História, vojnová literatúra

Image
Stručné ruské dějiny - Jeremy Black,Aleš Valenta
17,14 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Stručné ruské dějiny od Marka Galeottiho se soustřeďují na stěžejní události a postavy, které zformovaly tvář Ruska a které se dodnes promítají do komplikovaných vztahů této země se Západem. Jde především o varjažské (vikingské) počátky ruských dějin, poté o více než dvousetletou nadvládu Mongolů (Tatarů) a z pozdějších panovníků zvláště o Ivana IV. Hrozného, Petra I., Kateřinu II. a Mikuláše I. Kniha sleduje především politickou historii, přičemž za její charakteristický rys považuje neustálé potíže Rusů s vlastní identitou, oscilující mezi přesvědčením o vlastní výjimečnosti a inklinací k Západu. Ruskou výjimečnost prosazuje také současný ruský prezident Putin, kterého autor považuje za přechodný typ mezi érou sovětskou a skutečně postsovětskou, tedy liberální. Ale zatímco Putin posiluje nacionalistickou verzi ruských dějin a v zahraniční politice vsadil na konfrontaci se Západem, běžní Rusové sdílejí podobné tužby jako lidé na Západě – v tomto smyslu je nynější Rusko Západu blíž než kdykoli předtím.
Róma - Kolektív autorov
6,30 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Hertvíkové z Rušinova - Martin Musílek
35,67 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Příslušníci šlechtického rozrodu Hertvíků z Rušinova (zemanů z Ostružna) byli na Čáslavsku a Chrudimsku usazeni nejpozději od počátku 14. století. K nejznámějším představitelům rodu patřil Jan Hertvík z Rušinova a na Lichtenburku (cca 13951455). Když v roce 1455 umíral, ze světa odcházel bezpochyby jeden z nejmocnějších mužů polipanské éry. Roku 1440 byl zvolen hejtmanem čáslavského kraje a tím dosáhl pomyslného vrcholu politické kariéry. Jan Hertvík z Rušinova patřil k předním orebským hejtmanům, později k přátelům a podporovatelům Hynka Ptáčka z Pirkštejna a po roce 1444 byl také hlavním stoupencem a podporovatelem vzestupu Jiřího z Poděbrad. Na troskách bývalého vilémovského opatství vybudoval rozlehlé pozemkové impérium, které se mohlo směle rovnat i majetkům předních šlechtických rodů v zemi. Kniha sleduje osudy všech známých příslušníků rozrodu, jež jsou zasazeny do širšího kontextu vývoje východočeské šlechty, od prvních písemných zmínek až po vymření rodu na počátku 16. století.
Kniha o staré Praze - Jiří Horák
20,85 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Poutavé, většinou málo známé příběhy z dějin Prahy, které nenajdeme v učebnicích dějepisu, ačkoliv jsou součástí historie, výpovědí o své době, o jejích zvycích a mravech, o společenské atmosféře. V pestré mozaice staropražských obrázků se dočteme například o osudech nejstaršího platanu v Praze, zasazeného ve 13. století maltézskými rytíři, o první soše na Karlově mostě nebo příběh Pražského Jezulátka. Ocitneme se na dvoře císaře Rudolfa II., staneme se svědky bitvy na Bílé hoře, staroměstské exekuce i boje se Švédy. Poznáme prvního pražského kavárníka, první lékárníky či posledního pražského kata. Seznámíme se rovněž s reáliemi života středověkého města, s tehdejším soudnictvím, tresty a žaláři, s koloritem barokní, rokokové i biedermeierovské Prahy.
Historie německého tankového vojska - Thomas Anderson
19,75 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Tato kniha se zaměřuje na strukturu a organizaci nejznámější jednotky druhé světové války – tankové divize (Panzerwaffe). Německá tanková divize čítala asi třináct tisíc mužů a představovala soběstačnou bojovou sílu, která byla schopná proniknout do nepřátelských obranných linií, vyčistit obsazenou oblast od všech zbývajících nepřátel a vytvořit novou frontu. Tato kniha se věnuje fascinující historii těchto divizí od předválečného vývoje až k jejich postupnému nasazení v průběhu války. Kniha se navíc zabývá všemi specializovanými jednotkami, jež byly součástí tankových divizí. Díky vzácným, dříve nezveřejněným fotografiím a velkému množství původních dokumentů je tato kniha jedinečný zdroj informací o struktuře, organizaci a rozvoji nejobávanějších sil nacistického Německa.
Nástup romantismu - Hans Grassl
19,02 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
V předkládané knize, jež je nejvýznačnějším a monumentálním dílem mnichovského profesora Hanse Graßla, se autor snaží postihnout vzájemné působení různých německých a zčásti též francouzských myšlenkových proudů v počátcích romantiky. Zkoumá podrobně přínos vědeckých i tajných společností, především iluminátů a rosikruciánů, k německým duchovním dějinám a sleduje boje a spojenectví obou uskupení, jakož i jejich vztahy k jezuitskému řádu. Vzdor strohému titulu knihy dokázal Grassl předestřít jedinečný, nesmírně detailní a plastický obraz myšlenkového vření samotných počátků německé romantiky. Stěží lze najít jinou publikaci, jež by podobně vyčerpávajícím a objevným způsobem postihovala ideové zázemí a skryté motivy takových osobností, jako byl např. F. Schlegel, F. Schiller, L. Tieck, J. W. v. Goethe či F. v. Baader.
Politika antisemitizmu a holokaust v povojnových retribučných procesoch v štátoch Európy - Katarína Ristveyová,Stanislav Mičev
14,25 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Bilinguálna slovensko-anglická publikácia je zložená z 13 vedeckých príspevkov a 3 spomienkových a historicko-filozofických reflexií od slovenských, českých, poľských, nemeckých, talianskych a rumunských historikov. Obsahovo aj širokým záberom ojedinelá publikácia sa zameriava na opis a analýzu vnímania rasistickej vojnovej politiky v Európe v rokoch 1939-1945 a jej súdne potrestanie a vyrovnávanie sa povojnovej spoločnosti, vrátane samotných preživších Židov, s bezprecedentnými formami a dôsledkami rasovej vojny. Okrem iného ponúka napríklad pohľad na konfrontáciu slovenských vojakov na východnom fronte s prejavmi antisemitizmu a vyvražďovania nacistami, zlyhania v stíhaní vojnových zločinov v povojnovej Kanade, slovensko-americkú reflexiu povojnového súdenia vojnových zločinov a samozrejme viacero hĺbkových sond do konštruovania, limitov, úspechov a neúspechov povojnovej snahy o potrestanie vojnových zločinov na Slovensku v kontexte predošlej politiky antisemitizmu a holokaustu.
Samohybné dělostřelectvo Wehrmachtu - Thomas Anderson
10,38 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Mezi koncem první a začátkem druhé světové války uplynulo jen několik let, ale způsob vedení války se za tuto dobu změnil k nepoznání. Zákopovou válku a koňmi tažená děla vystřídaly rychlé přesuny moderních mobilních jednotek. Německé obrněné divize se díky nim prohnaly západní Evropou a na východě se zastavily až před Moskvou. I pravidla bleskové války však vyžadovala, aby byly jednotky v první linii účinně podporovány rychle se pohybujícím samohybným dělostřelectvem – a jednotky Panzerartillerie v tomto ohledu dlouho neměly na bojištích konkurenci. Kniha, věnovaná vývoji tohoto druhu bojové techniky od jejího vzniku v meziválečném období až do konce druhé světové války, nabízí čtenářům přehled všech důležitých typů německých samohybných děl, jejich nasazení na různých bojištích a přímé zkušenosti jejich posádek z boje. Výklad je založený na pečlivém studiu většinou zatím nepublikovaných pramenů a doplněný množstvím unikátních fotografií i přehledů technických dat, jak jsou ostatně čtenáři knih Thomase Andersona už dávno zvyklí.
Bejvávalo - Petr Kadlík
15,67 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Kniha Bejvávalo nepopisuje historii dnešním pohledem, ale jako stroj času vás do ní přímo přenáší a umožňuje vám zažít pocity těch, kdo v těch dávných časech žili, tehdejších čtenářů novin a časopisů. Jedná se o pečlivě zpracovaný průřez toho, o čem se u nás tehdy psalo, jaké události a novinky hýbaly světem i naší zemí ve středu Evropy.
A vietnámi háborútól az iraki katasztrófáig - Joseph Pozsgai
12,06 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Az amerikai történelem utolsó száz évének közelebbi szemlélete azt mutatja, hogy "Vietnam" és "Irak" nem egyszeri történés, hanem azt a mintát fedi fel, amelyből következik, hogy a nyugati világ vezető hatalma egyre nehezebben képes érvényesíteni politikai akaratát. Hogyan kerülhet ki a NATO a válságból? Washington lépéskényszerben van. Az amerikaiak nem "üldögélhetnek" tovább Irakban a győzelemre várva: Obamának be kell látnia, hogy Irak rossz időpontban, rossz helye volt a terrorellenes háborúnak.
Válečná odysea - Jan Šerhant
20,85 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Jan Šerhant, zkušený dopravní letec a šéfpilot leteckého oddělení firmy Baťa, odletěl několik dnů před německou okupací z Československa na palubě Baťova letounu Lockheed Electra. V Kanadě se přihlásil jako dobrovolník do RAF. Ve Velké Británii Jan Šerhant létal zpočátku jako stíhací pilot u 68. noční stíhací perutě, později jako pilot vojenských transportních letadel na dálkových letech do Afriky, na Střední východ a do Indie. Po válce se stal pilotem ČSA, odkud byl vyhozen v roce 1950. Až do odchodu do důchodu pracoval v dělnických profesích. Zemřel v roce 1983. Válečný deník Jana Šerhanta byl vydán v původní podobě pouze s minimem jazykových úprav, aby byla zachována autenticita textu. Kniha je doplněna o unikátní černobílé fotografie a barevné bokorysy letadel, které Jan Šerhant létal.
Dejiny Rimanov od založenia mesta I-II - Livius Titus
18,33 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Titus Livius sa narodil v Pataviu, v mladosti študoval filozofiu a rétoriku, ktorú neskôr aj vyučoval. Po príchode do Ríma za vlády Augusta, prvého rímskeho cisára, sa upriamil na históriu a začal spisovať rímske dejiny od najstarších čias. V Ríme si našiel mnoho priateľov, ktorí ho v jeho zámere podporovali a spriatelil sa aj so samotným Augustom. Dejinám Rimanov od založenia mesta (Ad Urbe condita) venoval celú životnú energiu a pracoval na nich až do svojej smrti. Livius sa hneď od počiatku presadil medzi čitateľmi a poslucháčmi svojím štýlom a jeho dielo sa predčítalo na početných schôdzkach. Dejiny spisoval systematicky od najstarších čias až do svojej prítomnosti a do konca života stihol napísať 142 kníh, pričom posledná z nich končila udalosťami z roku 9 pred Kr. Livius sa rozhodol dejiny spisovať pútavým spôsobom, a ako znalcovi rétoriky sa mu to podarilo. Snažil sa vžívať do historických udalostí a osobností a podávať o ich konaní čo najvýstižnejší popis, tak akoby ich oživoval a vdychoval im život, a svojím spisovateľským umením ich kriesil a robil nesmrteľnými. Liviove dejiny majú plynulý dej a autor ich spestroval rôznymi príbehmi o výnimočných skutkoch mnohých osobností. Livius zhrnul do svojich Dejín všetky najvýznamnejšie udalosti najstaršej rímskej histórie až do jeho súčasnosti. Stal sa najvýznamnejším dejepiscom svojej doby a väčšina diel starších dejepiscov pre obľubu jeho Dejín upadla do zabudnutia. Z Liviovho diela neskôr čerpali mnohí ďalší spisovatelia. A hoci sa nezachovalo celé, dodnes je cenným zdrojom poznania najstaršej rímskej histórie. V prvej knihe sa Livius zaoberá najstaršou rímskou históriou od príchodu Aenea do Itálie až do skončenia vlády kráľov. Po stručnom uvedení udalostí pred založením Ríma autor prechádza na samotné založenie Ríma a ďalej sa venuje všetkým rímskym kráľom a skutkom spojených s ich vládou. Prvá kniha končí nástupom prvých konzulov k moci. Druhá kniha sa zaoberá počiatkami rímskej republiky od roku 509 pred Kr. a bojom Rimanov o zvrchovanú moc so susednými národmi, Veienmi, Sabinmi, Volscami či Aequami, pokusmi o obnovenie kráľovskej vlády, tvorbou nových zákonov, vznikom nových chrámov, nástupom prvých diktátorov či vytvorením úradu tribúnov. Druhá kniha končí udalosťami roku 468 pred Kr. Publikáciu dopĺňa štúdia Ivana Janeka Dejepisectvo Tita Livia.
Poprava tří mládenců - Pavel Soukup
8,84 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
V nové knize edice Dny, které tvořily české dějiny autor živě a barvitě líčí událost, která je obecně známá především z Vávrova filmu Jan Hus, totiž zatčení a popravu tří mladíků, kteří se provinili vyrušováním při kázání v kostele. Celá událost je zasazena do širokého kontextu tzv. odpustkových bouří v Praze roku 1412 a jejich důsledků, včetně kostnického koncilu. Autor, vědecký pracovník Centra medievistických studií při Filosofickém ústavu AV ČR, se zabývá též druhým životem tří popravených mládenců v paměti následujících staletí. Kniha nejen přináší některé nové poznatky, ale navíc je psána velmi přístupným a svěžím stylem.
Výročí 2018 - Kolektív autorov,Jiří Patočka
11,52 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Kniha je věnována problematice ekonomické evaluace kulturních událostí, které tvořily součást oslav výročí české státnosti v roce 2018. Hodnotí efektivitu užití prostředků vynaložených na podporu oslav a nabízí východiska evaluace kulturních událostí, zohledňující jak ekonomickou stránku jejich realizace, tak i jejich dopady sociální a kulturní. Závěr knihy tvoří výsledky dotazníkového šetření u událostí pořádaných jak municipalitami, tak institucemi místního a regionálního významu.
Historický zpravodaj - Helena Plocková,Tereza Nickel
15,63 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Milá čtenářko, milý čtenáři, znáš rčení, že není nic staršího než včerejší noviny? Jinými slovy říká, že nikoho nezajímá, co se stalo včera, že lidé hledí jen na přítomnost a do budoucnosti. Jenže ty právě držíš v ruce tuto knihu a čteš tyto řádky a to znamená jediné tebe zajímá i minulost! Pochopitelně ne minulost stará jeden den, ale desítky, stovky a tisíce let! A právě o událostech z této dávné minulosti se dočteš v našem Historickém zpravodaji. O událostech, které se kdysi dávno odehrály v české kotlině i v různých koutech světa. O událostech z politiky, kultury i sportu, o panovnících, vynálezcích,objevitelích, vojevůdcích i podnikatelích, o událostech veselých i tragických, známých i zapomenutých, všedních i nevšedních... A i když se všechny odehrály už před dlouhou či delší řádkou let, náš Historický zpravodaj ti je přináší pěkně za čerstva. Jak je to možné? Snadno. Nezapomeň, že s námi můžeš cestovat časem. Pokaždé, když otočíš stránku, se přeneseš do jiného dne historie. To znamená, že o každé události si přečteš jen pár hodin poté, co k ní došlo. V našem Historickém zpravodaji jsou totiž všechny zprávy napsané tak, jak by je podali reportéři žijící v oné době. Stačí, když přistoupíš na naši hru a budeš s námi předstírat, že noviny vycházely v průběhu celých dějin. Je to samozřejmě nesmysl, ale přece si tím nenecháš kazit zábavu!
Podoby československé normalizace - Kamil Činátl,Jan Mervart
13,35 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Kniha Dějiny v diskuzi. Podoby československé normalizace představuje multižánrovou publikaci věnující se pozdně socialistickému Československu. Autoři nehledají odpověď na klasickou historickou otázku, jak to doopravdy bylo?, jde jim spíše o zachycení dosavadních debat o normalizaci coby živém a často kontroverzním tématu. V jednom svazku chtějí čtenáři zprostředkovat, jak se na normalizaci dívají rozdílné společenskovědní disciplíny včetně toho, jak se o ní vyučovalo a vyučuje ve školách. Kniha zohledňuje generační, metodologické, domácí i zahraniční perspektivy, obsahuje přehledové studie, záznamy z živých panelových diskuzí a překlady klíčových zahraničních textů (Gil Eyal, Alexej Jurčak, Jörn Rüsen, Katherine Verderyová).
Toulky Bojiště severních Čech - Jindřich Brož
5,36 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Severní oblasti Čech byly vždy důležitou obrannou hradbou našich zemí. Vysoké hory a husté lesy bránily vniku nepřítele a jen na několika místech tudy probíhaly obchodní a zemské stezky, strážené soustavou menších i větších hradů a hrádků, z nichž mnohé jsou dnes jen nepatrnými zříceninami. Několikrát tudy pronikla i přesto nepřátelská vojska, a to od raného středověku až po celkem nedávnou minulost. Kromě toho zde bylo několik významných velkých měst, která si prožila nejedno obléhání, třeba v době husitských bouří nebo za třicetileté války. Kniha Jindřicha Brože se zabývá bitvami na tomto území a detailně přibližuje čtenáři události dávno minulé. Kniha je doplněna mapami, souřadnicemi GPS a především řadou fotografií v textu v barevné příloze.
Pravda o Wunderwaffe Díl 2 - Igor Witkowski
17,37 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Třetí říše dosáhla vynikajících výsledků ve vědě a technice. Uvědomění si tohoto faktu a dokonce i údivu neznamená žádnou glorifikaci nacismu. Nelze totiž přenést technické objevy na morální aspekt systému. To, že nějaké zřízení může být technicky rozvinuté, ještě neznamená, že nemůže být zločinecké. Některé zbraňové systémy, vyvinuté v nacistickém Německu neměly žádnou analogii v jiných zemích, což například americký prezident Eisenhower vyjádřil po válce dostatečně výstižně: „Německá technika byla v předstihu před spojeneckou o dobré desetiletí. Naštěstí německé velení nebylo schopno tuto převahu využít a pozdě se zorientovalo v tom, jaké možnosti zde vstupují do hry.“ Ačkoli se můžeme oprávněně domnívat, že ani on nevěděl o nejzajímavějších objevech v oblasti německé techniky...
A Hunok és Magyarok - Károly Antal Fischer
6,45 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Nagy nép sohasem tűnt el nyom nélkül, ez a történetbúvárra, az emberismerőre nézve megdönthetetlen igazság. Egyetlen nép az, melynek nyoma veszett éspedig azon népé, mely minket magyarokat leginkább érdekel: ez a hunok népe, amelyet az ókori görög és római, nemkülönben a bizánci és nemzeti írók ugyanazon szkítáktól származtatják, akiktől ez, utóbbi kútforrások szerint a magyar nép is származik. Mint a fényes meteor, áttörve a látkörön: úgy jelent meg Európában először a hun, másodszor az avar vagy várkun név alatt, lehullott mint a fellegek mennyköve a káosz közepébe, ő tért, hazát, dicsőséget, hírt aratott. Egész megjelenése valami csodás, csaknem meseszerű színezettel bír, s talán ez is egyik oka, hogy történelmük iránt azon érdek és kegyelettel viseltetünk, melyet az idegenek sem nem értenek, sem megfogni nem tudnak...
Bystvor kniha 1 - Svetozár
22,89 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
V danej knihe autor skúma problémy domácej a svetovej minulosti z pozície našich predkov. Minulosť národov, ktoré žijú na Zemi, sa často stávala dôvodom pre spory a nezhody. V nich spravidla zvíťazil názor toho silnejšieho, ktorý sa následne transformoval na vedúcu historickú školu. V tomto vydaní autor jednoducho a presvedčivo rozkrýva skutočný obraz udalostí minulosti, uvádza závažné dôkazy a očisťuje prijaté názory od klamstiev a prekrúcaní. Pritom v strede pozornosti bádania autora sa nachádza rozvoj rusko-slaviansko-árijského spoločenstva, ktoré je tým najstarším na Zemi, skúsenosti a ponaučenia ktorého sú neobyčajne dôležité pre nás v súčasnosti. Autor v tomto vydaní analyzuje viaceré problémy domácej a svetovej minulosti, presne tak ako aj v predošlých vydaniach, z pozície našich predkov. Nekladie si za úlohu objasniť tieto problémy v celej úplnosti a hĺbke. Jeden človek to jednoducho nezvládne. Preto sústreďuje pozornosť na to hlavné. V tomto vydaní sa snaží riešiť nasledovné úlohy: 1.čo najvecnejšie sa pozrieť na rolu vedy o minulosti a jej úlohy; 2.zistiť a sformulovať pravidlá vývoja ľudskej spoločnosti; 3.vyjasniť ako to je s periodizáciou vývoja rusko- slaviansko- árijského spoločenstva; 4.na základe nových objavov v archeológii (Kargalské náleziská, Čiča a pod.), písomných zdrojov („Velesova kniha“, „Védy“ a iné), zistiť územie rozšírenia rusko- slaviansko -árijského spoločenstva (andronovskej, afanasievskej, karasukskej a iných kultúr odzrkadľujúcich toto spoločenstvo); 5.na základe existujúcich výskumov, ktoré trpia útržkovitosťou a nesúvislosťou výkladu, v lepšom prípade iba zaznamenávajú udalosti, za pomoci ich kritickej analýzy vypracovať vzájomne súvisiaci proces vývoja rusko- slaviansko-árijského spoločenstva; 6.zdôvodniť nástupníctvo generácií Rusov, Slavianov a Árijcov (Kimrov, Skifov,Vendov, Slovenov, Skolotov a Rusov), ich prirodzené právo na svoje územie: od Karpát po Tichý oceán; od Severného ľadového oceánu po Ruské(Čierne) more, Kaukazský hrebeň, Aralské more, jazero Balchaš, južné výbežky Altaja a Sajanov, rieku Amur a Vladivostok; 7.za pomoci vzájomne súvisiaceho hodnotenia starodávnych udalostí a zdrojov, ktoré ich osvetľujú, zistiť temné miesta dávnej minulosti Rusov, Slavianov a Árijcov, ktoré pre budúcnosť a súčasnosť majú ten najväčší význam; 8.spresniť predošlé interpretácie, urobiť toto vydanie ešte presvedčivejším a plným dôkazov.
Lexikon symbolů vodosportovních klubů a svazů - Aleš Brožek
8,88 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
První část historické studie zabývající se vývojem v Česko-Slovensku od podepsání mnichovské dohody po okupaci českých zemí a vznik Slovenské republiky. Miloslav John vydal své první souborné dílo „Září 1938 1 + 2“ v roce 1997. V roce 2000 následovala kniha „Září 1938 – role a postoje spojenců ČSR“. Obě knihy podrobně a objektivně zhodnotily situaci Československé republiky během zářijových dnů roku 1938, Mnichovskou dohodu a její následky, a možnosti československé armády bránit se za současné politické situace v Evropě a možnosti jejich spojenců. Miloslav John připravoval konečnou část této trilogie, nazvanou „Březen 1939“, která měla popsat Československou republiku po Mnichovu, rozpad Československa, vznik Slovenského Státu, okupaci, a jako poslední část přínos ukořistěné československé výzbroje pro válečné akce Wehrmachtu.
Pečeti hradiských premonstrátů v pozdním strědověku a raného novověku - Martina Bolom-Kotari
16,92 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Kniha vznikla jako výsledek autorčiny dlouholeté badatelské činnosti. Jde o dílo neobyčejně precizní, novátorské a zajímavé. Autorka vytvořila řadu nových způsobů členění či třídění pramenů. Stála před otázkami, na něž současná sfragistika prakticky nenabízí odpovědi. Prolínání středověké a novověké sfragistiky v jednom příspěvku je unikátní. Pečeť, jak správně uvádí, není ve svém užití osamocena, ale stojí ruku v ruce s diplomatikou, paleografií, heraldikou a v neposlední řadě s dějinami umění. To vše dokázala vhodně skloubit a zakomponovat do své práce. Neomezuje se přitom na stručnou popisnost, doplněnou případně jednoduchou kvantifikací, ale přistupuje k rozboru podstatně hlouběji. Nejprve věnuje pozornost terminologii, poté již jednotlivým obvyklým znakům. Tento základní rozbor dále prohlubuje v kapitole o heraldice na pečetích, a o jejich ikonografii. Kapitola věnovaná písemnostem, k nimž byly pečeti připojovány, je zároveň sondou do klášterní či řádové diplomatiky.
Republika v obležení - Jiří Kovtun
18,18 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Básník, prozaik, překladatel a historik Jiří Kovtun napsal ve své monumentální trilogii Tajuplná vražda – Masarykův triumf – Republika v nebezpečném světě jedinečného průvodce po novodobých českých dějinách od Hilsneriády do konce prezidentství T. G. Masaryka v roce 1935. Na více než dvou tisících stran popsal velké české dějiny, ale zachytil i mnoho ze života a myšlení dané doby. Trilogii zamýšlel rozšířit v tetralogii svazkem Republika v obležení, zachycujícím první prezidentství Edvarda Beneše, léta 1935–38, se zaměřením na zahraniční politiku a mezinárodní souvislosti československé tragédie. I zde se Kovtun pohyboval na pomezí beletrie a historické práce. Více než šest let sbíral historický materiál a podklady – zejména v zahraničních archivech –, a přes dva roky knihu psal. Bohužel jeho práci ukončila předčasná smrt. Republika v obležení zůstala nedokončena: ze tří plánovaných oddílů knihy autor dokončil pouze oddíl první. Ten však byl dokončen zcela – a nyní vychází jako samostatná knižní publikace, již předmluvou a závěrečným historickým kalendáriem doplnil odborník nad jiné povolaný, historik prof. Robert Kvaček. Knihu k vydání připravil Jan Zelenka.
Migrace - Historie a současnost - Kolektív autorov
10,94 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Publikace nabízí pohled na historický vývoj migrací spjatých především s evropským prostorem i na jejich proměnu v posledních dvaceti letech. Z jakých úhlů se na ně odborníci dívají? K jakým výsledkům došli? Jak probíhá adaptace migrantů v novém prostředí? Které migrace se dotkly v 2. polovině 20. a na počátku 21. století České republiky a proč o nich česká veřejnost mnoho neví? Nakolik komunikační technologie, dopravní možnosti, elektronické bankovnictví a další výdobytky moderní společnosti změnily charakter migrací? A jaké jsou právní nástroje, které jsou kostrou stávající legislativy o mezinárodní ochraně? Nejen na tyto zásadní otázky se pokouší tato kniha odpovědět. Široké a komplikované téma migrací publikace samozřejmě nevyčerpává, ukazuje ale různost pohledů na tento fenomén v životě lidské společnosti, přičemž pohled odborníků konfrontuje s otázkami, které přináší aktuální současnost.
Hogyan határozza meg a történelem a jelent ? - Johan Huizinga
9,50 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Hogyan határozza meg a történelem a jelent? - ezt a beszédét Huizinga nem mondhatta el, mert a felkérést követően megkezdődtek a megszálló hatóságok retorziói, melyek végeredményeképpen aztán be is záratták a leideni egyetemet, nem tűrve a professzor ok tiltakozását. A cikk csak a háború után jelent meg. És a kérdésre adott válasz: "Ahogy az emberiség járja, csak járja útját a századok során, és finomodik a történettudomány, úgy lesz mind gazdagabb és sokszínűbb az emberiség emlékezete, a törté nelem, amellyel, akarja vagy sem, számolnia kell... Mindez azzal jár, hogy ezt a mi mostani jelenünket, történeti érzéke hiába mégoly fejlett, kevésbé határozza meg a történelem, mint amennyire a korábbi szegényesebb és egyoldalúbb időszakokat meghat ározta." A kötet nyolc írásában - melyet a fordító, Balogh Tamás válogatott - szemlélhetjük azt a kifinomult gondolkodásmódot, ahogy a nagy hatású holland szellemtörténész Huizinga kezeli a történelem és a történészi szerep megítélését, változását és hatását.
Esa na hurricanech - Tony Holmes
11,71 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Hawker Hurricane byl prvním stíhacím jednoplošníkem RAF a tato knížka ukazuje, jak umožnil vojenskému letectvu bránit Británii ve chvílích jejího největšího ohrožení. Řada perutí vyzbrojených touto stíhačkou se zúčastnila akcí nejdříve v době „podivné války“ a poté během nešťastné kampaně ve Francii. Tváří v tvář přesile luftwaffe dosáhli piloti jako „Cobber“ Kain imponujících výsledků, a i když RAF během blitzkriegu nejméně 386 Hurricanů ztratila, mnoha pilotům umožnily získat cenné zkušenosti. Tyto legendární stíhačky od firmy Hawker převyšovaly během bitvy o Británii počtem Spitfiry v poměru 3:1 a sestřelily mnohem více letadel. V zámoří s nimi hrstka pilotů kladla tuhý odpor německému spojenci, Itálii, a to v Libyi i v Egyptě a také na Maltě.
Vznik Svetového kongresu Slovákov a jeho hlavné aktivity - Jozef M. Rydlo
4,75 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Publikácia Vznik Svetového kongresu Slovákov a jeho hlavné aktivity, ktorej autorom je Jozef M. Rydlo, obsahuje text prednášky na medzinárodnej konferencii Svetový kongres Slovákov v zápase proti komunistickému režimu. Prednášku usporiadal Ústav pamäti národa 17. júna 2015 na pôde Národnej rady Slovenskej republiky. Publikácia vychádza pri príležitosti storočnice narodenia Štefana B. Romana (17.4.1921 - 23.3.1988), člena Slovenského ústavu, ako pripomienka 50. výročia vzniku Svetového kongresu Slovákov, ktorý založil.
Bitva o Francii 1814 - Jiří Kovařík
22,28 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
V říjnu 1813 prohrál Napoleon gigantický střet v Bitvě národů u Lipska a ustoupil přes celé Německo se zdecimovanou armádou až na linii Rýna. Tady začala doslova v prvním dni roku 1814 invaze spojenců, Rusů, Rakušanů, Prusů, Bavorů i dalších. Přes tři měsíce pak hořela bitva, v níž se Napoleon snažil uhájit nejen Francii, ale i trůn své dynastie. Bojovalo se nejen na hlavním směru přes Champagne na Paříž, ale i na jihovýchodě před Lyonem a na jihozápadě pod Pyrenejemi. Napoleon, který odmítl uzavřít mír v duchu podmínek svých protivníků, sice vyhrával bitvy, prohrával ale tažení a po pádu Paříže mu nezbylo než abdikovat. Tvrdí se, že bitva o Francii byla nejgeniálnějším Napoleonovým tažením a on tu ze sebe jako vojevůdce vydal to nejlepší. Byla to pravda, nebo jde jen o další napoleonskou legendu? Tyto otázky i řadu dalších si klade kniha provázená téměř 170 vyobrazeními a 34 mapami. S využitím řady dokumentů a vzpomínek vojáků obou stran podává nejpodrobnější obraz předposledního Napoleonova boje, po němž už následovalo roku 1815 jenom Waterloo…
V našem poníženém způsobu - Marie Pultarová
16,07 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Kati, rasi a biřici spolu s jejich rodinami měli patřit mezi osoby na okraji raně novověké společnosti. Do jaké míry tomu tak skutečně ovšem bylo, ukazuje na praxi východočeských měst kniha V našem poníženém způsobu. Pozornost je zaměřená na praktické dopady nečisté profese a fungování daných jedinců v prostoru města i panství. Čtenář je rovněž seznámen s perspektivou formálních i osobních kontaktů neboli rekonstrukcí sociálních sítí a životem snížené" rodiny, postavením jednotlivých členů včetně ženy a obecně s rodinnými strategiemi této sociální skupiny.
Lapis Philosophorum - Laurentius Ventura
21,88 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Raně novověký překlad latinsky psaného pojednání Laurentia Ventury o přípravě kamene filosofů. Autorem českého překladu je šlechtic a významný alchymista pan Bavor mladší Rodovský z Hustířan (1526-1600). Současná edice Bavorova překladu O spuosobu přistrojení kamene filozofského respektuje všechny jazykové náležitosti historického textu a zpřístupňuje text širší čtenářské i odborné veřejnosti. Editorem svazku a autorem připojené studie o Bavorovi Rodovském z Hustířan v kontextu české alchymické literatury raného novověku je Ondřej Batka.
A történelem leghírhedtebb merényletei - Jonathan J. Moore
15,30 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Ha a világ legősibb mesterségének a prostitúciót tartjuk, akkor a sorban az orgyilkosság, a merényletek elkövetése következik. Amint a hatalmi hierarchia alá-fölérendeltségi viszonyai kialakultak, az elöljáróknak, akik az anyagi javak felett rendelkeztek, meg kellett védeniük magukat a trónkövetelőktől, akik maguk akartak dönteni a kincstár vagyonáról. Az értelmező szótárakban több meghatározása is van a merényleteknek, ám mindegyikben szerepel valakinek az előre kitervelt meggyilkolása, az áldozat rendszerint valamilyen jeles személy, az indíték pedig politikai vagy társadalmi előnyök megszerzésére vezethető vissza. Az ilyen gyilkosságok gyakori jellemzője az árulás és a váratlanul lecsapó erőszak vagy a titokban elkövetett mérgezés. A rokon értelmű szavak között megtaláljuk az emberölést, kivégzést, mészárlást, likvidálást, kiiktatást és a megsemmisítést is. A könyv Agamemnón és III. Ramszesz meggyilkolásától II. Pál pápa, Andy Warhol és Reagen elnök sikertelen merényletén át egészen az arab tavaszig, Kadhafi "szelfis" meglincseléséig ível, és vezeti át az olvasót. Rafinált, ügyetlen vagy épp fanatikus elkövetőkkel vagy hősökkel ismerteti meg az érdeklődőt, akikre szörnyű sors várt (Figyelem csak FELNŐTT olvasóknak!). Olvashatunk benne híres maffialeszámolásokról és a történelmet más irányba fordító véres eseményekről.
Očista - Viktor Suvorov
3,75 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Moderní ruská, ale i dřívější protistalinská sovětská histografie hodnotí výsledky Stalinových čistek v Rudé armádě v letech 1937 - 1938 mimo jiné takto: ... z pěti maršálů byli popraveni tři. Z pěti velitelů armády nezůstal naživu ani jeden. Čistku nepřežil ani jeden armádní komisař prvního stupně. Ze dvanácti armádních velitelů druhého stupně bylo pohřbeno všech dvanáct, ... . Celkem přišlo v čistkách o život čtyřicet tisíc velkých vojevůdců .... Dále historici tvrdí, že: ... porážka Rudé armády v roce 1941 je přímým důsledkem čistek. V roce 1941 postrádali zbylí sovětští velitelé nezbytné skušenosti, neboť na svých místech byli nejvýše jeden rok ... Viktor Suvorov ve svých knihách ovšem klade provokativní otázku: Jak se mohlo stát, že před popravčími četami skončilo necelých dvacet procent mužů s nárameníky, přesto však v roce 1941 neměla VETŠINA velitelů za sebou více než rok zkušeností s výkonem funkce ...?

Vitajte na našej webovej stránke, ktorá sa špecializuje na históriu, konkrétne na vojnovú literatúru. História a filozofia sú dve silné odvetvia, ktoré sa prelínajú a vzájomne ovplyvňujú. Na našej stránke sa snažíme prebudiť záujem o históriu prostredníctvom vojnových literárnych diel, ktoré ponúkajú hlboký vhľad do minulosti a analyzujú dôležité vojenské udalosti. Vojnová literatúra je fascinujúcim spôsobom, ako sa ponoriť do udalostí a významných osobností minulosti. Na našej stránke nájdete recenzie, články a odporúčania o knihách, ktoré sa zameriavajú na vojnovú literatúru a jej vzťah k filozofii. Naším cieľom je nielen informovať vás o jednotlivých dielach, ale aj vzbudiť záujem o históriu vo vás a podporiť diskusiu nad témami spojenými s vojnami a filozofiou. Naši autori sa snažia ponúknuť hlbší pohľad na udalosti minulosti a ich súvislosti s filozofickými myšlienkami. Pokiaľ máte záujem o to, ako vojnová literatúra ovplyvňuje naše myslenie a náš pohľad na svet, naša stránka vám poskytne potrebné informácie a inšpiráciu. Ponúkame tiež možnosť zapojiť sa do diskusií a zdieľať svoje myšlienky s nami a ostatnými návštevníkmi. Vážime si históriu a filozofiu a snažíme sa tieto témy priblížiť širšej verejnosti. Tešíme sa na vás na našej webovej stránke a veríme, že náš obsah vás obohatí a inšpiruje k hlbšiemu porozumeniu histórii prostredníctvom vojnových literárnych diel.

Image
Produkty

Populárne produkty

Product Images
Doručenie zadarmo
Product Images
Doručenie zadarmo
Product Images
Doručenie zadarmo
Silver Cat Romantické strieborné náušnice Srdce SC478
31,00 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Femxphotographers.org - autor neuvedený
41,75 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Kráľovstvo zvierat: Skutoční priatelia - autor neuvedený
9,17 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
O čertovi - Pavel Čech
16,72 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Odpovede - Milan Hamada
5,70 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Blok k vybarvení Harry Potter - autor neuvedený
3,61 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Donegal (Central) - Tyrone (Ordnance Survey Ireland)
9,04 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Very Busy Spider (Carle Eric)
7,80 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
My Little Pony Around the World (Birge Debra L.)
27,40 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Old Clydebank (Struthers Sheila)
13,44 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Jak vyzrát na cizí jazyky - Lucie Gramelová
19,86 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Kúzelníkov slon - Kate DiCamillo
10,36 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile

24 Result Found
View All
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99