Architektúra

Image
Staviteľ Juraj Hudec 1858 - 1920 - Kristína Mišechová
12,88 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Staviteľ Juraj Hudec 1858 - 1920 - Kristína Mišechová, Rok vydania: 2023, Počet strán: 155, Väzba: mäkká , Jazyk: slovenský, Rozmery: 220×220 mm Po Ladislavovi Eduardovi Hudecovi predstavuje C.A.L.E.H. n.o. verejnosti jeho otca Juraja Hudeca, ktorý patril medzi významné osobnosti Banskej Bystrice na prelome 19. a 20. storočia. Juraj Hudec bol predovšetkým staviteľom, ale podieľal sa na stavbách aj ako projektant a reštaurátor. Okrem toho bol členom Obchodnej a priemyselnej komory, Uhorského karpatského spolku, viacerých mestských komisii a pri magistráte zastával funkciu mestského staviteľa a hospodárskeho inšpektora. Prelom storočí jeho povolaniu prial, keďže mestá a mestečká prechádzali veľkým stavebným rozmachom a modernizáciou. Juraj Hudec získaval zručnosti vo firmách Cserey a Wünsch, ktoré neskôr zúročil vo vlastnej firme založenej spolu s Ľudovítom Rosenauerom. Firma Hudec a Rosenauer patrili medzi dôležité spoločnosti pri rozvoji mesta. V prehľade Hudecovej stavebnej činnosti vidíme širokú škálu stavieb - od verejných budov, cez vily až po zázemie elektrárne a turistické útulne.Výskum ku knihe potvrdil Hudecovu odbornosť, všestrannosť a inovatívnosť, ktoré ho spolu s dobrými kontaktmi predurčili na úspešnú profesionálnu dráhu, aj keď iba v rámci provinčného mesta, akým bola Banská Bystrica na prelome 19. a 20. storočia. Komplikovanosť daného obdobia mohla byť príčinou, prečo sa na meno Juraja Hudeca v priebehu 20. storočia vytratilo. Jeho stavby ale pretrvali a môžeme ich dodnes obdivovať – väčšina budov postavených Jurajom Hudecom stále stojí a mnohé plnia podobnú funkciu ako za jeho života.Prebal knihy je zároveň mapou, na ktorej nájdete všetky spomínané stavby spolu s krátkym popisom v slovenskom a anglickom jazyku. Vďaka tomu môžete stavby Juraja Hudeca na Slovensku spoznávať nielen prstom na mape.
Architekturtheorie von Vitruv bis Wölfflin. Arbeitstexte für Germanistikstudente
6,46 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Die Publikation richtet sich an Germanistikstudenten , zu deren Studium im Rahmen der Kulturwissenschaften an der Philosophischen Fakultät der Katholischen Universität in Ružomberok auch ein Einführungskurs zur europäischen Baustilkunde und Architekturtheorie gehört.
Soft City (české vydanie)
31,41 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
PŘEDSTAVTE SI MĚSTO, kde můžete spát při otevřeném okně a kde pochůznost, tedy možnost pěšího pohybu a pěší dostupnost, začíná přímo u dveří vašeho bytu. (Pří)jemné město znamená lehkost a pohodlí, hustota v něm má lidské rozměry, přizpůsobuje se našim neustále se měnícím potřebám, podporuje rozvoj našich vztahů a přizpůsobuje se radostem našeho každodenního života.
Making Architecture
26,16 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
První česko-anglická monografie mezinárodně uznávaného amerického architekta Stevena Holla vznikla jako doprovodná publikace k světovému turné jeho putovní výstavy nazvané Making Architecture. Jak „dělat architekturu“ podle Stevena Holla se dozvíme z řady textů různých autorů (Nina Stritzler-Levine, Kerry Dean Carso, Peter Olshavsky, Rostislav Švácha, Juhani Pallasmaa a další), ale také z rozhovoru, který zaznamenal Petr Šmídek u příležitosti posledních architektových návštěv České republiky.
Kniha textů /eseje o umění/
16,15 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Kniha textů o umění od architekta a fotografa Milana Pitlacha, jednoho z exulantů, kteří po vpádu sovětských vojsk bloudili rozvráceným světem podobně jako před čtyřmi sty lety čeští vzdělanci po bitvě na Bílé hoře, je jeho posledním odkazem rodné zemi. Texty v knize jsou přirozeně zaměřené na úvahy o architektuře – jeho profesi a povolání, a o fotografii – jeho hobby a prostředku uměleckého vyjádření.
Budování Dystopie
29,27 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Budování Dystopie je nepochybně nejvíce normativně laděná práce renomovaného britského historika architektury Jamese Stevense Curla. Předkládá komplexní dějiny architektury 20. století a přináší neidealizovaný pohled na vývoj západní architektury od roku 1918 až do současnosti.
Jan Blažej Santini-Aichel
26,18 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Architekt Jan Blažej Santini-Aichel je fenomén. V dějinách naší architektury není nikdo jiný, kdo by dokázal v prostředí vlády všeobecně respektovaného slohu uskutečnit tak velkolepým způsobem svou osobní vizi.
Sculptures
62,57 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Monografie mapuje tvorbu významného představitele generace českých sochařů, která na uměleckou scénu vstoupila na začátku jednadvacátého století. Lukáš Rais (1975) jako základní materiál používá železo, staré cisterny, kovové stojany lamp, ale hlavně nejrůznější trubky a roury.
Hotel Alcron
11,40 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Hotel Alcron se v českém hotelnictví stal pojmem i symbolem. Podnik je to výjimečný, neboť přežil všechny turbulentní změny, jimiž se 20. století vyznačovalo, a až na krátkou přestávku po privatizaci v 90. letech 20. století slouží svým hostům ve Štěpánské ulici po celých 90 let.
Domy volným veršem
40,18 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Ladislav Lábus patří k nejlepším českým architektům současnosti a jeho práce již několik desetiletí získávají velký respekt i značnou oblibu nejen u odborné veřejnosti. Výpravná publikace nyní přináší shrnutí jeho dosavadního díla, a to jak oceňovaných novostaveb, např. nejnovější bytové domy v pražských Modřanech a na Smíchově, pozoruhodný domov sociálních služeb v Českém Krumlově, tak zcela výjimečných rekonstrukcí: pražského paláce Langhans, za niž získal Grand Prix Obce architektů, Edisonových transformačních stanic v Praze či Jízdárny Pražského hradu.
Historická a současná architektura
31,49 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Existuje rozdíl mezi historickou a současnou architekturou? Historická architektura je často vnímána jako samostatná, uzavřená etapa výstavby, ke které máme jako společnost poněkud ambivalentní vztah.
1920-2020 Praha - Tokio
26,57 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Publikace na 320 stranách představuje architekturu v průběhu celého století, od japonských staveb Jana Letzela, Bedřicha Feuersteina a zejména Antonína Raymonda, jenž je označován za jednoho ze zakladatelů moderní architektury v Japonsku, až po aktuální tvorbu mladé generace. Čtenáři se seznámí s ohlasy japonské tvorby u české avantgardy, vlivem vily Kacura v poválečném období, urbanistickým vývojem japonských velkoměst, utopickými vizemi superstruktur tyčících se nad městy ze šedesátých let, vztahem k umění nebo postojem k tradiční architektuře, regionalismu či udržitelnosti.
Industriální Brněnsko
14,24 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Brněnsko bylo od konce 18. století průmyslovým centrem regionu. Dnes již není většina továren v provozu a řada z nich se bourá.
Milivoj Husák
12,05 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
První monografie známého brněnského malíře a univerzálního výtvarného umělce Milivoje Husáka (nar. 1950). Jeho dílo zahrnuje: volnou tvorbu (kresbu a malbu), scénografické návrhy a další práce pro divadlo, sakrální umění, včetně komplexně řešených autorských interiérů kaplí, dále sluneční hodiny a jiné malby na fasádách, pomníky a pamětní desky, zastavení poutních cest, obálky a ilustrace knih a další práce. Rozsáhlý výčet děl v soupisové části monografie svědčí o mimořádně příznivém ohlasu jeho tvorby – ta je s porozuměním zkoumána a charakterizována v úvodní studii.
Atelier RAW
26,81 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Výpravná publikace představuje nejnovější tvorbu předních brněnských architektů Tomáše Rusína a Ivana Wahly. Patří ke generaci, která vstupovala do profesního života na přelomu osmdesátých a devadesátých let a velmi brzy dostala příležitost samostatně projektovat a stavět.
Více Krásy
23,37 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Dvě knihy, jež vycházejí společně, se věnují odkazu uměleckého historika a teoretika umění Josefa Krásy (1933–1985), jedné z vůdčích osobností oboru v 60.–80. letech 20. století. Více Krásy Jan Chlíbec – Klára Benešovská (edd.) Kniha Více Krásy navazuje na akce z roku 2015, který byl vyhlášen v Ústavu dějin umění AV ČR „Rokem Josefa Krásy“: na výstavu "30 let bez Krásy" a na sympozium “Více Krásy”. Témata, na něž výstava upozornila, a příspěvky přednesené či ohlášené na sympoziu, se staly základem pro texty v tomto netradičním svazku, ilustrovaném bohatě archivními fotografiemi a Krásovými vlastními kresbami z jeho cestovních deníků.
Inspirace
54,61 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Architekrura Jana Šépky umí splnit veškeré předpoklady úspěšného postavení domu. Tedy umí zohlednit obsáhlou množinu vstupních podmínek, vstřebat intence soukromého nebo veřejného klienta, a bezpochyby umí naplnit a také naplňuje utilitární parametry stavitelství.
Moderné a/alebo totalitné v architektúre 20. storočia
18,91 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Publikácia prináša podrobné informácie o vybraných špičkových dielach architektúry 20. storočia na Slovensku, pričom odkrýva zaujímavé a doteraz neznáme historické, spoločenské a kultúrne súvislosti ich vzniku. Jednotlivé objekty reprezentujú rôzne architektonické a výtvarné polohy, ktoré autoritatívne a totalitné režimy využívali na reprezentáciu a propagáciu svojej ideológie (Národná banka Slovenska v Bratislave, Národný dom v Žiline, Slovenský rozhlas v Bratislave), ako aj predstáv o koncipovaní výstavby a prestavby miest, verejného priestoru a bývania (Socialistické mesto Nová Dubnica, Most SNP v Bratislave, Námestie slobody v Bratislave, sídlisko Petržalka). Na vybraných objektoch autori poukazujú na potrebu zachovania tohto architektonického dedičstva ako súčasti pamäti a sebareflexie spoločnosti.
Brno moderní II
17,96 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Dějinné peripetie druhé poloviny 20. století zanechaly na tváři moravské metropole možná překvapivě pestrý otisk. Stopy sorely nacházíme na sídlištích brněnských předměstí, zářným příkladem bruselského stylu je hotel Continental, za jednu z nejúspěšnějších českých architektonických realizací byla označena brutalistní budova Ingstavu ve Štýřicích.
Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů
33,70 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů, jež Giorgio Vasari publikoval v roce 1550, kdy mu bylo necelých čtyřicet let, jsou nejzábavnější a nejtrvalejší knihou o výtvarném umění, která byla kdy napsána, a současně také prvním velkým dílem umělecké kritiky a dějin umění. Vasari vypráví neuvěřitelně bohatý příběh italského renesančního umění, z něhož vycházel celý další vývoj výtvarného oboru.
Priestor, miesto, kláštor
12,00 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Autor, člen rehole kapucínov analyzuje a interpretuje fenomenologické prístupy k architektúre a bývaniu, následne skúma a analyzuje historické súvislosti vzniku kapucínskej historickej architektúry a staviteľstva a skúma konkrétny priestor – kapucínsky kláštor v Pezinku, prvý kláštor kapucínov založený v Uhorsku.
Kostel sv. Alberta v Třinci
2,62 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Brožura Kostel sv. Alberta v Třinci je další publikací ediční řady Monumenta Bohemiae et Moraviae, jejímž hlavním cílem je představit zajímavé umělecké památky široké veřejnosti.
Staletí pospolu
8,04 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Bibliofilsky vypravená knížka zachycuje v mnoha kresbách a doprovodných textech rozsáhlou řadu dochovaných židovských památek na našem území či jejich pozůstatků. V historických reminiscencích z období středověku, z doby Rudolfa II. i z novověkých dějin se zamýšlí nad podstatou a etikou národa, který sehrál v historii našich zemí významnou roli.
Jan Kaplický. Výkresy
40,59 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Tato kniha je souborem a zároveň oslavou mnoha skic, izometrických řezů a fotomontáží. Tyto výkresy se datují od raných let po nezávislé praxe, přes práce Future Systems ze sedmdesátých let až po poslední výkresy tuší z poloviny let devadesátých.
Jiří Střítecký. ATELIER 8000
31,08 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
V knize na významného českého architekta Jiřího Stříteckého vzpomínají jeho přátelé, souputníci, studenti, rodinní příslušníci, ale také přední čeští teoretici z oboru architektury. Součástí knihy je prezentace významných realizací, studií a soutěžních návrhů, které spolu s Martinem Krupauerem od roku 1989, kdy založili architektonicko-projekční kancelář ATELIER 8000, vytvořili.
Umění čínských zahrad
22,47 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Výpravná publikácia pojednáva slovom i obrazom o čínskom záhradnom umení.
Slavné stavby Prahy 6
19,27 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Od nejvýznamnější památky středověku – románského kostela sv. Máří Magdalény v Přední Kopanině přes raně barokní stavby a výrazné stopy pozdního baroka, řadu pozdně klasicistních rozlehlých domů, velkorysých staveb moderní architektury až po řadu slavných vil a to nejen vil na Babě nebo vily Müllerovy.
Holašovice. Vesnická památková rezervace - anglická verzia
17,06 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Druhá kniha z edice Památky Unesco nakladatelství Foibos pojednáváo nevelké osadě Holašovice, která leží v půvabné krajině jižních Čech nedaleko Českých Budějovic v Šumavském podhůří. Obec Holašovice je příkladem nejzachovalejší jihočeské lidové architektury z 18. a 19. století.
100 osvědčených stavebních detailů. Klempířství a pokrývačství
13,41 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
V pořadí čtvrtá publikace ediční řady 100 osvědčených stavebních detailů se věnuje dnes už téměř zapomenutým řemeslům klempířství a pokrývačství. Autoři ke svým komentářům použili obrázky z knih 19. a 20. století, ale prostor dostaly i novodobé materiály.
A Glossary of Catchwords of the Czech Avant-Garde
27,80 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
A Glossary of Catchwords of the Czech Avant-garde is a collective enterprise aimed at reconstructing some of the landmark concepts and ideas that the Czech avant-garde brought primarily into literature and the visual arts. In general, the reader will not find here entries on the traditional groupings, the various ‘isms’, periodicals or standard categories from the history of art and literature giving a typical description and history of them.
Atlas světové krajinné architektury
74,76 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Krajinná architektúra predstavuje pestrú a širokú paletu rôznych dizajnov vonkajších priestorov - strohých i hravých, romantických či extravagantných. Hlavnými stavebnými materiálmi sú stromy, trávniky, kvety či kríky. A práve preto je krajinná architektúra na rozdiel od architektúry budov v neustálej premene: projekty nikdy nie sú „dokončené". Kniha predstavuje základ faktografických poznatkov a inšpiračný zdroj v jednom a prináša 350 projektov z celého sveta od rozsiahlych prírodných aj kultúrnych krajín cez malebné záhrady a dvory až po zelené fasády alebo inovatívne koncepty vonkajšieho priestoru, ktoré sa zaobídu bez zelene. Spoločné je pre ne to, že človeku ponúkajú ekologicky udržateľný životný priestor.

Vitajte na našej webovej stránke zameranej na architektúru, ktorá spadá do kategórie odborná a populárno-náučná literatúra. Naším cieľom je poskytnúť vám zaujímavé a informatívne informácie o architektúre, aby ste sa mohli dozvedieť viac o tomto fascinujúcom odbore. Na našej stránke nájdete širokú paletu článkov, kníh a recenzií zameraných na rôzne aspekty architektúry. Budeme sa venovať rôznym štýlom architektúry, od histórie až po súčasnosť, a budeme zdôrazňovať najvýznamnejšie architektonické skvosty z celého sveta. Pre tých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o histórii architektúry, poskytneme podrobné príbehy a informácie o legendárnych stavbách ako pyramídy v Egypte, Koloseum v Ríme alebo chráme Angkor Wat v Kambodži. Zároveň budeme sledovať architektonické trendy a novinky, a informovať vás o najnovších projektoch a budovách. Okrem toho sa budeme venovať aj rôznym tématom súvisiacim s architektúrou, ako napríklad udržateľnosť a energetická efektívnosť vo výstavbe, urbanistika či interiérový dizajn. Bude tu tiež priestor pre rozhovory s renomovanými architektmi a odborníkmi, kde sa dozviete ich myšlienky a inšpirácie. Pre tých, ktorí sú sami architektmi alebo študujú architektúru, bude na stránke dostupný aj obsah zameraný na odborné témy. Nájdete tu praktické rady a tipy, návody na používanie architektonického softvéru, články o tradičných a moderných stavebných materiáloch a mnoho ďalších užitočných informácií. Veríme, že naša webová stránka vám poskytne zaujímavé, poučné a inšpiratívne informácie o architektúre. Nechcete sa len dozvedieť, ako boli niektoré z najkrajších budov postavené, ale chcete sa ponoriť aj do ich príbehov a pochopiť, ako architektúra ovplyvňuje náš svet. Práve toto vám naša stránka ponúka!

Image
Produkty

Populárne produkty

SOFIA strieborný prsteň so zirkónmi DOZAZA-RZA-ZW
55,00 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Oceľové náušnice - číra hviezda a patinované krídlo
10,00 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Product Images
Zľava 48%
Troli Elegantný pozlátený prsteň so zirkónmi PO/SR08669B 52 mm
14,00 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Co vzrušuje velké holky - Podhorcová Oldřiška
11,58 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Mláďatká - kniha maľovaniek - autor neuvedený
4,66 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Stručné francouzské dějiny - Jeremy Black
22,89 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Chladnokrevně - autor neuvedený
23,47 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Nestřílejte spolužáky - Ladislav Skoumal
11,45 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Brilio Silver Hravý strieborný prívesok so zirkónmi PT20W
13,70 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Herman Miller - autor neuvedený
80,75 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Malt Whiskey - Charles Maclean, Mitchell Beazley
20,89 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
CLUSE dámske hodinky Triomphe Mesh CLCW10402
115,00 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Soft Rock Line 1969-1989 - autor neuvedený
17,53 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
GARMIN smart hodinky - FORERUNNER 265 - svetlo modrá/čierna
499,99 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Otec Ubu ve válce
4,43 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
F.T.M. = Futurismus
12,38 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Zázračný lekár Minet
6,30 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Máme doma feťáka
13,37 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile