Veda, technika, elektrotechnika

Image
Sex bez ľudí, mäso bez zvierat - Jenny Kleeman,Róbert Hrebíček
15,22 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Predstavte si sex bez kompromisov, šťavnatý stejk bez nutnosti zabíjať zvieratá, tehotenstvo bez strachu z predčasného pôrodu a bezbolestnú smrť v čase, ktorý si zvolíte. Život by bol lepší, však? Priekopníci na celom svete sa usilujú pretaviť tento sen do reality. Najchúlostivejšie problémy ľudstva sa snažia vyriešiť prostredníctvom nových technológií. Mäso zo skúmavky, umelá maternica, sexuálni roboti, stroje na asistovanú samovraždu. Čaká nás budúcnosť, v ktorej technický a vedecký pokrok zmení našu podstatu. Mnohí si myslia, že technika ľudské životy zdokonalí, zbaví obetí, problémov – oslobodí. No ani najbystrejší vizionári nedokážu predvídať, kam inovácie ľudstvo dostanú. Napokon, nerobia z nás práve tieto „problémy“ ľudské bytosti? Jenny Kleeman ide ďalej a kladie si aj etické otázky. Kde sú naše hranice? A čo skutočne motivuje ľudí, ktorí sa na pokroku podieľajú? Kniha Sex bez ľudí, mäso bez zvierat je brilantná a pútavá reportáž, ktorá skepticky hľadí na nové možnosti.
Na cestách s L410 (3. díl) - Albert Orlita
12,95 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Na cestách s L410 (3. díl) Třicet roků s Turbuletem
Zmizelé koleje, zmizelá nádraží 2 - Petr Lapáček,Josef Bosáček,Petr Ovsenák
37,91 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Českou republiku křižují tisíce kilometrů železničních tratí. Jak v průběhu historie jednotlivé tratě vznikaly a které už v současnosti nahradily nové? Příhraniční a přeshraniční železnice, přeložky na koridorech, zrušené tratě, skutečné železniční rarity či dráhy zaniklé v důsledku přírodních katastrof – to vše naleznete v pokračování jedinečné publikace. Kniha opět vyniká množstvím unikátních historických fotografií a popisných map.
Letecké katastrofy a jejich vyšetřování 03 - Lukáš Musil
20,85 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Do již třetího pokračování úspěšné knihy LETECKÉ KATASTROFY A JEJICH VYŠETŘOVÁNÍ vybral letecký publicista Lukáš Musil další havárie, které se černým písmem zapsaly do historie letecké dopravy. Naleznete zde známé, v poslední době medializované katastrofy, ale rovněž nehody, o kterých vědí jen opravdoví znalci. Od poloviny padesátých let minulého století se v USA začaly množit případy pojistných podvodů, souvisejících se sabotážemi letadel. Takový byl případ letu Continental Air Lines 11, který roku 1962 poslala k zemi nálož dynamitu. S terorismem je spojena i katastrofa obřího Boeingu 747 letecké společnosti Air India z roku 1985. Připomenete si, že před pouhými sedmi lety byl nad východní Ukrajinou sestřelen proruskými separatisty Boeing 777 asijského dopravce Malaysia Airlines. Jiná z kapitol se věnuje haváriím moderních letounů Boeing 737 MAX, které způsobily jejich téměř dva roky trvající uzemnění. Stejně jako v předchozích dvou dílech vás autor přehledně seznámí s událostmi, jež leteckým katastrofám předcházely. V řadě kapitol naleznete přepisy hovorů v pilotní kabině, případně komunikace posádek s letovými dispečery, které popisu dodávají na autentičnosti. A budete při tom, až se na místo dostaví vyšetřovatelé. Přestože jejich práce není vůbec jednoduchá, ve většině případů se jim podaří letecké havárie objasnit.
Nejhorší motocykly světa - Pavel Suchý
17,41 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Rozhlédněte se kolem. Ať už jste mezi regály s encyklopediemi anebo venku v tom šedém světě lidí, pomníků a slávy se dostává jenom úspěšným. A přitom, kde by mnozí z nich vůbec byli, nebýt průkopníků slepých uliček, nebýt těch, jejichž ramena vynesla šampióny vzhůru? Nejkrásnější, nejrychlejší, nejhezčí, nejpopulárnější... Takové stroje v knížce, kterou držíte v rukou a jejíž samotný titul nenechá nikoho na pochybách, určitě nenajdete. Čtyři samostatné kapitoly tvoří jedinečnou a odvážnou platformu, na níž je prezentována více než padesátka těch, kteří si získali renomé úplně něčím jiným a podle autora jim právem náleží nehynoucí sláva. Jsou tu, aby se na ně nezapomnělo, přestože život s nimi rozhodně nebyl snadný. Pro žádnou ze zúčastněných stran! Příběhy aktérů z celého světa jsou vyprávěny jazykem hodně vzdáleným suchopárným encyklopediím tak, jak jsou čtenáři autorových vyprávění už dlouho zvyklí v širších souvislostech, ovšem vtipně a nikdy ne zdlouhavě, natož nudně. A navíc z pozice, která dává jeho práci unikátní punc.
Elektrická zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů (3. vydání( - Jan Pohludka
22,15 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Elektrická zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů, jakož i s nebezpečím výbuchu výbušnin patří k nejnáročnějším, ne-li vůbec k nejnáročnější kategorii elektrických zařízení. A to jak z hlediska jejich projektování, tak i montáže a nakonec i provozu, tj. údržby, oprav, kontrol a revizí. Na elektrotechniky ve všech fázích vývoje elektrických zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu, tj. od projektování až po provoz, jsou kladeny velmi vysoké požadavky na jejich teoretické znalosti i praktické zkušenosti. Požadované znalosti nejsou omezeny pouze na elektrotechniku, ale též na chemii, fyziku i další obory. Praktické zkušenosti elektrotechniků získané při montážích, opravách, údržbě i dalších činnostech na elektrických zařízeních v prostorách s nebezpečím výbuchu jsou nezbytným předpokladem pro bezpečný a spolehlivý provoz těchto elektrických zařízení. Tato příručka, jejímiž autory jsou naši nejvýznamnější odborníci v daném oboru, je jako jedna z mála komplexním průvodcem touto problematikou. Oblast určování prostorů s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů a konstrukčních a instalačních požadavků pro nevýbušná elektrická zařízení prochází neustálými změnami, které jsou ovlivňovány jak novými technickými znalostmi, tak měnící se legislativou, normami a předpisy. Třetí vydání této unikátní příručky je aktualizováno podle legislativních předpisů a technických norem, které byly vydány od roku 2012. Příručka obsahuje praktické rady a poznatky související se zařazováním nebezpečných prostorů, a to jak s nebezpečím výbuchu plynů a par, tak prostorů s nebezpečím výbuchu prachů i prostorů s nebezpečím výbuchu výbušnin. Obecná část uvádí vlastnosti hořlavých látek, jejich vztah k zařazování prostorů a k jednotlivým typům ochrany před výbuchem. Tato část je doplněna praktickými návody pro určování typu a velikosti jednotlivých zón s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů. Obsahuje i řadu příkladů s praktickými výpočty pro konkrétní situace a zařízení. Další část je zaměřena na nové požadavky týkající se konstrukce a neustále se měnícího označování elektrických zařízení pro prostory s nebezpečím výbuchu včetně základních požadavků pro kombinaci strojního a elektrického zařízení v těchto prostorech. Následují požadavky pro instalaci jednotlivých typů ochran před výbuchem včetně nových požadavků pro elektrické instalace v prostorách s nebezpečím výbuchu prachů. Zmíněny jsou též zásady pro praktické provádění revizí, oprav a údržby nevýbušných elektrických zařízení. Nově byla doplněna kapitola týkající se požadavků na elektrická zařízení pro výbušinářské provozy. Závěrečná část uvádí stručný přehled nejnovějších změn v certifikačních postupech pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostorech s nebezpečím výbuchu, a to především ve vztahu k evropské legislativě a mezinárodnímu certifikačnímu systému IECEx. Příručka je doplněna přílohami s praktickými tabulkami, v nichž jsou uvedeny základní technicko bezpečnostní parametry hořlavých plynů, par a prachů. V závěru je uveden seznam platných i připravovaných norem vztahujících se k dané problematice. Nově jsou na konci jednotlivých kapitol uvedeny kontrolní otázky včetně stručných odpovědí. Příručka je určena jak projektantům, montážním firmám a revizním technikům, tak provozovatelům elektrických zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů. Zároveň poslouží jako studijní materiál pro přípravu elektrotechniků ke zkouškám odborné způsobilosti pro elektrická zařízení v objektech třídy B.
305 zajímavých zapojení - Kolektív autorov
7,69 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
168 kapitol tohoto dílu obsahuje kompletní návody ke stavbě zajímavých a často překvapivě jednoduchých elektronických zařízení a doplňků. Většinou se jedná o nová a netradiční řešení, která již při čtení podněcují k dalšímu přemýšlení a nápadům. Kni ha je určena všem, kdo se tvůrčím způsobem zajímají o elektroniku.
České objevy a vynálezy světového formátu - Jan A. Novák
13,35 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Vynálezy a objevy a především lidé, kteří se o ně zasloužili, jsou po staletí hnacím motorem lidstva. Jak se o běh posledních desetiletí zasloužili našinci? Jsou lékařství, strojní průmysl a astronomie jediné vědní obory, ve kterých se můžeme pyšnit prvenstvím? Více vám přiblíží kniha úspěšného publicisty a záhadologa.
Malá větrná elektrárna - 2.vydání - Uwe Hellenga,Hallenga Uwe
4,60 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Kniha nabízí stavební návod malého větrného zařízení s průměrem rotoru 2,2 m včetně kompletního souboru výkresů. Zařízení se dá snadno a levně postavit a za příznivého větru dává 200 až 500 W elektrického výkonu, což je ideální pro napájení zahradních a rekreačních domků nebo jako doplněk fotovoltaického systému. Je to podrobný a názorný návod i pro začátečníky, kteří se chtějí začít věnovat malým větrným soustavám. Vhodně se doplňuje s knihou Savoniův rotor, popisující stavbu jiné varianty řešení malého větrného zařízení.
Fyzikálno-metalurgické pozadie vlastností zvarových spojov konštrukčných ocelí - Ján Bošanský
16,15 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Fyzikálno-metalurgické pozadie vlastností zvarových spojov konštrukčných ocelí
Železnice, pošta a telegraf rakouské armády v letech 1848-1914 - Vojtěch Szajkó
13,35 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Vědecko-technický pokrok v 19. století uvedl na scénu dva převratné vynálezy: železnici a telegraf, které způsobily komunikační revoluci nejen samy o sobě, ale i tím, že modernizovaly po staletí zavedenou instituci pošty. Svůj poměr k nim musela začít definovat rovněž c. (a) k. armáda. Kniha odkrývá logistické a komunikační pozadí vojenských konfliktů, do kterých se zapojila rakouská a rakousko-uherská armáda v letech 1848–1914, a současně zachycuje pronikání nových dopravně-komunikačních prostředků do úvah nejvyšších vojenských míst habsburské monarchie. Autor se pokouší rozbít tradiční pohled na období nejen slavných vítězství maršála Radeckého (1848–1849), nýbrž i humanitární katastrofy v severní Itálii (1859) a velké prohry polního zbrojmistra Benedeka (1866), jehož neúspěch potom slabě vynahrazovalo angažmá c. (a) k. armády na Balkáně či okázalost jejích pravidelných přehlídek a manévrů. Výklad končí v předvečer první světové války a největšího prostoru se v něm dostává využití železnice.
Nové krovy - Lubomír Jelínek
17,86 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Téma dřevěných krovů je žádaným tématem pro stavební praxi. Na konstrukci dřevěných krovů jsou dnes kladeny nové požadavky v souvislosti s využitím podkrovních prostorů jak u novostaveb, tak u stávajících budov. Z nedostatečné znalosti při navrhování krovů dochází v praxi k chybám, které mohou poškodit samotnou dřevěnou konstrukci. Publikace Nové krovy může pomoci tento nepříznivý stav napravit, neboť vede projektanty ke správnému pochopení statického a prostorového působení krovu. Struktura publikace o třinácti kapitolách byla volena přehledně, aby čtenář načerpal nejprve základní odborné informace, na které se bude dále navazovat. V první kapitole jsou uvedeny české normy pro návrh krovů. Kapitoly 2 až 10 seznamují se zatížením sněhem a větrem, s konstrukčním řešením nejběžnějších typů krovů a statickým posouzením všech jednotlivých prvků krovu. Autoři se dále v popise i výpočtech zaměřují podrobně na krov vaznicový a novodobý hambalkový. O bohatých zkušenostech autorů publikace svědčí uvedení velkého množství názorných obrázků, statických výpočtů i řešení konkrétních příkladů z praxe. Právě při úpravě starých dřevěných krovů může neodborný zásah do konstrukce krovu způsobit problémy. V knize jsou taková kritická místa popsána a zároveň autoři definují nejvhodnější řešení bez nepříznivého ovlivnění statické funkce krovu. Jedenáctá kapitola je věnována zateplení střechy nad půdní vestavbou. Dvanáctá kapitola pojednává o konstrukční a chemické ochraně dřeva krovu a o ochraně dřeva proti požáru. Autoři zpracovaným obsahem navazují na úspěšnou publikaci Tesařské konstrukce, vydanou nakladatelstvím IC ČKAIT v roce 2014. Publikace bude pomůckou pro všechny, kdo se podílejí na výstavbě a opravách dřevěných konstrukcí, tedy pro projektanty, realizační firmy, vlastníky nemovitostí i studenty technických oborů středních a vysokých škol.
AW 17 - Truck 4x2 Light Utility - Petr Brojo
15,05 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Nové vydání čtyřicetičtyř stránkové publikace v anglickém a českém jazyce obsahuje detailní historické fotografie vozidla, výkresy v měřítku, detailní perokresby z dobového manuálu a barevné bokorysy.
Vrubové účinky v prevádzke strojov a konštrukcií - Vladimír Chmelko
7,09 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Monografia je venová vrubovým účinkom vyskytujúcim sa v prevádzke strojov a konštrukcií. V práci sú definované základné pojmy a základné druhy vrubových súčiniteľov v pružnej aj pružno-plastickej oblasti. V závere sú uvedené príklady a hodnotenie vrubov končiacich v prevádzke lomom.
Úprava vody v energetice - Pavel Hübner
40,04 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Kniha se zabývá problematikou úpravy vody v energetických provozech, zejména u elektráren a tepláren. V publikaci je věnována pozornost jak přípravě přídavné vody do parovodního a chladícího okruhu, tak metodám úpravy vody v těchto okruzích. Hlavním účelem knihy je vyplnit mezeru v nabídce českých publikací a přinést informace o nových postupech a technologiích v tomto oboru. Je určena všem technikům, kteří se zabývají vývojem, projektováním, konstrukcí nebo provozem zařízení úpravy vody v elektrárnách, klasických nebo jaderných, teplárnách a výtopnách.
Od 313. (čs.) perutě až k 4. stíhací - Stanislav Vystavěl
18,81 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Kniha „Od 313. (čs.) perutě až ke 4. stíhací letce“ vychází u příležitosti řady “jubileí“ s číslovkou 70. – výročí ukončení II. světové války a návratu našich zahraničních leteckých jednotek do vlasti, – výročí zahájení reorganizace zahraničních leteckých jednotek do mírové organizace čs. letectva v rámci obnovené čs. branné moci.Autor se zaměřil na popis pokračovatelů jedné z čs. perutí – 313. Jejím nástupcem se dnem 28. říjnu 1945 stala 3. letecká divize a rámcové letecké pluky LP 7 a LP 8, každý s jednou letkou letounů “Spitfire“.V knize se dočteme, že od autora to nebyla volba náhodná. Z této perutě “pocházel“ S/Ldr./ škpt. let. František Fajtl, vedoucí skupiny našich letců, kteří byli v r. 1944 uvolnění z RAF a stali se základem našich leteckých jednotek v SSSR. Ale hlavně to byla skutečnost, že dosud nebyla komplexně a pravdivě historie “osmičky“ popsána. V řadách tohoto pluku působil nejdříve jako náčelník štábu a po té pověřený velitel pluku autorův dlouholetý přítel Zdeněk Škarvada.Kniha je uspořádána tak, že sledujeme chronologicky organizační a personální výstavbu “osmičky“, ale nikoliv isolovaně od ostatního “dění“ v čs. letectvu jednotlivých obdobích od r. 1945 do konce r. 1994.Kniha začíná kapitolou, kterou autor označil jako “nultou“. V ní se vrací k pramenům. Stručně přibližuje válečné období 313. čs.perutě v RAF, anabázi tzv. “Fajtlovy skupiny“ na východní frontě, organizace 1. čs. smíšené letecké divize v SSSR. Na závěr kapitoly zařadil návrat čs. letců z východní i západní fronty v roce 1945. Autor využil pro popis výstavby “osmičky“ množství rozkazů velitele pluku , jak se zachovaly v archivních fondech VÚA/VHA. Proto se může zdát popis jako strohý výčet, ale díky tomu se mu podařilo to vše “vtěstnat“ na cca 300 stran takové množství informací a jmen. Místo “povídání“ najdeme v knize také rozsáhlou fotodokumentaci. Především sehnal a použil na 130 fotografií skupin pilotů a techniků s popiskou osob, více než 50 fotografií letecké techniky, používané u osmého pluku. Úžasné úsilí věnoval autor “personám“ – sehnal a uspořádal více než 220 fotografií osob, zastávající funkce na vyšších velitelských stupních letectva, fotografie všech velitelů pluku, řady funkcionářů štábů a téměř všech velitelů letek „osmičky“ (a to vč. úplně prvního npor. Masaříka u letky “Spitfirů“ ve Kbelích až po posledního velitele bojové letky pplk. Ing. Aloise Koutného 4. sslt v Přerově). U všech velitelů pluku jsou různě obsáhlé informace o jejich letecké službě.Dovíme se, že pluk dostal číslovku 8, používal dva krycí názvy: VÚ 5448, VÚ 6354, čtyři otevřené názvy: Letecký pluk 8, 8. letecký pluk, 8. letecký stíhací pluk proudový a 8. stíhací letecký pluk a de iure existoval v období od 28.10.1945 do 30.4.1991.K 30.4.1991 byl v Brně zrušen a z jeho podstaty vznikla 81. samostatná stíhací letka Sliač a 82. samostatná stíhací letka Mošnov. Z té pak ještě od listopadu 1993 vznikla ještě 4. samostatná stíhací letka Přerov, zrušená k 31.12.1994. V závěru knihy jsou vloženy stručné informace a zákresy letišť, kde byl pluk dislokován. Zajímavé jsou kopie zápisů z “Kmenového listu bojové zástavy“, dokladující skutečná data předání a převzetí velení pluku. Podrobný přehled o organizaci útvaru lze vidět v několika úplných sestavách funkcionářů pluku (štáb, letky, inženýrská služba) v různých obdobích. Celá řada přehledů přibližuje, jak byly “složeny“ jednotlivé letky, kdo jim velel a v řadě případů se lze dočíst, jak byla v různých obdobích přidělena letecká technika (typ vč. tr. čísla) pilotovi a technikovi. Protože jsou u jednotlivých přehledů uvedeny čísla “rozkazů“ velitele pluku a data vystavení, “dostanou“ pamětníci šanci zavzpomínat na kamarády a kolegy “ve zbrani“. Zároveň lze z přehledů zjistit, jaká technika a v jakých počtech byla v daném období používána. Je dobře, že autor “nezapomněl“, že u pluku sloužily jako vojákyně či občanské pracovnice ženy a aby jim poděkoval, vložil fotografie alespoň některých z nich. V závěru knihy lze najít i stručnou informaci o jednotkách letištního a radiotechnického zabezpečení, které pluk zabezpečovaly a kdo těmto útvarům velel.
Zahraniční větroně se značkou OK - Zdeněk Pátek
13,06 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Dvoudílná kniha přináší přehled všech zahraničních typů kluzáků, větroňů a motorových větroňů, které od roku 1945 nosily značku OK. Krátká historie vývoje větroňů s technickými popisy, technickými údaji a výkresy je doplněna stručnou historií jejich provozu v naší zemi a doprovázena mnohdy unikátními snímky. První díl vedle všeobecného úvodu a vysvětlení jednotlivých pojmů přináší popisy větroňů vyrobených v zahraničí s výjimkou Německa. Německo již od počátku dvacátých let bylo světovou plachtařskou velmocí a toto postavení si stále udržuje. Proto nepřekvapí, že větroně německé konstrukce jsou hojně rozšířeny po celém světě. Německé konstrukce větroňů významně ovlivňovaly naše předválečné plachtění, válečná kořist v podobě německých kluzáků a větroňů se od léta roku 1945 stala základem československého bezmotorového létání, a to až do doby, kdy domácí letecký průmysl dostatečně zásobil naše aerokluby plachtařskou technikou. V období po roce 1989 se paleta bezmotorových letadel obměňovala a významně rozšiřovala především o německé typy, z nichž některé byly u nás licenčně vyráběny. Z důvodu významu a počtu německých typů létajících se značkou OK se autoři rozhodli věnovat jim samostatný druhý díl této publikace, ve kterém bude představeno přes šest desítek základních typů.
Dopravné staviteľstvo - Ľudmila Bartošová
10,27 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Skriptá sú určené najmä pre poslucháčov Stavebnej fakulty STU v BA zapísaných na študijných programoch " Inžinierstvo životného prostredia" a "Vodné stavby a vodné hospodárstvo", resp. aj iným študentom ďalších študijných programov, ak majú v študijných programoch predmet " Dopravné stavby" a "Dopravné staviteľstvo".
100 let místní dráhy Skalice nad Svitavou - Velké Opatovice - Marek Říha
22,10 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
V publikaci je zmapována 100letá historie místní dráhy Skalice nad Svitavou Velké Opatovice. Díky autorově spolupráci se soukromými sběrateli i státními archivy dokresluje atmosféru tohoto období cca 350 fotografií, pohlednic, dokumentů a jízdenek z více než 2/3 historických a unikátních, což jistě zaujme jak přátele dráhy a její historie, tak i širší okruh čtenářů.
Mikrovlnná technika - Peter Hajach
11,50 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Mikrovlnná technika
Interaktívne tabule v technickom vzdelávaní - Peter Brečka
9,72 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Monografia "Interaktívne tabule v technickom vzdelávaní" je zameraná na oblasť využívania interaktívnych tabúľ vo vzdelávaní. Jej originalita počíva v komplexnom preístupe autora k danej problematike, od výberu interaktívnej tabule, cez ich nasadenie, až po spracovanie obsahu učebných materiálov pre interaktívne tabule. Publikácia sa primárne venuje interaktívnym tabuliam vo všeobecnosti a následne ich konkrétnym druhom, vzhľadom na ich hardvérové špecifiká. Autor vychádza zo štúdia relevantnej literatúry zo súvisiacich oblastí a z vlastných skúseností s využívaním interaktívnych tabúľ vo vzdelávaní. Predkladaná monografia tak ponúka čitateľovi komplexný ucelený pohľad na predmetnú problematiku.
Letecká security - Bohdan Koverdynský
18,29 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Ochrana civilního letectví před protiprávními činy, častěji označovaná anglickým termínem security, je relativně mladým leteckým odvětvím. Plnohodnotným oborem se stala až v roce 1974, kdy Mezinárodní organizace pro civilní letectví na základě erupce leteckého terorismu a následného tlaku velmocí nastavila první závazné standardy a vložila je do nové samostatné přílohy Chicagské úmluvy s pořadovým číslem sedmnáct. Od té doby uplynulo již čtyřicet let. Mezinárodní společenství je permanentně konfrontováno s inovativními, ale i tradičními metodami teroristů, v reakci na útoky se rozvíjejí nová bezpečnostní opatření a rozšiřuje se využití špičkových bezpečnostních technologií. Vedle toho však do potírání protiprávních činů stále vstupuje politika. Některé metody mocenského boje protiprávní činy přímo vyvolávají, jiné zase maří vyšetřování nebo brání potrestání zločinců. I přes atraktivitu daného tématu dnes na českém trhu nenalezneme publikace, které by se danému tématu v ucelenější formě věnovaly. Tuto mezeru se snažím svou knihou zaplnit. Samozřejmě není možné psát o všem, co je s bezpečností spojeno, řada informací má citlivý charakter a jsou určeny pouze pro poměrně úzký okruh lidí, kteří bezpečnostní opatření zavádějí, prosazují nebo kontrolují. Knížku, kterou jsem původně koncipoval spíše jako učebnici pro nás „securiťáky“, jsem po diskusích s některými leteckými publicisty a pamětníky začal přetvářet v publikaci určenou pro širší veřejnost. Postupně jsem doplňoval příběhy, informace k příčinám zlomových kauz, polemiku ke konspiračním teoriím, zajímavé závěry z vyšetřování i z pozadí vzniku některých bezpečnostních opatření. Podařilo se mi také získat množství fotografií a archivních dokumentů, které dávají pohledu na leteckou security barvu.Věřím, že toto pojetí zaujme odbornou i laickou veřejnost.
Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov, 7. vydanie - Ján Meravý
25,57 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Siedme, aktualizované vydanie knihy obsahuje informácie o nových technických normách, právnych a bezpečnostných predpisoch, postupy pri ochrane pred zásahom blesku a prepätím a zásadách v poskytovaní prvej pomoci pri úrazoch elektrickým prúdom a ďalších informácií potrebných na overenie odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike. Prehľadne a názorne ukazuje v jednotlivých kapitolách problematiku požadovaných technických predpisov pre elektrotechnikov s najnovšími zmenami pre praktické použitie. Je vhodná pre prípravu na overenie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike základného rozsahu §21, §22, §23 a §24 podľa vyhl. č. 508/2009 Z.z., ako aj pre Aktualizačnú odbornú prípravu elektrotechnikov. Pre svoj prehľad má svoje miesto pre projektantov a revíznych technikov VTZE, ale aj pre elektromontérov a elektroúdržbárov v prevádzkovej praxi. Je vhodná aj ako učebná pomôcka pre žiakov elektrotechnických stredných škôl a poslucháčov vysokých škol s elektrotechnickým zameraním ako aj pre širokú elektrotechnickú verejnosť. Kniha je plnofarebná vo formáte A4 a obsahuje viac ako 400 strán s názornými obrázkami.
Na krídlach - Richard Dawkins,Jana Lenzová
27,46 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Snívalo sa vám niekedy, že lietate? Predstavovali ste si, aké by to bolo, keby ste boli vtákom a mohli plachtiť po oblohe či sa na krídlach strmhlav vrhnúť k zemi? Lietaním sú deti fascinované už odmalička a Richard Dawkins, mysliteľ a vedec z Oxfordskej univerzity, je z neho rovnako nadšený aj v dospelosti. Vo svojej knihe skúma všetky aspekty letu, zvieracieho, ľudského i mechanického. Keďže zázrak lietania je votkaný do celej našej histórie, kniha vás prevedie príbehmi od bájneho Ikara až po boeing 747. Aké sú rozdiely medzi vtákmi, ktoré sa vyvinuli evolúciou, a lietajúcimi strojmi skonštruovanými ľuďmi? Ako sa ľuďom podarilo prekonať zákony gravitácie? Autor okrem ľudského spoločenstva a živočíšnej ríše skúma aj fascinujúce lety, ktorých je schopná naša myseľ – úniky z reality, a to všetko prostredníctvom vedy a predstavivosti. Táto kniha je výsledkom jedinečnej spolupráce jedného z popredných svetových vedcov a talentovanej umelkyne Jany Lenzovej. Z anglického originálu Flights of Fancy vydaného vo vydavateľstve Head of Zeus v 2021 preložila Jana Lenzová. Vyšlo vo vydavateľstve IKAR, a.s. – v roku 2023
Teorie lopatkových strojů - Jiří Škorpík
16,15 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Učební text pro FSI.
Elektrotechnická schémata a zapojení v praxi 2 - Štěpán Berka
15,34 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
V knize Elektrotechnická schémata a zapojení v praxi 2: Řídicí a ovládací prvky naleznete schematická zapojení domovních elektroinstalací, stykačových schémat ovládání elektrických motorů, doporučená zapojení elektrických rozváděčů, elektronických ovládačů a spoustu dalších. Kniha je unikátní hlavně svou přehledností – všechna schémata jsou vykreslena barevně a doplněna ilustračními fotografiemi. Publikace volně navazuje na první díl a opět uvádí schémata a zapojení, která se v praxi nejvíce vyskytují. Kniha je rozdělena do šesti kapitol, v nichž najdete informace o výrobě a přenosu elektrické energie, dále schémata pro základní zapojení vačkových spínačů, plovákových a tlakových spínačů, elektroměrových rozváděčů či stykačových kombinací používaných k ovládání elektromotorů. Poslední kapitola pak obsahuje praktický přehled značení svítidel, energetických štítků, patic a barevného značení vodičů. V knize najdete například schémata pro zapojení: Vačkových spínačů a přepínačů Plovákových spínačů pro čerpadla Plně automatických tlakových spínačů Elektroměrových rozváděčů Statorové svorkovnice asynchronního elektromotoru Regulátorů osvětlení – tlačítkových, dotykových i dálkově ovládaných Časových spínačů Žaluziových spínačů Infrapasivních snímačů pohybu Zkušený autor Štěpán Berka všech­na schémata a zapojení uvedená v knize prakticky odzkoušel se svými žáky elektrotechnického oboru na SOŠ a SOU. Obsah knihy je volen tak, aby byl v souladu s osnovami výuky odborného výcviku, především oboru Elektrikář pro silnoproud a Mechanik silnoproudých zařízení.
Databáze letišť 2022 - Kolektív autorov
37,95 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Obsahuje všetky letiská, UL plochy a heliporty ČR a SR. Farebné mapky s leteckými informáciami, komunikačné frekvencie, detailný popis vzdušného priestoru, užitočné telefóny a adresy, letové postupy, rádiopostupy, letový plán, medzinárodné lety, meteo informácie a ich dekódovanie, východy a západy slnka, prehľadnú mapu spodného vzdušného priestoru 1:1 000 000 a leteckú navigačnú mapu 1:500 000 - perfektný pre porovnávaciu navigáciu, prevody jednotiek, tabuľky, dekódovanie skratiek, JAR FCL - udržiavanie kvalifikácií. Kniha je zviazaná kvalitnou krúžkovou väzbou, v ktorej sa výborne listuje.
Nařízení 561/2006, 165/2014, AETR, předpisy EU a české předpisy do kabiny
13,30 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Nařízení 561/2006, 165/2014, AETR, předpisy EU a české předpisy do kabiny
Návrhy a vyhodnocení průmyslových experimentů - Eva Jarošová
30,72 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Navrhování experimentů představuje oblast matematické statistiky, jejímž obsahem je metodika efektivního získávání dat, umožňujících objektivně rozhodovat o platnosti hypotéz a konstruovat empirické modely. Zahrnuje nejen konstrukci plánů, ale i příslušné metody vyhodnocení získaných experimentálních výsledků a seznamuje s praktickými aspekty návrhů. K řešení je využíván statistický software Minitab, výjimečně i JMP. Kniha je určena výzkumným pracovníkům, studentům technických oborů i odborníkům z průmyslové praxe. Doplňuje ji bohatý seznam další literatury, která čtenářům umožní dále rozvíjet své znalosti v tomto oboru.
Malý atlas lokomotiv 2023 - Kolektív autorov
35,53 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Malý atlas lokomotiv 2023 navazuje na předchozí vydání z let 2000 až 2019, v knize jsou shrnuty základní charakteristiky a parametry kolejových vozidel, která jsou v pravidelném nebo muzejním provozu v České republice a na Slovensku. V aktuálním vydání jsou doplněny nové vozidlové řady, vozidla již pravidelně neprovozovaná jsou vynechána nebo přesunuta mezi vozidla muzejní. Nově doplněnými vozidlovými řadami jsou nově dodaná, modernizovaná či „second-handová“ vozidla, u nichž je provoz povolen či se jejich provoz brzy očekává. Jde o elektrické jednotky řad 495.95, 530/550, 561, 640.2, 650.2, 654, 690, lokomotivy řad 388, 485.95, 719.4, 742.71, 744.1 či motorové vozy 832, 841.2, 846 až 848, MD2 a OCPD. Řady muzejních vozidel rozšířily stroje řad B600/70, 414.0 a Las.
Zdravotná technika - Taťjana Jánošková
23,75 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Zdravotná technika alebo inými slovami zdravotnotechnické inštalácie sú spolu s vykurovaním a vzduchotechnikou neoddeliteľnou súčasťou technických zariadení budov. Nosným obsahom zdravotnej techniky je zásobovanie budov vodou, odkanalizovanie a tiež zásobovanie budov plynom. Vzhľadom na to, že posledná kmeňová literatúra z oblasti zdravotnej techniky bola vydaná v roku 2005 kolektívom autorov pod vedením nestora zdravotnej techniky na Slovensku - prof. Ing. Jaroslava Valáška, PhD., s názvom Zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie v slovenskej aj českej verzii, bolo naším cieľom ponúknuť najnovšie aktuálne technické poznatky a prezentovať nové metodiky návrhu vodovodu, kanalizácie a plynovodu v budovách. Publikácia je rozšírená aj o problematiku rozvodov vody na hasenie v budovách a o progresívne systémy prípravy teplej vody a ich navrhovanie. Vzhľadom na revízie kmeňových národných noriem - STN 73 6655 Vodovody v budovách a STN 73 6760 Kanalizácia v budovách, ktoré boli prepracované podľa súborov európskych noriem STN EN 806 (časti 1 až 5) Technické podmienky na zhotovovanie vodovodných potrubí na pitnú vodu vnútri budov a STN EN 12056 (časti 1 až 5) Gravitačné kanalizačné systémy vnútri budov a tiež nových platných zákonov a vyhlášok, bolo nutné prepracovať celú problematiku dimenzovania vodovodov a kanalizácie v budovách tak, aby boli v súlade s uvedenými predpismi. Predkladaná odborná publikácia je určená širokej odbornej verejnosti z oblasti technických zariadení budov, projektantom zdravotnej techniky, stavebným inžinierom, realizátorom a tiež prevádzkovateľom budov v oblasti TZB. Takisto je určená študentom stavebných fakúlt a architektúry, študentom v odbore Stavebníctvo, ako napríklad študentom na študijných programoch Pozemné stavby a architektúra, Technické zariadenia budov, Technológie a manažérstvo stavieb a podobne. Publikácia predkladá podrobné podklady a teóriu navrhovania vodovodu, kanalizácie a plynovodu v budovách.
The Machine Age - Robert Skidelsky
31,30 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
A sweeping history of and meditation on humanity's relationship with machines, showing how we got here and what happens next Faith in technological fixes for our problems is waning. Automation, which promised relief from toil, has reactivated the long-standing fear of job redundancy. Information technology, meant to liberate us from traditional authority, is placing unprecedented powers of surveillance and control in the hands of a purely secular Big Brother. And for the first time, artificial intelligence threatens anthropogenic disaster – disaster caused by our own activities. Scientists join imaginative writers in warning us of the fate of Icarus, whose wings melted because he flew too close to the sun. This book tells the story of our fractured relationship with machines from humanity’s first tools down to the present and into the future. It raises the crucial question of why some parts of the world developed a ‘machine civilisation’ and not others, and traces the interactions between capitalism and technology, and between science and religion, in the making of the modern world. Taking in the peaks of philosophy and triumphs of science, the foundation of economics and speculations of fiction, Robert Skidelsky embarks on a bold intellectual journey through the evolution of our understanding of technology and what this means for our lives and politics. ‘Unless we understand technology as a system of ideas rather than as a necessity,’ he writes, ‘we will be powerless to choose which technology is best suited to our needs and purposes.’

Vitaj na stránke pre dievčatá zameranú na vedu, techniku a elektrotechniku! Na tejto stránke sa môžeš dozvedieť všetko, čo potrebuješ, aby si sa stala skutočnou expertkou v týchto fascinujúcich oblastiach. Veda je tajomný a vzrušujúci svet plný objavov a nekonečných možností. Na našej stránke ti prinášame zaujímavé články, videá a tipy, ktoré ťa povzbudia k objavovaniu nových vedomostí. Či už sa zaujímaš o astronómiu, biológiu, chémiu alebo fyziku, vždy tu nájdeš niečo, čo ťa osloví. Technika je všade okolo nás a jej vplyv na našu každodenný život je obrovský. Na našej stránke môžeš objaviť najnovšie trendy v technologických novinkách, recenzie produktov a inšpiráciu pri výbere gadgetov a smart zariadení, ktoré ti uľahčia život a zábavu. Elektrotechnika môže byť považovaná za zložitejšiu oblasť, ale neboj sa - na našej stránke sme ju zjednodušili a urobili prístupnou pre všetky dievčatá. Tu sa môžeš naučiť základy elektrických obvodov, solárnej energie, programovania a ďalších zaujímavých tém. Naším cieľom je inšpirovať dievčatá, aby získali sebadôveru, odkrývali svoj potenciál vo vedách, technike a elektrotechnike a dokázali, že tieto oblasti nie sú iba pre chlapcov. Veríme, že každá dievčina môže byť vedeckou géniovkou alebo technickou expertkou! Tak čo ešte čakáš? Prekroč prah našej stránky a začni svoju púť za poznatkom, inšpiráciou a kreativitou!

Image
Produkty

Populárne produkty

Chci léčit lidi - Magda Garguláková
8,54 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Život ve znamení Venuše - Hausner Venuše
8,83 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Hudobná výchova 5 učebnica - Brezina,Richard Bönde Pavol
9,88 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Hádanky a pomáhánky - Oldřich Kapoun, Marcela Jaklová
9,20 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Classic Stories of World War II - autor neuvedený
12,30 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Product Images
Zľava 12%
Guess Dlhé oceľové náušnice Falling In Love JUBE02235JWRHT/U
56,40 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
The Age of Revolution (Kovacs Charles)
11,20 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Making Human Beings Human (Bronfenbrenner Urie)
80,04 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Prime of Miss Jean Brodie (Spark Muriel)
9,16 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Tajné babiččiny rady a recepty - Klára Trnková
10,40 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Šla Pavla šalviou - Garan Pavol
6,27 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
50 vzkazů ženám - Michal Brozman
19,75 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Egy riport ára - Anne Raven
11,75 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Vir - Robin Cook
20,05 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile