Eseje, úvahy, štúdie

Image
Lehetnek sárkányaid is - József Keserű
9,78 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
A fantáziavilágok építése mint kulturális gyakorlat
Rozkvitnúť pre život - Viliam Judák
17,96 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Kedy ste naposledy videli rozkvitnutý kvet? Kedy ste sledovali poletujúceho motýľa? Kedy naposledy ste sa zastavili a vnímali krásu, ktorá sa okolo vás nachádza? Áno, zabúdame na nevšednosť a krásu okolo nás a namiesto toho sa zamotávame do každodennej monotónnosti. Svet a život vnímame skôr ako zoznam povinností, ktoré je nevyhnutné vykonať. To nás však skutočne nenapĺňa. Namiesto toho je potrebné spomaliť a naučiť sa uvedomovať si krásu Božieho stvorenstva, ktoré nás obklopuje. Inšpirovať nás môže publikácia Rozkvitnúť pre život nitrianskeho biskupa Viliama Judáka, ktorá obsahuje nenáročné úvahy o stvorenstve a je obohatená o farebné fotografie prírody. Kniha má lacetku a je vhodná ako darček.
Sokszínű városaink - Attila Nádori
10,86 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
"E kötet írásai a múlt század kilencvenes éveiben születtek, és a pozsonyi Kalligram Könyvkiadó OS című folyóiratában éveken át, sorozatként jelentek meg. Ezek az esszék, interjúk, beszélgetések szerény adalékot jelenthetnek ahhoz, hogy a jövőben a tágabb történelmi köztudat ne etnonacionalista, hanem regionális pozícióból tekintsen a nemzetfogalom bonyolultságára. Az Olvasót óva intem, hogy történelmi múltú felföldi magyar városok nosztalgikus olvasókönyveként tekintsen erre a kiadványra. Ezt a könyvet nem a latens revizionizmus hívta életre. A kötetben bemutatott városok többsége a történelmi Magyarországon sosem volt színmagyar, ellenkezőleg: némelyek kizárólag államigazgatásilag voltak magyarok, és ezek a nyelvi mozgalmak kialakulásában széthulló hungarus-identitás után fölöttéb nehezen viselték az erőszakos magyarosítást, amely a kiegyezést követően még agresszívebb formákat öltött. Nem összeesküvések sorozatának műve, hogy szlovákok - akiket a tizenkilencedik századi értelmezések nyomán még a huszadik századi magyar etnonacionalista közbeszéd sem tartott nemzetnek - az első világégést követően nem a magyar, hanem a csehszlovák államiság kereteibe ágyazták jövőjüket. A városok és lakóinak identitása sokrétegű, képlékeny szerkezet, s ez a jelenlegi spontánul tagadja a nemzeti elkötelezettségű egységesítést. A külső parancsokat. Ezt is illusztrálja ez a válogatás." (Szigeti László)
Věčná dobrodružství Kapitána Školky - Robert Fulghum
8,84 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Knihu Fulghumových úvah a vyprávění stačila krátce před svou smrtí sestavit autorova dvorní redaktorka Eva Slámová. Zadání pro výbor z autorových krátkých textů znělo takto: má to být knížka speciálně pro českého čtenáře a jeho českou mentalitu (v této podobě v angličtině nevyjde). Hned první text tedy pojednává o tom, jak slavný spisovatel čůrá komusi na plot. Fulghum se věnuje svým obvyklým tematickým okruhům, zejména pozorování svých bližních (zvlášť ho zajímají děti a jejich rodiče) i sebe sama, a filosofickým důsledkům běžných, každodenních činností (třeba praní prádla a čištění zubů). Fulghumův živočichopis v krystalické podobě.
Ako umiera demokracia - Benjamin Carter Hett
16,06 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Inteligentné, informačne nasýtené fascinujúce. Hett prináša poučenie, aká krehká môže byť demokracia a aké nebezpečné je uspokojiť sa s presvedčením, že inštitúcie, ktoré strážia slobodu, nás budú chrániť navždy. The Times Prečo bol rozklad demokracie v Nemecku tridsiatych rokov taký rýchly a taký absolútny? Ako mohla demokratická vláda dopustiť, aby sa Adolf Hitler dostal k moci? V strhujúcej správe o zlyhaniach hlavných predstaviteľov Weimarskej republiky a náraste vplyvu nacistov, ponúka Hett odpovede na tieto a ďalšie otázky. Tvrdenie, že Hitler sa dostal k moci vďaka demokratickým voľbám, realitu príliš zjednodušuje. Zložitá politická a ekonomická situácia viedli k záplave demonštrácií a vedúce osobnosti nemeckej politiky sa jeho popularitu rozhodli využiť vo svoj prospech. Tento pokus ich nakoniec zahnal do slepej uličky, z ktorej viedla len jediná cesta prizvať nacistov do vlády. Hett ukazuje, ako sa konzervatívni politici mýlili, keď sa domnievali, že Hitler a jeho prívrženci ich budú slepo podporovať. Namiesto toho, aby si uvedomili, že ich snaha využiť nacistov, vlastne hrá Hitlerovi do karát, ochotne mu do rúk odovzdali nástroje, ktorými Nemecko premenil na hrozivú diktatúru. Benjamin Carter Hett patrí medzi popredných odborníkov na nemecké dejiny dvadsiateho storočia a zároveň je to talentovaný rozprávač, ktorý prostredníctvom obrazov nezodpovedných politikov ukazuje, aká krehká demokracia môže byť, ak sa k nej predstavitelia moci nesprávajú s úctou. Jeho dielo poskytuje silné ponaučenie aj dnes, keď sa demokracia opäť ocitá v obkľúčení. Benjamin Carter Hett (1965) je autorom kníh Death in Tiergarten (Smrť v parku Tiergarten, 2001), Crossing Hitler (Hitler na krížovom výsluchu, 2008), Burning the Reichstag (Požiar v Ríšskom sneme, 2014), The Death of Democracy (Ako umiera demokracia, 2018) a Nazi Manace (Hrozba nacizmu, 2020). Pôsobí ako profesor histórie na Hunter College a Graduate Center City University v New Yorku. Na Harvardovej univerzite získal doktorát z histórie a na Torontskej univerzite vyštudoval právo. Momentálne žije v New Yorku. Napísali o knihe: Hett nám okrem iného pripomína, že Hitlerovi dali cielene do rúk moc konzervatívne elity hlavne veľkopodnikatelia a vojenskí velitelia, ktorí chceli získať hlasy nacistického hnutia. V záujme dosiahnutia tohto cieľa ochotne prehliadali, keď nacisti páchali výtržnosti. Okrem toho získal moc aj vďaka zmätenej spoločnosti, ,kde vznikalo čoraz viac agresívnych legiend a ktorá prijala iracionalite. Hoci Hett nespomenie knihe žiadneho konkrétneho politika, jeho odkaz je silný, jasný a naliehavý. Booklist Ako sa podarilo očividnému extrémistovi Adolfovi Hitlerovi presvedčiť celý národ, aby stál za ním? Odpovede tejto historickej eseje často pôsobia až znepokojivo. Je to provokatívna a dôležitá časť dejín s významným poučením pre súčasnosť. Kirkus Review Hettova svieža a zrozumiteľná štúdia nahliada na tento známy a tragický príbeh pôsobivou novou optikou aktuálnych hrozieb, ktorým musia čeliť všetky slobodné spoločenstvá na svete. Intenzita akou Hettove dielo rezonuje v súčasnosti, je desivá a obohacujúca zároveň. E. J. Dionne Jr., Washington Post
Čína v deseti slovech - Jü Chua
15,63 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Bolesti Číny jsou i mými bolestmi, říká v předmluvě ke knize Čína v deseti slovech spisovatel Jü Chua, který v roce 2020 oslavil své šedesáté narozeniny. Za těch šedesát let svého života byl Jü Chua svědkem několika dramatických proměn své země. Stejně jako ve svých románech se i zde dívá na ten měnící se svět pohledem obyčejného člověka, tentokrát formou deseti esejí (Lid, Vůdce, Psaní, Lu Sün, Revoluce, Rozdíly, Podhoubí, Napodobeniny, Švindly). Jü Chua čtenářům opět nabízí příběhy a zážitky vlastní, známých nebo třeba jen z doslechu. A činí tak opět s jemu vlastní ironií a laskavostí, s empatií i občasným sentimentálním dojetím, živým a obrazným jazykem. Knihu Čína v deseti slovech se přes všechny snahy nepodařilo v ČLR vydat a musela na rozdíl od všech jeho ostatních knih vyjít na Tchaj-wanu.
Tatranské dezilúzie - Anton Marec
7,79 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Príbeh našich veľhôr alebo ako sa národný park mení na lunapark Tatry – naša pýcha a bohatstvo, utvárané hrou prírodných síl za milióny rokov a stáročiami ľudského snaženia. Má mnoho dimenzií a rôzne podoby, ktoré učarujú oku každého milovníka prírody, turistu, horolezca, lyžiara, prírodovedca, lesníka... A taktiež podnikateľov a podnikavcov rôzneho druhu... Je to všeľudské dedičstvo, ktoré sme prijali a mali by sme ho zveľaďovať, ale ako s ním nakladáme? Na čo sa premieňajú tatranské ideály, nádeje a očakávania? Britké pero zanieteného Tatranca, horolezca, chatára, horského vodcu a spisovateľa si tentoraz zobralo na mušku naše veľhory a to, na čo ich vo svojej chamtivosti a krátkozrakosti premieňame...
Společný jmenovatel - Rudolf Matys
26,08 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Rozsáhlý svazek esejů, úvah, medailonů, literárních kritik, předmluv, doslovů a sloupků významného českého básníka, esejisty, prozaika a jednoho z našich nejvýznamnějších rozhlasových tvůrců posledního půlstoletí. Rudolf Matys je nejen vynikající znalec české a světové poezie, ale především hluboce vzdělaný člověk s širokým záběrem historickým, výtvarným, hudebním, filosofickým, estetickým, psychologickým a etickým. Jeho eseje, úvahy a kritiky vznikaly na okraji jeho díla básnického a práce rozhlasové a přitom jsou tím nejvýznamnějším, co ve svém životě vytvořil. Knihu uspořádala, k vydání připravila a bibliografií a ediční poznámkou doprovodila Milena Vojtková.
Kresťanstvo, Etika a Verejný život - Ľubomír Martin Ondrášek
12,35 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Je to zbierka publicistických esejí od roku 2014 až po rok 2017. Kresťanstvo, etika a verejný život to sú kľúčové slová tvorby autora Ľubomíra Martina Ondráška za ostatné roky, s ktorou sme sa mali možnosť stretávať na stránkach mienkotvorných denníkov. Reflektuje v nich udalosti v priestore a čase, pričom nezabúda dávať veciam vertikálu. Vníma svet v jeho zložitosti geopolitiky, sociálneho rozvrstvenia i kultúrnych a náboženských odlišností, a pritom nezabúda na svoju prvú vlasť, využívajúc neraz odstup svojho prebývania za veľkou mlákou a nadhľad teológa etika. Usiluje sa o Božiu perspektívu, s láskavosťou i prísnosťou jemu vlastnou poukazuje na brvná v oku a zároveň biblicky púšťa svoj chlieb po vode a požehnáva to, čo požehnať treba. Budí nás z ľahostajnosti a núti premýšľať a konať.
Zemský ráj jen na pohled - Michał Zabłocki
11,39 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Už dost bylo sentimentu a růžových brýlí. Opravdu je Česká republika ráj na zemi, jak se mnozí domnívají? Polský novinář a bohemista Michał Zabłocki ve svých provokativních reportážních úvahách neukazuje chalupářskou idylu, ale rýpe do českého rasismu, alkoholismu, korupce či bolavých míst nedávné historie. Možná, že i srdce Evropy někdy krvácí… Pohlédněte do nastaveného zrcadla, které sice nehází příjemné odlesky, ale může mít katarzní účinek.
Nemzedéktelen arc - Tibor Zalán
5,48 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
A Nemzedéktelen arc Zalán Tibor kritikáiból, esszéiből, művészeti írásaiból, valamint az életmű véletlen forgácsaiból és tetszőleges szóródásaiból nyújt válogatást, mintegy folytatva és kiegészítve a kiadónknál 2007-ben megjelent Elfogult írások anyagát. Jelen kötetünk címe a korábbi gyűjtemény alcíméből került a borítóra, ami egyrészt a korpusz összetartozását jelzi, másrészt a válogatás pillanatának megváltozott kulturális-társadalmi kontextusát. A könyv műfajilag sokrétű írásait (egyebek mellett) egy markáns észlelés- és gondolkodásmód jelenléte teszi valódi szellemi kalanddá.
Dopisy přes zeď - Josi Klein Halevi
13,02 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Kniha americko-izraelského novináře, komentátora a spisovatele Josiho Kleina Haleviho (1953) obsahuje deset dopisů imaginárnímu Palestinci, jenž žije na dohled Haleviho domu, „na opačné straně betonové zdi“, která rozděluje jejich společnou krajinu. Tedy za bezpečnostní bariérou, která odděluje Izrael a Západní břeh Jordánu. V těchto dopisech se snaží přesáhnout nejen zeď konkrétní, ale i tu vnitřní mezi oběma národnostmi. Halevi píše z pozice Izraelce, který uznává autentickou palestinskou identitu a právo Palestinců na vlastní stát, a současně žádá totéž od palestinské strany, tedy aby uznala právo Židů na existenci ve svém státě. Jak říká, svými dopisy chtěl upřímně popsat „sny a obavy každého z nás“, dosáhnout určitého porozumění a odezvy. V listech se zabývá judaismem; židovskou historií; sionismem, židovskou identitou, dvojím narativem ve vztahu k Palestině a Izraeli; významem země izraelské pro Židy, zkušeností holokaustu (i tím, jak je židovská genocida v arabských zemích popírána); zkušeností z doby masových teroristických útoků na izraelské civilisty; izraelskou současností, včetně úvah o možnosti a nutnosti soužití. Autor nechce poučovat, ale snaží se o vysvětlení, chce zahájit dialog, který umožňuje vzájemné pochopení a dohodu, protože, jak říká „jednou z hlavních překážek míru je neschopnost vyslechnout si příběh toho druhého“. Jakkoli jsou dopisy určeny „palestinskému sousedovi“, jako pokus o upřímné, citlivě napsané vysvětlení složité situace v Izraeli zaujmou každého, kdo se o dění na Blízkém východě zajímá. Epilog knihy tvoří ohlasy palestinských čtenářů, kteří mnohdy kriticky a polemicky, mnohdy smířlivě a s nadějí reagují na Haleviho text a snaží se situaci zachytit ze své perspektivy.
Pravoverný - Eric Hoffer,Denisa Škodová
8,54 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Amerického spisovateľa Erica Hoffera (1902 – 1983) často nazývajú „filozofom z prístavných dokov“. Celý život pracoval ako robotník a vzdelával sa vo verejných knižniciach. Už jeho prvá kniha Pravoverný mu priniesla slávu a stala sa doslova súčasťou celosvetového filozofického kánonu. Vo svojom výročnom prejave z nej citoval dokonca aj prezident Dwight D. Eisenhower. Eric Hoffer, samovzdelaný robotník z prístavných dokov, napísal svoju knihu esejistickým štýlom vo forme kratších i dlhších aforizmov, vďaka čomu ju môžeme otvoriť na akejkoľvek strane a vždy objavíme vetu, ktorá nás donúti zamyslieť sa. Kniha Pravoverný, hoci napísaná roku 1951, je dnes možno ešte aktuálnejšia než kedykoľvek predtým. Zaoberá sa psychologickými príčinami vzniku masových hnutí a pomáha poodhaliť skryté dôvody udalostí, ktoré v prvej polovici 20. storočia takmer zničili ľudskú civilizáciu. Avšak nevenuje sa len problémom masových hnutí ako takých, ale predovšetkým povahou tých, ktorí sú k nim najviac priťahovaní – „pravoverných“ fanatikov a frustrovaných jednotlivcov. Skúma psychológiu sklamaných a nespokojných – tých, ktorí by sa dychtivo obetovali za akúkoľvek svätú vec, ideológiu či dogmu a tá by tak dala ich bezvýznamnému životu pocit dôležitosti. Takíto ľudia bez problémov prijímajú fanatické názory, ktoré sú podľa Hoffera v podstate iba „útekom od seba samého“. Roku 1983 udelil Ronald Reagan Ericovi Hofferovi prezidentskú Medailu slobody.
Osudné vynálezy lidstva - Karel Havlíček
33,96 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Kniha je úvahou o osudech dvou mimořádných vynálezů lidstva: státu a jeho právu. Zahrnuje zejména úvahy o některých příčinách závažné krize, v níž se nejdokonalejší organizace lidské společnosti ocitla, a vizi dalšího vývoje. Kniha sestává ze tří částí: O státu a demokracii, kde se autor zamýšlí nad dělbou a destrukcí moci v euroatlantickém prostoru, O právu a rozumu, v níž předkládá svou představu o vzniku a vývoji práva jako nejdůležitější funkcionality státu, a O budoucnosti státu a práva, jež vychází z přehledného shrnutí a představ o stavu základních nosníků demokratického právního státu, jimiž jsou demokratická forma vlády, koncept základních práv a svobod, vláda práva a systém dělby moci.
Italské črty - Jiří Přibáň
20,09 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Itálie je kolébkou mnohého, renesance například, hlavně však múz, což plnou měrou potvrzuje tato výjimečná publikace. Jejím autorům, Jiřímu Přibáňovi a Jakubu Špaňhelovi, se stala zdrojem nepřeberné inspirace. Italskou krajinou, městy, stavbami i uměním putují s až nespoutaným nadšením, a díky nim i jejich čtenář. Přibáň ve svých textech zachytil bezprostřední dojmy a zážitky z konkrétních míst i setkání s lidmi, zároveň však píše o tom, co každé takové místo přesahuje a vytváří univerzální stopy v dějinách i současnosti, ať už jde o umění, architekturu, filosofii, historické postavy nebo jejich činy. A takové jsou i obrazy jednoho z nejoriginálnějších současných výtvarných umělců Jakuba Špaňhela. Na první pohled jsme si téměř jisti, že zobrazené místo poznáváme, s druhý pohledem se však již obracíme do svého nitra, abychom zjistili, že nám výjev otevřel prostor pro vlastní imaginaci o místech, o světě, o nás samých. Vzájemný dialog obsahově nabitých, stylisticky bravurních textů Jiřího Přibáně a magicky atmosférických obrazů Jakuba Špaňhela přináší zcela vzácný zážitek.
Rozhovory - Valér Mikula
9,50 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Literárny kritik Valér Mikula glosuje posledné dvadsaťročie slovenského života a v poslednom rozhovore sa zveruje aj s osobnými spomienkami. Kniha vychádza pri príležitosti autorovho životného jubilea a 50. výročia jeho literárnokritických aktivít. Výber z textov Valéra Mikulu je rozvrhnutý do troch zväzkov: 1. Kritiky, 2. Štúdie a eseje, 3. Rozhovory. Kolektívna pamäť býva zväčša mytologická či priam ideologická, tá osobná je skôr citová. Povedal by som, že iba starý človek môže nezištne spomínať, keďže citovo-zážitkové segmenty už nepotrebuje na vytyčovanie svojej celoživotnej trajektórie, ktorú potom prajní ľudia nazvú životným príbehom a neprajní automýtom (ako som ja urobil u Hviezdoslava). My, čo sa už máme kam obzerať, vidíme, že veľa toho nedovidíme, že v nijakom prípade nejde o príbeh, skôr o drobné epizódy a najskôr len o výjavy, obrážteky, zvuky, vône, dotyky, pocity (strachy i súcity), no a predovšetkým city. (Valér Mikula)
1+1 - Fedor Gál,Peter Zajac
4,07 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Peter Zajac a Fedor Gál vydali spoločne knižku esejí, v ktorej sústreďujú state, zväčša pôvodne písané pre Domino fórum. Knižka obsahuje eseje pod názvami: Pätnásť rokov po, Hodnoty a záujmy v politike, Víťazstvá a prehry, Sloboda bez zodpovednosti?, Kultúra ako spôsob života, Sociálne cítenie, Rituály, gestá, symboly, Verejná mienka, Naše identity, Slovenské sebavedomie, Vízie a ilúzie spolužitia, Byť inak iný, Miluj svojho blížneho, Ženy a muži, Smrť a umieranie, O slove, Výhľady.
Frantumaglia Cesta písania - Elena Ferrante
15,19 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Táto kniha vás zavedie do ateliéru Eleny Ferrante, poskytne pohľad do zásuviek jej písacieho stola, za ktorým vznikli tri romány a štvorzväzková Neapolská sága. Frantumaglia obsahuje listy, eseje, zamyslenia, zápisky a rozhovory, ktoré autorka poskytla za viac než dvadsať rokov. Elena Ferrante tu odpovedá na množstvo otázok jej čitateliek a čitateľov. Píše o svojom rozhodnutí zostať v úzadí a dovoliť svojim knihám žiť si samostatný život. Píše si s režisérmi, vyjadruje sa k filmovým adaptáciám svojich románov, opisuje neľahké formulovanie odpovedí na novinárske otázky. Uvažuje o svojom vzťahu k psychoanalýze, mestám, v ktorých žila, k feminizmu a k detstvu, ktoré je pre ňu studnicou spomienok, dojmov a predstáv. Frantumaglia je živým a intímnym autoportrétom premýšľajúcej spisovateľky.
Eseje o Adolfu Loosovi - Christopher Long
12,50 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Profesor dějin architektury Christopher Long se v knize svých esejů věnuje zásadním momentům, které měly určující vliv na vývoj tvorby světově uznávaného architekta Adolfa Loose. Longovy eseje jsou jakési sondy malé výlety do Lossova bohatého a složitého intelektuálního světa, jehož pochopení nám může osvětlit klíčový okamžik v historii architektury a designu. Na základě detailního studia dobových pramenů přináší Long nové poznatky a uvádí na pravou míru některé dosud tradované omyly. Přestože ho Loos nesmírně zajímá jako architekt, ještě víc jej fascinuje, jaký to byl pronikavý a jedinečný myslitel, s jakou jasnozřivostí dokázal prohlédnout a pochopit realitu moderního života. Neboť, jak píše Long, problém modernismu není otázkou stylu, ale otázkou pochopení, jak se svět mění. Pro Loose bylo tudíž klíčové přijít na to, jak na změny reagovat.
Život a poezie? - Mirek Kovařík
26,34 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Život... a poezie...? byl název mnohaleté rubriky Mirka Kováříka, v níž otiskoval své texty o poezii, českých, slovenských i zahraničních básnících, o svých rozhlasových pořadech Zelené peří a Poetické nokturno, o významných okamžicích české poezie, o divadlech poezie i interpretaci básní. To vše naleznou čtenáři i v této knize, doplněno mnoha recenzemi a články z časopisů, doslovy ke knihám, studií o přednesu básní, vzpomínkovými texty a výběrem z rozhovorů. Kniha ve svém celku je skvělým úvodem do četby české poezie, vášnivou obhajobou „básnického principu“ (slovy Ivana Diviše) i nenahraditelným svědectvím o více než padesáti letech života s poezií a pro poezii. Je to kniha živá i čtivá, určená zejména mladým lidem, pro které je poezie neocenitelnou průvodkyní na jejich cestě životem. Texty ve spolupráci s autorem vybral a k vydání připravil Jan Šulc. Vychází ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR.
Naši furianti - Ladislav Stroupežnický
8,84 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Obraz života v české vesnici o čtyřech dějstvích.
Joris Ivens – Filmař světa - André Stufkens
20,38 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Kniha Joris Ivens – Filmař světa se chronologicky věnuje dvaceti Ivensovým dokumentům, jež nahlíží v širokém dobovém kontextu a ve vzájemné provázanosti. Odhaluje jejich inspirační zdroje, reflektuje produkční souvislosti, zkoumá filmový jazyk, přibližuje proces restaurování a nechává zaznít dobové ohlasy. Knihu uzavírá filmová vzpomínka Rogera Busschotse Cinemafie a pro české vydání napsaná kapitola o filmu Prvá léta, který byl natáčen také v poválečném Československu. Nizozemský dokumentarista Joris Ivens (18. listopadu 1898, Nijmegen — 28. července 1989, Paříž) už jako třináctiletý natočil krátký film Vigvam. Ve dvacátých letech vstoupil do uměleckého světa filmových experimentů, které vyústily v avantgardní snímky Most a Déšť. Natáčel propagační snímky, mimo jiné pro firmu Philips, filmy pro odbory či reportážní aktuality. V Sovětském svazu natočil budovatelský film Komsomol, v USA dokument o elektrifikaci amerického venkova. Dopady hospodářské krize zachytil v hornickém regionu Borinage v Belgii a společně s Ernestem Hemingwayem podal svědectví o občanské válce ve Španělsku. Obrazem válečné reality 20. století jsou také snímky 400 milionů, Poznej svého nepřítele: Japonsko, 17. rovnoběžka či kolektivní film Daleko od Vietnamu. Dokumentem Indonésie volá se vymezil vůči nizozemské koloniální politice. Poté, co jej začal vyšetřovat Výbor pro neamerickou činnost, působil ve východní Evropě. Točil i nepolitické, poetické filmy: Setkání Seiny s Paříží, Valparaíso, Mistral nebo Rotterdam-Europoort. V Číně vytvořil monumentální obraz kulturní revoluce Jak Yukong hory přenášel i ryze osobní filmový testament Příběh větru, na němž se podílela jeho partnerka Marceline Loridanová-Ivensová.
Vrtoch je v každom z nás - Ján Mäsiar
8,46 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Všetko, čo sa na svete udeje – či už dobré, alebo zlé – sú ľudské vrtochy! I tieto sa delia: na detské vrtochy, na dospelé vrtochy, na posmeš­né vrtochy, na umelecké vrtochy, na pomstivé vrtochy a ďalšie, ktoré sa spisovne nazývajú – nápady...“ V útlej knižke úsmevných esejí sa autor – regionálny historik a publicista – vyznáva zo svojich vrtochov a nevtieravo podáva životnú múdrosť, nastavuje vľúdne zrkadlo našim rozmanitým vrtochom.
Vrstvenie času - Etela Farkašová,Kvetoslava Fulierová,Ingrid Skalická
6,56 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Autorka osobitým esejistickým štýlom s pridanou hodnotou zozbierania, roztriedenia a odovzdávania poznania významných osobností z rôznych oblastí vedy a kultúry sa tematicky zameriava na fenomén pamäti a spomienok, plynutia času a prechodu jednotlivými fázami života, s výrazným priestorom venovaným starobe a procesu starnutia. Kniha je prešpikované citátmi, z ktorých sa odráža, na ktorých buduje a tvorí nové dielo. Autorka si všíma si osobnostný vývoj, individuálne vnímanie a prežívanie. Svojím emotívno-faktografickým prístupom preniká do duše čitateľa, ktorý pociťuje rezonanciu, blízkosť témy. Tvorba Etely Farkašovej je hodnotným príspevkom v oblasti esejistickej tvorby, pričom štylistika, jazyk a precítený prístup dodáva týmto spoločenskovedným sondám charakter umeleckej literatúry. Knižka je určená milovníkom reflexívnej esejistickej tvorby a záujemcom o sociologické aspekty vplyvu času, fenoménu pamäti a starnutia na ľudskú osobnosť. Knihu ocenia aj milovníčky hĺbavej ženskej literatúry.
Morfologie pohádky a jiné studie - Propp Vladimír Jakovlevic
15,13 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Snaha o odhalení zákona promítání skutečnosti do folkloru byla smyslem Proppovy badatelské práce a je patrná i ve studiích výboru, který si klade za cíl představit tuto vůdčí osobnost nezdiskreditované sovětské folkloristiky v co nejširším záběru. Kromě M
Hviezdne hodiny ľudstva - Stefan Zweig,Ladislav Šimon,Jindřich Janíček,Dana Petrigáčová,Milan Richer
17,96 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Najnovší slovenský preklad kultovej knihy Stefana Zweiga od Dany Petrigáčovej doplnený o nádherné ilustrácie oceňovaného českého ilustrátora Jindřicha Janíčka. Majstrovsky napísané eseje, v ktorých autor zachytáva významné okamihy dejín ľudstva. Zweig vo svojich textoch zaznamenáva kľúčové chvíle najväčších geografických objavov, technických vynálezov a dejinných zlomov, no predovšetkým prchavé momenty víťazstva nezlomnej ľudskej vôle a intelektu. Dvanásť brilantne napísaných miniatúr, stojacich na pomedzí eseje a básnického obrazu, patrí k vrcholným dielam tvorby Stefana Zweiga. Kniha má tri verzie obálky, A) Detail tváre, B) Dav ľudí, C) Zemeguľa.
Sakramiláčku. Střepy - Filip Topol
11,97 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Předkládaný svazek shromažďuje několik esejů o české literatuře vzniklých za posledních 40 let. Střídají se v něm stati o jezuitské próze 17. století a Komenském, o české avantgardě, vždy nazírané v kontextu ostatních evropských avantgard oněch let, o Holanově tvorbě zkoumané z neobvyklého hlediska tematického (dopisy, pohlednice, telegramy…), či o několika Hrabalových románech ze sedmdesátých let, až po angažovanější kritické příspěvky zaměřené na současné dění, jejichž cílem je objasnit jak tajemná léta v činnosti M. Kundery, tak neutěšený stav bohemistiky v Itálii a (v důsledku toho) i velmi nekvalitní literární překlady z češtiny. V knize se prolínají – tak jak by se podle autora mela pěstovat zdravá literární kritika – podrobnější rozbory s volnějšími divagacemi, dlouhodobé vyhlídky i detailní záběry, zapomenuté postavy (jako pražský Nemec Paul Adler a jeho krátký román Totiž) i přední osobnosti jako Komenský a jeho Labyrint světa, K. Teige nebo V. Nezval (a jeho půvabná Valerie a týden divů). Především však v knize mají neustále svrchovanou převahu rozkoš z textů (i těch třeba druhořadých a pozapomenutých), okouzlení básnickým slovem a ony pozemské vášně, jež tolik fascinovaly avantgardní generaci meziválečnou: koláž, film, tradice černého románu, manekýny, „rozmnožený“ obraz ženy, Fantômas…
Druhá tvár modernity - Silvia Ruppeldtová
19,00 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Silvia Ruppeldtová je prekladateľka, publicistka a esejistka. Vyštudovala scenáristiku a dramaturgiu na Vysokej škole múzických umení a archeológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Ruskú literatúru študovala na Puškinovom inštitúte v Moskve, španielsku a latinskoamerickú literatúru na Univerzite Complutense v Madride, na Havanskej univerzite a na Univerzite vo Viedni, kde navštevovala aj Inštitút pre Vyššie latinskoamerické štúdiá. Pracovala ako archeologička a sprievodkyňa vo viacerých krajinách Európy a Latinskej Ameriky. Pôsobila ako redaktorka a komentátorka v týždenníku Slovo a v denníku Pravda so zameraním na kultúru Slovenska, Strednej Európy a Latinskej Ameriky. Prekladá z francúzskeho, španielskeho, portugalského, nemeckého, ruského a anglického jazyka.
O tichu, pomalosti a iných hodnotách - Etela Farkašová
12,26 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Etela Farkašová sa v novej esejistickej knihe vracia k fenoménom ticha/ stíšenia a pomalosti/spomalenia ako k parciálnym kritériám na prehodnocovanie spôsobu života v zahlučnenej, hektickej nonstop spoločnosti. Názov knihy naznačuje, že autorkiným zámerom je spochybňovať predstavy o správnosti súčasného civilizačného smerovania založeného na princípe nekonečného rastu. Emocionálna zaujatosť, s akou autorka pristupuje k daným témam, sa prelína s racionálnou argumentáciou, čím sa vyznačujú aj ostatné Farkašovej eseje. Spisovateľka sa v svojich reflexiách opiera o myšlienky viacerých domácich i svetových osobností filozofie, špeciálnych vied i literatúry.
Non Exit - Robo Švarc
20,90 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Kniha NON EXIT slovenského maliara a performera Roba Švarca je v kontexte slovenskej filozofickej estetiky ojedinelým fenoménom. Vo svojich esteticko-ontologických esejach reflektuje príbeh moderného a postmoderného umenia, predovšetkým stretnutie sociálnej plastiky Josepha Beuysa s nesubstančnou ontológiou Egona Bondyho. Čitateľke/čitateľovi približuje dve zásadné figúry moderných dejín umenia a filozofie enfant terrible Josepha Beuysa, ktorého dielo je v našom kultúrnom kontexte takmer neznáme, a Egona Bondyho, ktorého filozofia ostáva do značnej miery zabudnutá. Ich koncepcie vznikali synchrónne a nezávisle začiatkom 60. rokov 20. storočia v odlišných ideologických a sociálnych podmienkach v tzv. West- a Ostblocku. Pre obe je charakteristické zdôrazňovanie neznegovateľného sociálneho rozmeru, ktorý je vlastný ich spôsobu komunikácie. Obracajú tým pozornosť na sociálny softvér, ktorý má dnes spoločnosť k dispozícii. Obidve koncepcie vystupujú z bežného postoja fatalistického cynizmu, ktorý nás dennodenne presviedča, že sa vlastne nedá spraviť vôbec nič.
Koperník a české země - Zdeněk Horský
20,49 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Publikace přináší výbor ze studií předního českého historika vědy Zdeňka Horského (1929-1988), jež jsou výsledkem jeho mnohaletého bádání soustředěného kolem problematiky formování novověké evropské vědy a vývoje kosmologie a astronomie 15. až 17. století. Soubor tematicky postupuje od vztahů filosofie a přírodních věd a kosmologie renesančního platonismu, přes dílo Mikuláše Koperníka, jeho recepci v českém prostředí, vědeckou kulturu české renesance až k vědě 17. století. Uzavírají ho pak Horského metodologické a zobecňující úvahy o vývoji věd a jejich historiografii. Soubor zahrnuje texty dříve již vydané i dosud nepublikované a širší čtenářské obci nedostupné. Představuje proto nejen dokument Horského známé tvorby, nýbrž zpřístupňuje nový, monograficky uspořádaný celek jeho studií, které jsou stále aktuální a mimořádně cenné nejen pro filosofii a dějiny vědy, ale i pro kulturní dějiny obecně či historii idejí. Publikaci doprovází úvodní studie o díle, působení a odborném přínosu autora.
Gogol a anglický román 18. století - Jiří Weil
18,24 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Obhajobou disertační práce Gogol a anglický román 18. století ukončil Jiří Weil (1900–1959) v roce 1928 studium slovanské filologie a srovnávacích dějin literatury na FF UK. Vedoucím práce byl Václav Tille, oponentem F. X. Šalda. ***** Weil ve své disertaci – v souladu s proklamovaným komparatistickým zaměřením – usouvztažňuje vývoj anglického romanopisectví 18. století s vývojem díla Nikolaje Vasiljeviče Gogola. V interpretačních postupech, ve způsobu práce s konkrétními texty a ve vysoké míře citlivosti k jemným textovým nuancím se poodkrývají schopnosti, které Weil uplatnil později ve svých reportážích, v románech Moskva-hranice a Dřevěná lžíce a i v poválečných románech. ***** Podrobným a poctivým uvažováním o Gogolově díle si Weil připravil půdu pro vlastní uměleckou tvorbu. Zpřístupnění textu Weilovy disertace tak umožňuje z nové perspektivy vnímat i Weilovo beletristické dílo. Zároveň některé poznatky a úvahy, jež se staly součástí disertace, Weil uplatnil ještě před jejím sepsáním v přehledových studiích o ruské literatuře, jež byly zveřejňovány v periodikách a jež jsou součástí svazků Spisů 1, 3 a 8. ***** Edice je doplněna vydavatelským aparátem a rejstříky. ***** K vydání připravili Markéta Kittlová a Jan M. Heller.

Vitaj na našom webovom mieste plnom zaujímavých eseí, úvah a štúdií určených pre deti a mládež! Táto podkategória je špeciálne navrhnutá s ohľadom na potreby mladých čitateľov, aby sme ich motivovali, inšpirovali a pomáhali im rozvíjať ich myseľ a kreativitu. V našej zbierke nájdeš rôznorodú ponuku eseí, úvah a štúdií na rôzne témy. Naše texty sú napísané jednoduchým a zrozumiteľným jazykom, čo umožňuje mladým čitateľom ľahko ich prečítať a pochopiť. Zároveň sa snažíme vzbudiť ich záujem o svet okolo seba a povzbudiť ich k premýšľaniu a diskusii. V našej zbierke nájdeš eseje a štúdie o rôznych témach, ako napríklad príroda, veda, históriu, umenie, literatúru, osobnosti a mnoho ďalších. Našou snahou je zaujať deti a mládež a prezentovať im témy zaujímavým a interaktívnym spôsobom. Okrem toho ponúkame aj diskusné fórum, kde mladí čitatelia môžu vzájomne diskutovať o prečítaných textoch a vyjadriť svoje názory. Veríme, že naše texty budú pre teba zdrojom poznania, inšpirácie a nápadov. Naša podkategória Eseje, úvahy, štúdie je tu pre teba, aby si si rozšíril obzory, spoznal nové veci a vylepšil svoje analytické schopnosti. Pripájaj sa k nám a objavuj fascinujúci svet skrze písané slovo!

Image
Produkty

Populárne produkty

Chci léčit lidi - Magda Garguláková
8,54 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Život ve znamení Venuše - Hausner Venuše
8,83 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Hudobná výchova 5 učebnica - Brezina,Richard Bönde Pavol
9,88 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Hádanky a pomáhánky - Oldřich Kapoun, Marcela Jaklová
9,20 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Classic Stories of World War II - autor neuvedený
12,30 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Product Images
Zľava 12%
Guess Dlhé oceľové náušnice Falling In Love JUBE02235JWRHT/U
56,40 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
The Age of Revolution (Kovacs Charles)
11,20 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Making Human Beings Human (Bronfenbrenner Urie)
80,04 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Prime of Miss Jean Brodie (Spark Muriel)
9,16 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Tajné babiččiny rady a recepty - Klára Trnková
10,40 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Šla Pavla šalviou - Garan Pavol
6,27 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
50 vzkazů ženám - Michal Brozman
19,75 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Egy riport ára - Anne Raven
11,75 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Vir - Robin Cook
20,05 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile