Jak vyzrát na cizí jazyky - Lucie Gramelová


19,86 €
  • Na sklade

Nelezou vám slovíčka do hlavy? Bojíte se mluvit? Nedaří se vám najít si na učení čas? Snad každý musí při učení překonávat nějaké překážky. Cílem této knížky je nabídnout vám co nejvíc praktických návodů, jak se vypořádat s nástrahami jazykového studia. Zjistíte, že na to nejste sami a že řešení leží přímo před vámi.

EAN: 9788090643826

Výrobca: Gramelová Lucie

Popis produktu

Nelezou vám slovíčka do hlavy? Bojíte se mluvit? Nedaří se vám najít si na učení čas? Snad každý musí při učení překonávat nějaké překážky. Cílem této knížky je nabídnout vám co nejvíc praktických návodů, jak se vypořádat s nástrahami jazykového studia. Zjistíte, že na to nejste sami a že řešení leží přímo před vámi.

Literárna veda, jazykoveda

Na našom webe, v kategórii Beletria, vám prezentujeme aj podkategóriu Literárna veda a jazykoveda. Táto sekcia je určená pre všetkých milovníkov literatúry a jazykovej analýzy, či už ste študentom na vysokej škole, učiteľom alebo jednoducho len vášou vášňou je literárna tvorba a jej štúdium. V rámci tejto podkategórie vám ponúkame rôznorodé články, ktoré sa venujú literárnym a jazykovým aspektom diel, ako aj teoretickým postrehom z oblasti literárnej vedy. Nájdete tu recenzie na najnovšie literárne knihy, analýzy a interpretácie diel klasikov svetovej literatúry, ako aj články o histórii, prúdoch a vývoji literárnej vedy. Naši autori sú skúsení a nadšení odborníci v oblasti literárnej vedy, ktorí sa s vášňou delia o svoje poznatky a názory na dané témy. Ich písanie je zrozumiteľné a prístupné pre všetkých, či už ste odborníkom alebo laikom v danej oblasti. Ak vás zaujíma, ako boli diela interpretované v minulosti a akú úlohu zohrávajú v súčasnom kontexte, naše články vám prinášajú prehľadný a pútavý pohľad na literárnu tvorbu rôznych autorov a dobový kontext, v ktorom tieto diela vznikali. Literárna veda a jazykoveda sú dôležité disciplíny pre hlbšie pochopenie literatúry a jej vývoja. Naše články vám pomôžu preniknúť do tajov literárnej tvorby, porozumieť jej sémantickým a štylistickým aspektom, a taktiež sa naučiť aplikovať jazykové nástroje na analýzu diel. Ak ste zvedaví na nové perspektívy literárnej vedy a chcete sa dozvedieť viac o jazykovede v kontexte literatúry, naša podkategória vám ponúka bohaté a zaujímavé informácie. Pravidelne pridávame nové články, takže vás vždy potešíme novým poznatkom a inšpiráciou. Vstúpte do sveta literárnej vedy a jazykovedy na našom webe a objavte fascinujúci svet literatúry s nami!

  • icon
    Jednoduché vrátenie
  • icon
    Kvalitný servis
  • icon
    Originálny produkt
Autor Lucie Gramelová
GLS 3,89 €
Koľko stojí Jak vyzrát na cizí jazyky - Lucie Gramelová?
Momentálne je tovar v akcii za cenu 19,86 €
V akej kategórii mám produkt hľadať v eshope?

Od romance k románu a zase zpět - Ladislav Nagy Od romance k románu a zase zpět - Ladislav Nagy

Mezi beletrií a historiografií vede nejasná hranice odnepaměti. Tradiční historický román vychází z premisy, že je coby román realistický, a tudíž že románové ztvárnění historie je realistické liší se v detailech, nicméně základní linie historického vývoje zůstává nezpochybnitelná stejně jako byla nezpochybnitelná tradiční historiografie. Obě tyto premisy byly ovšem ve 20. století zásadně zpochybněny,

Do obchodu
Dějiny nové moderny 3 - Vladimír Papoušek Dějiny nové moderny 3 - Vladimír Papoušek

Třetí díl experimentální koncepce dějin české literatury. Období 19351947 přináší řadu proměn moderny, její konfrontaci s kataklyzmatickými historickými událostmi, s ideologií, s momenty, kdy svoboda kreace a myšlenky byla nahrazována mocenskou kontrolou. Tyto faktory způsobují nezbytnost redefinice modernistických konceptů, promýšlení vztahu mezi individuální existencí, ideálem a reálnými dějinami.

Do obchodu
Básnik v čase - Michal Habaj Básnik v čase - Michal Habaj

Básnik a literárny vedec Michal Habaj v monografii Básnik v čase sleduje tvorbu našich moderných básnikov medzivojnového obdobia Jána Smreka, Emila Boleslava Lukáča, Laca Novomeského a Jána Roba Poničana so zreteľom na to, že poézia vždy a nevyhnutne existuje v čase, v čase vzniká i zaniká. Poézia sa však v čase mení a menia sa i jej funkcie, jej poslanie a jej zmysel. A s tým sa mení i jej výklad,

Do obchodu
Človek a jeho jazyk 4 - Terminologické inšpirácie profesora Jána Horeckého - Jana Levická,Miroslav Zumrík Človek a jeho jazyk 4 - Terminologické inšpirácie profesora Jána Horeckého - Jana Levická,Miroslav Zumrík

Publikácia predstavuje voľné pokračovanie série Človek a jeho jazyk a usiluje sa predstaviť dielo Jána Horeckého ako zdroj inšpirácií pri ďalšom skúmaní jazyka a terminológie v historickom i systémovom aspekte. S týmto cieľom zostavovatelia prinášajú výber štúdií a textov J. Horeckého, v ktorých sa autor zamýšľal nad kľúčovými terminologickými a onomaziologickými otázkami, akými sú teoretické otázky

Do obchodu
A magyar helyesírás szabályai A magyar helyesírás szabályai

A magyar helyesírás új, a Magyar Tudományos Akadémia által alkotott és jóváhagyott szabályzata: a 12. kiadás. - új helyesírási szabályok - 8000 új szóval bővített szótár - szótár az új helyesírás szabályai szerint - szótár az új szabálypontokra való hivatkozással - a szabályzat változásainak tételes felsorolása - szólista a régi és az új helyesírás szerint - internetes hozzáférés a mű teljes anyagához:

Do obchodu
Jazyk jako fetiš - Václav Velčovský Jazyk jako fetiš - Václav Velčovský

Cílem této edice je demonstrovat stereotypní uvažování o češtině a němčině, vnímání jejich role ve společnosti a rovněž vztah jazyka a státní moci. Vybrali jsme 85 textů či jejich souborů z let 1880-1945, které byly vytvořeny Čechy i českými Němci, liberály, konzervativci i šovinisty, demokraty, nacisty i komunisty. Naší snahou bylo vytvořit co nejpestřejší mozaiku uvažování o jazyku z úst a per politiků,

Do obchodu
Český literární samizdat - Kolektív autorov,Michal Přibáň Český literární samizdat - Kolektív autorov,Michal Přibáň

Publikace zahrnuje více než 300 podrobných hesel samizdatových edic, časopisů a výběrově i neperiodických sborníků, jejichž vydávání bylo spontánní reakcí etablovaných i začínajících tvůrců na zákonná i nezákonná omezování svobody uměleckého projevu v období komunistického režimu. Autoři se nezabývali jen těmi nejznámějšími vydavatelskými podniky, ale shromáždili mnoho dosud neznámých údajů o řadě

Do obchodu
Sumář - Dalibor Tureček Sumář - Dalibor Tureček

Sumář představuje shrnující ohlédnutí za projektem GAČR P406/12/0347, Diskurzivita literatury 19. století v česko-slovenském kontextu, a přináší systematizaci a domyšlení zejména jeho metodologického aspektu. Hlavní výsledky řešení jsou obsaženy v knihách České literární romantično (2012), Český a slovenský literární parnasismus (2015), Konfigurácie slovenského realizmu (2016), Český a slovenský literární

Do obchodu
Mlčanie - Giovanni Pozzi Mlčanie - Giovanni Pozzi

Hoci rozsahom skromné, no myšlienkovým bohatstvom oplývajúce dielo kapucína a významného literárneho vedca Giovanniho Pozziho (1923 - 2002) Mlčanie, ktoré vyšlo v Miláne v roku 2002 pod názvom Tacet a možno ho oprávnene považovať za jeho testament. Tichá kniha o samote a tichu, o pamäti, čítaní a počúvaní. Vychádza v slovenskom preklade kapucína Pavla Prihatného. Giovanni Pozzi po kňazskej vysviacke

Do obchodu
Osobnosti slovenskej jazykovedy v 20. storočí - Ján Kačala Osobnosti slovenskej jazykovedy v 20. storočí - Ján Kačala

Popredný slovenský jazykovedec a univerzitný pedagóg prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc., v publikácii prináša odborne fundované profily 21 popredných slovenských jazykovedcov, ktorých dielo patrí do 20. storočia. Súčasťou knihy sú aj dve prehľadové state: o využívaní synchronickej a diachronickej metódy v diele zakladateľskej generácie slovenských jazykovedcov a o zásadnom obsahovom aj metodickom obrate

Do obchodu
Paradoxy realizmu - Marcela Mikulová Paradoxy realizmu - Marcela Mikulová

Monografický súbor štúdií o problematike realizmu v slovenskej literatúre je v poradí treťou samostatnou vedeckou knihou literárnej historičky Marcely Mikulovej, erudovanej a uznávanej odborníčky na slovenskú literatúru druhej polovice 19. storočia. State o tvorbe Martina Kukučína, Boženy Slančíkovej-Timravy, Jozefa Gregora Tajovského, Janka Jesenského, o literárnokritickej koncepcii Tichomíra Milkina,

Do obchodu
Nomenclator quadrilinguis Boemico-Latino-Graeco-Germanicus - Adam Danie Nomenclator quadrilinguis Boemico-Latino-Graeco-Germanicus - Adam Danie

Slovníky Daniela Adama z Veleslavína patří jak svým rozsahem, tak vlivem na český jazyk mezi nejvýznamnější díla v dějinách české lexikografie. Čeština se díky nim dostala mezi velké evropské jazyky a již na konci 16. stolení získala postavení určité míry jazykové vyspělosti, na níž mohlo v 19. století snadno navázat české národní obrození. Vydávané novodobé kritické vydání Nomenclatoru quadrilinguis,

Do obchodu
Extra betálná vekslbichla - Podrobný slovník hantecu - Aleš Marek,Pavel Čech Extra betálná vekslbichla - Podrobný slovník hantecu - Aleš Marek,Pavel Čech

Do obchodu
Modernizácia kritikou - Magdalena Bystrzak,Vladimír Barborík Modernizácia kritikou - Magdalena Bystrzak,Vladimír Barborík

Táto kniha rekonštruuje slovenskú literárnu kritiku v medzivojnovom období, predovšetkým v jeho druhej polovici. Je venovaná štyrom osobnostiam: Jánovi E. Borovi, Michalovi Chorváthovi, Jánovi Igorovi Hamaliarovi a Alexandrovi Matuškovi. Spájala ich myšlienka modernizácie kultúry kritickým myslením. Hamaliar chcel inovovať skokom. Chorváth cez archaické zdroje. Bor imitáciou a Matuška vizionárstvom.

Do obchodu
Štylistika súčasnej slovenčiny - Ján Findra Štylistika súčasnej slovenčiny - Ján Findra

V monografii Štylistika súčasnej slovenčiny Ján Findra programovo nadväzuje na Štylistiku slovenčiny (2004). Podrobnejšie však v nej rozpracúva niektoré teoreticko- metodologické problémy a novo vymedzuje a klasifikuje viaceré štylistické pojmy a kategórie. Aj s ohľadom na adresáta pritom kladie dôraz na ich systémovo- funkčné usúvzťažnenie a na systematickosť výkladov.

Do obchodu
Článková bibliografie časopisu Dialog (1966–1969, 1990–1992) - Jakub Flanderka Článková bibliografie časopisu Dialog (1966–1969, 1990–1992) - Jakub Flanderka

Článková bibliografie představuje časopis Dialog, který vycházel ve dvou etapách: od dubna 1966 do srpna 1969, kdy bylo vydávání časopisu zastaveno, a v letech 1990–1992, kdy (v letech 1990–1991) periodikum vycházelo pod názvem Severočeský Dialog. Časopis byl od začátku spojen se specifickým regionem severních Čech, resp. s (někdejším) Severočeským krajem. Vedle problematiky devastace životního prostředí,

Do obchodu
Zakázané knihy Zakázané knihy

„Kdyby se všichni tiskaři rozhodli, že budou tisknout jen to, co nemůže nikoho urazit, nemohlo by vyjít téměř nic.“ Benjamin Franklin, 1731 O kterém románu se říká, že někoho přiměl k vraždě? Proč se kdysi na německých školách nesmělo učit o Pohádkách bratří Grimmů? Která kniha o cenzuře cenzorům vadila nejvíc? Kterému autorovi kritici doporučili, aby se raději utopil? Který spisovatel napsal tak skandální

Do obchodu
Principy textové kritiky - Thomas G. Tanselle Principy textové kritiky - Thomas G. Tanselle

Tři přednášky z roku 1987, které tvoří knihu textového kritika G. Thomase Tansella (1934), nesou v originále titul A Rationale of Textual Criticism. Slovo rationale může označovat obhajobu či argument, a v tomto smyslu je užito v klasické textologické stati W. W. Grega \"The Rationale of Copy-Text\", na niž Tanselle volbou názvu nepochybně odkazuje. Tansellovi ale nejde o zdůvodnění nějaké vyhraněné

Do obchodu
Ženy píšu Poéziu, muži tiež - Derek Rebro Ženy píšu Poéziu, muži tiež - Derek Rebro

Kniha sa zameriava na skúmanie inovatívnych kompetencií poetického jazyka vybraných autoriek: L. V.-Gavorníkovej, T. Lehenovej, S. Repar, N. Ružičkovej, K. Kucbelovej a M. Ferenčuhovej. Autor prináša do slovenského diskurzu uchopenie väčšinou prehli adaného (i feministicky podnetného) rozmeru básní autoriek, a teda ukážku iného - aj rodovo poučenejšieho - čítania umeleckých textov.

Do obchodu
Vlastné meno v myslení antiky a stredoveku - Igor Haraj Vlastné meno v myslení antiky a stredoveku - Igor Haraj

Monografia podáva ucelený obraz o najstaršom filozofickom a jazykovednom uchopení kategórie vlastných mien v rámci prvých úvah o povahe jazykového systému. V monografii sa po prvýkrát slovenskej odbornej verejnosti sprístupňujú aj pozoruhodné výsled ky signifikačnej sémantiky Tomáša z Erfurtu (14. stor.). Práca sa vyznačuje filologickou presnosťou rekonštrukcie najstarších úvah o vlastných menách a

Do obchodu
Produkty

Populárne produkty

Chci léčit lidi - Magda Garguláková
8,54 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Život ve znamení Venuše - Hausner Venuše
8,83 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Hudobná výchova 5 učebnica - Brezina,Richard Bönde Pavol
9,88 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Hádanky a pomáhánky - Oldřich Kapoun, Marcela Jaklová
9,20 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Classic Stories of World War II - autor neuvedený
12,30 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Product Images
Zľava 12%
Guess Dlhé oceľové náušnice Falling In Love JUBE02235JWRHT/U
56,40 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
The Age of Revolution (Kovacs Charles)
11,20 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Making Human Beings Human (Bronfenbrenner Urie)
80,04 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Prime of Miss Jean Brodie (Spark Muriel)
9,16 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Tajné babiččiny rady a recepty - Klára Trnková
10,40 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Šla Pavla šalviou - Garan Pavol
6,27 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
50 vzkazů ženám - Michal Brozman
19,75 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Egy riport ára - Anne Raven
11,75 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Vir - Robin Cook
20,05 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile