Umenie - ostatné

Image
Milan Pitlach - Domenica - Milan Pitlach
35,27 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Je mnoho veselých knih, ale jen málo knih o radosti. O radosti jako o téměř základní životní potřebě, nutné k tomu, abychom zažívali pocity harmonie a štěstí. Fotograf Milan Pitlach ve svých černobílých snímcích zachytil ony prchavé okamžiky, kdy se odpoutáváme od starostí, vymaňujeme se ze všednodennosti, kdy se nacházíme v samém epicentru smyslu bytí. Radost není umělý konstrukt, ale intenzivní pocit, který může prožívat každý z nás. Jen na něj přes složitosti světa mnohdy zapomínáme. Podobně jako na to, že právě tyto chvíle milosti dokáží být protipólem konečnosti, nám všem také společné danosti smrti. Milan Pitlach svými fotografiemi lidí v momentu spontánní radosti připomíná, co je, ač nehmotné, v životě člověka důležitější než všechny (ne)movitosti světa. Pitlachovy fotografie jsou esencí radosti a on je jejím poslem. There are many joyful books, but few books about joy about joy as an almost basic necessity of life, essential for us to experience feelings of harmony and happiness. In his black-and-white images, photographer Milan Pitlach has captured those fleeting moments when we detach ourselves from worries and break free from everyday life, moments when we find ourselves at the very epicenter of the meaning of being. Joy is not an artificial construct but an intense feeling accessible to each and every one of us. Its just that the complexities of the world often cause us to forget about it just as we forget that it is precisely these moments of grace that form an antithesis to the finality of existence and the givenness of death shared by us all. Milan Pitlachs images of people at moments of spontaneous joy remind us of the things that, however intangible, are more important in a persons life than all the belongings in the world. His photographs are the essence of joy, and he is its messenger.
Řečiště a vlna - Ondřej Navrátil
20,85 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Problematika životního prostředí dnes patří v českém umění k horkým tématům a stále zřetelněji ovlivňuje uvažování a jednání mnoha autorů a autorek, institucí i jejich návštěvníků. Není to však tak dávno, co zde environmentální rozprava hrála jen marginální roli. Co se změnilo? Kdy, jak a proč se k ní začala obracet pozornost? Právě tento historický proces ozeleňování českého umění je ústředním tématem předkládané knihy. Ta volně navazuje na Navrátilovu starší publikaci Zelené ostrovy: České umění ve věku environmentalismu 19602000. Doplňuje některé dávnější počiny, které byly v předchozím textu opominuty reakci umělců na devastaci těžbou a průmyslem postižených regionů nebo naslouchání přírodě umělkyně Olgy Karlíkové. Hlavní pozornost se však obrací k novému tisíciletí, kdy můžeme zvláště od počátku druhého desetiletí sledovat postupný nárůst zájmu o environmentální problematiku. Ten staví jednotlivce i širší uměleckou scénu před řadu nových výzev, ať už je to potřeba orientace ve spletitém prostoru diskurzů vědy, filozofie a politiky, nutnost promýšlet alternativy vlastních tvůrčích, provozních i životních strategií, nebo aktualizace otázek společenské zodpovědností umělců a umění. Reakce na ně jsou zde přiblíženy prostřednictvím několika příběhů, které představují vybrané tvůrce, díla a další aktéry. Čtenář může sledovat úsilí naladit naše vnímání na podmínky antropocénu nebo kritické hlasy napadající antropocentrismus, konzum a politicko-ekonomické systémy. Další projekty zdůrazňují péči o provázané přírodní a kulturní ekosystémy, mají edukační ambice či jsou vedeny zájmem o kosmologie původních obyvatel pralesů rovníkového pásma. K novějším podnětům pak patří zvláště myšlenky spekulativní filozofie a posthumanismu nebo apely klimatické krize a s ní spjatého hnutí. V knize jsou tak postupně charakterizována různá řečiště, která dodávají energii a inspiraci současné umělecké environmentální vlně.
Az Országház üvegművészete - Margit Kerekes
7,76 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Aki valaha meglátogatta az Országházat, annak nem kell sokat mesélni az épület különleges hangulatáról. Az itt dolgozók is napról napra szembesülhetnek azzal, hogy az Országház folyton új köntösbe öltözik. A színeváltozásért leginkább az ólomkeretbe foglalt díszüvegezés a felelős: borús, őszi estéken fényt és derengést hoz a folyosókra; vidám, tavaszi reggeleken pedig játékos motívumai kelnek életre. A dunai oldal folyosóinak ablakai a látkép tökéletesen rejtőzködő kiegészítői, ugyanakkor a főbejárati keresztfolyosó körablakai az épület igazi gyöngyszemei, melyek dolgos órákban gyönyörködtetik a szemet - lévén, hogy megvilágításukhoz az irodai folyosók fénye szükséges. Az Országház gyöngyszemei - vagy a második világháború pusztításait a csodával határos módon túlélő darabjai - közé tartoznak a díszlépcsőház üvegablakai és a delegációs folyosó nyílászárói is, melyek csodálkozó felkiáltásra vagy épp elnémulásra indítják a szemlélőt. Ilyen, szívet melengető sétára hívjuk az olvasót, járja be velünk az Országház folyosóit, ismerkedjen meg az ablakok és készítőik történetével, gyönyörködjön a színes üvegek és a fény szimbiózisában.
A Cyberpunk 2077 világa - Marcin Batylda
30,63 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Egy cyberpunk küldetés mindig borotvaélen táncol. Lépj be Night City világába! Köszöntünk 2077-ben, ahol a létért való küzdelem mindennapos, az elnyomás garantált, a kiberver implantátumok nélkül pedig lehetetlen túlélni. Fedezd fel a CD PROJEKT RED várva várt akció-szerepjátékának univerzumát, tudj meg mindent a megapolisz körzeteiről, bandáiról és lakosairól! Ismerd meg a Cyberpunk 2077 történelmét, kibernetikáját, fegyvereit és járműveit. Ez a részletgazdag, gyönyörű kötet nem csak elrepít a holnap nyüzsgő nagyvárosába, Night Citybe, de a könyvespolcod dísze lesz. Mindent megtudhatsz belőle a The Witcher 3: Wild Hunt alkotóinak új, nyílt világú RPG-jéről, az azt benépesítő karakterekről, és a döbbenetesen alapos háttérről, ami életet lehel A Cyberpunk 2077 világába.
Úvod do caputologie - Jaroslav Malina
29,47 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Cyklus charakterizující v básnické a výtvarné nadsázce intelektuální, a/sociální a profesní rysy člověka. Publikace je pokračováním dlouhodobého autorova záměru snahy o prolnutí vědy a umění na půdorysu celostní antropologie. Navazuje na publikace a projekty jako např. Kruh prstenu, Univerzitní noviny, časopis Anthropologia integra, elektronické encyklopedie, monografie Edice osobnosti, publikace Anti-Encyklopedie Anti-Antropologie, Světoví géniové v chajjámovských čtyřverších, Ctnosti a neřesti, radosti a strasti, Hlava v makarónské poezii, Hlava XXXI Spolupráce s vynikajícími českými malíři, grafiky a sochaři trvá již od konce osmdesátých let minulého století, výtvarný doprovod Úvodu do caputologie tedy obsahuje nejen současná výtvarná díla, ale i artefakty s datem vzniku na konci minulého století a počátkem století jedenadvacátého.
Nataša Floreanová - Orbis Printus - Ivan Jančár
14,25 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Publika doposiaľ neznámej časti tvorby Nataše Floreanovej, konkrétne odtlačky poklopov v rôznych mestách na celom svete. Nataša Floreanová je výtvarníčka, ktorá od roku 1968 pôsobí v Austrálii. Vyštudovala grafickú tvorbu na National Art School v Sydney a jej umelecký život bol s pribúdajúcimi rokmi čoraz pozoruhodnejší.
Paláce - Janice Anderson
26,51 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Kniha Paláce opisuje a bohato ilustruje sto najkrajších palácov sveta. Nie je to učebnica palácovej architektúry, hoci konštrukčné metódy a architektonické štýly hrajú veľkú rolu v príbehu každého paláca. Kniha skôr dáva paláce do sociálneho a historického kontextu, ukazujúc, ako miestne zvyky a tradície, ale aj náboženstvá a rastúca moc panovníkov a kráľov, vládcov a kniežat rozhodovala o návrhoch, stavebných štýloch a výzdobe palácov. Táto výpravná publikácia zahŕňa iba tie stavby, ktorých stav umožňuje ponúknuť ich návštevníkom dostatočnú predstavu o tom, ako vyzerali, keď boli obývané. Väčšina palácov pochádza z Európy. Kniha však venuje pozornosť aj palácom Stredného východu, islamského sveta, Indie, juhovýchodnej Ázie, Číny a Japonska. Krásu palácov v srdci Európy približuje čitateľom v poslednej kapitole doc. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. Predstavenie obdivuhodných architektonických stavieb v Čechách a na Slovensku je zároveň poslednou zastávkou na zaujímavej ceste spoznáv
Sto plus jedna etiketa - Adéla Buchtíková,Gabriel Gossel,Filip Šír
16,47 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Celobarevná, bohatě obrazově vypravená publikace chce přístupnou formou upozornit na historický fenomén gramodesek v období vymezeném mechanickým záznamem zvuku (1900–1926) – v éře nepochybně zajímavé nejen z hlediska technického pokroku. Abecední seznam etiket v kvalitních reprodukcích zahrnuje etikety takových gramodesek, kde se na realizaci příslušné nahrávky podílel český interpret, ať šlo o instrumentalistu, vokalistu nebo dirigenta českého či zahraničního hudebního tělesa. Tento soupis je odrazovým můstkem k předvedení tehdejší grafické vynalézavosti, různorodosti repertoáru a k oživení mnoha jmen neprávem zapomenutých umělců. Čtenář se ve zhuštěné a čtivé formě dozví základní informace, ale i „perličky“ o okolnostech tehdejšího způsobu natáčení. Publikaci doplňuje rejstřík jmen a firem.
Mulattató vadászrajzok - István Bársonyi
6,43 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Az életet irányító komoly dolgokon kívül két szenvedély van, ami különösen összeköti azokat, akikben közös. Az egyik a kártya, a másik a vadászat. Csakhogy amíg a kártya többé-kevésbé az ellenfelet, - néha az ellenséget, - láttatja egymásban a játszó felekkel: a vadászat éppen megfordítva, a legkedvesebb pajtási, gyakran baráti viszonyt kelti és erősíti meg. A vadásztársaságok rendszerint vidámak, tréfálni szeretők, móka- és adomakedvelők. Mindenki átél valamit a vadászéletében, ami mulatságos, és aminek az elmondásával meg lehet nevettetni, s aki maga nem dicsekedhet vele, hogy érdekes vagy bolondos esetei voltak: legalább hallott effélét, s azt adja tovább jókedvűen. Ez a könyv ilyesmik gyűjteménye. Tréfás vadászesetek, kalandok, s adomajellegű apróságok vannak benne. Mulattatni kívánom vele az olvasót. Jókedvet kívánok mindenkinek.
České sklo ze soukromých sbírek - Jan Mergl
125,02 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
České sklo je pro svoji dlouhou historii a neopakovatelnou uměleckořemeslnou originalitu nejednou označováno jako kulturní fenomén. Je celosvětově srozumitelným pojmem, v němž jsou soustředěny nejen zručnost českých sklářů a tvůrčí schopnosti návrhářů, nýbrž i jedinečné a zvláštní rysy českého umění od baroku po moderní současnost. České sklo je proto hodnotnou součástí všech významných muzejních sbírek a stejně tak svojí neobyčejností a krásou poutá pozornost soukromých sběratelů. Kniha České sklo ze soukromých sbírek je svědectvím, že české sklo láká a přitahuje také české sběratele. Ve sbírkách shromážděné předměty jsou však nejen svědectvím vypovídajícím o sběrateli a jeho zálibách. Jsou-li zveřejněny, stávají se důležitými doklady či dokumenty, které poskytují nové poznatky a napomáhají zpřesňovat znalosti v nejrůznějších oblastech lidského vědění a činnosti. Tato kniha je výsledkem dlouhodobého výzkumu a odborného zpracování dvou početných sbírek a obsahuje více jak 400 vynikajících fotografií prací českých sklářů, brusičů a rytců i širší produkce sklářských hutí. Najdeme v ní textovými úvody, vědeckými komentáři i dokumentárními doklady doprovázené špičkové příklady barokního skla 17. a 18: století, české dvojstěnky, široký přehled bohatosti technik, typů a tvarů skla doby empíru a biedermeieru 19. století, vrcholné práce secesního sklářského umění, stejně jako sklo ve stylu art deco a moderny, které úspěšně reprezentovalo české sklářství na soudobých mezinárodních přehlídkách užitého umění.
Pamäť miesta / Memory of Space - Jana Geržová,Kolektív autorov
20,90 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Kniha, ktorá mapuje výstavné aktivity v Synagóge – Centre súčasného umenia v rokoch 1995 až 2000. Texty interpretujúce inštalácie konkrétnych autoriek a autorov boli napísané v rovnakom čase ako vznikali diela. Odzneli na vernisážach a boli publikované v skladačkách vydaných pri príležitosti jednotlivých výstav. Autorka Jana Geržová je historička, kritička a kurátorka. Špecializuje sa na rôzne aspekty umenia druhej polovice 20. storočia a súčasného umenia. Kurátorkou Synagógy – Centra súčasného umenia bola v rokoch 1994 – 2001.
Šmidrové - Kolektív autorov
12,94 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Plná náruč vzpomínek - Jiří Sternwald
7,10 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Prostor pro člověka v tvorbě Michala Škody - Pavla Melková
21,88 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Kniha Prostor pro člověka v tvorbě Michala Škody není klasickým katalogem ani teoretickou studií. Je knihou o hledání jazyka, a to v několika úrovních. Je hledáním jazyka interpretace vnímání a prožívání reálného prostoru člověkem v něm přítomným, a to skrze výtvarný projev a zároveň skrze slovo, interpretující jak výtvarné dílo, tak samotný prostor našeho života. Napříč obory – architektury, výtvarného umění a literatury – pokládá otázku o významu prostoru v životě člověka. Cílem knihy je hledat možné odpovědi na to, kam se podělo ztracené vědomí zakotvenosti člověka ve fyzickém prostoru současného světa, zejména architektury, respektive veškerého vystavěného prostředí. Kam se ztratila schopnost ho vědomě prožívat a porozumět mu. Díla Michala Škody z posledního období, tedy grafitové kresby, architektonické intervence a autorské knihy, mohou být v tomto kontextu vnímána jako komunikativní reprezentace žitého prostoru, nabízející jazyk jeho čtení v abstraktní rovině, který může divákovi rozšířit schopnosti vnímání jeho vlastního reálného světa.
Anatomie pocitu úžasu - Česká populární fantastika 1990-2012 v kontextu kulturním, sociálním a literárním - Antonín Kudláč
12,01 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Monografi e literárního a kulturního historika se vůbec poprvé u nás zaměřuje na zkoumání tzv. populární fantastiky v českém prostředí, zejména pak oblasti žánrové fantastické literatury, jejíž příjemci zvaní fanové tvoří osobitou subkulturu (fandom). Kniha stojí na pomezí literární vědy, kulturní antropologie, sociologie a mediálních studií a vychází z hypotézy o aktivním a tvůrčím přístupu příjemců k textům. Stírání hranic mezi elitní a populární kulturou, typické pro postmoderní dobu a společnost, ukazuje československý fandom přelomu dvacátého a jednadvacátého století právě jako výslovně postmoderní fenomén, kterému se zatím domácí společenskovědní výzkum věnoval jen minimálně.
Způsoby vidění - John Berger
11,84 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Jedna z nejinspirativnějších a nejvlivnějších knih o umění a vizualitě, která je právem považována za zakladatelskou klasiku oboru vizuálních studií. Poprvé vyšla v roce 1972, ale dodnes neztratila nic ze své břitké pronikavosti, s níž bezprostředně a srozumitelně zpřístupňuje základní vědění o obrazech a dívání, do té doby zastřené sofistikovanými mystifikacemi profesionálních teoretiků a kritiků. Sedm esejů (z nichž tři jsou čistě obrazové) se zabývá takovými tématy, jako jsou moderní reprodukce starých mistrů, zobrazováním ženské nahoty, vztahu vidění a moci anebo reklamou. Kniha Způsoby vidění (Ways of Seeing) britského kritika, spisovatele a výtvarníka Johna Bergera (nar. 1926) představuje klíčovou publikaci z oblasti teorie vizuální kultury. Oproti původní černobílé verzi český překlad, který nyní vychází vůbec poprvé, doprovází bohatý obrazový materiál v barvě.
Hiroshige. One Hundred Famous Views of Edo - Melanie Trede,Lorenz Bichler
20,85 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Utagawa Hiroshige (1797-1858) was one of the last great artists in the ukiyo-e tradition. Literally meaning "pictures of the floating world," ukiyo-e was a particular genre of art that flourished between the 17th and 19th centuries and came to characterize the Western world's visual idea of Japan. In many ways images of hedonism, ukzyo-e scenes often represented the bright lights and attractions of Edo (modern-day Tokyo): beautiful women, actors and wrestlers, city life, and spectacular landscapes. Though he captured a variety of subjects, Hiroshige was most famous for landscapes, with a final masterpiece series known as "One Hundred Famous Views of Edo" (1856-1858), which depicted various scenes of the city through the seasons, from bustling shopping streets to splendid cherry orchards. This reprint is made from one of the finest complete original sets of woodblock prints belonging to the Ota Memorial Museum of Art in Tokyo. It pairs each of the 120 illustrations with a description, allowing readers to immerse themselves in these beautiful, Vibrant vistas that became paradigms of Japomisme and inspired Impressionist, Post-Impressionist and Art Nouveau artists alike, from Vincent van Gogh to James McNeill Whistler.
Legenda V-klub - Peter Procházka
12,26 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Véčko, hlavné mesto najlepšieho miesta vo vesmíre – našej mladosti. Večer čo večer to bolo miesto rituálneho postávania, sácania, hladkania, tárania, bozkávania, tancov a popíjania s fajčením. Vytváral sa véčkarsky parfum, ktorý bol namiešaný z vône umytých vlasov, červeného vína a šťastného potu. Boli sme to my, naše lásky, naše hry, straty a nálezy. Tá miestnosť je tam stále, ale Véčko zmizlo. Zmizlo spolu s nami. Boris Filan V-klub mal nejaké fluidum. Bolo to príťažlivé miesto. Tam mohol človek prísť a pozerať sa, ako druhí tancujú, potom zase mohol osloviť hociktoré dievča, sadnúť si s ním na schody a debatovať. Každý mohol ku každému prísť a porozprávať sa, vziať do ruky pohár. Takého miesta, akým bolo Véčko, dnes už niet. A vytratila sa aj atmosféra doby medzi mladými ľuďmi. Už to nie je také spontánne. Teraz, keď na niekoho zamierim fotoaparát, ten človek sa už kontroluje, má strach a cíti nedôveru. Všetko sa na niečo hrá. Vo Véčku sa nik na nič nehral. Peter Procházka
Padesát akvisitněexklusivních kněhoznaček, - Josef Váchal
33,44 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Reprint kolekce exlibris, kterou Váchal sestavil ve studeňanském odloučení začátkem padesátých let. Zahrnuje parodické, humorné medailonky konkrétních i smyšlených osobností vyvedené v barevném dřevořezu, často s použitím vlastního písma.
Všecky krásy dřeva - Martin Patřičný
17,77 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Dřevo není jen obyčejný materiál ke stavění nebo topení. Dřevo je krásné. Na pohled, na pohmat, na přivonění. A všech těchto neobyčejností si všímá půvabná, bohatě ilustrovaná kniha o dřevu, stromech i lidech kolem nich, kniha s názvem Všecky krásy dřeva. Mimochodem, jde o dvojitou parafrázi - původní slova jsou z árie Kecala v Prodané nevěstě a použil je také básník Jaroslav Seifert jako název své jediné prozaické knihy. První kapitola se zabývá životem stromu, jeho bojem s okolím i kouzly, která v živém dřevě vytváří příroda. Druhá ukazuje, jak strom žije dál v dřevěných věcech a jak tyto věci vznikají. Ve třetí kapitole pak v humorných vyprávěních autora dřevěné věci - staré i dnešní, zdánlivě známé a běžné - ožívají. Autor si v této knize nekladl za cíl předložit čtenářům vědeckou práci či příručku, ale vážně nevážný pohled na "všecky krásy dřeva".
Rituální jeskyně starých Mayů - Stanislav Chládek
35,49 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Co pro Maye znamenají jeskyně a co v sobě ukrývají za tajemství? Co se v nich dělo a jakou roli hrály v mayském náboženství a mytologii? Na to se snaží odpovědět první souborná práce, která shrnuje nedávné výsledky archeologického výzkumu jeskyní mayské oblasti, a to i na základě osobních zkušeností autora. V češtině jde o první knihu o mayských jeskyních vůbec. Skrytý temný vodní podzemní svět měl (a dodnes má) velký náboženský význam pro staré i současné Maye; považovali jej za vstup do podsvětí. Proto byly jeskynní prostory Mayi často považovány za posvátné a sloužily jako dějiště mnoha tajemných rituálů, ve kterých byli účastníci v kontaktu s bohy, předky a ostatními nadpřirozenými bytostmi.
Za mistry křehké krásy - Ivan Černý
18,24 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Publikace Za mistry křehké krásy vychází při příležitosti Mezinárodního roku skla 2022 a navazuje na knihu Po stopách českých sklářů, kterou vydalo nakladatelství Grada v roce 2019. Zamýšlenou trilogií turistických cest do manufaktur tohoto sklářského řemesla uzavře svazek Po stopách moravských a slovenských sklářů, na jehož rukopisu Ivan Černý průběžně pracuje.
Flexibuk No. 2 - Miro Belovič
3,80 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Mierne uletená edícia Flexibuk je zameraná na kreativitu mladých umelcov, ktorí začínajú a pritom nepatria k začiatočníkom, debutujú a pritom zbytočne nekalkulujú. Zaujali nás ľudia, ktorí sa spoliehajú na vlastnú intuíciu a vyhýbajú sa cieľovej páske – možno tušia, že nemôže byť nič horšie ako posledná stotina slávy: prozaik Miro Belovič a ilustrátorka Katka Ilkovičová.
Londonban, hej, van számos utca... - Ninon Neményi
10,05 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Neményi Ninon könyve huszonegy sétára hívja olvasóját az angol fővárosban - de a hagyományos útikönyvektől eltérően nem az ismert nevezetességeket veszi számba, hanem ezek mögé pillant be. Eldugott, turistáktól nem látogatott utcákon méterről méterre, házról házra haladva tárja fel a város titkait, és idéz évszázados emlékeket, visz el szinte senki által nem látogatott múzeumokba, titkos kertekbe, udvarokba, és minden épületnek - sőt minden épületdísznek, szobornak, szegletkőnek, cégérnek vagy boltnak - megidéződik a maga legendáriuma. A szerényen "séták"-nak nevezett fejezetek valójában több elmélyült város- és kultúrtörténeti elemzést kínálnak: a több mint ötven éve Londonban élő szerző hamisítatlan anglomán, aki nagy kitartással gyűjtötte össze anyagát, és járta be számtalanszor a vizsgált utcákat. Ám a sok látni- és tudnivaló közepette kalauznőnk pihenőket is engedélyez: házakhoz, kocsmákhoz és elsősorban a szigetlakókhoz főződő anekdotákkal és aforizmákkal frissít fel. Testi felüdülésünkre is gondja van: felhívja figyelmünket egy-egy jobb - persze legalább kétszáz éves - kocsmára, vendéglőre, és az ott fellelhető relikviák számbavételén túl elárulja, drága-e a hely, érdemes-e beülnünk, és hogy hol mit rendeljünk. Hasznos ismeretei mellett szórakoztató olvasmány is Neményi Ninon kalauza. Lelkesedése átragad az olvasóra. Nem egyszerűen kalauzol, hanem beavat a hagyományait oly érzékenyen számon tartó és ápoló, mégis nyitott és megújulni képes brit életszemléletbe.
Görög művészet - Michael Siebler
10,69 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
"A test kelleme a lélekből fakad. Mert a lélektől válik ragyogóvá a test, és erénnyé a kellem." Plutarkhosz: Pro pulchritudine A görögök számára az volt a legfontosabb, hogy új módon ábrázolják az emberi testet, és az ekként megformált alak legyen az értékek és a társadalmi normák hordozója, tulajdonságai és társadalmi rangja révén pedig szolgáljon mintául. Minden évszázadban arra törekedtek, hogy egy műalkotás az önmagukról alkotott kép hű tükre legyen.
Sexaginta - Igor Cvacho
11,40 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Igor Cvacho, maliae. Grafik, ilustrátior, hudobník a textár vám v tejto knihe prináša výber svojich hudobných ale aj básnických skíc. Viac informácií o autorovi nájdete na igorcvacho.webnode.sk
Buddha zblízka - Hánová Markéta,Zdenka Klimtová
87,12 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Katalog výstavy představuje mistrovská díla buddhistického sochařství, malby a rukopisů z curyšského Museum Rietberg a Národní galerie Praha. Tematické kapitoly o buddhistickém umění se zabývají vznikem a šířením buddhismu v asijských kulturách, ale také jeho reflexí ve střední Evropě. Kromě úvodních textů přibližujících vývoj buddhistického umění a sbírky obou institucí obsahuje publikace katalogová hesla vystavených exponátů, glosář termínů, rejstřík, seznam literatury a exponátů.
Hudba ohně - Karel Veselý
23,47 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Rozšířené a upravené vydání kultovní hudební publikace, která oslavila jedenáct let od prvního vydání. Hudba ohně dává českému čtenáři možnost získat ucelený přehled o dějinách černošské hudby a pochopit současné žánry jako rap, house nebo dubstep v jejich historických i myšlenkových souvislostech. Od nedobrovolných pasažérů otrokářských lodí až po dunící reproduktory klubových soundsystémů vypráví hypertextový labyrint osudy revolucionářů, pro něž se hudba stala mocnou zbraní. Kromě vzniku a vývoje dalších hudebních žánrů, jako jsou funk, disco či soul, nabízí i vhled do příbuzných segmentů afroamerické kultury jako gangsta rap, stand-up komika či blaxploitation filmy. Nové vydání doplňuje příběh černé hudby o události poslední dekády nástup trapu a drillu, úspěchy žen v rapu či vlnu nové angažovanosti afroamerické hudby v souvislosti s hnutím Black Lives Matter. Průvodce od Jamese Browna a Milese Davise přes Prince a Michaela Jacksona ke Kanye Westovi a Drakeovi vás zároveň seznámí s klíčovými termíny, jako jsou remix, sampling, pirátská rádia, voodoo, zombies, afro-futurismus, slam, mixtapes nebo turntablismus.
Škola kreslení, stínování - zvířata 2
3,97 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Objevte s touto inovativní knížkou kouzlo černé a bílé barvy a naučte se zajímavým technikám stínování!Všechny postupy jistě snadno zvládnete a brzy zjistíte, že stínování tužkou není tak obtížné - že je vlastně snadné! A navíc je i zábavné! Tužka se vám změní v kouzelný proutek, jehož mávnutím se na papíře začnou objevovat domácí i cizokrajná zvířata. Nechte se obyčejnou tužkou zavést do magického černobílého světa! Výsledek své umělecké tvorby si pak můžete zarámovat a pověsit na stěnu!
Škola kreslení, stínování - portréty
3,97 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Objevte s touto inovativní knížkou kouzlo černé a bílé barvy a naučte se zajímavým technikám stínování!Všechny postupy jiste snadno zvládnete a brzy zjistíte, že stínování tužkou není tak obtížné - že je vlastně snadné! A navíc je i zábavné! Tužka se vám změní v kouzelný proutek, jehož mávnutím se na papíře začnou objevovat zajímavé portréty. Nechte se obyčejnou tužkou zavést do magického černobílého světa! Výsledek své umělecké tvorby si pak můžete zarámovat a pověsit na stěnu!
The Art Of Chinese Living: An Inheritance Of Tradition (In 4 Volumes) - Xiang Yao
90,25 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Chronicling the traditions of Chinese life and culture, The Art of Chinese Living is a visual cornucopia and an epic cultural immersion into everything from cuisine and history to art and rituals, calligraphy and music to artefacts and interiors, and from widespread national traditions to the minutiae of daily family life. Spanning over 1,100 stunning pages and divided into the four seasons, this lavish four-volume set in a cloth-bound slipcase is alive with culture. The passion and research that have gone into producing this masterpiece are palpable on every page, from the 10,000 commissioned photographs and illustrations to the incredible gatefold pages and painstaking detail. It is a love letter to Chinese culture written by a mother keen to share her passion for incredible traditions both big and small with her own children, and those of families around the world - whether looking to rekindle a connection with their own traditions or eager to learn more about China, its history and culture. From recipes and home-made gift ideas to an epic timeline of Chinese dynasties and cultural artefacts, The Art of Chinese Living is a joy to behold and a treasure to share. In the words of the author, 'This volume of books is a gift to all the Chinese people, as well as all who have a love for Chinese culture. My objective was to enable everyone to access Chinese culture in their everyday lives, rather than something that could only be appreciated in museums or history books.'
Tiki Pop - Sven A. Kirsten
41,75 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Cult of kitsch. The art and history of the Tiki phenomenon. Tiki culture at its height was a manifestation of exotic visions of island culture inspired by the tales of American soldiers stationed in the South Pacific during World War II: trees loaded with exotic fruits, sleepy lagoons, white-sand beaches, and gorgeous people wearing grass skirts as they danced half-naked during all-night orgies of food and music. Americans embraced these visions and incorporated fantasy into reality: mid-century fashion, popular music, eating and drinking, and even architecture were influenced by the Tiki trend. With unfettered enthusiasm - ignoring scholarly authenticity and political correctness - American artisans molded the Tiki into their own image, creating a mid-century pop culture genre that was forgotten until the 2000s, when urban archaeologist Sven Kirsten wrested the figure of the Tiki from obscurity with his pioneering TASCHEN books The Book of Tiki and Tiki Modern. This book traces the development of Tiki as romantic vision and kitschy cultural appropriation, from its earliest beginnings when James Cook "discovered" the Pacific Islands in the second half of the 18th century to Herman Melville's South Sea adventure stories like Moby Dick to Gauguin's exuberant, exotic paintings to the jungle fantasies of the Hollywood dream factory. Published in connection with an exhibition at the prestigious Musee du quai Branly in Paris, Tiki Pop is the culmination of Sven Kirsten's research efforts. With his widely lauded visual style, the author places venerable ancient godheads next to their Polynesian pop counterparts. With hundreds of previously unpublished images, the story of Tiki the 20th-century pop icon unfolds from its earliest beginnings to its spectacular downfall in the dawning awareness of the Western world's colonial misdeeds.

Vitajte na našom webe zameranom na umenie a jeho rôzne formy. V tejto podkategórii "Umenie - ostatné" Vám ponúkame širokú škálu obsahu a informácií z oblasti umenia, ktoré by Vás mohli zaujímať. Ak patríte medzi tvorivé jedince či len jednoducho milovníkov umeleckého vyjadrenia, ste na správnom mieste. U nás nájdete rôzne články, návody, tipy a inšpirácie, ktoré Vám pomôžu objaviť a prehĺbiť Vaše vedomosti o rôznych umených technikách a štýloch. V tejto sekcii sa venujeme umeniu, ktoré nemá vlastnú špecifickú kategóriu. Môže to byť napríklad street art, land art, abstrakcia, digitálne umenie, kombinované médium a mnoho ďalších. Každá z týchto formou má svoje vlastné charakteristiky a spôsob vyjadrenia, čoho sa v našich článkoch detailne venujeme. Chceme Vám poskytnúť široký prehľad o rôznych umelcoch a ich dielach, ktoré by Vás mohli zaujímať. A tak sa na našom webe dozviete nielen o slávnych umeleckých dielach, ale aj o menej známych osobnostiach a ich podnecujúcich príspevkoch k umeleckému svetu. Okrem toho Vám prinášame aj články o rôznych umeleckých výstavách, festivaloch a podujatiach, ktoré sa uskutočňujú na určitých miestach. Môžeme Vám umožniť objavovať vzrušujúce umelcov a ich originálne diela. Pre tých, ktorí sa chcú sami pustiť do tvorby, Vám tu prinášame aj rôzne návody a tipy, ako začať a rozvíjať svoje umelecké talenty. Možno sa práve tu zdokonalíte vo vytváraní umeleckých diel, ktoré si budete môcť so spokojnosťou poviesť vlastnými. Naším cieľom je poskytnúť Vám vzrušujúcu a obohacujúcu skúsenosť vo svete umenia. Nech už ste odborníci alebo len začiatočníci, dúfame, že sa tu nájdete vo vašom umeleckom dobrodružstve a nájdete všetko, čo potrebujete na rozšírenie svojho umeleckého vedomia a zručností. Pripojte sa do našej komunity a rozširujte svoje obzory v oblasti umenia. Nech vám umenie prináša radosť a inšpiráciu!

Image
Produkty

Populárne produkty

W-TEC Clauer červená
4,30 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
SOFIA strieborný prsteň so zirkónmi AEAR4689Z/R
25,00 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Pieskované náušnice z ocele zlatej farby, šikmé okraje
4,00 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Ňuňuškovia - Skvelá prespávačka - 0
10,44 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Bylinkár - Latečková Miriam
14,01 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Mať či byť? - Erich Fromm
12,26 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Útok titánů 15 - Hadžime Isajama
10,22 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
NELSON COMP RES ASSESS BK1 Y34P45 (Wren Wendy)
47,76 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Rescuers (Sharp Margery)
8,36 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
TWENTIETH CENTURY REPERTOIRE (BROWN CHRISTINE(ED))
10,96 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Gunfight at Nameless Village (Adam Smith Chris)
17,88 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
AQA GCSE English Language for Post-16 (Heathcote Jo)
24,40 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Bee Time - Lessons from the Hive (Winston Mark L.)
20,56 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Handbook for Catholic Preaching (Foley Edward Capuchin)
21,40 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Nicsak, ott egy mopsz! Találd meg mind! - Nicola Andersonová
8,58 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Vraní oko - Michaela Klevisová
18,52 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Zero Fail - Carol Leonnig
23,28 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile