Matematika, logika

Image
Matematika pro porozumění a praxi - Komplet ( III/1 + III/2 + III/3)
60,09 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Slovo ke čtenářům do třetice Milí studenti, milí čtenáři, potřetí a naposledy se setkáváme u Matematiky pro porozumění i praxi. Pomyslná spirála matematického poznání dospěla ke svému třetímu závitu. Matematické poznání tím samozřejmě zdaleka nekončí, pokračuje však již specializovanými disciplínami, jejichž mnohost nemůže vystihnout jedna, byť vícedílná učebnice, a ani jeden autor či autorský kolektiv. I když se stále věnujeme problematice spadající do oblasti matematické analýzy a lineární algebry, vyžaduje čtení textu, nebo přinejmenším některých jeho částí, už poněkud pokročilejší matematické zázemí. Přesto se stále snažíme o názorný výklad i u obtížnějších pojmů a dodržujeme princip výuky na příkladech, jak jsme si jej vytkly v předchozích dvou dílech. Stejně jako předchozí díly je text tohoto dílu určen pro studenty oboru využívajících matematiku, zejména pro studenty fyziky, ale i pro studenty jiných přírodovědných oborů, kteří se chtějí seznámit s pokročilejšími matematickými postupy. Studentům čisté matematiky, kteří jsou zvyklí na způsob výkladu definice-věta-důkaz, mohou pro orientaci v praktičtějších problémech posloužit ukázkové příklady či cvičení. Jana Musilová, Pavla Musilová
Eszpresszó Arkhimédésszel - Stefan Buijsman
11,64 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
A matematikát viszonylag kevesen szeretik. A középiskola végeztével a legtöbben egy megkönnyebbült sóhaj kíséretében hajítják a sarokba a matekkönyvet, hogy még csak gondolni se kelljen többé rá. A matematika azonban nem mond le rólunk, és úgy szövi át a mindennapjainkat, hogy észre sem vesszük. A közlekedési lámpák, a kávéfőző gép, a Google keresőmotorja, vagy épp a Netflix személyre szabott ajánlatai mind azon a matekon alapulnak, amit még az iskolában tanultunk. Az Eszpresszó Arkhimédésszel azoknak szól, akiket a matematika mindig is rettegéssel töltött el, és akik a matematikát valamiféle misztikus, kizárólag a beavatottak számára érthető tudománynak gondolták. Stefan Buijsman, a szemtelenül fiatal holland matematikus tömören és üdítően olvasmányos formában mesél könyvében a matematika elképesztő és szórakoztató világáról. Kiderül, miként vált a matek az évezredek során ijesztően absztrakt tudománnyá, és hogy ennek ellenére miért nem kéne tőle tartanunk, hiszen a segítségével a világot és a mindennapjainkat is jobban megérthetjük. Stefan Buijsman (1995) mindössze tizennyolc éves volt, amikor filozófiából diplomázott a Leideni Egyetemen. Ezután Svédországba utazott, hogy doktori disszertációján dolgozzon, s tizennyolc hónappal később meg is szerezte a doktori fokozatot. Jelenleg posztdoktori kutatás keretében matematikafilozófiával foglalkozik.
Aritmetická postupnosť I.diel - RNDr. Marián Olejár
2,37 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Elementárne poznatky o postupnostiach majú základ už v starom Egypte, Babylone a Číne. V antickom Grécku postupnostiam a nekonečným radom venovali pozornosť Euklides a Archimedes. Rozvoj súčasnej teórie sa začína od 17. storočia. Významne k tomu prispel okrem iných L. A. Cauchy (1789–1857). Prvá kapitola je venovaná základným úvahám o rôznych druhoch postupnosti a vlastnostiam postupnosti. V druhej kapitole sa venujeme aritmetickej postupnosti, definícii, výpočtom členov a súčtu postupnosti. Tretia kapitola je venovaná aplikácii postupnosti na riešenie rôznych slovných úloh z praxe.
Geometrická postupnosť I. diel - RNDr. Marián Olejár
2,76 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Prvá kapitola je venovaná geometrickej postupnosti, definícii, výpočtom členov a súčtu postupnosti. V druhej kapitole sa venujeme aplikácii postupnosti na riešenie rôznych slovných úloh z praxe. Tretia kapitola je venovaná nekonečnému geometrickému radu. Elementárne poznatky o postupnostiach majú základ už v starom Egypte, Babylone a Číne. V antickom Grécku postupnostiam a nekonečným radom venovali pozornosť Euklides a Archimedes. Rozvoj súčasnej teórie sa začína od 17. storočia. Významne k tomu prispel okrem iných L. A. Cauchy (1789 – 1857).
Lineárne nerovnice I.diel zväzok31 - RNDr. Marián Olejár,Marta Olejárová
2,76 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Pre základné školy Pre stredoškolákov Pre maturantov a ako príprava na vysoké školy
Nula - Charles Seife,Pavel Houser,Jana Houserová
18,18 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Tato kniha je historií nuly. Zrodila se ve starověku a posléze se jí podařilo vybojovat si místo na slunci na Východě, s prosazením na Západě to však měla mnohem těžší. Možná proto se naší civilizaci dodnes mstí a neustále působí nové a nové potíže od havárií řídicích systémů až po fundamentální problémy v moderní fyzice. Ve stejné míře jako historií nuly je však naše kniha i historií lidí, kteří po staletí s nulou bojovali a většinou jí nakonec v nerovném boji podlehli učenců, mystiků, vědců i kněží, všech, kdo se nule snažili porozumět a ovládnout ji. Je to příběh marných a často násilných pokusů západního světa ochránit se před vlivem východních myšlenek. A je to také historie paradoxů, které s sebou přináší nevinně vypadající číslo, paradoxů, které mátly i nejchytřejší mozky minulých století a hrozily narušit vlastní základy vědeckého myšlení. Nula nakonec vždy zvítězila nad těmi, kdo se jí stavěli na odpor. Lidé ji nikdy nedokázali přinutit, aby se přizpůsobila jejich filozofiím byla to naopak ona, kdo utvářel naše názory na vesmír i na samotného Boha.
Csak logIQsan! - Zsuzsa Károlyi
7,47 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
A rejtvényfejtés és a matematika gyakorlása között az a különbség, hogy a rejtvényfejtő gyakran intuíciók segítségével jut el a megoldáshoz, és miközben ez a tevékenység kifejezett örömérzést okoz, sokszor bajban lenne, ha a sikeres megoldást frappánsan indokolnia is kellene. Így logikai feladványokon még azok is szívesen gondolkodnak, akiket hidegen hagy a matematika. 139, 33, 87, 100, 64, 98... Mi az összefüggés ebben a számsorozatban? Ne töprengjünk: semmi! Ez a feladatszámok sorrendje Károlyi Zsuzsa könyvében. Hogy miért ez az összevisszaság? Ha hátralapozunk a megoldásokhoz (akárcsak ellenőrizni a sajátunkat), tekintetünk akaratlanul is az éppen következő feladat megoldására tévedhetne, és így rögtön el lenne rontva az örömünk. De a feladatok véletlenszerűen jönnek egymás után, tehát ez nem lehetséges. Logikus, nem igaz?
Kde se vzaly symboly - Joseph Mazur
13,35 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Všichni běžně používáme základní matematické symboly, jako je plus, minus a rovná se, ale jen málokdo ví, že řada z nich se objevila teprve v šestnáctém století. S čím matematikové pracovali předtím? A jak se matematický zápis vyvinul do podoby, kterou známe dnes? Kniha Symboly tajemství zbavené líčí fascinující příběh vývoje našeho systému matematické notace. Ukazuje, jak se symboly používaly na začátku, jak se časem nahrazovaly jinými a jaký vliv měly tyto změny na matematické myšlení. Nejzajímavější však je, jak tyto symboly ovlivňují (skrze podobnost, asociaci, totožnost, připomínání a opakované obrazy) nás samotné, jak vedou skrze podvědomé asociace k novým myšlenkám, jak vytvářejí spojení mezi zkušenostmi a neznámem a jak přispívají ke sdílení základní matematiky.
Statistika v příkladech 2. vydanie - Luboš Marek
23,41 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Další dotisk knihy, která obsahuje velké množství řešených příkladů a aplikací z oblasti statistiky a pravděpodobnosti (popis statistického souboru, pravděpodobnost, zpracování dat z výběrových zjišťování (testování hypotéz), kontingenční tabulky, analýza rozptylu, regresní a korelační analýza, časové řady, indexy a absolutní rozdíly, pravděpodobnostní rozdělení v MS Excel). Příklady jsou řešeny bez použití statistického softwaru; tam, kde to má smysl, je uváděno paralelní řešení v tabulkovém procesoru v MS Excel, takže kniha je využitelná pro široké spektrum uživatelů, aniž je nutné instalovat speciální statistický software.
Olejárová encyklopédia matematiky - RNDr. Marián Olejár
13,88 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Na 268 stranách obsahuje viac ako 1050 hesiel základných pojmov matematiky abecedne usporiadaných, v dvoch stĺpcoch formátu A5. Štúdium matematiky v najprísnejšej norme či podobe má za cieľ budovať vedecké teórie o pojmových štruktúrach a skúmanie relácií medzi nimi. Človek vyjadrujúci sa o istej oblasti reality presne, to robí jazykom matematiky a logiky. Pri štúdiu niektorej oblasti matematiky, študujúci narazí na pojem z inej oblasti, ktorý si potrebuje ozrejmiť. A na to rýchle zoznámenie sa s pojmom sa sústreďujú krátke encyklopedické heslá. Heslá v Olejárovej encyklopédii matematiky sú usporiadané usporiadane. Pre rýchle vyhľadávanie hesla je na konci knihy register väčšiny hesiel v ktorom sú pri danom hesle odkazy na viaceré strany. To umožňuje rozšíriť, či určiť vzťahy daného pojmu s inými pojmami. Komu je určená encyklopédia? Už žiaci vyšších ročníkov základnej školy nájdu niektoré dôležité poznatky. Stredoškolák a študent prvých semestrov si ozrejmuje heslá všeobecného a miestami aj špeciálneho významu. Pri budovaní vzdelanostnej spoločnosti, každý aktívny človek by mal mať pri ruke encyklopédie a slovníky preto, aby jeho vyjadrovanie malo okrem faktuálneho typu pravdy aj formálny, či matematicky typ pravdy.
Statistika v aplikacích - Jan Hendl
7,79 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Publikace navazuje na Přehled statistických metod od Jana Hendla a ukazuje na široké využití statistiky a statistických metod v různých oborech a oblastech lidského života. Obsahuje jednoduchý úvod do statistiky, pravděpodobnosti, interpretace výsledků a modelování. Autoři jednotlivých kapitol popisují, jak je statistika využívána v řízení státu, ekonomii, pedagogice, sociálních vědách, medicíně, přírodních vědách a sportu. Vymezují danou aplikační oblast, popisují statistické úlohy, s nimiž se v ní setkáváme, ukazují, jaké konkrétní výstupy má statistika v daném oboru či k jakým manipulacím s daty zde může dojít. Důraz je kladen na srozumitelnost výkladu. Příklady jsou vybírány tak, aby pomocí čísel a grafů přiblížily věcné vztahy v konkrétní problémové situaci. Kniha je doplněna mnoha tabulkami a obrázky. Editor a první autor, prof. Jan Hendl, je profesionální statistik se zkušenostmi aplikací statistiky v medicíně, sociálních vědách a sportu. Portál vydal jeho knihy Přehled statistických metod a Kvalitativní výzkum. Kolektiv čtrnácti spoluautorů tvoří vesměs profesionální statistici, ekonomové nebo sociologové se zkušenostmi s využíváním statistiky.
Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2014 + CD
57,00 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Dvadsiaty štvrtý ročník Štatistickej ročenky SR poskytuje súhrnný prehľad na demografický, sociálny a ekonomický vývoj SR. Publikácia ponúka aj porovnanie kľúčových štatistických ukazovateľov z medzinárodného hľadiska. Tematické okruhy a obsahová štruktúra sa nemenia. Štatistické informácie sú členené do 31 kapitol, ktoré zahŕňajú viac ako 400 tabuliek. Tabuľkové prehľady dokumentujú podľa dostupnosti stav a vývoj ekonomiky a spoločnosti prevažne za roky 2009 - 2013. Každá kapitola obsahuje metodické vysvetlivky, definície ukazovateľov a zdroje údajov. Záverečná časť je doplnená grafickou prezentáciou údajov. Kapitola Obyvateľstvo je rozšírená o niektoré ďalšie ukazovatele zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. V tabuľkách o zahraničnom sťahovaní sa premietli zmeny, ktoré nastali rozšírením krajín Európskej únie od 1. júla 2013 pristúpením Chorvátska. Kapitola Trh práce obsahuje výsledky nového doplnkového zisťovania o pracovných úrazoch a zdravotných problémoch spôsobených zamestnaním. V kapitole Národné účty sú údaje prepočítané na základe novej metodiky Európskeho systému národných a regionálnych účtov ESA 2010, platnej od 1.septembra 2014.
Co je logika? - Tomas Holecek
8,49 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Studie seznamuje čtenáře s moderní logikou z pohledu sto let starého (vzatého ze spisu Principia Mathematica). Jejím cílem je, kromě představení klasického analytického postupu a myšlenky důkazu, nabídnout vlastní odpovědi na některé otázky, které dnes studium moderní logiky provázejí: Z čeho v logice vycházíme? K čemu nám jsou pravidla? Mluvíme jen v metajazyce?
Umění zkratky - Marcus du Sautoy
20,85 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Říká se, že cestou k úspěchu je tvrdá práce. K úspěchu však často může vést i mnohem rychlejší a snadnější cesta – zkratka. A ve vytváření zkratek, které nám usnadňují život tím, že nám šetří čas a námahu, vyniká zvláště matematika – ta je v podstatě uměním vymýšlet zkratky. Přední britský matematik Marcus du Sautoy svou novou knihou Umění zkratky ukazuje, jak nám matematika dovoluje řešit problémy rychle a efektivně. Autor nás provede světem matematických zkratek – od vzorce a diagramu po kalkulus a teorii pravděpodobnosti. Dozvíme se, proč jeden diagram vedl k zásadním změnám ve zdravotní péči, proč je kalkulus největší zkratkou, která kdy byla vynalezena, nebo proč máme díky zkratkám výhodu i vůči nejvýkonnějším počítačům. Sautoy v Umění zkratky čerpá z několika tisíciletí rozvoje matematického poznání. Ukazuje, jak zkratky přispěly k lidskému pokroku v celé řadě oblastí, od výstavby prvních měst v Mezopotámii přes zkoumání vesmíru až po tvorbu dnešních algoritmů umělé inteligence. Pátrá také po tom, zda je zkratek možné využít k investování nebo k ovládnutí hry na hudební nástroj. Autor svůj výklad prokládá hádankami a hlavolamy, na nichž ilustruje schopnost zkratek nalézt rychlé řešení problémů. Dokládá tak, že zkratkou je možné změnit svět.
Čísla - Petr Klán
18,29 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Kniha je slovníkovým zpracováním důležitých celých i desetinných čísel, a to malých i myslitelně největších. Je možné v ní objevit individualitu čísel spolu s jejich úlohou a souvislostmi v matematice, přírodě, vesmíru, osobním životě a vědě. Kniha nepředpokládá žádné specifické znalosti. Historie matematiky v ní postupně přechází do moderní současnosti a nachází číselné souvislosti, o kterých není běžně slyšet a které rozvíjejí tvůrčí mysl existencí více než jedné cesty. Takové objevování nabízejí příběhy čísel často. Žádná jiná část matematiky není pro zájemce tak přístupná a inspirativní k pokusům na počítačích. V žádné jiné části matematiky není tak zřetelná stopa těch největších matematiků.
1089 a další parádní čísla, 2. vydání - David Acheson
13,02 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Zvolte si libovolné trojmístné číslo, jehož první číslice se liší od třetí alespoň o dvě. Napište je v převráceném pořadí a menší z obou získaných čísel odečtěte od většího. K výslednému číslu přičtěte totéž číslo napsané převráceně. Dostali jste 1089? Pak jste počítali správně. Milá a vtipná knížka Davida Achesona představuje pozoruhodně zábavný přehled matematické krajiny. Jednotlivá témata zahrnují známé i méně známé fascinující hádanky (královecké mosty, problém balení pomerančů, Velkou Fermatovu větu, indický trik s provazem atd.), které přesahují i do topologie a fyziky. Autor popisuje nejkrásnější matematické vztahy, významné historické souvislosti, a přináší i návod jak správně dělat chyby. Text je výstižně ilustrován světovými karikaturisty. Stručně řečeno, jde o jeden z nejčtivějších matematických výkladů všech dob.
Obrana matematikova - G. H. Hardy
15,52 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Esej jednoho z největších matematiků tohoto století se zamýšlí nad krásou matematiky a smyslem matematikovy práce. Přibližuje stylem přístupným i pro laiky, co je obsahem matematické analýzy a jaký význam má lidská tvořivost v tak teoretické disciplíně, jakou je čistá matematika. Hardyho myšlenky a reflexe vlastního úsilí ovšem přesahují hranice jeho oboru a vedou k úvahám nad vědeckou činností obecně. Autor si klade otázky týkající se zneužitelnosti vědy, jejího společenského a lidského přínosu, podrobně se zabývá typologií její „užitečnosti“. Čtenář jistě ocení rozsáhlou předmluvu Hardyho přítele, spisovatele a politika Charlese P. Snowa z roku 1967, jenž v ní podává plastický obraz osobnosti tohoto věhlasného matematika. Líčí nejen Hardyho vědeckou i životní pouť – včetně například jeho vášnivé záliby v kriketu –, ale pozoruhodným způsobem vykresluje také anglické univerzitní prostředí, jeho duchovní atmosféru a společenský styl.
Matematika kladná a záporná čísla - Kolektív autorov
4,01 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Učebnice je součástí řady učebnic matematiky pro nižší třídy víceletých gymnázií. Série učebnic je pojata monotematicky. Učebnice pokrývají v plném rozsahu základní učivo (jsou plně v souladu s RVP), poskytují však i mnoho možností pro práci s talent y.
Matematika-kruhy a válce - Bauer Hermann
3,89 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Učebnice z monotematické řady učebnic matematiky pro víceletá gymnázia v plném rozsahu pokrývá základní učivo (je plně v souladu s RVP), poskytuje však i mnoho možností pro práci s talenty.
Matematici, ja a Ty - Peter Bero
51,30 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Peter Bero vo svojej knihe Matematici, ja a ty spojil svoj rozprávačský talent, lásku k matematike a obdiv k mysliteľom, ktorí v priebehu vekov menili naše vnímanie sveta. V jedenástich rozprávaniach nám pútavým spôsobom predstaví geniálnych mysliteľov, ich život a dobu, v ktorej žili. Zoznámi nás s ich myšlienkami a okolnosťami, v ktorých vznikali. A pre tých z nás, ktorí sa chcú s týmito myšlienkami zahrať a popasovať, ponúka aj sériu matematických úloh, pri riešení ktorých si môžeme vyskúšať bystrosť nášho myslenia. Kniha Matematici, ja a ty je zaujímavým výletom do histórie ľudského myslenia. V závere každého príbehu ponúka Peter Bero sériu úloh rôznej obtiažnosti. Radosť z ich riešenia môžu zažiť tak žiaci základnej školy, ako aj stredoškoláci, vysokoškoláci, alebo aj my všetci, ktorí máme jednoducho radi premýšľanie. Nechajte sa vtiahnuť do vzrušujúceho sveta života a myšlienok Pytagora, Zenóna, Euklida, Archimeda, Diofanta, Oresmeho, Galilea, Keplera, Fermata, Newtona a Leibnitza, ktoré menili svet.
Exponenciálne rovnice 2 - RNDr. Marián Olejár
2,76 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Obsahuje 320 vyriešených príkladov a je pokračovaním prvého dielu, zväzok 8. V kapitole šesť upravujeme členy ľavej strany rovnice na jeden základ, pretože na pravej strane je vhodné číslo, ktoré sa dá upraviť na ten istý základ. Pomocou algoritmu: ak sú základy rovnaké, tak sú rovnaké exponenty, získavame riešenie. V kapitole sedem riešime analogické príklady, kde na ľavej strane rovnice sú dva činitele. V ôsmej kapitole máme členy na ľavej aj na pravej strane rovnice s rôznymi základmi. Ak na jednu stranu prenesieme členy s tým istým základom a analogicky aj na druhú stranu s druhým základom, potom po úprave už môžeme využiť vyššie spomínaný algoritmus. V deviatej kapitole exponenciálnu rovnicu transformujeme na kvadratickú, ktorú riešime, pričom nezabúdame na skúšku. V desiatej kapitole riešime exponenciálne rovnice logaritmovaním oboch strán, v jedenástej kapitole využívame zmenu bázy. Príklady v dvanástej kapitole majú logaritmickú funkciu v exponente, v trinástej sú členy pod odmocninou. Riešeniu sústavy dvoch exponenciálnych rovníc o dvoch neznámych je venovaná štrnásta kapitola. pätnásta kapitola obsahuje zmes rôznych príkladov.
Kombinatorika I.diel zväzok13 - RNDr. Marián Olejár,Iveta Olejárová
2,76 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Kniha obsahuje kombinácie bez aj s opakovaním, variácie bez aj s opakovaním a permutácie bez aj s opakovaním v 192 vyriešených príkladoch. Aj keď sa nám na prvý pohľad nezdá, no s kombinatorikou sa každodenne stretávame v praktickom živote niekoľko krát. Povedzme začíname raňajkami, ktoré môžu byť výberom štyroch nápojov (káva, čaj, mlieko, džús), chleba alebo rožkov či žemlí, ktoré môžeme natierať maslom, syrom alebo medom. Pri obliekaní vyberáme z piatich svetrov, štyroch sukní a troch párov topánok. Tieto jednoduché kombinatorické úlohy s neveľkým počtom rozdielnych vecí, opakujúce sa od útleho veku, spravidla učiaci sa nevie tak hravo uplatniť pri kombinatorických úlohách v školskej praxi. Prečo? Možnosti zvládnutia učiva je viacero. V tejto knihe sme vytvorili klasifikačnú schému s podmienkami uvedenými hneď na druhej strane obálky a každú kapitolu sme začali s malým počtom vecí, s obrázkami vymenovaním vecí, či tabuľkami. Skúsenosť ukazuje, že je to vhodná metodika. V prvej časti sa zoznamujeme s kombináciami bez opakovania a s opakovaním, pričom sa snažíme pochopiť klasifikačné podmienky a vzorec pre výpočet. V druhej časti tak isto postupujeme pri variáciách bez opakovania a s opakovaním a v tretej pri permutáciách bez a s opakovaním. Klasifikačná schéma umožňuje riešiť skoro každú stredoškolskú úlohu z kombinatoriky tak, že ju pretransformujeme pre prípad M2(5) z druhej strany obálky.
Integrály II.diel zväzok26 - RNDr. Marián Olejár
2,76 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Integrály II. diel sú pokračovaním Integrálov I. diel, Zväzok 7. Integrály II. obsahujú geometrické aplikácie určitého integrálu. V kapitole 7 sa na príkladoch rozoberá ako kladnosť, resp. zápornosť funkcie na danom intervale ovplyvňuje výsledok integrovania. Je tam uvedený klasický príklad integrovania funkcie sin x na troch rozdielnych intervaloch. Ich porovnanie umožňuje všeobecne formulovaný vzorec. Kapitola 8 je venovaná obsahom jednoduchých rovinných útvarov a kapitola 9 obsahuje príklady na výpočet obsahu medzi dvoma funkciami, krivkami alebo čiarami. Príklady na objem rotačných telies sú v kapitole 10 a na dĺžku krivky v kapitole 11. Obsah plášťa rotačného telesa je v kapitole 12. Integrály II. diel obsahujú 100 vyriešených príkladov na 80 stranách. Sú určené pre vysoké školy, pre maturantov a pre prípravu na vysoké školy.
Matematická kniha - Clifford A. Pickover
36,53 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Autor nás ve 250 stručných kapitolách provádí důležitými milníky historie matematiky a otevírá před námi svět plný nesmírných záhad a krásy. Fundovaně a s láskou představuje nejvýznamnější matematické poznatky a teorie spolu s jejich geniálními objeviteli od Pythagora a Eukleida přes Newtona, Eulera a Gausse po Gödela, Mandelbrota a Tegmarka.Najdeme zde ale i ty nejpodivuhodnější hádanky a hříčky, jaké kdy lidé vymysleli. Každou zastávku doprovázejí kvalitní ilustrace, které dokládají tajemství a nádheru matematického světa. Pickover ukazuje, jak matematika proniká každou vědeckou disciplínou, takže dokáže vysvětlit barvy západu slunce i architekturu našeho mozku a pomoci ve zkoumání vlastností subatomárních částic i vzdálených galaxií.
Kniha geometrických kouzel - David Acheson
15,57 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Autor bere čtenáře na poutavý výlet po historii geometrie od starého Řecka po současnost. Důraz klade na elegantní dedukce a ukazuje, že geometrie může být nejsnazší cestou k osvojení ducha matematiky. Setkáme se zde se zvláštními a nečekanými skutečnostmi, největšími osobnostmi historie této vědy a odhalíme řadu půvabných tajemství.
Matematické principy přírodní filozofie 1 - Isaac Newton
29,21 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Isaac Newton je považován za nejvýznamnějšího vědce a fyzika historie. Matematické principy přírodní filozofie je nejvýznamnější vědecký spis historie. Tato vydaná kniha obsahuje první české vydání 1. knihy (tedy první ze tří částí spisu. kniha obsahuje i další texty, včetně překladu prvních čtyř kapitoly spisu Leonarda Pisánského Fibonacciho Liber abaci (spíše Kniha výpočtů než Kniha o abaku). Spis Fibonacciho z roku 1202 byl dosud přeložen jen do angličtiny jako prvního cizího jazyka. Další texty: Leonardo Pisánský Fibonacci Liber abaci, překlad prvních čtyř kapitol František Koutný. NEWTON A CALCULUS, MINIMALIZACE. Leonardo Pisano Fibonacci - životopis Karel Vašíček. Jak vydat knihu? A Krátce o fotografii a její historii. Zpracoval Karel Vašíček. texty Michala Řepíka K objemu a povrchu koule, Kuželosečky v obecné poloze, Od Laméových křivek po superelipsoidy
Stuck Monkey - James Hamilton-Paterson
18,95 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
People hunting monkeys in the jungle once devised a simple yet effective trap: When the creature found a banana in a large jar with a narrow neck, it would plunge its paw in to retrieve it. But it couldn't let go. And unless the monkey released the banana, it was stuck. We are, of course, the stuck monkey, paralysed by our modern lifestyles and consumer habits: our constant stream of online shopping deliveries, our compulsive dependence on digital devices, our obsession with our pets. These addictions, as small and harmless as they may seem, are quietly destroying the planet. And the eco-friendly alternatives that alleviate our guilt are often not much better. In Stuck Monkey, James Hamilton-Paterson uncovers the truth behind the everyday habits fuelling the climate crisis. Drawing on eye-opening research and shocking statistics, he mercilessly dissects a wide spectrum of modern life: pets, gardening, sports, vehicles, fashion, wellness, holidays, and more. Ferociously unflinching and intelligent, this book will make you think twice about the 'innocent' habits we often take for granted.
Matematika - Kalandozások a számok világában: Az algebrától az algoritmusokig - Michael Willers
16,05 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
A Matematika: Az algebrától az algoritmusokig utazásra invitál a matematika fejlődésének történetében. Útközben lenyűgöző számokkal és gondolatokkal találkozhatsz a világ minden tájáról, és számos olyan feladatot is találsz, amelyet magadnak is megoldhatsz. A matematika mindenütt jelen van körülöttünk. Akár észrevesszük, akár nem, a legkülönbözőbb módokon jeleníti meg és befolyásolja a világot, a virágszirmok számától kezdve a jelzáloghitel kamatlábáig. Mi több, a matematika nyelve és az általa kifejezett gondolatok önmagukban is gyönyörűek lehetnek. A Matematika: Az algebrától az algoritmusokig megfejti a matematika rejtelmeit, miközben felhőtlen szórakozást biztosít.

Vitajte v sekcii Matematika a logika, jednej z podkategórií v oblasti Beletrie! Tu sa môžete ponoriť do fascinujúceho sveta čísel, vzorcov a logických argumentov. Matematika, tá krásna veda, vám tu ponúka možnosť objavovať zaujímavé matematické koncepty a ich aplikácie vo svete okolo nás. Bez matematiky by sme sa len ťažko vyznali v tajomstvách vesmíru, technológiách či dokonca našej každodennej finančnej situácii. Preto sme tu, aby sme vám priniesli pútavé články a príbehy o slávnych matematikoch, ich objavoch a príspevkoch. Ale matematika nie je len o číslach, je to aj o logike. V sekcii Logika vás uviesťme do sveta rozumového myslenia, plného dedukcií a inferencií. Budete sa učiť, ako správne argumentovať a vyvodiť správne závery. Logika vám pomôže vo všetkých oblastiach života - od riešenia problémov po efektívne komunikovanie s ostatnými. Dúfame, že sa v tejto sekcii zoznámite s rôznymi matematickými a logickými témami, ktoré vám budú bližšie než kedykoľvek predtým. Bez ohľadu na vaše predchádzajúce skúsenosti s matematikou a logikou, tu nájdete niečo, čo vás zaujme a prinesie vám nový pohľad na tieto fascinujúce oblasti. Či už vás láka počítanie, geometria, teória množín alebo symbolické logické výrazy, v tejto sekcii nájdete články a príspevky, ktoré vám pomôžu prehĺbiť vaše vedomosti a zároveň vám poskytnú zábavu. Takže neváhajte a pripojte sa k nám na našej matematicko-logickej výprave a začnite objavovať krásy a záhady tejto fascinujúcej oblasti. Prečítajte si naše články a pridajte sa k diskusii, aby sme spolu odhaľovali tajomstvá Matematiky a logiky!

Image
Produkty

Populárne produkty

Prsteň zo striebra 925, zirkónové vlnky - Veľkosť: 44 mm
22,00 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Na vlnách neznáma - Isaac Vega
103,59 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Staroindické báje - autor neuvedený
10,39 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Saláty - 50 snadných receptů - Barilla Academia
11,84 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Allez Grammar & Skills Workbook 1 (8 Pack) (Black Liz)
69,76 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Hidden Teacher (Hollindale Peter)
11,24 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Dennis Nilsen (Coffey Russ)
9,20 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Not Your Sidekick (Lee C. B.)
19,96 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Horrocks, The General Who Led from the Front (Warner Philip)
13,36 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Songs of Something Else: Selected Poems of Gunnar Ekelof
66,32 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Opička na gumě - Eva Střihavková
13,29 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Žena z roku 1899 - Milan Krčmář
10,25 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Jozef Bubak Monografia - Jozef Bubák
160,55 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
The Little Prince - Antoine de Saint-Exupéry
17,58 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Casio G-SHOCK GA-700HD-8AER (607)
109,00 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile