Poézia

Image
Na smutném břehu snu - Jan z Wojkowicz
10,40 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Jan Nebeský alias Jan z Wojkowicz byl mistrem podmanivých nálad znějící „hudbou podjeseně“ a vonící chladivým vzduchem „nejtesknějších navečerů“. Jeho verše promlouvají půvabem zapomenutých a znovu nalézaných věcí, zanechaných kdysi dávno „na smutném břehu snu“. Kolem svého jednadvacátého roku přestal opouštět dům a brzy nato i své lože, na němž setrval — jen s občasnými přestávkami — takřka tři desetiletí. Hlavní představitel spiritualistické a meditativní poesie z přelomu století.
V tichu - Róbert Pospiš
12,45 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Nová básnická zbierka poeta, hudobníka a textára Róberta Pospiša. Po zbierkach Sme to my? (Limerick 2012) a spoločnej zbierke s výtvarníkom a hudobníkom Romanom Harvanon Ukazuješ do tmy, vidím svetlo (Real Music House 2018) prichádza Pospiš s novým súborom básni. Vo svojej najnovšej zbierke sa rozhodol reflektovať súčasnú atmosféru v jeho najužšom ale aj najširšom okolí. Intenzívna éra, ktorú aktuálne prežívame podľa jeho názoru vyžaduje reflexiu. Jazyk Róberta Pospiša v sebe nesie viaceré básnické vplyvy. Čas, ktorý venoval konceptuálnym hudobným nahrávkam s vlastnými textami a poéziou velikánov (John Donne, Walt Whitman a najnovšie aj William Shakespeare) ovplyvnil aj jeho vlastný pohľad na hodnotu slova. Čas ako fenomén. To je základný kameň najnovšej básnickej zbierky výrazného hudobníka, poeta a textára. V neustále zvyšujúcom sa tempe našej spoločnosti sa Pospiš spolieha na čitateľove sústredenie. Vo svojej novinke sa autor zameriava na hodnotu slova a okamihu.
Karamelky - Viliam Klimáček
8,55 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Predtým než sa z Viliama Klimáčka stal najprv príležitostný a neskôr ťažiskový dramatik slovenskej literárnej scény, bol básnikom. A ako inak, svojským. Hravým a vtipným, drzým a úprimným a popri všetkom ľudským. Karamelky, básnické jazz sessions obyčajného chalana, nestratili nič z mladíckeho pôvabu, akým sa postupne zapájal do veľkého života. V knihe majú svoje nezastupiteľné miesto pokrvné bratstvá priateľov, ochutnávanie lásky či pocit toho, že všetko je pred nami a stačí vytrvať, aby nám svet ležal pri nohách. Básnik je vetroplach, ako vietor voľný a prekonávajúci prekážky, ale tiež plachý, keď nečakane zisťuje, že nie na všetko stačí opovážlivosť a odzbrojujúci úsmev. Texty a invenčné poetické nápady v pôvodnom knižnom vydaní (1992) vynikajúco stvárnil výtvarník Aleš Votava. Reedícia knihy vychádza s úplným znením Klimáčkových básní a v redizajne Votavových ilustrácií.
Oblázky pod jazykem - Zdeněk Gerych,Václav Špale
8,84 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Generační souputníci básník Zdeněk Gerych (1953) a výtvarník Václav Špale (1950) setkávají se potřetí ve společné básnické sbírce. Ilustracemi i poetikou navazují na předchozí Zastavený film (2016) a Relikviáře (2018), také zde jsou určujícím pohledem vzpomínky a konfrontace s nabytými zkušenostmi, u Gerycha silně ovlivněné americkým exilem a zároveň prociťované v návratech do rodných Čech s obdivem ke Skácelovi, Halasovi, Holanovi. …sedíme nad svůdnou krabicí, / víčka pevně sevřená, / jen abychom neviděli, / jak dopadl ten bláznivý pokus, / kterému se říká život
Kazateľova spoveď a iné ukrutnosti páchané na ľuďoch - Martin L. Lubird
10,45 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Ak táto kniha niekoho privedie k tomu, aby sa sám pokúsil niečo vytvoriť, tak jej pôvod sa len potvrdil. Ak by niekoho inšpirovali jej riadky tak, že by ich aspoň zčasti zhudobnil, tak ich podstata bude korunovaná.
Doteky andělů - Kateřina Maderová
11,12 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Útlá knížka reflexivní a meditativní poesie. Autorka do svých veršů vtělila upřímné osobní vyznání, prostoupené vírou v dobro i vyšší smysl lidského konání a sepětí osudu člověka s všehomírem. Synergicky s autorčinými verši působí barevné ilustrace íránsko-amerického malíře Freydoona Rassouliho, prodchnuté duchovností a súfickou mystikou.
Ahoj krv - Vlado Janček
9,50 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Mušľu svojho ucha / prilož k ústam mušle. / Počuješ tam more? / Tvoja krv tam šušle, odporúča Vlado Janček v básni Ako načúvať sebe samému. Začítajte sa do epigramov, vtipných krátkych i epicky košatých básní, hoci: čítaním si kazím oči / a písaním / povesť,
Život vrazený do chrbta - Peter Prokopec
7,32 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Život vrazený do chrbta je druhou básnická zbierkou Petra Prokopca, ktorý bol za svoj básnický debut Nullae (2014) ocenený prémiou Ceny Ivana Kraska. Autor vyštudoval na STU v Bratislave aplikovanú matematiku a táto jeho dispozícia pre exaktné skúmanie a popisovanie skutočnosti sa istým spôsobom odráža aj v jeho poézii. Ide o premýšľavého autora, ktorý pomerne nenápadnou a mierne eliptickou formou výpovede uvažuje o základných otázkach života a sveta. O veľkých témach však premýšľa malými, jednoduchými slovami. Volí si úsporný, takmer vecný jazyk a opiera sa o silu jasnej, no v prekvapivých súvislostiach nasvietenej myšlienky alebo niekedy len faktickej konštatácie. Svojím objavným, často skeptickým pohľadom na svet dokáže narušiť zabehané stereotypy vnímania a myslenia a podnietiť tak k hlbšiemu prežívaniu každodennej skutočnosti.
Krása a bolesť - Anton Uherík
6,56 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Kniha je zbierkou básní, ale zároveň zaplnená reprodukciami obrazov géniov renesancie akými boli Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffael či Tizian. Ale aj obrazov géniov baroka a romantizmu, akými boli David, Rembrandt, Skutecký a Szontágh. Obsahuje básne so širokou škálou tematiky viazanej na osudy človeka. Ale je preniknutá aj filozofickými, gnozeologickými a etickými úvahami autora zbierky o ľudskom bytí vôbec. Špecifikom zbierky je tiež poetické spracovanie ľudových prísloví. Na obálke knihy je reprodukcia obrazu, ktorý asi v roku 1515 namaľoval Tiziano Vecelli (Tizian), jeden z najvýznamnejších talianskych renesančných maliarov. Je na ňom Salome, dcéra Herodiady, ktorá bola manželkou Herodesa Antipasa, syna Herodesa Veľkého. Salome drží na striebornom podnose zoťatú hlavu Jána Krstiteľa. Výjav je z biblického príbehu, ktorý sa opisuje v Novom zákone a je situovaný do rokov 62 až 71 n.l. Príbeh je z oslavy narodenín Herodesa Antipasa, na ktorej Salome predviedla s veľkým úspechom svoj tanec, za ktorý si mohla vypýtať ľubovoľnú odmenu. Keďže jej matka dlhodobo nenávidela Jána Krstiteľa, ktorý neuznával jej manželstvo s Herodesom, nahovorila dcéru Salome, aby si žiadala sťatie jeho hlavy a tak sa aj stalo. Autor zbierky je renomovaný vedec, ale aj spisovateľ a básnik. Na konte má viac ako 200 vedeckých štúdií a 15 knižných publikácií. Za svoju vedeckú a umeleckú tvorbu získal viacero ocenení, medzi inými Medailu Slovenskej akadémie vied a Plaketu Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách. Ocenený bol aj Literárnym fondom a v roku 2018 prevzal si od primátora Bratislavy cenu Senior roka 2018.
Reminiscencie - Milan Jedlička,Ivan Šipkovský
12,35 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Poeticko-obrazová publikácia, ktorá vyšla pri príležitosti 70. nedožitých narodenín autora poetickej časti Milana Jedličku, známeho trnavského vysokoškolského pedagóga a literáta, rodáka zo Zelenča. Ponúka výber 70 básní z jeho ôsmich vydaných zbierok poézie a 16 básní z básnikovho odkazu, ktoré vyšli prvýkrát. Básne sú ilustrované fotografiami Trakovičana Ivana Šipkovského, pre ktorého je vydaná kniha debutom.
Mléko a med - Rupi Kaur
18,24 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Kniha je rozdělena do čtyř kapitol a každá má jiné poselství. Jedna se snaží léčit zármutek, jiná zase bojuje s všudypřítomnou bolestí. Čtenáři nabízí cestu od nejhorších životních momentů ke smíření a hledání radosti. Ta je totiž všudypřítomná, jedinou podmínkou je chtít ji vidět.
Život nie je pes, je to suka - Jan Márton
9,49 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Ján Martin není slovenský Charles Bukowski, on je zrcadlo. Nás všech. Kolik je v člověku pěkného, tolik je v něm i ošklivého.. Z Martonových naturalistických básní pryští touha chytat se kořenů. Špinavých od hlíny, nahnilých, zapáchajících ale živých.Kdo nepřijme Martonova slova, nie čistý, je pouze vychovaný.
Kto mi povie? - Zlata Vitézová
5,23 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Kto mi povie? Pýta sa košická autorka Zlata Vitézová vo svojom debute malej básnickej zbierky. Kniha obsahuje otázky a iba ľudské odpovede, ktoré nestačia pre život s Bohom. Autorka poskytuje čitateľovi možnosť rozjímať a hľadať v srdci pokoj, nádej a tú úzku cestu Domov.
Plazmabál - László Garaczi
8,45 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Sok szereplője van a szerző (hihetetlen!) hatvanadik születésnapját ünneplő plazmabálnak: bökversek, haikuk, limerickek, songok, kuplék, sanzonok, kisnóták a nagyvárosról. Ezekben a lírai társas játékokban bármi előfordulhat: váratlan csavarok, csúsztatott rímek, szürreálba átúsztatott képek. A nonszensz, mint common sense. A mindennapi abszurd. Ahogy arra rácsodálkozunk. Garaczi László bölcs tudása hogy a komoly és a komolytalan, a nehéz és a könnyű nem ellentéte egymásnak, hanem ugyanannak a vetülete, változata. A Plazmabál lírai tréfáit is ez a huncut-mély filozófia jellemzi.
Dílo Jaroslava Seiferta, svazek 15 - Jaroslav Seifert
26,08 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
O svých memoárových textech básník říkával, že nepíše paměti, ale vzpomínky rozdrobené „do malých příhod a příběhů, většinou rozmarných, ale i teskných a pochmurných“. Soubor krátkých próz Všecky krásy světa je poskládán z desítek takových malých příběhů; jejich záběr je široký – rodný Žižkov, milovaná Praha, Kralupy nad Vltavou, lidé známí od dětství i respektovaní v dospělosti, spolužáci, sousedé, a především umělci, s nimiž se básník během života setkal... Kniha prodělala nejen složitou cestu po nakladatelstvích, ale i neobyčejný vlastní vývoj. Na počátku sedmdesátých let požádal fotograf Oldřich Rakovec básníka, zda by jeho snímky nedoprovodil pro knižní vydání svým textem. Knihu tvůrci připravili, měla se jmenovat Co všechno zavál shníh a vyjít v nakladatelství Albatros. Záhy byl však rukopis vyřazen z edičního plánu. Básník přesto pokračoval v psaní – textů přibývalo a nabývaly na rozsahu. Před konečným tvarem knihy vznikaly tři verze, které se od podoby textů v knize někdy liší nejen názvem, pozměněným tématem, ale především rozsahem. V sedmdesátých letech u nás kniha vyjít nesměla, čtenáři však rukopis opisovali a v roce 1976 některé kapitoly představila Vlasta Chramostová ve svém Bytovém divadle (Nadace Charty 77 posléze poskytla podporu pro vydání gramofonové desky s výběrem tohoto čtení v nakladatelství Šafrán v Uppsale). Některé kapitoly vyšly strojopisně v „samizdatových“ edicích a pak v edicích Kvart a Česká expedice. Roku 1983 a 1985 vydal knihu Československý spisovatel, ovšem poznamenánu mnoha cenzurními zásahy. Necenzurované a doplněné vydání známe až z let 1993 a 1999. Předkládané vydání v řadě Díla, jímž celou řadu vlastního Seifertova díla uzavíráme, obsahuje tato doplněná vydání, ale též soubor Co všechno zavál sníh, který vyšel v Albatrosu roku 1992 a nyní je rozšířen o texty z verzí rukopisných, jež dosud nebyly nikde pojednány. Vychází za podpory Ministerstva kultury ČR, Hlavního města Prahy, Nadace Český literární fond a Města Kralupy nad Vltavou.
Mušketýrská vyznání - Evžen Josef Petr
6,20 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Arne, básne a polemiky - Björnstjerne Björnson
7,53 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Björnstjerne Björnson bol nielen vynikajúci nórsky prozaik, básnik a dramatik, ale do povedomia malých národov (aj slovenského národa) sa na prelome 19. a 20. storočia zapísal najmä obranou ich práv: práva na vlastný jazyk, na rovnoprávnosť, na vzdel anie v národnom jazyku. Arne, básne a polemiky je čosi ako björnsonovská čítanka: obsahuje jeden z najlepších severských románov, tucet básní (medzi nimi aj text nórskej hymny), niekoľko polemických článkov, ktorými tento laureát Nobelovej ceny reago val na správy o utláčaní Slovákov, o tragických udalostiach v Černovej pred 100 rokmi, úryvky zo spomienok českého intelektuála E. Lederera na stretnutie s Björnsonom, kompetentný doslov českého nordistu M. Humpála, ale aj poctu severskému bardovi z pera M. Rúfusa a L. Lajčiaka. Kniha vyšla k 175. výročiu narodenia B. Björnsona a je bohato ilustrovaná fotografiami a faksimile článkov. Väčšinu textov preložila K. Motyková, niekoľkým básňam dal slovenskú podobu M. Richter.
Tance - Simona Martínková-Racková
10,18 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Tance nabízejí básně autorky, která má muže, děti, zahradu, přítelkyně, své stesky i transy, která dovede prožívat barvy a složitosti světa a zaujatě, přitom čitelně o nich psát.
Bratislavský satyr - Ivan Čičmanec
7,58 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Bratislavský satyr
Társai elmentek Megváltót nézni - Sándor Lezsák
9,50 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
"A golgotái sötétséget, amelyet a társadalmi viharok tettek még kormosabbá, csak a hit világíthatja át: mindig van remény Még az átszögelt tenyér is azt sugallja, hogy sosem szabad föladni. A versekbe beszívódó bibliai példázatok egy véghetlen ti szta hangú, a szólást erkölcsnek tekintő költőt mutatnak. Lezsák Sándor azoknak a kardot forgató bajvívóknak az örököse - Balassi Bálinttól századokon át Nagy Gáspárig húzódik a sor -, akik tudták, hogy az igazi költő népének lármafája. Amellett, ho gy saját fájdalmát eldalolja, felelősséget érez - Nagy László szavával - a "torkon vágott forradalmak pirosát és gyászát viselő" közösség iránt is. A vers tehát hitvallás, sors, az ember legszentebb pillanatainak tükörképe. A félelemmel szembesze gezi az önmaga-vállalás bátorságát, a szűk és tágabb körben való építkezés fegyelmét. Mindig a lentről jöttek, a nyelvükben megkárosítottak, az emberségükben megbántottak, a ?jog asztala? mellől kiebrudaltak érdekében szól. Hogy bravúros eszközökkel - a néprajzi elemektől a konkrét versig, a szürreális betétektől a rockopera lírai-drámai betétjéig változatos hangon és formában -, arra az évtizedek termését begyűjtő Társai elmentek Megváltót nézni című kötet a megrázóan eleven példa." (Szakolczay Lajos)
Tvář se ztracenými ústy - Henri Michaux
11,07 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Henri Michaux (1899-1984) je jedním z největších básníků dvacátého století. Jeho poesie je tvrdá, někdy až krutá. Michauxovy texty jsou jakoby vyryty do stromu, do vyschlé půdy, do kamene.Zároveň je však Henri Michaux úžasně vnímavý ke každému šumu, k hučení moře, větru, k zašustění křídel ptáka v letu, k chvějícím se listům stromu. Surové záznamy, jakoby ve stavu zrodu, skvrny slov, trsy slov, krystaly neologismů, neartikulované výkřiky, milostné vzdechy, zaříkávání, kletby, litanie. Jsme zde očitými svědky rozbíjení mýtů, dávných rituálů, drcení řeči, svědky nově vznikající kosmogonie. Nejen Michauxovy verše a texty v próze, ale i jeho kresby tuší, akvarely či vlastní kaligrafie, jimiž se pokusil proniknout za řeč, tam, kde slova nestačí, to vše je doslova nabité energií výbuchu sopky či supernovy. Michaux se snaží proniknout na samu mez vědomí, k „tajemství čisté existence“. S přesností laserového paprsku popisuje vjem po vjemu, prozkoumává nové, netušené prostory, odkrývá nové, dnes již zahlušené schopnosti člověka. Michauxova poesie je jedním z nejdůslednějších, a zároveň nejpodstatnějších pokusů evropské poesie dvacátého století o jiné vnímání, cítění a myšlení, o jejich proměnu, o proměnu těch nejzákladnějších zkušeností, o „odkrývání neznáma“, jak to pro poesii závazně postuloval již Arthur Rimbaud.
Na šírom mori - Andrés Sánchez Robayna
7,60 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Robayna pracuje s pozoruhodnými metaforami a básnickými prostriedkami. Jeho knihu Na šírom mori ozvláštňuje okrem iného pojem nevedomosti. Ide o starý spirituálny a mystický systém, podľa ktorého je nevedno (no saber) vyššou formou poznania. Najvýraznejším klasickým príkladom tohto prúdu je The Cloud of Unknowing, dielo anonymného anglického autora zo 14. storočia. Máme tu do činenia s niečím posvätným, čo básnik skúma prostredníctvom návratu do minulosti. Pre Robaynu je návrat k pôvodu, k počiatkom príbehu, nástrojom na nadviazanie kontaktu s mystériom ,,tela sveta”. Základným pocitom tejto knihy nie je pocit opustenosti alebo uvedomovanie si ruptúry vo vzťahu k predchádzajúcemu životu. Práve naopak, táto dlhá báseň, pozostávajúca z 35 fragmentov bez názvu, má ambíciu uzmieriť smútok s láskou a nádejou a znovu ich obnoviť.
Listy a výkriky - Ted Hughes
13,59 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Ted Hughes bol anglický básnik, jeden z najlepších zo svojej generácie. Základné východisko tohto výberu tvoria jeho Listy k narodeninám (Birthday Letters), adresované Sylvii Plathovej, americkej poetke, s ktorou ho spájalo nielen sedemročné manželstvo, ale tiež dcéra Frieda a syn Nicholas. Zbierka sa okamžite po vydaní stala bestsellerom, bola ovenčená rešpektovanými cenami, ako napr. T. S. Eliot Prize či Forward Prize for Poetry, a mnohí kritici ju považujú za vrchol autorovho diela. V tom istom roku, keď vyšli Birthday Letters, vyšla aj bibliofília Teda Hughesa Kvílenie a šepot (Howls & Whispers), rovnako adresovaná Sylvii Plathovej, možno ju čítať ako súčasť väčšieho projektu Listov k narodeninám. Má podobný tón, hlas, symboly a metafory, tiež zahŕňa spovedný režim, ale je ešte intímnejšia. Napokon je do slovenského výberu zahrnutý ešte jeden básnický text, ktorý sa volá Posledný list (Last Letter) a hovorí o posledných dvoch dňoch a noci, počas ktorej Plathová zomrela. Výber zostavil a preložil Peter Trizna. Doslov napísal Ján Gavura.
Had Norato - Raul Bopp,Lucie Koryntová
14,24 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Lyricko-epická báseň Had Norato (1931) je spolu s Macunaímou Mária de Andrade nejvýznamnějším plodem tzv. lidožroutského hnutí (movimento antropófago) brazilského modernismu. To se hlásilo k evropským avantgardám, které objevily spřízněnost moderního umění s primitivním uměním neevropských přírodních národů. Spisovatelé z okruhu hnutí objevili, že koloniální správa a poté i umění pěstující evropskou tradici potlačovaly a přetvářely myšlení a kulturu brazilských Indiánů tak, aby odpovídaly představě dobrého divocha. Proti ní modernisté staví divocha zlého, který rituálně požírá své nepřátele a sílí z jejich živin. Lidožroutské hnutí pracuje s touto představou a povyšuje ji na kulturní princip, jímž se brazilská kultura sytí kulturou evropskou, ale přetváří ji zcela svébytným způsobem. Had Norato (33 básní, 818 veršů) vychází z amazonského mýtu/legendy o hadu Noratovi, potomku Indiánky s říčním delfínem. Norato žije stejně jako jeho sestra-dvojče na dně řeky, na rozdíl od ní má však dobré styky s pobřežními obyvateli. Ve vymezených okamžicích na sebe bere lidskou podobu, navštěvuje svou matku, chodí na zábavy a sní o tom, že se mu jednou podaří proměnit se v člověka úplně. Díky přátelství s jedním vojákem se mu nakonec skutečně podaří kouzlo zlomit a stát se člověkem. Protagonista (lyrický subjekt básně) touží po tom, vzít si za ženu královnu Luzii. Aby toho dosáhl, musí uškrtit hrozivého hada Norata, navléknout si jeho pružnou kůži a naoko přijmout jeho totožnost, aby se mohl snáze pohybovat amazonským lesem, v němž se setkává s různými rostlinami a zvířaty. Báseň je prostoupena aluzemi na evropskou i indiánskou kulturu (pouť amazonským pralesem lze např. srovnávat s Dantovou poutí „temným lesem“. S pomocí kmotra Pásovce překoná všechny překážky a odolá všem nástrahám lesa, takže se mu nakonec podaří uloupit svou vyvolenou Velkému hadovi, který je postrachem Amazonie. V básni se pojí etnografický zájem o domorodá etnika s primitivistickou estetikou a ponorem do předlogického myšlení. Protagonistova „pružná kůže“ je současně pružnou kůží básnické formy, která se proměňuje podle zachycovaných aspektů amazonského lesa. Báseň je fascinující i jazykové - vstřebává do sebe regionalismy i folklorní, pohádkové výrazy. Z portugalštiny přeložila Lucie Koryntová.
Kosť & Koža - Agda Bavi Pain
12,26 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Debutová zbierka básní od Agda Bavi Paina a dnes už kultová kniha Kosť & Koža vyšla prvýkrát v roku 2002. Po dvadsiatich rokoch vychádza reedícia knihy, ktorá v čase vzniku spôsobila rozruch na literárnej scéne aj mimo nej. Zbierka nonkonformného básnika, dramatika, prozaika a neskrotného performera s tureckými koreňmi nestratila ani po dvoch dekádach nič z tvorivej údernosti, hravej invenčnosti či provokatívnej subverzie. „Kniha Kosť & Koža propaguje – síce majstrovským spôsobom, ale pomerne jasne –, antikultúru, resp. kultúru smrti.“ – Katolícke noviny Básnik a spisovateľ Agda Bavi Pain doposiaľ vydal osem kníh prózy a poézie. Okrem literatúry pôsobí tiež v oblasti filmu, hudby, divadla, televízie a reklamy. Je spoluautorom Európskej ústavy vo verši (Brusel, 2009) a v ankete časopisu Revue aktuálnej kultúry bol zvolený ako jeden z najlepších slovenských básnikov po roku 1989.
Kde končí stromy a začínají hvězdy - Oldřich Koutecký
9,49 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Kde končí stromy a začínají hvězdy je sbírka lyrických básní. Autor se v ní otevírá se svými niterními prožitky, píše o milostných i úpadkových tématech. V knize se objevují básně různých stylů, především sonety, které si zaslouží pozornost pro své formální zpracování, ale i volný verš. Básně navíc doprovázejí malby Jiřího Vlacha, v rukou tak držíte dílo hned dvou autorů.
Hermovská chôdza - Ivan Štrpka
15,20 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Básnické médium v Hermovskej chôdzi Štrpku reflektuje aj pohlcuje nejednoznačnú, komplikovanú podobu sveta, ktorú zachytáva viacrozmerná významová sieť pripomínajúca hologram s naznačenou dynamickou hĺbkou, sémanticky ekvipolentnými perspektívami, ale paradoxne aj istou premenlivou difúziou významu a prebleskujúceho zmyslu. V texte koexistujú motívy a podtextové úvahy o zdanlivej inherentnosti vecí a javov na istej spoločnej platforme, ktorou môže byť len prenikajúce sa vedomie subjektu a jeho čitateľa.
Máj - Karel Hynek Mácha
22,71 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Lyrickoepická skladba Máj je jednoznačně vrcholem díla zakladatele moderní české poezie a největšího představitele českého romantismu Karla Hynka Máchy. Nejproslulejší báseň české literární historie o kráse přírody, o lásce i o smrti vychází v pozoruhodném výtvarném řešení, jemuž dominují typicky jemné a citlivé ilustrace Martina Augustína. Ty spolu s nebývale nápaditým a propracovaným grafickým řešením dotvářejí Máchovu geniálnímu textu jedinečnou atmosféru. Nepochybně se jedná o jedno z nejromantičtějších a zároveň nejpůsobivějších vydání tohoto klasického díla.
Édesanyámnak
4,57 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
"Mert a szeretet melegít a természet hidegében és világosságot nyújt az élet sötétségeiben; és a szeretetnek ajkai vannak, amik mosolyognak velünk az örömben, és lecsókolják a könnyeinket a fájdalomban." - Gárdonyi Géza -
Tiché veci - Ľuboslav Adamuščin
7,60 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Osobitosť a svojbytnosť tejto nenápadnej poézie je v mĺkvom pozorovaní sveta. Štrbina, cez ktorú sa díva ľudské oko, je zároveň trhlinou. Naliehavosť a napätie sa stupňuje v krehkosti zachytenia prítomného okamihu, v nehlasnom žmurknutí prelamujúcom ticho. V objektíve oka sa odráža pominuteľnosť chvíle a nástojčivá, nemá mágia vecí. Výsledný obraz (krátko pred jeho zmiznutím) má byť zbavený akejkoľvek štylizácie. Na nepatrnej ploche básne sa však vynára neopakovateľná atmosféra záblesku. Najdôležitejšie veci sú nevysloviteľné. Adamuščinove básnické momentky sú prežité a zvnútornené analógie ticha. Fotografie Peter Župník.
Apollo 69 - Juraj 8X
5,50 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Opakuj tie pohyby a ver mi. Daj mi viac, najviac, celú seba. Rytmus chodníka a zápach sídliska. Tvárim sa, že nič. Bolo slovo a Ty sa tváriš, že u Teba. Pocity z ľavej komory náhle tečú do pravej. Predný náhon a zadné kolesá. Nebesá. Kto to nepozná? Tak o tom je ôsma kniha poézie Juraja 8X. APOLLO 69 v sprievode obrazov Igora Piačku.
Popamäti - Marián Reisel
9,41 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Zbierka Popamäti má bilančný charakter. Marián Reisel (nar. 1951) sa ňou pripomína po dvoch zbierkach: Odpoveď (1986) a Po pýtaní (1995) v kontexte životného jubilea. Venovanie deťom určuje základný tón – sumuje prežité, vnútorne vybojované a hodnotovo vyčírené – s nádejou, že stopa ľudskej bytosti z konkrétneho historického času zostane, jej hlas bude rezonovať aj v čase individuálneho nebytia. Zbierka je členená do šiestich oddielov s náznakom motivických hniezd (predkovia, dejiny, žena, ja, poézia, symbióza života a smrti). Cesta v čase je zároveň záznamom o meniacom sa jazyku tvorby. Autor osciluje medzi viazaným veršom s vysokými významovými polohami a tendenciou k vecnosti, ironickému odľahčeniu. Odkazmi na kontext tvorby dobovo významných básnikov (L. Novomeský, M. Válek, J. Ondruš, M. Rúfus, K. Chmel) sa Marián Reisel pripomína aj ako dôležitá postava kultúrneho života – bývalý redaktor časopisov Dotyky, Kultúrny život, Tvorba T, Fragment K.

Vitajte na našej webovej stránke v kategórii Knihy, podkategória Poézia! Ak ste milovníkom krásneho slova a umeleckej výpovede, ste na správnom mieste. Naša kolekcia poézie je plná dych berúcich básní, ktoré vám otvoria bránu do sveta snov, emócií a fantázie. Zbierame a ponúkame diela špičkových básnikov z rôznych krajín a období, aby sme vám priniesli úsmev na tvári, pieseň do srdca a myšlienky k premýšľaniu. Prehliadajte si našu bohatú ponuku poézie, ktorá sa pohybuje od klasiky až po nové trendy v literatúre. Nájdete u nás básne z rôznych období, ako napríklad romantizmus, naturalizmus alebo súčasný modernizmus. Okrem toho vám prinášame aj rozmanité žánre poézie, vrátane lýriky, epiky, satiry a mnoho ďalších. Naša webová stránka je prehľadná a jednoduchá na používanie. Môžete si vybrať básne podľa autora, obdobia alebo tematiky. K dispozícii je aj možnosť vyhľadávania konkrétneho diela alebo autora. Vždy sme si istí, že nájdete básnu, ktorá vás osloví a prinesie vám radosť. Chceme byť miestom, kde sa môžete stratiť v básnickom svete plnom divokých vášní, romantiky a hĺbavých myšlienok. Veríme, že poézia je cesta k sebareflexii, pochopeniu inej mysle a navodeniu súladu so svetom okolo nás. Pripojte sa k nám a objavujte s nami krásu poézie. Prečítajte si, porozmýšľajte a nechajte sa inšpirovať. Užite si to najlepšie, čo poézia môže ponúknuť.

Image
Produkty

Populárne produkty

Prsteň zo striebra 925, zirkónové vlnky - Veľkosť: 44 mm
22,00 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Na vlnách neznáma - Isaac Vega
103,59 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Staroindické báje - autor neuvedený
10,39 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Saláty - 50 snadných receptů - Barilla Academia
11,84 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Allez Grammar & Skills Workbook 1 (8 Pack) (Black Liz)
69,76 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Hidden Teacher (Hollindale Peter)
11,24 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Dennis Nilsen (Coffey Russ)
9,20 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Not Your Sidekick (Lee C. B.)
19,96 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Horrocks, The General Who Led from the Front (Warner Philip)
13,36 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Songs of Something Else: Selected Poems of Gunnar Ekelof
66,32 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Opička na gumě - Eva Střihavková
13,29 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Žena z roku 1899 - Milan Krčmář
10,25 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Jozef Bubak Monografia - Jozef Bubák
160,55 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
The Little Prince - Antoine de Saint-Exupéry
17,58 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Casio G-SHOCK GA-700HD-8AER (607)
109,00 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile