Náboženstvo

Image
Moje zážitky s Božími anděly - Ladislava Čapková
13,35 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Autorka zpracovala do českého jazyka strhující a současně pokorné a hluboce upřímné vyprávění velice zajímavého muže. Po celá desetiletí totiž v ústraní sloužil jako prostředník mezi Božím duchovním světem a lidmi. Předával ve vůli Boží duchovní pravdy pomáhající zvládat pozemský život duchovní zákony ovlivňující naši existenci, informace o tom, odkud jsme přišli, proč žijeme na Zemi a kam se po přerušení stříbrné šňůry vrátíme. Tento skromný a pokorný muž na žádost vysokého duchovního světa teprve nyní na sklonku své životní cesty v nabízené publikaci poprvé odhaluje dojemné vhledy do svého osobního života, mediálního tréninku i mediální práce, do nesnází, které ho potkaly, ale také do mnoha hřejivých zážitků s čistým duchovním světem. Možná se vám bude zdát až nepředstavitelné, že opravdu v lese existují neviditelné bytosti, že jiné mocné a obrovské odvrátí bouřku či že v kostele mohou paralelně probíhat mše. Uvěříte, že na skalním útesu dodnes žijí námořníci, kteří přišli o pozemský život při dávné námořní bitvě nebo že se ozve maminka, která zemřela, když vypravěči nebyly ani tři roky? My jako nakladatelé jsme s překvapením zjistili, že díky tomuto muži vznikla naše kniha Jak vypadá moje vlast po tomto životě, protože právě on absolvoval s vysokým duchovním průvodcem astrální cestu po sluneční soustavě. Ano, zní to neuvěřitelně, ale vy přece také umíte v noci astrálně cestovat a pak o svých snech vyprávět. V textu také objevíte možné příčiny neúspěchu v podnikání.
Homérosszal is Jézushoz - Erika Simon
5,48 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Mindent csak úgy kaptam, azt viszem tovább. Isten adja a hitet. Van szenvedés, amelyet kénytelenségből hordozunk, s van, amelyet önként, készséggel vállalunk - valaki másért. Talán azért, mert egy cél felé törekszünk, talán azért, mert egyszerűen szeretjük, minden megfontolás nélkül. Ekkor a szenvedésből öröm fakadhat. Született egyszer egy Gyermek, akinek szenvedéséből mindnyájan élhetünk. Aki által megélhetjük, hogy egymás tagjai vagyunk. Aki által szerethetjük egymást. Mert Ő előbb szeretett minket.
Svätá Terezka (kreslená) - Róbert Horka
0,57 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Legenda o sv. Terezke pre deti.
Jezuitský návod na modlitbu - Martin James
10,40 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Jak můžeme najít Boha? Jak se můžeme modlit? A co se o Ježíšovi dozvídáme z příběhů Nového zákona? Jezuitský návod na modlitbu odpovídá praktickým způsobem na nejčastější otázky o modlitbě a meditaci. Na běžné exercicie musíte obvykle vyjet někam daleko. S Jezuitským návodem na modlitbu můžete duchovní obnovu prožít v soukromí svého domova. Při všech svých snahách a modlitbách věřte, že Bůh, který vás stvořil, vás chce k sobě také přitahovat. Proto vám pomůže. Na své duchovní cestě máte společníka, ujišťuje čtenáře James Martin.
Buddhismus v otázkách a odpovědích - Vít Kuntoš
11,29 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Cílem knihy Buddhismus v otázkách a odpovědích je podat základy tibetského buddhismu přehledně, srozumitelně a bez přemíry cizích termínů. Přes 50 otázek a odpovědí vám pomůže nalézt k danému tématu cestu bez zbytečného bloudění. Nejprve zodpovíme obecné otázky, které se v této souvislosti objevují nejčastěji, a poté si představíme hlavní buddhistická učení. Nakonec se zaměříme na konkrétní metody. Prostor je věnován především meditaci a jejímu praktickému využití v každodenním životě.
Adventný denník 2020 - Lucia Barabasová/Denník jednej duše
5,69 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Adventný denník na tento rok obsahuje každodenné čítanie z Božieho slova (výber jedného z katolíckych liturgických čítaní na daný rok) a následné zamyslenie nad týmto textom. Ku každému dňu patrí už tradične aj strana s prázdnymi riadkami na tvoje vlastné modlitby a zamyslenia. Povzbudzujem ťa nájsť si každý deň čas zobrať denník do ruky, prečítať Božie slovo a zamyslieť sa. Vianoce sú o Dieťati z Betlehema, stráv s ním každý deň aspoň chvíľu a pros ho, aby tvoje srdce pripravilo čo najlepšie na jeho prijatie.
Zen je ta největší lež všech dob - Kódó Sawaki
11,05 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Chcete vědět, co je zen? Přečtěte si tuto vzácnou knihu. Že jste po jejím přečtení nic nepochopili? Přečtěte si ji znova. Možná vás prostě inspiruje k tomu se posadit a v klidu dýchat. V 60. letech dorazila na Západ velká vlna zenového buddhismu, především prostřednictvím překladů knih takových autorů, jakými byl D. T. Suzuki. Zen se stal populárním a zenová centra se rozrůstala jako houby po dešti, zenová estetika dokonce pronikala i do užitkového designu a interiérů. Od té doby uplynulo 60 let a módní vlny orientální duchovnosti se přelévaly ze strany na stranu. Sawakiho kniha nám znovu připomíná, co je na zenu tak přitažlivé. Zen je přímočarý, kolmý a jde „rovnou na věc“, do prožitku. A to je přesně to, co západní člověk, přetížený myšlenkami a spekulacemi, hledá. A Sawakiho text tuto přímou cestu doslova krystalicky zosobňuje. Předkládáme vám tedy knihu zcela výjimečného zenového učitele linie Sótó, Kódó Sawakiho, žijícího mezi lety 1880 a 1965. Sawaki nepatřil mezi osobnosti známé pouze úzkému okruhu zasvěcenců, ba právě naopak. Svými častými cestami po celém Japonsku, na kterých se věnoval šíření zazenu a Buddhova učení, a také díky svému charismatu, byl znám i široké veřejnosti. Jeho zásluhou bylo povědomí o zazenu velmi rozšířeno. Byl znám mimo jiné důrazem na intenzivní praxi prostého sezení, což se v jeho domovském klášteře Antaidži mimo jiné projevilo zavedením intenzivních týdenních "seššinů", pořádaných jednou měsíčně. Během těchto soustředění dosahovala intenzita sezení čtrnácti padesátiminutových zazenů denně! Jeho promluvy k žákům byly zapisovány, vycházely v novinových sloupcích na pokračování a daly též vzniknout japonskému originálu této knihy. Kvalitní literatury o zen-buddhismu není mnoho, a kvalitní literatury o zen-buddhismu v českém jazyce je ještě méně. Věříme, že vás živý a osobitý text Kódó Sawakiho zaujme a inspiruje.
Eucharistie- srdce církve - František Papež
9,36 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Papež František probírá s věřícími jednotlivé části mše svaté. Dobře porozumět mši svaté je totiž zásadní pro náš plnější, živý vztah s Bohem. Na mši nepřicházíme, abychom Bohu něco dávali, ale abychom od něho přijímali, čeho je nám opravdu zapotřebí, říká Svatý otec. Nechme se přitahovat k tomuto skutečnému setkání se zabitým a vzkříšeným Ježíšem. Ať náš život vzkvétá jako Velikonoce květy naděje, víry a dobrých skutků. Kéž k tomu nacházíme sílu v eucharistii, ve spojení s Ježíšem.
Korán, meč a volební urna - Marek Čejka
15,86 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Text je komplexní prací, která mapuje teoretická východiska a praktické formy islamismu. V první části se soustřeďuje na západní reflexi pojmu, hlavně ve frankofonním prostředí, kde se poprvé objevil, a v anglofonním světě, kde se v pozdější době tento termín nejvíce rozšířil a významově posunul. Pozornost je věnována také české debatě islamismu. Druhá část práce analyzuje genezi islamismu a post-islamismu v jejich nejrůznějších formách a organizačních strukturách (politické strana, hnutí atd.). Vysvětluje, jaké tendence nejvíce ovlivnily vznik islamismu (např. varianty salafismu a antikoloniálních hnutí), přičemž podrobněji analyzuje mj. varianty Muslimského bratrstva, Chomejního pojetí islámského státu a nakonec i skupiny, které jsou řazeny k radikálnímu islamismu (al-Káida, ISIS).
Křesťanství - Kolektív autorov
9,36 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Příběh křesťanství představuje jedno z nejúžasnějších putování v historii pouť, která vynesla původně ezoterický kult osobnosti kolem Ježíše do pozice jednoho z největších světových náboženství, jehož řady čítají přes dvě miliardy věřících ze všech koutů světa. Velká kniha Křesťanství vás provede od skromných počátků zahalených v oparu mýtů a pověr až po slavné doby, kdy víra určovala osudy celých říší. Na následujících stránkách najdete informace o křížových výpravách, schizmatech, náboženských hnutích, kacířích i svatých a významných osobnostech, které křesťanství utvářely. Zjistíte, jak se křesťanství vypracovalo ze státem pronásledované sekty v hlavní náboženství Římské říše a závratně posílilo v počtu věřících. Vydáte se ve šlépějích krále Richarda Lvího srdce na jeho cestě za osvobozením Svaté země, poznáte tajemství Templářů, budete u kázání mistra Jana Husa i vzniku protestantské reformace o století později. Díky podrobným infografikám navštívíte nejproslulejší svatostánky, mučírny i čarodějnické procesy. Čeká vás příběh, jenž se píše už déle než 2 000 let
Ad Fontes
9,82 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Tato kniha, je další ze série knih, vydané k 400. jubileu rosekruciánských manifestů z let 1614 až 1616. Shrnuje ve stručnosti historické pozadí vzniku Rosekruciánského Bratrstva na přelomu 16. a 17. století a okolnosti vzniku takzvaného Tübinského kruhu okolo Tobiase Hesse, ve kterém známe manifesty vznikaly. Tato publikace se rovněž dotýká čtyř hermetických tradic, ze kterých zakladatelé Bratrstva vycházeli a na které v syntéze svým Universálním učením navazovali.
Po proudu plavou jenom chcíplé ryby - Robert Dojčár
13,02 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Kniha dává nahlédnout do života jednoho muže ve středním věku, který se probíjí všednodenním životem jako my všichni. Který hledá, co znamená být člověkem, manželem, otcem a křesťanem v dnešním světě. A svoje vzestupy i pády popisuje se sympatickou moravskou otevřeností. Robert Dojčár je křesťan-konvertita a psychiatr. Rozhovor s ním přináší neotřelé úhly pohledu na propojení křesťanské víry a psychické stránky člověka. Nemusíte se všemi jeho názory souznít, ale on je podává s noblesou a bez náznaku demagogie, takže se pro vás stanou plodným podnětem k přemýšlení. Kniha osloví všechny ty, kdo hledají, jak žít svou víru v našem poněkud chaotickém světě.
Tajní vládcové světa - Wulfing von Rohr
17,33 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Kdo řídí tento svět? Velkokapitál nebo tajné lóže, osvícení mistři Bílého bratrstva nebo černí mágové? Kdo řídí NÁŠ život? Ego nebo ideály, Bůh nebo Lucifer? A co je vlastně život? Uvržení do chaosu, hra neviditelných dobrých a zlých sil nebo prostě scéna našeho jednání s vlastní zodpovědností? Jací jsou vládcové světla a tmy a jakou roli hrají viditelní i neviditelní mistři pro svět a život?
Ilegální vztahy - Jan Malinda
8,71 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Jsme generace odsouzená k frustraci z nekonečného množství možností. Naše rodiče drtilo, že se směli posunovat pouze jako vagónky na neperspektivní tovární vlečce. Naši generaci paradoxně deprimuje, že nás žádné koleje nesvírají a že si můžeme jezdit off-road, kdekoliv se nám zlíbí. Oni marně hledali smysl života v uspěchaných manželstvích, my ho lovíme na googlu. Životní rytmus opustil uzavřený kruh zemědělské jistoty jaro-léto-podzim-zima, svištíme na nekonečném tobogánu příležitostí. Vyhraje ten, kdo umře bohatší.
Fatima - celá pravda - Saverio Gaeta
8,46 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Fatimské udalosti, čiže zjavenia anjela (v rokoch 1915-1916) a Ružencovej Panny Márie (v roku 1917), sa nachádzajú presne na polceste medzi zjaveniami Panny Márie Zázračnej medaily v Rue du Bac v Paríži, ktorými sa v roku 1830 začal sled veľkých mariánskych zjavení posledných dvoch storočí, a začiatkom tretieho kresťanského tisícročia spojeným s Veľkým jubileom roku 2000 (a taktiež s blahorečením malých vizionárov Františka a Hyacinty a zverejnením tretej časti fatimského tajomstva). Do tohto časového rozpätia spadá aj tragický útok na newyorské Dvojičky, po ktorom boli naše dni naplnené apokalyptickými výjavmi. Kniha Fatima - celá pravda, rekapituluje všetky podstatné udalosti, ktoré sa odohrali v priebehu sto rokov trvajúcich dejín fenoménu Fatima. Podrobne skúma všetky aspekty jeho jednotlivých prvkov: *požiadavky, ktorými sa vo Fatime Nebo obrátilo na ľudí, *tri časti fatimského tajomstva, *zasvätenie Cirkvi a sveta Máriinmu Nepoškvrnenému Srdcu, *pobožnosti, ktoré odporúčala Ružencová Panna Mária. Výsledkom je fundovaný obraz o Fatime, objasňujúci aj jej problematické stránky a polemiky, ktoré v poslednom čase vyvolali pochybnosti a otázky týkajúce sa kompletnosti zverejnenia posolstiev Panny Márie Fatimskej. Fatima - celá pravda je pútavo napísaná kniha, ktorá vrhá nové, definitívne svetlo na udalosti, čo tak hlboko poznačili a zmenili beh dejín sveta i Cirkvi v dvadsiatom storočí.
Lurdy - Elizabeth Ficocelliová
11,12 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Kniha nabízí bližší seznámení s mariánským zjevením v Lurdech roku 1858, ale i s celým poutním místem v dnešní podobě. Čtenář se dočte o postupném rozkvětu Lurd jakožto poutního místa, ale i o zákulisí složitého provozu svatyně či o dobrovolnické péči o nemocné. Autorka prostudovala mnoho historických materiálů, hovořila s ředitelem lékařské komise posuzující mnohá uzdravení a rovněž s lidmi, jejichž uzdravení uznala církev za zázračná. Setkala se s místním biskupem, s věhlasnými teology i s kněžími, kteří slouží poutníkům v lurdské svatyni. Jádrem jejího sdělení však zůstává duchovní význam Lurd, místa, které zve všechny své návštěvníky k obrácení, k radikální obnově vztahu s Bohem a s bližními.
Buddhismus a křesťanství - Kaisen Róši,Prof. Glasenapp
6,65 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Úvahy na téma společných aspektů a vzájemných rozdílů buddhismu a křesťanství z pera proslulého indologa H. von Glasenappa (profesora university v Tübingenu) a zenového mistra Kaisena.
Kresťan v treťom tisícročí - Július Krempaský
9,50 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Prírodné vedy úžasne napredujú – okrem niekoľ­kých málo výnimiek prevažnú časť radikálne nových prírodovedeckých poznatkov vedci objavili koncom druhého tisícročia. Je nevyhnutné zakomponovať tieto objavy do filozofických koncepcií už na začiatku tretieho tisícro­čia. Dosiahne sa to zvýšením aktivity v oblasti interakcie vedy s vierou tak, aby to priviedlo k lepšiemu zosúladeniu „knihy prí­rody“ s „knihou zjavení“, a tým aby sa znovu objavila pozitívna úloha náboženstva v riadení rozvoja spoločnosti. Želaním autora je, aby čitatelia vnímali túto publikáciu ako pokus o takú modernizáciu interpretácií nemen­ných základných právd kresťanskej viery, aby boli v sú­lade s úrovňou vedeckého poznania na začiat­ku tretieho tisícročia. Kniha obsahuje slovník odborných termínov a menný i vecný register.
Život po smrti podľa islamu - Al-Sbenaty Abdulwahab
7,32 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Autor tejto publikácie sa snaží vysvetliť v stručnosti otázku podstaty života, existencie a podoby života po smrti s odvolaním sa na niektoré verše Koránu - základného prameňa islamského náboženstva, ktoré obsahujú informácie spojené s touto témou. Niektoré závery nemusia byť úplne totožné s výkladom niektorej z autorít islamského náboženstva, ale skôr sú to závery autora, ku ktorým dospel v dôsledku dlhoročného štúdia a analýz Koránu a jeho veršov. V každom prípade sa snažil, aby bola každá myšlienka aj doložená veršami, na ktoré sa odvoláva, aby tak mal čitateľ možnosť si o tom viac prečítať a tým sa aj viac zahĺbiť do celej témy posmrtného života..
Boj Panny Márie a diabla počas exorcizmov - Francesco Bamonte
8,46 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Kniha, hoci je inšpirovaná biblickými základmi a učením Cirkvi o Márii, nie je prezentáciou exegetickej štúdie ani dišputou o náučných otázkach týkajúcich sa Panny Márie. Je svedectvom o láskyplnej a osobitnej starostlivosti presvätej Panny o jej trpiace deti počas delikátnej služby exorcizmov a o moci, ktorú má autentická mariánska úcta proti démonickému svetu. Táto kniha je svedectvom o veľkej a potešujúcej pravde Svätého písma a o potrebe Máriinej prítomnosti v uskutočnení Kristovho spásneho diela. Má ambíciu oživiť a posilniť mariánsky kult s vedomím neoddeliteľného puta medzi Kristom a jeho presvätou Matkou v diele vykúpenia.
Hadísy - Bill Warner
6,65 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Korán opakovaně nařizuje každému muslimovi, aby následoval dokonalý příklad Mohamedova života. Jeho slova a činy se souhrnně nazývají sunna. Tu můžeme poznat mimo jiné na základě tradic ustavených Mohamedem, které se nazývají hadísy. Pro muslimy jsou hadísy mnohem směrodatnější než korán. Nám pak o Mohamedovi zprostředkovávají úchvatné záznamy. Víme, jak vypadal, jaký měl smysl pro humor, jakým pověrám věřil i jak jedl. Zaznamenány jsou i detaily o jeho sexuálním a rodinném životě a jeho vůdcovské roli. Kdyby tu byl pouze korán, islám by nemohl existovat. Korán neposkytuje dostatek informací pro praktikování islámu. To hadísy obsahují vše, co je potřeba k následování příkladu Mohameda jako manžela, otce, vůdce nebo válečníka. Hadísy jsou snadným vstupem k pochopení Mohamedova života a islámské doktríny.
Z lásky k životu - OSHO
11,31 €
Uvedená cena je platná k 23.02.2024
Ak vám pri pokuse pochopiť Nietzcheho naskakujú vrásky na čele, otvorte si tento láskavý výklad a objavte v sebe hlboké sympatie k životu samotnému. Osho nádherným spôsobom balansuje medzi zložitými myšlienkami nemeckého filozofa a hravým spôsobom ich prepája s nežným milostným listom, ktorý píše všetkým bytostiam a celému bytiu. ... Počúvajte jeho slová, pretože to nie sú obyčajné slová: sú to slová človeka, ktorý spoznal život do úplných základov. Slová človeka, ktorý nerobí kompromisy a neprijme žiadnu lož, nech by bola akokoľvek upokojujúca a príjemná. Sú to slová duše, ktorá spoznala slobodu, a preto burácajú ako rev leva. Sú to však aj dokonale nevinné slová dieťaťa. Nie sú to slová plné cudzích poznatkov - nepochádzajú z hlavy - pochádzajú priamo z jeho vnútra.
Kňazstvo ženy - Kňazstvo srdca (nové vydanie) - Jo Croissant
5,23 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Jo Croissant je manželkou Efraima, zakladateľa katolíckeho spoločenstva Komunity Blahoslavenstiev (v r. 1973), v ktorej žijú záväzným spôsobom života rodiny i slobodní, kňazi i stáli diakoni v spoločnom živote modlitby a práce. Vo svojej knihe sa prihovára všetkým ženám bez rozdielu vzdelania a veku; všetkým tým, ktoré túžia objaviť krásu i osobitosť svojej identity. Táto kniha môže pomôcť však aj mužom, aby lepšie pochopili tajomstvo tých, ktoré kráčajú v živote po ich boku.
Eucharistia - Anselm Grün
4,42 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Slávením Eucharistie lámeme ducha doby, ktorý nás núti pozerať sa na hodinky a mať zo všetkého nejaký úžitok. Vytvárame tak priestor, v ktorom nemusíme nič prinášať, nič dokazovať a v ktorom nemusíme podávať žiaden výkon.
Z múdrosti otcov – August - Miron Keruľ-Kmec
4,66 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Svätí učitelia duchovného života nám nezakrývajú, že cesta k spáse je jednoduchá. Každému ponúkajú tú istú mapu k cieľu, tie isté prostriedky duchovného života, nech už ide o kňazov a mníchov alebo o ľudí zo sveta. Evanjelium je to isté pre každého človeka a jeho prikázania sú záväzné pre každého. Svätí otcovia nám ponúkajú praktickú skúsenosť, ako žiť život s Kristom, aby nám uľahčili náš duchovný zápas. Som presvedčený, že Cirkev musí sprostredkovať túto ich duchovnú múdrosť kresťanom súčasnej doby. Mnohí ju s radosťou príjmu. Mnohí ju môžu síce odmietnuť, ale môžu sa k nej vrátiť v čase, keď iné cesty sa ukážu ako slepé uličky.
Madame Guyon - Phylis Thompsonová
14,32 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Životní příběh Madame Jeanne de la Mote Guyon je vskutku pozoruhodný. Tato zdánlivě obyčejná manželka a matka, žijící ve Francii sedmnáctého století, svou hlubokou láskou k Bohu a snahou o bezvýhradný křesťanský život podnítila nečekaně proti sobě opozici v nejvyšších politických a církevních kruzích tehdejší doby. Šíření prostého učení lásky k Bohu, osobní modlitby, zřeknutí se sebelásky a egocentrismu, důraz na vnitřní život v Kristu a vydání se cele do vůle Boží vedly nakonec k jejímu zatčení a uvěznění, mimo jiné i v pověstné Bastile. Avšak její lásku k Bohu a její víru to rozhodně nezlomilo. Duchovní zkušenosti Madame Guyon, které vyjádřila v mnoha básních a spisech, ji řadí k neopomenutelným katolickým mystikům. Její význam daleko přesáhl dobový i geografický rámec, v němž žila. Byla inspirací zejména pro řadu významných osobností protestantismu.
Ecclesia cum aestimatione quoque Muslimos respicit. Studie z křesťanské islamologie - Lukáš Nosek
12,95 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Autor se zabývá islamologií a arabistikou, se specializací na studium arabského křesťanství. Překládá z písemného dědictví, které zanechali křesťané všech denominací píšících arabsky mezi 8.-13. stoletím. Tato monografie je unikátním dílem v dějinách české islamologie a důstojným pokračovatelem díla takových osobností jako byli Alois Musil nebo Ignác Veselý. Kniha napomáhá k reálnému pochopení církevních snah o mezináboženský dialog s muslimy.
Az Urantia könyv
28,14 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Magyarázatok az Istennel, a világegyetemmel, a Jézussal és az emberrel kapcsolatos rejtelmekre. Egy könyv, amely megváltoztatja a világképedet! Nemzetközi bestseller - már magyar nyelven is! "Az Urantia könyv" szerzői állításuk szerint mennyei lények, akik a könyvben foglaltakat, mint kinyilatkoztatást mutatták be a bolygónknak, vagyis az Urantiának. "Az Urantia könyvben" olvasható írások az emberiség megjelenésével, történelmével és sorsának beteljesülésével, valamint az Istenhez fűződő viszonyunkkal kapcsolatosan adnak tájékoztatást. Páratlan és lenyűgöző képet tárnak elénk Jézus életéről és az ő tanításairól. Az idő és az örökkévalóság új távlatait nyitják meg az emberi szellem előtt, és eddig ismeretlen részletekkel szolgálnak a világegyetem működéséről. "Az Urantia könyv" világos és tömör egységbe rendezi a tudományos, a bölcseleti és a vallási ismereteket. A könyvet olvasók és tanulmányozók szerint "Az Urantia könyv" világszerte jelentős mértékben hozzájárul az emberek vallási és bölcseleti gondolkodásának fejlődéséhez. A világ számos helyéről kaptunk olyan olvasói visszajelzéseket, hogy "Az Urantia könyv" mélyen megérintette őket és gyakran számoltak be arról is, hogy megváltoztatta az életüket; a szellemben való gyarapodás új szintjeinek elérésére ösztönzött, és az emberi élet értékének teljesebb elismerését váltotta ki bennük. Arra bíztatjuk, olvassa el Ön is, és fedezze fel építő üzenetét.
Nespoutaný vesmír - Stewart White,Ladislav Valík
15,15 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Kultovní kniha amerického spisovatele, cestovatele a přírodovědce, v níž popisuje setkání se svou ženou těsně po její smrti uskutečněná prostřednictví média při spirituálních seancích. Kniha navazuje na předešlý titul "BettyIna kniha", v níž představil zkušenosti z několikaletého výzkumu duchovní podstaty člověka při setkáních s tzv. "neviditelnými" během spirituálních seancích. White se snažil rozpoutat seriózní filosofickou a náboženskou debatu na téma "metafyzična" člověka a jeho duševního obzoru. White jako zkušený beletrista a autor dobrodružných románů obdařil knihu čtivým literárním stylem, jehož prostřednictvím vytváří ze svého líčení napínavý příběh.
Pôst, mocná výzbroj Božieho ľudu - Martina Hargašová
16,15 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Začítajte sa do autentických príbehov ľudí, ktorí sa postili. Hľadanie Božej tváre a pokorovanie sa pred Ním skrze modlitbu a pôst sa môže stať súčasťou i vášho života. Čo je pôst? Pôst v biblickej starozmluvnej dobe Pôst v biblickej novozmluvnej dobe Pôst a modlitba majú úzku vzájomnú spojitosť Nesprávny pôst Kedy, ako dlho a za čo sa postiť? Čo sa deje počas pôstu vo mne, ale i v duchovnej oblasti Jednoduché praktické odpovede na otázky o pôste
Modlitby - Don Miguel Ruiz
6,56 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
„Modliť sa je skutkom sily, pretože ide o dohodu medzi Bohom a vy do tej dohody vkladáte svoju vieru.“ Prostredníctvom viery získavame odvahu konať a prostredníctvom činu sa o ďalší krok približujeme k prejaveniu svojich túžob.
Youcat - Príprava na birmovanie - Bernhard Meuser,Nils Baer
7,60 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Praktická príručka pre birmovancov má dvanásť kapitol, vďaka ktorým ľahšie pochopia, ako sa pripraviť na sviatosť birmovania, ako sa modliť, čo vlastne birmovanie znamená a ako prežívať svoju vieru. Kniha je písaná veľmi pútavo, doplnená je odkazmi na Sväté písmo a aj na Youcat katechizmus. Pomocou obrázkov a kreslených postavičiek získajú mladí odpovede na svoje otázky a ľahšie si ich zapamätajú. Tiež tam nájdu príbehy svätých, povzbudenia a zaujímavé myšlienky. Kniha je určená pre tých, ktorí sa pripravujú na sviatosť birmovania, ale aj pre tých, ktorí sa chcú o birmovke dozvedieť viac. Ukážka Učiť sa modlitbe od Matky Terezy Možno si teraz povieš: Musí to byť hneď sv. Matka Tereza taká veľká svätica?! Veď ani keď sa chcem naučiť plávať, nejdem hneď za majstrom sveta! Nemusíš sa však vôbec báť. Svätá Matka Tereza sa musela naučiť modliť rovnako ako ty. A veľa ráz vo svojom živote mala pocit, akoby bol od nej Boh na míle vzdialený. Jednoducho necítila vôbec nič. Jedno však sv. Matka Tereza pochopila: Ak mi má byť Boh blízky, musím s ním mať bezpodmienečne vzťah. Je predsa zdrojom môjho života. Nič sa nedeje bez toho, aby to on nechcel. A tak hľadala Boha s veľkým a neúnavným odhodlaním. Len si prečítaj, čo k tomu povedala: Myslím si, že na svete neexistuje človek, ktorý by Boha potreboval väčšmi než ja. Cítim sa byť taká nepotrebná a slabá, nemôžem sa na seba spoľahnúť, a preto sa spolieham na neho. Dvadsaťštyri hodín denne. Moje tajomstvo je jednoduché: modlím sa. Milujem modlitbu. Stále v sebe cítim túžbu modliť sa. Modlitba rozširuje srdce, až kým nie je pripravené prijať Boží dar jeho samého. Tak veľmi by sme sa chceli modliť správne, ale často zlyhávame. Ak sa chceš lepšie modliť, modli sa viac. Ak sa chceme naučiť láske, musíme sa modliť. Modliť sa znamená myslieť s láskou na Ježiša. Modlitba je pozornosť duše, ktorá sa zameriava na Ježiša. Čím viac milujeme Ježiša, tým lepšie sa modlíme. BL. CHARLES DE FOUCAULD Všetci, ktorí Matku Terezu poznali, dosvedčia, že vlastne robila len niekoľko vecí: usmievala sa a venovala sa ľuďom. Alebo pracovala (starala sa o nejakého chorého, ťukala listy na starom rachotiacom písacom stroji). Alebo sa modlila. Prstami neustále preberala zrniečka ruženca. Naozaj sa snažila byť dvadsaťštyri hodín denne v spojení s Bohom. Jej dôvera v neho nepoznala hranice. Sociálne projekty často začínala bez jediného centu. Modlila sa a bola presvedčená, že Boh ju nenechá v štichu. A on naozaj stál pri nej. Život sv. Matky Terezy je plný zázrakov: Zrazu prišiel z nejakého kúta zemegule šek presne na tú sumu, ktorú potrebovala. Rob to, čo dokážeš, a modli sa za to, čo nedokážeš a Boh dá, aby si to dokázal. SV. AUGUSTÍN Už rozumieš, prečo by si sa mal učiť plávať možno práve od majstra sveta? V modlitbe sa sv. Matke Tereze asi nevyrovnáme. Mali by sme však vedieť, že keby sme celé svoje srdce otvorili Bohu, skutočne by sa diali zázraky.

Vitajte na našom webe venovanom kategórii kníh z oblasti náboženstva! Tu nájdete široký výber kníh, ktoré vám pomôžu objaviť a porozumieť rôznym náboženským tradíciám a viere. Naša knižnica ponúka knihy z rôznych náboženstiev vrátane kresťanstva, islamu, judaizmu, hinduizmu, buddhizmu a mnohých ďalších. Nech už ste zvedaví na históriu, filozofiu, rituály alebo duchovný rast, máme pre vás vhodné publikácie. Môžete objavovať knihy, ktoré vám pomôžu hlbšie porozumieť viere, vrátane komentárov k biblickým textom, pútnických spisov, životopisov náboženských vodcov a dôležitých náboženských diel. Naša sieť odborných autorov prináša jedinečné a dobre skúmané knihy. Nezáleží na tom, či ste nábožensky založený, alebo sa len zaujímate o náboženské témy, naše knihy sú vhodné pre každého. Sú zamerané na poskytovanie informácií, inšpiráciu a podporu vo vašom osobnom hľadaní duchovnosti a viery. Prehľadne a intuitívne usporiadanie našej webovej stránky vám umožňuje rýchlo a jednoducho nájsť knihy, ktoré vás zaujímajú. Môžete prehľadávať podľa náboženskej tradície, autora, žánru alebo tematiky. Naša online knižnica je dostupná 24/7, takže si môžete vybrať knihy a nakupovať kedykoľvek z pohodlia vášho domova. Zveme vás, aby ste sa pridali ku komunite ľudí, ktorí sa zaujímajú o náboženské témy. Môžete prečítať recenzie, diskutovať o knihách alebo zdieľať svoje vlastné zážitky z čítania. Ak máte nejaké otázky, naša odborná podpora je tu pre vás. Vítame vás na našom webe o knihách z kategórie náboženstvo. Veríme, že tu nájdete inšpiráciu a múdrosť, ktoré hľadáte, a že naša knižnica vám bude spoločníkom na vašom duchovnom putovaní.

Image
Produkty

Populárne produkty

Product Images
Sleva 28%
CO88 Hviezdny oceľový náramok 860-180-020003-0000
17,00 €
Uvedená cena je platná k 29.02.2024
Příběh krátkého manželství - Anuk Arudpragasam
15,57 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Broken Throne - autor neuvedený
14,05 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Integrované obvody - 2 - Kolektív
10,01 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Odpustenie oslobodzuje - Odpustenie oslobodzuje
4,66 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Jin jóga jako lék - Stefanie Arend
22,36 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Peter's Railway The Four Seasons (Vine Christopher)
6,16 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Last of the Mohicans (Cooper James Fenimore)
9,36 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Slepec - Christine Brandová
16,92 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Cecil, a cuki cápa
10,73 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Finova pomsta - Amanda Scott
12,90 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Případ Velikého mistra - Melchior Kotnowski,Kameel Machart
13,35 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Hogyan működik az emberi test? - John Farndon
12,11 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Kliatba žltých ruží - Július Balco
8,46 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Karácsonyi matricás füzetem
2,67 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile

24 Result Found
View All
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99