Jazykové učebnice, slovníky

Image
RUŠTINA souhrn gramatiky - Radka Folprechtová
4,66 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Koncentrovaný přehled sumarizuje učební látku – tvarosloví, skladba, výslovnost. Přehledné členění, grafická úprava a volba barev umožňuje rychlou orientaci v textu a snadnější zapamatování.
Incredible English 2 2nd edition Class Book
17,09 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Arabsko-český slovník CD-ROM - Kolektív autorov
41,70 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Slovník odráží zejména slovní zásobu moderní spisovné arabštiny. Slovník obsahuje 21 tisíc slovníkových hesel a přibližně 800 geografických názvů. K těmto heslům je přiřazeno 28 tisíc významů a 18 tisíc frází a kolokací. Slovník v zásadě vychází z běžné slovní zásoby.
Alltag, Beruf & Co. 5 B1/1 Lehrerhandbuch - Jörg Braunert,Norbert Becker
13,68 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Dieses Lehrerhandbuch enthält: - eine Einführung in die Konzeption des Lehrwerks - methodisch-didaktische Exkurse - Durchnahmevorschläge zu allen Lektionsteilen - Transkripte zu allen Hörtexten und Sprechübungen - Lösungen (für den Arbeitsbuchteil als Kopiervorlagen) - fünf Zwischentests als Kopiervorlagen.
Albánština konverzace - Kolektív autorov
11,56 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Albánie je poněkud zapomenutá země, přitom se však rozprostírá na krásném úseku jadranského pobřeží mezi Černou Horou a Řeckem. Bez znalosti alespoň základů jazyka se tady nedomluvíte, vezměte si proto s sebou naši konverzaci. Součástí příručky je i oboustranný slovník, na 20 stranách pak přehled gramatiky. Takto moderně pojatá příručka albánštiny vychází vůbec poprvé
Přehled ruské gramatiky - Marie Steigerová
2,63 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Určeno pro žáky ZŠ a studenty SŠ, přehled obsahuje nejdůležitější nepravidelná slovesa, je rozdělen na podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, příslovce, předložky a spojky.
PONS Nyelvtan röviden és érthetően - Orosz - Renate Babiel,Nyikolaj Babiel
7,02 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
A PONS Nyelvtan röviden és érthetően Orosz egyszerűen, áttekinthetően és érthetően mutatja be az orosz nyelvet. - A szabályokat számos példamondattal és azok magyar fordításával sajátíthatod el vagy ismételheted át egyszerű és érthető módon; - a tippek segítenek jobban megérteni és könnyebben megjegyezni a nehezebb szabályokat. A függelékben betűrendes tárgymutató is szerepel, amely biztosítja a hatékony tájékozódást.
Creativo - Fun card English Present Perfect Continuous
9,49 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Students have to answer Present Perfect Continuous questions using both affirmative and negative sentences. You can mix cards from different sets and practise a few tenses at the same time. The set consists of 50 cards with 50 questions, 100 pictures and the answers on the reverse side.
Němčina - skripta - Hana Homoláčová
15,68 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Skriptum určené pro úplné začátečníky.
PONS Nyelvi fejtörők - angol
6,10 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
187 német nyelvi rejtvény a játékos nyelvtanuláshoz. Garantáltan jól fog szórakozni, miközben a nyelvtudása is frissül. Célirányos gyakorlás: háromféle nehézségi szint, szintenként több, mint tízféle játékos feladat. A blokk formátum megkönnyíti a beírást. Minden lap hátoldalán azonnal ott vannak a megoldások. A megoldásokhoz fűzött hasznos és érdekes (magyar nyelvű) információk, tippek még élvezetesebbé teszik a tanulást.
Sicher! Kursbuch B1+ - Michaela Perlmann-Balme,Susanne Schwalb
16,63 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Učebnica Sicher! B1+ Kursbuch je rozdelená na osem lekcií, pričom každá lekcia je tematicky zameraná na jednu oblasť z bežného života, práce či štúdia. Nový kurz Sicher! je určený pre študentov SŠ, VŠ a dospelým, ktorí majú základy z nemeckého jazyka zvládnuté a chcú sa ďalej učiť a zdokonaľovať v nemeckom jazyku buď pre osobnú potrebu, štúdium alebo zamestnanie. Sicher! ponúka kvalitné jazykové podklady pre pokročilých študentov.
Borrowed Words in Action 2 - Stephen Curtis
9,41 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Borrowed Words In Action is a two-book series which presents 120 words from other languages that have been 'borrowed' by English. Each word is clearly explained with its language of origin, pronunciation guide, definition, example seantences, and a humorous contextual cartoon in plain everyday English. This unique approach promotes reading and deepens understanding, making the learning of what can be tricky topic fun and effective for learners of all levels.
PONS Képes nyelvtan - Olasz - Federica Tommaddi
18,71 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
A PONS Képes nyelvtan - Olasz az új, vizuális PONS-módszernek köszönhetően nem kevesebbet vállal: forradalmat a nyelvtan tanulásában! Az innovatív koncepciót magáénak tudó, rendkívül impulzív, kevesebb szöveggel és annál több színes képpel tanító nyelvkönyv elsődleges feladata, hogy áttekinthető, egyszerű szerkezetével, látványos megoldásaival minél könnyebbé, hatékonyabbá, s ami talán a legfontosabb: élvezetessé és érthetővé tegye a nyelvtant.
Themen Aktuell 2 - Pracovný zošit - Kolektív autorov,Heiko Böck,Hartmut Aufderstrasse
16,63 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Upravené a doplnené vydanie pre výučbu v slovenských školách obsahuje: - slovnú zásobu ku každej lekcii - výklad gramatiky v slovenčine - cvičenia k jednotlivým gramatickým javom - reálie nemecky hovoriacich krajín v slovenčine - prehľad nepravidelných slovies - kľúč k cvičeniam a register gramatických javov - súhrnný nemecko-slovenský slovníček
Angličtina 7 x DVD + kniha (komplet)
62,51 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Videokurz byl natočen především proto, aby v pokud možno orthodoxní podobě představil "Nepustilovu metodu" a pomohl tak studujícím i lektorům vnímat kurz, který představuje tak výrazné zrychlení v osvojování cizích jazyků. DVD byla převedena z původního osmnácti-hodinového videokurzu vydaného v roce 1993 proto omluvte jejich horší kvalitu obrazu. Tento kurz na DVD je určen pro úplné začátečníky až mírně pokročilé. Jedná se o klasický gramatický kurz Nepustilovou metodou. Soubor obsahuje 7 ks DVD + kniha.
500 Exercices de Grammaire B1
15,66 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Des exercices pour s'entraîner en français, utilisables en classe ou en autonomie. Les exercices de grammaire niveau B1 propose : une démarche d'observation et de découverte de la rgle associée un entraînement intensif, plus de 500 exercices avec des contenus conformes au référentiel du niveau B1 du Cadre européen commun de référence. Pour chaque chapitre vous trouverez des corpus accompagnés de questions simples pour faire découvrir la rgle, des illustrations pour faciliter la compréhension, des exercices variés, progressifs et contextualisés, un vocabulaire adapté au niveau des apprenants, un bilan en fin de chapitre. En fin d'ouvrage : un index des notions grammaticales, une table renvoyant la Nouvelle Grammaire du Français, cours de Civilisation Française de la Sorbonne, les corrigés.
Anglická výslovnost + DVD - Kolektív autorov
14,16 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Potřebujete se zdokonalit v mluvené angličtině tak, abyste dosáhli úrovně rodilých mluvčích? Rádi byste trénovali podle vlastního tempa v soukromí a bez pocitu studu před ostatními v učebně? Pomůže vám cvičebnice Anglická výslovnost + DVD. Projde a procvičí s vámi pečlivě všechny následující okruhy: souhlásky skupiny souhlásek samohlásky problematické hlásky pro Čechy mnohoslabičná slova význam určený přízvukem Přiložené DVD obsahuje lekce namluvené rodilými mluvčími, a to jak anglickými, tak americkými! Účelem je, abyste si zvykli na jejich odlišné akcenty. Cvičení existují ve formě AUDIA, ale také VIDEA. To proto, abyste měli možnost se podívat, jak pracují mluvidla při vyslovování. Doporučujeme vám, abyste si stoupli před zrcadlo a odezírali, jak vyslovují rodilí mluvčí, a opakovali to po nich. Animace nemají za úkol jen pobavit vás, ale zpestřit vaše samostudium a nenásilnou formou vám pomoci si zapamatovat řadu potřebných informací. Cvičení dělá mistra! Věříme, že úroveň vaší mluvené angličtiny tak během krátké doby stoupne o několik tříd výše.
Slovíčkareň – Cat Riston – nemčina - Ján Cibulka
12,26 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Príbeh Cat Riston je ideálny pre začiatočníkov a mierne pokročilých, ktorí sa chcú rýchlo a zábavne zlepšiť v nemčine. Príbeh sa skladá z jednoduchej slovnej zásoby o rozsahu 700 slov. Tretinu z nich už možno poznáte z našej učebnice Slovíčkareň. Ak ste ju ešte neskúsili, odporúčame ju ako dobrovoľný doplnok k tomuto príbehu. Podobne ako učebnica Slovíčkareň, aj príbeh Cat Riston je založený na svetovej metóde zvanej Spaced Repetition – voľným prekladom Postupné opakovanie. Slovíčka sa v texte opakujú vo zvyšujúcich sa intervaloch, aby sa vám ich praktické využitie vrylo do pamäte za najkratší čas – a natrvalo. Kniha prinesie: -cvičné otázky na porozumenie textu, -prehľadný slovníček na konci každej kapitoly, -celý príbeh profesionálne nahovorený na priloženom CD.
New English File 3rd Edition Advanced TB + CD-ROM - Kolektív autorov
41,79 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
The English File Third Edition Teacher's Book offers a comprehensive walk-through guide to every lesson, in every unit of the English File Third Edition Student's Book, along with over 70 photocopiable activities. The English File Teacher's Book package comes complete with a Test & Assessment CD-ROM, which includes a complete test for every File, an End-of-course Test, two Progress Tests, and a Quick Test for every File.
Kľúč do sveta gréčtina - Kolektív autorov
6,28 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Príručka je určená slovenským používateľom, ktorí majú aspoň minimálne znalosti gréčtiny. Umožňuje ľahkú orientáciu v bežných jazykových situáciách, do ktorých sa dostanú hlavne turisti. Základnou tematickou osou je človek v rôznych situáciách. Obsahuje 13 kapitol z každodenného života.
Stručný přehled anglické gramatiky
2,63 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
V této přehledné příručce najdete prakticky uspořádaný přehled anglické gramatiky. Od anglické abecedy, předložek in, on, at, základních a řadových číslovek a znaků pro přepis anglické výslovnosti až po dny v týdnu, měsíce, uvádění času, data, roční období, ale i výrazy pro množství, množné číslo podstatných jmen, členy, osobní a přivlastňovací zájmena a nejužívanější frázová slovesa, vztažná a tázací zájmena, stupňování, časování, způsobová a nepravidelná slova, podmiňovací způsob a mnoho dalšího – prostě vše, co pro osvojení anglické gramatiky budete potřebovat. Jednotlivé informace jsou názorně a přehledně uspořádány a podrobně vysvětleny tak, aby se pro vás s touto příručkou stalo studium angličtiny hračkou!
Poslechy v angličtině The Village of Ghosts + CD MP3 - Martin Kučera
9,49 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Záhadám opřádajícím tajemný Blacktown je snad konečně odzvoněno. Na výzvu Scotland Yardu se tajného úkolu ujímá velmi zkušený detektiv Brad Barton, který je pevně rozhodnut přijít už jednou provždy všem těm nevyjasněným událostem na kloub. Uspěje? Co se skrývá za legendami, strašidelnými příběhy a nevysvětlitelnem, kterými je podivné místo kdesi v Británii opředeno? Netradičně zpracovaný detektivní příběh je rozdělen do 79 poslechových částí, které namluvili rodilí mluvčí v pomalejším tempu doprovázeném zvukovými efekty. Atmosféru dále dokresluje přes 330 retro fotografií. Součástí knihy je i přepis jednotlivých poslechů a zábavně pojaté úkoly ke kontrole porozumění včetně klíče ke správným odpovědím. Tajemný příběh vás vtáhne do děje, nebude těžké zapomenout na to, že se zdokonalujete v porozumění cizímu jazyku. • úroveň A2 (elementary / pre-intermediate) • pro samouky, do škol i jazykových kurzů
Communication Progressive Du Francais Niveau Intermediaire Corrigés 2e éd. - Claire Miquel
11,78 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Communication progressive du français niveau intermédiaire A2/B1 - Corrigés
Kolibří slovník rusko-český česko-ruský - Marie Steigerová
4,69 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Slovník obsahuje nejfrekventovanější hesla a slovní spojení, přehled ruské gramatiky, černobílé ilustrace.
Kolibří slovník italsko-český česko-italský - Zdeněk Papoušek
4,69 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
V úvodní části najdete vysvětlení zkratek a značek, pravidla výslovnosti a italskou abecedu. Slovník obsahuje základní hesla, slovní spojení a rčení, černobílé ilustrace.
Gramatika súčasnej slovenčiny, 3.vydanie
8,46 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Každý z nás sa môže dostať do situácie, keď si nie je istý, či je nejaký slovný tvar správne napísaný. Naša jazyková príručka vám poradí pri riešení gramatických problémov. Formát knihy je praktický, gramatiku tak môžete mať vždy pri sebe.
Express Series: English for Football SB
18,03 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
English for Football is an ideal short course for anyone who plays football, coaches players or manages a team. English for Football is part of the Express Series. It is an ideal course for students who want to communicate better in English in the world of football. This short, intensive course can be completed in 25-30 hours, so students make progress quickly. English for Football can be used as a stand-alone course, for self-study using the interactive MultiROM, or alongside a coursebook such as International Express. English for Football gives students the communication skills they need in the world of football. English for Football focuses on vocabulary and expressions used in this global sport. Training, tactics and skills are covered along with topics such as nutrition, fitness and treatment. English for Football is specifically designed for students at beginner and elementary level, so that students with low levels of English can comfortably acquire the language needed to communicate in football.
Join Us for English 3 PB
11,12 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Join Us for English is a fun course for young learners aged 7-10 years. • Characters and comic stories balance real and imaginary world. • A clear, systematic structure combined with vivid illustrations which stimulate the senses for better recall. • It adapts to the emotional and intellectual growth of the child and the characters also grow with the child. • Includes action stories based on Total Physical Response (TRP). • A variety of activities which stimulate the different forms of intelligence, especially musical and linguistic.
Kuriatko v kastrůlku - Soňa Hudecová-Podhorná
4,75 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Gastronomické služby na Slovensku i v Čechách dobiehajú zameškané, zo šéfkuchárov sa utvára profesionálna špička a o kulinárske umenie, či už o oprášenú kuchyňu starých mám, trendové fusion, alebo spoznávanie neznámych etnických kuchýň, sa zaujíma čoraz viac amatérov. Rodia sa ďalšie a ďalšie relácie o varení, vychádzajú desiatky kuchárskych knižiek a časopisov pre laikov aj profesionálov. No prax ukazuje, že aj keď sú naše jazyky príbuzné, pri užšie špecializovanej slovnej zásobe z gastronómie už priemerná znalosť jedného či druhého jazyka nestačí. Profesionáli majú čoraz viac možností stretávať sa na školeniach a odborných súťažiach (kuchárskych, barmanských, baristických, carvingových), pretože ich spoločné organizovanie je efektívnejšie. Budúci majstri kuchári, barmani, baristi či someliéri však potrebujú dobre rozumieť slovnej zásobe oboch jazykov, keďže budú spolupracovať a nakupovať potraviny i nápoje od slovenských i českých firiem. Táto publikácia zapĺňa doterajšiu medzeru v slovníkovej literatúre a prináša prvý titul tohto druhu, ktorý dosiaľ na českom i slovenskom knižnom trhu chýbal. Prvé vydanie Výkladového slovníka gastronómie prináša viac než 5 200 slovenských a českých výrazov z oblasti gastronómie. Pomáha tak laikom i profesionálom zorientovať sa v kuchyni oboch krajín a porozumieť slovám, ktoré sú v oboch jazykoch odlišné. Každý záujemca o kuchyne oboch národov môže vďaka tomuto slovníku ľahšie čerpať z kníh, časopisov i internetových stránok v češtine i slovenčine. Publikácia zároveň ponúka viac než klasický slovník - mnohé heslá sú doplnené o zaujímavé fakty, skúsenosti českých a slovenských profesionálov, recepty národných i regionálnych špecialít, starodávne výrazy a synonymá. Obsahuje aj názvy jedlých húb, riečnych i morských rýb a plodov mora, bylín a korenín, či druhov mäsa. Keďže je slovník koncipovaný obojstranne, má široké použitie a nájde si svojich čitateľov medzi laikmi i profesionálmi v Čechách aj na Slovensku.
Alice´s Adventures in Wonderland - Tricia Hedge
8,54 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
There, on top of the mushroom, was a large caterpillar, smoking a pipe. After a while the Caterpillar took the pipe out of its mouth and said to Alice in a slow, sleepy voice, 'Who are you?' What strange things happen when Alice falls down the rabbit-hole and into Wonderland! She has conversations with the Caterpillar and the Cheshire Cat, goes to the Mad Hatter's tea party, plays croquet with the King and Queen of Hearts ...
Vocabulary in Practice 1
10,74 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
A series of handy vocabulary books aimed at busy learners who want to fit in some extra practice outside the classroom. Offering plenty of practice for vocabulary learners, these small and easy-to-carry books are ideal for busy people to use outside the classroom. All the words have been chosen using the Cambridge International Corpus to ensure that students learn the most widely used vocabulary. Includes regular tests and helpful word lists. This is Level 1/Beginner.
English Zone 1 Student´s Book - Rob Nolasco
14,24 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
An easy-to-teach course for pupils aged 10-14.

Vitajte na našej webovej stránke zameranej na jazykové učebnice a slovníky so špecifickým dôrazom na kresťanskú tématiku. Tu nájdete široký výber kníh, materiálov a zdrojov, ktoré vám pomôžu hlbšie sa ponoriť do sveta jazykových naučení a slovníkov, ktoré sú založené na kresťanských princípoch. Našou snahou je poskytnúť vám najkvalitnejšie prostriedky, ktoré vám umožnia rozšíriť svoje jazykové schopnosti spojené s kresťanskou viersou. Ponúkame rôzne jazykové učebnice, ktoré vás naučia základy zvoleného jazyka a zároveň vám poskytnú príklady a kontexty súvisiace s kresťanskou literatúrou a teológiou. Okrem toho, na našej stránke nájdete aj široký výber slovníkov, ktoré sú orientované na kresťanské pojmy, liturgické termíny a biblickú terminológiu. Tieto slovníky vám poskytnú kompletnú definíciu a vysvetlenie rôznych kresťanských pojmov, pomôžu vám lepšie pochopiť ich význam a umožnia vám presnejšie sa vyjadrovať v súvislosti s kresťanskou viersou. Naša webová stránka je zameraná na všetkých, od začiatočníkov, ktorí sa chcú naučiť nový jazyk, až po pokročilých študentov a kresťanských verných, ktorí sa chcú obohatiť o hlbšie poznanie jazyka a jeho spojitosti s kresťanstvom. Veríme, že naša ponuka vám pomôže dosiahnuť vaše jazykové ciele a zároveň posilní vašu kresťanskú vieru. Ak ste zvedaví a chcete objaviť nový jazyk s hlbším porozumením kresťanskoj literatúre, teológii a významu slov, ste na správnom mieste. Prehľadajte našu širokú ponuku jazykových učebníc a slovníkov, objavte svoje nové obľúbené diela a rozširte svoje jazykové a kresťanské znalosti ešte dnes!

Image
Kategórie

Prechádzať podľa kategórie

Produkty

Populárne produkty

Product Images
Doručenie zadarmo
Lowell Nástěnné hodiny 14862
36,20 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
JVD Teploměr T3364.1
43,80 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Ručne maľovaná mapa regiónu Hont - autor neuvedený
2,84 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Tajemství trvalého štěstí - Paramhansa Jógánanda
15,57 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Ako uloviť mamuta - Katarína Škorupová
7,55 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
One Hundred Saturdays - Michael Frank, Souvenir Press Ltd
21,80 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Vetřelec - Trpková Kristýna
18,75 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Odvážny plán - Elizabeth Camden
14,16 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Už som škôlkarom - Janikovszky Éva
11,31 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Yoga Sutras of Patanjali (Bryant Edwin F.)
24,20 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Way of Shadows (Weeks Brent)
9,96 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Tale of Genji (Shikibu Murasaki)
23,00 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Stuff I've Been Feeling Lately (Cook Alicia Skinner)
10,40 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Decent Ride (Welsh Irvine)
9,56 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Értelmes mondókák 0-1 éveseknek - Deákné B. Katalin
7,66 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Taliansko-slovenský, slovensko-taliansky praktický slovník
25,56 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Geek Girl 3. - A lány, aki távolról tökéletes - Holly Smale
10,15 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
BROSWAY prsteň Fancy Passion ruby BWFPR10
44,00 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile