Poľovníctvo

Image
A Nagy Medve csillagképe nyomán - László Földi Nomád
15,30 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Nomád Földi László vadászélete nem az első lövéssel kezdődött, felmenői között voltak, akiket szintén megérintett ez a szenvedély. Ezért ez a könyv velük indul. Azután jöhet csak az első vadászat, az első lövés, az első elejtett vad. Majd más elsők, új vadászterületek vagy épp kontinensek. Az emlékezetesek. A különlegesek. Vadászösvényeit újrajárva nem mehet el szó nélkül azok mellett a találkozások mellett sem, amelyek abban a pillanatban – és így talán egy életre – hatottak rá. Helyet kér néhány olyan novella is a sorban, amely túllép a vadászaton és a valóságon, de története, gondolatvilága fontos része az útnak, amit megrajzol a szerző egészen a búcsúig. Az elmúlt évek és vadak nyomán halad az olvasó. Ahogy a szerző követte mindvégig a Nagy Medve csillagképet, és a saját szívét.
Vadásznapló 1937-1938 - Herbert Nadler
9,80 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Nadler Herbert a magyar vadásztársadalom megkerülhetetlen alakja. Nevéhez fűződik többek között a „Nadler-pontok” bevezetése, a Fővárosi Állat- és Növénykert igazgatói tiszte, a Természet című lap szerkesztése, és egy időben még a mezőgazdasági főtanácsosi címet is birtokolta. Nemcsak szakavatott munkája és pompás trófeái, de irodalmi munkássága is nagyban hozzájárult tekintélye öregbítéséhez, cikkeivel és könyveivel jelentősen gazdagította a vadászirodalmat. Írásainak elsődleges forrásanyagát nagyrészt naplói jelentik, amelyekben német és magyar nyelven, közel háromezer vadászattal eltöltött nap eseményeit rögzítette. E kötet az 1937-es és 1938-as éveket megörökítő naplóbejegyzéseket tartalmazza, amelyek korábban Dr. Oroszi Sándor szerkesztésében is megjelentek az Erdészettörténeti közlemények című sorozat részeként. Nadler Herbert kitartó és etikus vadász volt, a természet és a vadak jó ismerője. Feljegyzéseiben a „szép, derűs és jól rendezett” vadűzések mellett kendőzetlenül írt a középszerű vagy épp meddő vadászatokról, a mámoros sikerélmények mellett a bosszantó hibákról, továbbá az időjárás és a vadászszerencse szeszélyességéről is, ily módon a vadászélmények teljes palettáját vonultatva fel szókimondóan, lényegre törően, mégis olvasmányosan.
Lovecký zápisník
17,37 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Lovecký zápisník vám připomene nachozené kilometry po loveckých chodnících, čas strávený na posedech, setkání s divočáky, jeleny i nádhernými srnci. Je určen k uchování vzpomínek a zapisování úlovků i zážitků, jejichž svědkem jste se stali. Tato kronika vám nebude sloužit pouze jeden rok, ale bude vás provázet několik let. Můžete do ní nejen psát, ale lepit pořízené fotografie a vzpomenout si na prožité chvíle s kamarády myslivci, znovu si vybavit dramatické události při lovu, které se zapsaly do vašeho mysliveckého srdce. Jak říká známý autor mysliveckých knih Michal Štefančík - Jsou zážitky cennější než velké úlovky… K zaznamenání úlovků i neopakovatelných chvil vám slouží tento Lovecký zápisník.
A vizsla idomítása - József Fónagy
11,33 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Magyar Vadászok! Ti tudjátok, mi az: a magány felséges ünnepi csendjében barangolni be síkságokat és sűrűségeket, ahol minden földi hiúságot és nagyravágyást levetkezve, csupán a nagy természetben megnyilatkozó istenség közellétével telik meg elménk és szívünk. A hajnal pirkadása, a déli nap heve, az alkonyat árnyéka mind arra jó tinektek, hogy új meg új okot találjatok a felséges égnek, s a gyönyörű földnek a megcsodálására... De a vadásznak társa is van, mely nem fárad ki mellette, hanem folyvást hevíti és lelkesíti vadász-szenvedélyével. Mert ő az, akiben bízunk, akihez ragaszkodunk és általa sokszorozódik meg élvezetünk a vadászatban. Ő a vizsla.
V horách Poľany 2 - Ján Nôžka
16,20 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Autor po mnohých priaznivých ohlasoch na prvý diel svojich spomienok na celoživotné lesnícke pôsobenie v Chránenej poľovnej oblasti Poľana prináša všetkým milovníkom prírody ďalšie zaujímavé čítanie - o práci v lese, starostlivosti o zver, poľovačke, o zaujímavých ľuďoch a pod. Okrem zážitkov z jeho života tu nájdeme aj spomienky jeho učiteľov poľovníctva - otca a starého otca, ale aj príbehy novej generácie - mladých lesníkov pôsobiacich v tejto oblasti v súčasnosti. Všetky príbehy, rovnako ako postavy, sú autentické. Rozprávanie je doplnené krásnymi fotografiami, väčšinou z nich do knihy prispel syn autora a pokračovateľ rodinnej tradície v oblasti lesníctva a poľovníctva, Ing. Ján Nôžka. Aj takto, prostredníctvom príbehov a fotografií, nás dokáže príroda očariť svojou krásou, tajomnosťou a premenami v nezadržateľne plynúcom čase ... Publikácia obsahuje 38 samostatných príbehov - poviedok a viac ako 200 fotografií (živej zveri, trofejí, krajiny a pod.).
Zver v objatí snehu - Ivan Kňaze
20,81 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Autor sa v dvanástej plnofarebnej fotomonografii vydanej vo Vydavateľstve EPOS snaží sprostredkovať čitateľovi silné pocity a emócie, ktoré prežíva pri fotografovaní rozprávkového kráľovstva pani zimy, preto z najkrajších záberov zvierat v snehovej náruči zostavil zimnú monografiu nazvanú „Zver v objatí snehu“. V súlade s názvom je vnútorne štruktúrovaná podľa jednotlivých druhov poľovnej zveri, resp. vzájomne príbuzných skupín zvierat a vtákov.
V lesním ráji - Igor Mráz,Jaroslav Vogeltanz
11,12 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
„Divoce žijící zvěř je bohatstvím této planety. Stačí zalistovat v knize unikátních fotografií ze života naší zvěře a budete mile překvapeni různobarevností, rozmanitostí variant jedinečných forem božích tvorů, které nám příroda nadělila a které jsme zdědili po předcích a dostali nikoliv darem, ale do pronájmu na tom úplně malém místečku ve střední Evropě. Patřičně si toho važme a přistupujme s velkou vážností k ochraně těchto živých klenotů. Jinak si je nezasloužíme. Ať ve vás nádherné obrázky zvěře vyvolají pocity blaženosti, ať vás zachycení letmých okamžiků ze živočišné říše naladí k pozitivnímu myšlení, ať ve vás vyvolá pocit odpovědnosti za zachování takové krásy!“ Autor těchto řádků toho v lese mnoho prožil a byl také pozorným posluchačem svých přátel lesníků, hajných a myslivců. Dokázal to mistrně zaznamenat, proto číst jeho příhody a zážitky je doslova potěšením. Jako dokonalý znalec přírody dokázal její obyvatele výstižně charakterizovat. Nám zůstal úkol doplnit jeho postřehy zajímavými fotografiemi. Bohužel Igor Mráz obrazovou knihu již neuvidí. Ale příběhy v jeho několika desítkách knížek žijí dál. A to je dobře.
Lovná zvěř - Ekkehard Ophoven
12,30 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Kniha Lovná zvěř je určena myslivcům a všem milovníkům přírody. Průvodce volně žijící zvěří obsahuje: - pro myslivce: přehled volně žijící zvěře s klasifikačními znaky, znaky v revíru a lovnou praxí - pro čekatele na myslivecké zkoušky: to nejdůležitější z oboru „nauka o volně žijící zvěři" pro přípravu ke zkouškám, kompaktně a přehledně - pro milovníky přírody: rozpoznávací znaky, způsob života a chování - poznávat a rozpoznávat domácí volně žijící zvěř
Lovy nejen v čase říje - Oldry Bystrc
13,02 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Knížka líčí lovy v jihozápadní Moravě, České Kanadě, na Šumavě, v Doupově, a to od drobné zvěře po vysokou – v říji i mimo ni.
Avarpaplan - Kortárs magyar vadászírók 1 - Richárd Bors
11,34 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
"Először arra gondoltam, hogy ebben a könyvben nem lesz előszó. Minek? Úgysem olvassa el senki. Aztán meggyőztek róla, hogy egy valamire való kötetbe mindenképpen kell bevezető. Ekkor - gondoltam - megkérem valamelyik ismerősömet, ugyan már méltassa, ajánlja, kellő mértékben kritizálja megjelenő könyvemet, úgy, ahogyan ő látja. Később ezt az ötletemet elvetettem, mert felrémlett általános iskolai tanulmányaimból - irodalmi művek elemzése kapcsán -, hogy vajon mennyire ferdítheti el a valóságot egy "idegen" elme véleményalkotása. - A szerző úgy gondolta, hogy... Honnan tudná a felkért személy (bármennyire is közel áll hozzám), hogy a szerző - ez esetben én - miképpen gondolkodott, mit érzett, hogy viseltetett annak idején, amikor papírra vetette, egy csokorba foglalta gondolatait ilyen vagy olyan témában? Megsúgom: sehogy! Ebből kiindulva úgy egyeztem meg magammal, hogy ez a feladat - mármint az előszó megírása - rám marad. Mégiscsak én tudom a legjobban, hogy mit gondolok, a többit pedig bízzuk az olvasóra." - (Részlet az Előszóból)

Vitajte na stránke zameranej na poľovníctvo v rámci kategórie náboženstvo! Tu vám prinášame všetky potrebné informácie a zdroje, ktoré súvisia s touto fascinujúcou tématikou. Poľovníctvo má dlhú a bohatú tradíciu spojenú s náboženskými praktikami. Táto podkategória je venovaná skúmaniu spojenia poľovníctva a náboženstva z rôznych perspektív a tradícií. Niektoré náboženstvá majú svoje vlastné rituály a obyčeje spojené s poľovníctvom, ktoré sú pre svojich verných dôležité a významné. Na tejto stránke nájdete informácie o poľovníckych tradíciách v rôznych náboženských komunitách a kultúrach po celom svete. Preskúmajte naše články, ktoré obsahujú históriu poľovníctva v rôznych náboženských spoločenstvách, dôležité rituály a ceremoniály spojené s poľovníctvom a náboženstvom a vplyv náboženských učení na etiku a morálku lovu. Okrem toho vám poskytujeme aj praktické informácie a návody týkajúce sa poľovníctva v súlade s náboženskými princípmi. Ak ste veriaci poľovník, nájdete tu užitočné tipy a rady, ako vykonávať váš lov s ohľadom na doktríny a učenia vášho náboženstva. Na tejto stránke tiež nájdete diskusné fórum, kde môžete diskutovať s inými poľovníkmi a vernými z celého sveta. Zdieľajte svoje skúsenosti, otázky a názory na témach spojených s poľovníctvom a náboženstvom. Nezáleží na tom, či ste poľovník alebo skôr zvedavec, táto stránka je určená pre všetkých, ktorí chcú objaviť a porozumieť spojeniu poľovníctva a náboženstva. Veríme, že vám poskytneme informatívne a zaujímavé informácie, ktoré vám pomôžu získavať nové perspektívy a prehĺbiť vaše chápanie tejto témy. Vitajte na našej stránke Poľovníctvo v kategórii Náboženstvo!

Image
Produkty

Populárne produkty

Product Images
Doručenie zadarmo
Product Images
Doručenie zadarmo
Product Images
Doručenie zadarmo
Silver Cat Romantické strieborné náušnice Srdce SC478
31,00 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Femxphotographers.org - autor neuvedený
41,75 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Kráľovstvo zvierat: Skutoční priatelia - autor neuvedený
9,17 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
O čertovi - Pavel Čech
16,72 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Odpovede - Milan Hamada
5,70 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Blok k vybarvení Harry Potter - autor neuvedený
3,61 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Donegal (Central) - Tyrone (Ordnance Survey Ireland)
9,04 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Very Busy Spider (Carle Eric)
7,80 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
My Little Pony Around the World (Birge Debra L.)
27,40 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Old Clydebank (Struthers Sheila)
13,44 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Jak vyzrát na cizí jazyky - Lucie Gramelová
19,86 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Kúzelníkov slon - Kate DiCamillo
10,36 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile

24 Result Found
View All
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99