who are you?' What strange things happen when Alice falls down the rabbit-hole and into Wonderland! She has conversations with the Caterpillar and the Cheshire Cat, goes to the Mad Hatter's tea party, plays croquet with the King and Queen of Hearts ...
Wuthering Heights - Tricia Hedge
9,49 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
The wind is strong on the Yorkshire moors. There are few trees, and fewer houses, to block its path. There is one house, however, that does not hide from the wind. It stands out from the hill and challenges the wind to do its worst. The house is called Wuthering Heights. When Mr Earnshaw brings a strange, small, dark child back home to Wuthering Heights, it seems he has opened his doors to trouble. He has invited in something that, like the wind, is safer kept out of the house.
English 365 2 SB
18,43 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
English365 is a three-level course in Business and general English. English365 is for and about professionals in a wide range of working environments, from traditional business contexts to the public and voluntary sectors. The Student's Book includes specially-commissioned interviews with real working people from a variety of different backgrounds, including an editor for The Ecologist magazine. Providing a supportive learning environment with an emphasis on communicative language practice in work and social contexts, each of the 30 units provides at least 90 minutes' classroom teaching material. The book also includes a grammar reference section and a full answer key and tapescript of the recordings.
Face2Face - Starter - Chris Redston
8,55 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
face2face is a six level general English course for adults and young adults. It goes from Starter level through to Advanced. The Workbook offers additional practise for students of face2face Starter, with self-study exercises which practise all the langua
English Zone 1 Student´s Book - Rob Nolasco
14,24 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
An easy-to-teach course for pupils aged 10-14.
Sprechen Sie Deutsch? 3. - Doris Dusilová,Kolektív autorov,Richard Fischer
13,59 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Spojuje výhody tradičních a moderních učebnic. Nabízí přehledný výklad gramatiky, širokou škálu cvičení na mluvnici, výslovnost, pravopis a slovní zásobu, náměty k mluvenému a psanému projevu.

Vitajte v našej podkategórii Učebnice a príručky zameranej na kresťanské učenie a viery. Tu nájdete bohatý výber kníh, ktoré vám pomôžu lepšie porozumieť kresťanským hodnotám, učeniam a praktikám. Naša podkategória Učebnice a príručky je navrhnutá tak, aby oslovovala všetky vekové skupiny, od detí po dospelých. Ak hľadáte kvalitné učebnice pre vaše deti, umožňujeme prehľadný filter podľa veku a úrovne učiva. Naším cieľom je ponúknuť vám vytretý výber kníh, ktoré vaše deti nadchnú a motivujú ich záujem o kresťanskú vieru. Pre dospelých máme tiež rozmanité učebnice, ktoré preskúmavajú biblické texty, poskytujú hlbšie poznanie o živote Ježiša Krista a ponúkajú praktické rady a nástroje pre každodenný kresťanský život. Učebnice pokrývajú rôzne témy, ako je modlitba, post, milosrdenstvo, zvládanie pokušení, prekonávanie obáv a mnoho ďalších. Okrem učebníc ponúkame aj príručky, ktoré vám pomôžu objaviť a upevniť vaše chápanie kresťanskej viery. Príručky zahŕňajú jednoduché návody na modlitbu, biblické štúdie, postupy na hlbokú introspekciu a pokyny na to, ako prejaviť kresťanské hodnoty vo vašom každodennom živote. Naša stránka učebníc a príručiek si zakladá na kvalite a presnosti informácií. Všetky knihy v našom sortimente pochádzajú od kvalifikovaných autorov a odborníkov v oblasti kresťanstva. Všetky učebnice a príručky prechádzajú prísnou kontrolou kvality, aby sme vám mohli ponúknuť len tie najlepšie zdroje. Objavte svet kresťanského vyučovania a viery cez naše učebnice a príručky. Prehľadne zoradený výber vám umožní rýchlo nájsť materiály, ktoré s predstavujú najväčší záujem. Od detstva až po dospelosť vám naše knihy pomôžu posilniť vašu vieru, porozumieť kresťanským princípom a žiť podľa nich vo vašom každodennom živote.

Image
Produkty

Populárne produkty

Product Images
Sleva 28%
CO88 Hviezdny oceľový náramok 860-180-020003-0000
17,00 €
Uvedená cena je platná k 29.02.2024
Příběh krátkého manželství - Anuk Arudpragasam
15,57 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Broken Throne - autor neuvedený
14,05 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Integrované obvody - 2 - Kolektív
10,01 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Odpustenie oslobodzuje - Odpustenie oslobodzuje
4,66 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Jin jóga jako lék - Stefanie Arend
22,36 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Peter's Railway The Four Seasons (Vine Christopher)
6,16 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Last of the Mohicans (Cooper James Fenimore)
9,36 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Slepec - Christine Brandová
16,92 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Cecil, a cuki cápa
10,73 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Finova pomsta - Amanda Scott
12,90 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Případ Velikého mistra - Melchior Kotnowski,Kameel Machart
13,35 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Hogyan működik az emberi test? - John Farndon
12,11 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Kliatba žltých ruží - Július Balco
8,46 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Karácsonyi matricás füzetem
2,67 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile

24 Result Found
View All
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99