Svetová poézia

Image
amikor a hercegnő menti meg önmagát - Amanda
9,19 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
történet egy hercegnőről aki királykisasszonnyá aki királynővé változott. A Goodreads Choice Award 2016-os győztese, az amikor a hercegnő menti meg önmagát verseskötet az alkalmazkodóképességről. Arról, hogy mi írhatjuk a saját sorsunkat. Amanda Lovelace kötete négy szakaszra oszlik: a hercegnő, a királykisasszony, a királynő, illetve te. Az első három szakaszból összeáll a szerző élete, az utolsó pedig afféle feljegyzésként szolgál az olvasó számára. Ez a megható könyv a szeretetet, a veszteséget, a gyászt, a gyógyulást, a sorsunk irányítását és az inspirációt dolgozza fel.
Bálnadal - Krisztina Tóth
7,66 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
A Bálnadal Tóth Krisztina 2017 és 2020 között írt verseit gyűjti kötetbe. A három nagyszerű ciklus a Völgyúttól, a Kínai utazáson át hétköznapi életünk helyszíneire, a Terekbe vezeti az olvasót. A múlt és a múltbéli emberek felbukkanása, az emlékezés furcsa működése jelenik meg a versekben, hol haikukba sűrűsödve, hol a szonettek ünnepélyességével, máskor szabadabb formákban, hogy a legalapvetőbb kérdéseket tegye fel a mának: miért, hová, mi végre. A Bálnadal Tóth Krisztina talán legmegrendítőbb kötete. Tóth Krisztina 1967-ben született Budapesten. Egyik legnépszerűbb írónk, számos verseskötete, regénye, novelláskötete és gyerekkönyve jelent meg magyar és idegen nyelven. 2020-ban a Digitális Irodalmi Akadémia tagjai közé választotta.
Vidiecky život - Louise Glücková
12,54 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Louise Glücková, vynikajúca súčasná americká poetka s koreňmi v Strednej Európe, je autorkou dvanástich zbierok básní. S jej menom sa spájajú ocenenia ako Pulitzerova cena za poéziu (1993), United States Poet Laureate (2003 - 2004), National Book Award v kategórii Poézia (2014) a mnohé ďalšie. Zbierka Vidiecky život dostala Griffin Poetry Prize, najvyššie medzinárodné ocenenie v Kanade za poéziu písanú v anglickom jazyku. Touto knihou v preklade Jany Kantorovej-Bálikovej sa Louise Glücková uvádza na Slovensku po prvý raz.
Nové devínske elégie - Zoran
5,69 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Nové devínske elégie
Reč srdca - Cleo Wade,Denisa Ghaniová
10,44 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Cleo Wade je úspešná instagramová poetka a umelkyňa, prezývaná aj Oprah mileniálov.Jej pozitívna, duchovná, otvorená a láskavá poézia však inšpiruje ľudí každého veku. Do Reči srdca vložila svoju múdrosť načerpanú zo životných skúseností. Nájdete v nej povzbudzujúce slová na každý deň, pomôže vám vyliečiť sa zo zlomeného srdca, prekonať ťažké chvíle, dodať odvahu či znovuobjaviť stratené sebavedomie. Zalistujte si v nej zakaždým, keď sa vás zmocní nepokoj či smútok: táto kniha má blahodarné účinky!
Prorok. Zahrada Prorokova - Chalíl Džibrán,Eliška Merhautová
7,59 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Básnické prózy významného libanonského spisovatele a malíře Chalíla Džibrána jsou dnes už proslaveným poselstvím moudrosti a lásky. Džibrán původně zamýšlel napsat trilogii (Prorok, Zahrada prorokova a Smrt prorokova). V úvodní části mladý prorok Mustafa promlouvá o všem podstatném mezi zrozením a smrtí. Ve druhém, ne zcela dokončeném oddíle Mustafa učí v zahradě své matky devět žáků. Ze zamýšlené třetí části se bohužel zachovalo jen několik náčrtů. Smrt ukončila básníkův život dříve, než dílo dokončil.
Tma mezi hvězdami - Atticus Poetry
15,58 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
BESTSELLER NEW YORK TIMES Druhá kniha básní instagramového fenoménu jménem Atticus, který si získal srdce více než milionu fanoušků. Po Láskou ji nespoutáš, knize o nezkrotnosti ženské duše, přichází Tma mezi hvězdami. Atticus se v ní soustředí na dualitu života, věrohodně popisuje lidské úspěchy i pády, energii, kterou vkládáme do nových vztahů, i mučivou samotu, která je střídá. Jeho básně jsou upřímným zkoumáním osamělosti a naší potřeby sdílení. Ve svých minimalistických textech mladý básník ukazuje, že potřebujeme obojí: bolest i radost, hvězdy i temnotu mezi nimi, abychom dovedli ocenit vše, co nám život nabízí…
Květy slunce - Rupi Kaur
8,88 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Rupi Kaur, autorka bestselleru #1 podle New York Times milk and honey, přichází se svou dlouho očekávanou druhou sbírkou poezie. Živá a transcendentní cesta růstu a zahojení. Původ a vyjádření úcty ke svým kořenům. Vyhoštění a následné nalezení domova v sobě samém. Rozdělené do pěti kapitol a ilustrováno samotnou Kaur, the sun and her flowers je cestou chřadnutí, pádu, zakořenění, růstu a rozkvětu. Oslava lásky a ve všech jejích podobách. Toto je recept na život, řekla mi matka, když mě držela v náručí a já plakala, mysli na ty květiny, které můžeš zasadit na zahradě každý rok a ony tě naučí, že lidé musí také zvadnout, upadnout, vypustit kořeny a povstat, aby mohli vykvést.
Tej és méz - Rupi Kaur
10,73 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
ez itt egy utazás verseken át az életben maradás felé ez itt huszonegy év vér verejték és könny ez itt a szívem a kezedben ez itt a fájdalom a szeretet a törés a gyógyulás - rupi kaur A tej és méz versek és prózai írások gyűjteménye a túlélésről, az erőszak, az abúzus, a szerelem, a veszteség, a nőiség megéléséről. A könyv négy fejezetre oszlik, mindegyik más célt szolgál, másféle fájdalommal foglalkozik, másféle sebeket gyógyít. A tej és méz az élet legridegebb pillanatain vezeti át az olvasót, mégis mindenben talál valami melegséget, mert a melegség ott van mindenben, csak keresni kell.
Zmiznutia a návraty - Zhao Si
11,40 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Zhao Si uniká do svojho imaginárneho sveta, vo svojich básňach krok po kroku navštevuje známe turistické miesta, ktoré v jej poézii ožívajú, možno trochu inak, ako ich vnímame my. Pozornosť zameriava na hviezdnu oblohu, ktorá nie je len plná hviezd, ale stáva sa bránou do spomienok i do vesmíru. Ako autorka súčasnej poézie a prekladateľka má bohaté znalosti európskej a americkej literatúry. Ponúka nám svoj pohľad na západný kultúrny svet, ktorý je v jej optike trochu iný, obohatený o interkultúrny aspekt. Jej básne obsahujú množstvo odkazov a narážok na miesta, ktoré navštívila a ktoré sa jej umelecky i ľudsky dotkli, ale aj na grécku mytológiu, severské mýty, spomína Dugrin chrám potkanov i Odinove vrany. Ako čiara putuje vesmírom i časopriestorom, požičiava si mýty i balady. Básne Zhao Si sa nás dotýkajú, pocitovo i intelektuálne. Sú výzvou na cestu do autorkinho súkromného univerza, kde sa známe pocity miesia s neznámymi, kde rovnako nečakane nachádzame miesta plné krásy a bezpečia i priepasti strachu, neistoty, odcudzenia, svet, v ktorom sa šnúrky od topánok menia na vystrašené hodvábne nite či // popletené klbká ryžových cestovín? Chuchvalec rozlúštených veštieb // položený na pitevnom stole...
Miesto pre náhody - Ingeborg Bachmannová
3,13 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Miesto pre náhody je knižným vydaním príhovoru Ingeborg Bachmannovej, ktorý predniesla pod názvom Nemecké náhody pri prevzatí ceny Georga Büchnera 17. októbra 1964. Slovenský preklad Eva Bruchánikova
Én nem menni lakni külföld - László Barak
7,13 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
"...A lírai én a nagyvilágban barangol, idegenként, otthontalanul ott, de olyanként, akinek mégiscsak van otthona odahaza, olyan otthon, amelyik nem feltétlenül fagyasztja bele egy giccses, hamis létbe. Neki nem a kormánykereke tört el, ő maga a törés a kormányon. Ahogy finom üzenete is beleér a mai korba, annak viszont, aki megérti, egy gyomorszájba vágással felér - ezen a ponton ér össze kisebbségi lét, emigráns lét, migráns lét: (...) kása nem étel / taliga nem szekér / tót nem ember / nekünk csak térdig ér a tenger / vesztesek a teremtésben / (majdnem) hazátlanok mégis mi vagyunk / mert ahol mindenki idegen /mindenki otthon van..." Zalán Tibor
Mléko a med - Rupi Kaur
18,24 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Kniha je rozdělena do čtyř kapitol a každá má jiné poselství. Jedna se snaží léčit zármutek, jiná zase bojuje s všudypřítomnou bolestí. Čtenáři nabízí cestu od nejhorších životních momentů ke smíření a hledání radosti. Ta je totiž všudypřítomná, jedinou podmínkou je chtít ji vidět.
Ráno modré zviera a iné básne - Sylvia Geist
11,40 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Predstavujeme čitateľskej verejnosti výber z tvorby súčasnej nemeckej poetky Sylvie Geist, jednej z najzaujímavejších nemecky píšucich poetiek a autorky, ktorá prostredníctvom originálnych výrazových prostriedkov vytvára osobitý vnútorný svet prežívania každodennosti a často dokáže zdanlivú všednosť pretaviť do podoby univerzálneho, všeobecne platného. V tvorbe Sylvie Geist sa vnútorné konfrontuje s vonkajším, autorka tvorivo prelína vnútorný a vonkajší kozmizmus, ako to nazýva nemecká kritika, do reality osobitej kvality. Autorka sa s veľkým úspechom predstavila slovenskému publiku na medzinárodnom festivale poézie Ars Poetica 2006 v Bratislave. Za svoju činnosť získala niekoľko ocenení vrátane Ceny za poéziu mesta Meran, 2002, či Čestného daru Adolfa Mejstrika, 2008. Žije a tvorí striedavo v Hannoveri a Vancouveri.
Protuberance - Aleš Šteger,neuvedený
4,70 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Zbierka básni mladého slovinského básnika v českom preklade Františka Benharta.
Arne, básne a polemiky - Björnstjerne Björnson
7,53 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Björnstjerne Björnson bol nielen vynikajúci nórsky prozaik, básnik a dramatik, ale do povedomia malých národov (aj slovenského národa) sa na prelome 19. a 20. storočia zapísal najmä obranou ich práv: práva na vlastný jazyk, na rovnoprávnosť, na vzdel anie v národnom jazyku. Arne, básne a polemiky je čosi ako björnsonovská čítanka: obsahuje jeden z najlepších severských románov, tucet básní (medzi nimi aj text nórskej hymny), niekoľko polemických článkov, ktorými tento laureát Nobelovej ceny reago val na správy o utláčaní Slovákov, o tragických udalostiach v Černovej pred 100 rokmi, úryvky zo spomienok českého intelektuála E. Lederera na stretnutie s Björnsonom, kompetentný doslov českého nordistu M. Humpála, ale aj poctu severskému bardovi z pera M. Rúfusa a L. Lajčiaka. Kniha vyšla k 175. výročiu narodenia B. Björnsona a je bohato ilustrovaná fotografiami a faksimile článkov. Väčšinu textov preložila K. Motyková, niekoľkým básňam dal slovenskú podobu M. Richter.
Smyšlená zem - Eduardo Berti
10,67 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Co nám brání prožít opravdovou lásku? Znemožňují nám to zákony či tradice naší vlastní země? Nebo snad holá, drsná skutečnost, ona nemilosrdná hradba, o niž se tříští naše nejskrytější a nejniternější touhy? A co opravdová láska vlastně je? Čína na počátku dvacátého století. Země ušlechtilých, leč neuskutečnitelných představ a snů. Země jako kterákoli jiná, země výjimečná, země smyšlená. A v ní, jako pták v kleci, já, dospívající dívka Ling. A krásná Siao-mej, slepcova dcera, přítelkyně mých snů.
Údolí - John Renehan
7,79 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Když se důstojník Black dozví, že musí odcestovat do Údolí, netuší, že ho čeká cesta do afghánského srdce temnoty. Údolí je nejvzdálenější výspa, na níž americká armáda udržuje kontrolní stanoviště, místo, o němž nekolují fámy či legendy, ale rovnou mýty: není nebezpečnějšího místa v zemi. Black dostává zdánlivě rutinní úkol – musí vyšetřit incident, kdy vojáci neprozřetelně zastřelí domorodcům v „přátelské“ vesnici kozu. Z odškrtnutí administrativní kolonky se však velmi rychle stává noční můra a boj o život. Debut Johna Renehana Údolí je vyzdvihován pro realistické vylíčení afghánského konfl iktu a jako válečný román si vysloužil přirovnání k dílům Josepha Conrada, Tima O’Briena a Francise Forda Coppoly.
Tvář se ztracenými ústy - Henri Michaux
11,07 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Henri Michaux (1899-1984) je jedním z největších básníků dvacátého století. Jeho poesie je tvrdá, někdy až krutá. Michauxovy texty jsou jakoby vyryty do stromu, do vyschlé půdy, do kamene.Zároveň je však Henri Michaux úžasně vnímavý ke každému šumu, k hučení moře, větru, k zašustění křídel ptáka v letu, k chvějícím se listům stromu. Surové záznamy, jakoby ve stavu zrodu, skvrny slov, trsy slov, krystaly neologismů, neartikulované výkřiky, milostné vzdechy, zaříkávání, kletby, litanie. Jsme zde očitými svědky rozbíjení mýtů, dávných rituálů, drcení řeči, svědky nově vznikající kosmogonie. Nejen Michauxovy verše a texty v próze, ale i jeho kresby tuší, akvarely či vlastní kaligrafie, jimiž se pokusil proniknout za řeč, tam, kde slova nestačí, to vše je doslova nabité energií výbuchu sopky či supernovy. Michaux se snaží proniknout na samu mez vědomí, k „tajemství čisté existence“. S přesností laserového paprsku popisuje vjem po vjemu, prozkoumává nové, netušené prostory, odkrývá nové, dnes již zahlušené schopnosti člověka. Michauxova poesie je jedním z nejdůslednějších, a zároveň nejpodstatnějších pokusů evropské poesie dvacátého století o jiné vnímání, cítění a myšlení, o jejich proměnu, o proměnu těch nejzákladnějších zkušeností, o „odkrývání neznáma“, jak to pro poesii závazně postuloval již Arthur Rimbaud.
I Wish I Knew - Donna Ashworth
13,25 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
In this fast-paced world, I Wish I Knew is a collection of poems to guide us through the wilderness of life, navigating body image, emotions, mental health and personal growth. With honest lessons learned from rock bottom, Donna Ashworth's writing helps us to find courage in chaos and rise to every challenge. Sparking joy, surprise and gratitude on each page, this collection will soothe your soul, strengthen your spirit and help you find your own unique voice.
Pazúrik - James Sutherland-Smith
7,60 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
James Sutherland-Smith je básnik na ceste, na výprave do krajín a do dejín, do jazyka a jazykov sveta, v neposlednom rade do podstaty človeka. Hoci sa narodil v škótskom Aberdeene, od detstva bol v pohybe po veľkej časti sveta, počnúc Áziou a Afrikou, končiac Veľkou Britániou či Srbskom. Jedna z jeho ciest viedla do Československa krátko pred politickou revolúciou 1989. Do básnického výberu Pazúrik básnika, kritika a prekladateľa Jamesa Sutherlanda-Smitha sú zaradené básne zo všetkých jeho doterajších zbierok. Básne preložil Ján Gavura, knihu ilustroval Martin Kudla.
Na šírom mori - Andrés Sánchez Robayna
7,60 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Robayna pracuje s pozoruhodnými metaforami a básnickými prostriedkami. Jeho knihu Na šírom mori ozvláštňuje okrem iného pojem nevedomosti. Ide o starý spirituálny a mystický systém, podľa ktorého je nevedno (no saber) vyššou formou poznania. Najvýraznejším klasickým príkladom tohto prúdu je The Cloud of Unknowing, dielo anonymného anglického autora zo 14. storočia. Máme tu do činenia s niečím posvätným, čo básnik skúma prostredníctvom návratu do minulosti. Pre Robaynu je návrat k pôvodu, k počiatkom príbehu, nástrojom na nadviazanie kontaktu s mystériom ,,tela sveta”. Základným pocitom tejto knihy nie je pocit opustenosti alebo uvedomovanie si ruptúry vo vzťahu k predchádzajúcemu životu. Práve naopak, táto dlhá báseň, pozostávajúca z 35 fragmentov bez názvu, má ambíciu uzmieriť smútok s láskou a nádejou a znovu ich obnoviť.
Listy a výkriky - Ted Hughes
13,59 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Ted Hughes bol anglický básnik, jeden z najlepších zo svojej generácie. Základné východisko tohto výberu tvoria jeho Listy k narodeninám (Birthday Letters), adresované Sylvii Plathovej, americkej poetke, s ktorou ho spájalo nielen sedemročné manželstvo, ale tiež dcéra Frieda a syn Nicholas. Zbierka sa okamžite po vydaní stala bestsellerom, bola ovenčená rešpektovanými cenami, ako napr. T. S. Eliot Prize či Forward Prize for Poetry, a mnohí kritici ju považujú za vrchol autorovho diela. V tom istom roku, keď vyšli Birthday Letters, vyšla aj bibliofília Teda Hughesa Kvílenie a šepot (Howls & Whispers), rovnako adresovaná Sylvii Plathovej, možno ju čítať ako súčasť väčšieho projektu Listov k narodeninám. Má podobný tón, hlas, symboly a metafory, tiež zahŕňa spovedný režim, ale je ešte intímnejšia. Napokon je do slovenského výberu zahrnutý ešte jeden básnický text, ktorý sa volá Posledný list (Last Letter) a hovorí o posledných dvoch dňoch a noci, počas ktorej Plathová zomrela. Výber zostavil a preložil Peter Trizna. Doslov napísal Ján Gavura.
Had Norato - Raul Bopp,Lucie Koryntová
14,24 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Lyricko-epická báseň Had Norato (1931) je spolu s Macunaímou Mária de Andrade nejvýznamnějším plodem tzv. lidožroutského hnutí (movimento antropófago) brazilského modernismu. To se hlásilo k evropským avantgardám, které objevily spřízněnost moderního umění s primitivním uměním neevropských přírodních národů. Spisovatelé z okruhu hnutí objevili, že koloniální správa a poté i umění pěstující evropskou tradici potlačovaly a přetvářely myšlení a kulturu brazilských Indiánů tak, aby odpovídaly představě dobrého divocha. Proti ní modernisté staví divocha zlého, který rituálně požírá své nepřátele a sílí z jejich živin. Lidožroutské hnutí pracuje s touto představou a povyšuje ji na kulturní princip, jímž se brazilská kultura sytí kulturou evropskou, ale přetváří ji zcela svébytným způsobem. Had Norato (33 básní, 818 veršů) vychází z amazonského mýtu/legendy o hadu Noratovi, potomku Indiánky s říčním delfínem. Norato žije stejně jako jeho sestra-dvojče na dně řeky, na rozdíl od ní má však dobré styky s pobřežními obyvateli. Ve vymezených okamžicích na sebe bere lidskou podobu, navštěvuje svou matku, chodí na zábavy a sní o tom, že se mu jednou podaří proměnit se v člověka úplně. Díky přátelství s jedním vojákem se mu nakonec skutečně podaří kouzlo zlomit a stát se člověkem. Protagonista (lyrický subjekt básně) touží po tom, vzít si za ženu královnu Luzii. Aby toho dosáhl, musí uškrtit hrozivého hada Norata, navléknout si jeho pružnou kůži a naoko přijmout jeho totožnost, aby se mohl snáze pohybovat amazonským lesem, v němž se setkává s různými rostlinami a zvířaty. Báseň je prostoupena aluzemi na evropskou i indiánskou kulturu (pouť amazonským pralesem lze např. srovnávat s Dantovou poutí „temným lesem“. S pomocí kmotra Pásovce překoná všechny překážky a odolá všem nástrahám lesa, takže se mu nakonec podaří uloupit svou vyvolenou Velkému hadovi, který je postrachem Amazonie. V básni se pojí etnografický zájem o domorodá etnika s primitivistickou estetikou a ponorem do předlogického myšlení. Protagonistova „pružná kůže“ je současně pružnou kůží básnické formy, která se proměňuje podle zachycovaných aspektů amazonského lesa. Báseň je fascinující i jazykové - vstřebává do sebe regionalismy i folklorní, pohádkové výrazy. Z portugalštiny přeložila Lucie Koryntová.
Az idő halála I. - Kiűzetés a paradicsomból - Árpád Ozsvald
6,94 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Ozsvald Árpád (1932-2003) fél évszázados írói pályája során kilenc önálló verseskötetet, egy ifjúsági regényt és egy irodalomtörténeti arcképvázlat-, illetve jegyzetgyűjteményt jelentetett meg. Jelen kötet az eddigi legbőségesebb merítés a költő lírai életművéből. Az életművet bemutató sorozat három kötetes lesz, ezúttal az első kötetet vehetik kézbe az olvasók.
Harkiv Hotel - Szerhij Zsadan,Diána Vonnák
7,22 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Szerhij Zsadan költő, író és rocksztár - Ukrajna talán legnépszerűbb krónikása, aki az ország függetlenségével lett nagykorú. Kezdetben szatirikus, polgárpukkasztó hangja az oligarchiába fulladt rendszerváltás és két forradalom tapasztalatától vált élesebbé és komorabbá. Mert hogyan szólalhat meg a költő, ha rázárul a történelem? Jut-e neki tiszta lap? Milyen a diktatúrában kivégzett íróktól örökölt nyelv? És marad-e miről beszélnie, ha egy nevén nem nevezett háború nyolc éve után végül lerohanják a hazáját? Zsadan néha gúnyos, sokszor szenvedélyes, de mindig emberséges: az érdekli, ahol a személyes összeér a közössel. Dokkmunkások, tetoválók, maffiózók, virágárusok világa ez, olyan embereké, akik beszéd helyett csak legyintenek, és mennek a dolgukra. Van valami dacos súly, valami konok kitartás ebben a lírában. Odakacsint a tanulságoknak, de elneveti magát, mielőtt befejezné a mondatot. Csöndje sem annyira hallgatás, inkább a megfelelő szavak keresése. Szerhij Zsadan verseit Vonnák Diána válogatásában és fordításában adjuk közre.
Ne kérdezd, kik vagyunk - Versek - Amanda Gorman
10,70 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Ez a könyv üzenet a palackban. Ez a könyv egy levél. Ez a könyv nem ereszt. Ebben a ragyogó verseskötetben az elnöki beiktatás koszorús költője, a The New York Times sikerlistáját vezető Amanda Gorman elkap egy pillanatot a zátonyra futott időből, hogy reménnyé és gyógyulássá formálja. A Ne kérdezd, kik vagyunk soraiban Gorman szellemes és személyes kollázsban sorolja fel a történelem, a nyelv, az identitás és az elmúlás témáit. Versei a világjárvány kollektív gyászát idézik, rávilágítanak a számvetés pillanatára, és megmutatják, hogy Gorman egyszerre a múltunk hírnöke és a jövőnk hangja. Amanda Gorman verseit a Van Helyed Alapítvány mentoráltjai fordították magyarra.
Sto básní - neuvedený,Helena Honcoopová
28,63 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Kniha Sto básní představuje zlatou éru japonské poezie, jak ji v době Heian pěstovala aristokracie u císařského dvora v Kjótu. Jejím jádrem je kompletní překlad sbírky Sto básní od sta básníků (Hjakunin iššu), kterou z tisíců veršů zařazených do tzv. Císařských antologií vybral a uspořádal slavný básník a literární teoretik Fudžiwara no Teika kolem r. 1236. Tato dodnes nejznámější sbírka klasické poezie je perlou na šňůře skvostných literárních děl starého Japonska. Do historického, literárního i výtvarného kontextu sbírky Sto básní zavede čtenáře obsáhlý úvod, zatímco doslov se soustředí na staré japonské poetiky a vysvětlení básnické dikce, figur a estetiky pětiverší waka (zvaných též tanka). Dalších sto deset přeložených básní ilustruje slohový vývoj této formy, její tematické a metaforické bohatství a jazykové zvláštnosti staré japonské poezie. Sto básní přeložila japanistka Helena Honcoopová, která též napsala komentáře a doprovodnou studii, a vybrala ilustrace. České vydání sbírky doprovází sto čtyřicet převážně barevných dřevořezů a maleb z 13.–20. stol. (Šunšó, Gakutei, Kunisada, Hokusai, Hirošige ad.).
Édesanyámnak
4,57 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
"Mert a szeretet melegít a természet hidegében és világosságot nyújt az élet sötétségeiben; és a szeretetnek ajkai vannak, amik mosolyognak velünk az örömben, és lecsókolják a könnyeinket a fájdalomban." - Gárdonyi Géza -
FBI: Maffiaszólam - Jácint Legéndy
10,12 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
A versekben szereplő történetek és karakterek hitelességét is igazolva a téma hazai szakértője, az immár Pulitzer-díjas Dezső András (Maffiózók mackónadrágban, Magyar Kóla) írt a kötethez stílszerűen, versértékű fülszöveget: A tartozást behajtják. S a költészetnek volt egy komoly tartozása, amit most Legéndy Jácint fizet ki, hiszen versekbe foglalta a rendszerváltás utáni évek éjszakáinak világát. A sztorit, a nagy korszakot, amit már sokan megénekeltek, de úgy, ahogy ő, idáig senki sem. Tehát az oratóriumban felbukkanó karakterek jórészt valós szereplők. Emberek, akik dumálgattak, nem sejtve, hogy a történeteik egyszer majd versekben kelnek életre. A maffiafeleség, a maffiafőnök, vagy éppen a börtönben becsavarodott verőlegény drámái ezek. Olyan drámák, amiket a brutalitás, illetve az esendőség keretez, mindaz, amit a rendszerváltás utáni káosz kreált. Dolgok, amelyek az évek múltával szerethetőbbé váltak. Hogy is tartja a mondás? Az alvilágnak nincs romantikája. Tényleg nincs. De Legéndy Jácint révén immár van költészete.
Penguin Modern Poets 4 - Don Paterson,Nick Laird,Kathleen Jamie
10,93 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Other Ways to Leave the Room features the work of three of the most beloved and lauded poets currently at large. Between them, Kathleen Jamie, Don Paterson and Nick Laird write lyrical, luminous and often darkly witty poems about the rugged wildness of the Scottish landscape; about fatherhood; about whisky-drinking, alcohol abuse and tenement life; about sex, love and the pursuit of the spiritual; about childhood in the Ireland of the Troubles, and about the strange possibilities of the technological future. What all three have in common is an ability to combine observations of gritty real life with a sense of the mythical proportions always lurking just under the surface of the everyday. The Penguin Modern Poets are succinct guides to the richness and diversity of contemporary poetry. Every volume brings together representative selections from the work of three poets now writing, allowing the curious reader and the seasoned lover of poetry to encounter the most exciting voices of our moment.

Vitajte v našej podkategórii Světová poézia - Fantasy, upíri. Ak ste zamilovaní do fantasy svetov, upírskych bytostí a poézie, ste na správnom mieste. Naša zbierka básní ponúka unikátnu perspektívu na túto tematiku prostredníctvom výnimočných veršov a emotívneho prenesenia. Či už ste dlhoročným fanúšikom upírskych príbehov alebo ste zvedaví objavovať nové sféry, naše básne vám zaručene poskytnú závan nebeského tajomstva a hlbokého nadania. Priveďte svoju predstavivosť k životu, keď sa ponoříte do lyrických riadkov, ktoré vykresľujú krásu upírskych bytostí a ich zamilovaných osudov. Poézia súvisiaca s fantasy svetom upírov je jedinečná tým, že kombinuje eleganciu a temnotu, čím vytvára nepoznanú škrupinu mystiky a neodolateľného pokušenia. Staňte sa ich svedkom, keď básnici ožívajú uprostred svojich veršov, ponúkajúc vám prehliadku podmanivých lesných jazier s jemnými zrkadeniami, temných hradov, ktoré sa týčia pod šernou oblohou, a rúška zlúčenej vnímavosti a túžby. Ich slová vám umožnia stretnúť sa s láskou, strachom, bolesťou a zázrakom s vetraním dopadajúcim na vašu dušu. Pozývame vás, aby ste objavili moc slov, prepojenie silných emocionálnych prejavov a skutočnosti, ktorá obklopuje upírsky svet. Sme presvedčení, že naša zbierka básní vás prenesie na okraj reality a zaplaví váš život nadpozemským zážitkom. Pridajte sa k nám a prehliadnite si našu zbierku básní o svetovej poézii - Fantasy, upíri. Dozviete sa o zatracenej nádhernej strane upírovského sveta ako nikdy predtým. Nechajte sa ponoriť do ich úchvatných príbehov a nechajte svoju predstavivosť rozkvitnúť. Naše básne vám prinesú veternú symfóniu strhujúcich emócií a odkryjú vám temné, ale vnímavé srdcia upírov. Buďte očarení magickou mocou našej zbierky a urobte si tú korisť a dajte si záležať na tom, aby ste pohltili každé riadky tejto neobyčajnej svetovej poézie - Fantasy, upíri.

Image
Produkty

Populárne produkty

Product Images
Sleva 28%
CO88 Hviezdny oceľový náramok 860-180-020003-0000
17,00 €
Uvedená cena je platná k 29.02.2024
Příběh krátkého manželství - Anuk Arudpragasam
15,57 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Broken Throne - autor neuvedený
14,05 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Integrované obvody - 2 - Kolektív
10,01 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Odpustenie oslobodzuje - Odpustenie oslobodzuje
4,66 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Jin jóga jako lék - Stefanie Arend
22,36 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Peter's Railway The Four Seasons (Vine Christopher)
6,16 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Last of the Mohicans (Cooper James Fenimore)
9,36 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Slepec - Christine Brandová
16,92 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Cecil, a cuki cápa
10,73 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Finova pomsta - Amanda Scott
12,90 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Případ Velikého mistra - Melchior Kotnowski,Kameel Machart
13,35 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Hogyan működik az emberi test? - John Farndon
12,11 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Kliatba žltých ruží - Július Balco
8,46 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Karácsonyi matricás füzetem
2,67 €
Uvedená cena je platná k 01.03.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile

24 Result Found
View All
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99