Manažment

Image
A kreativitás iskolája - Tina Seelig
11,34 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Tina Seelig nemzetközi sikerszerző, a Stanford Egyetem professzora legújabb kötetében rendkívül népszerű kreativitási kurzusát alakítja át gyakorlati útmutatóvá, amelyben megmutatja, hogyan valósíthatjuk meg a legjobb ötleteinket. - A fantázia kreativitáshoz vezet. - A kreativitás innovációhoz vezet. - Az innováció vállalkozói szellemhez vezet. A kötetből elsajátíthatjuk, miként juthatunk el a képzelőerőtől a vállalkozói szellemig, azaz hogyan dolgozzuk fel a találmányi ciklus négy lépését: - Képzelőerő – olyan dolgok elképzelése, melyek még nem léteznek. - Kreativitás – a képzelet alkalmazása egy kihívás megoldására. - Innováció – a kreativitás alkalmazása egyedi megoldások létrehozására. - Vállalkozói szellem – az innováció alkalmazása, hogy az ötletek megvalósuljanak, melynek során elnyerik azt az erőt, hogy mások képzeletét is inspirálják. Ha minden egyes lépést az előzőre építünk, valami sokkal összetettebbet, érdekesebbet és erőteljesebbet hozhatunk létre. A Kreativitás iskolája alapvető ismereteket nyújt ahhoz, hogy egy meggyőző ötletet valami rendkívüli dologgá alakítsunk át. A vállalkozók sokkal többet tesznek annál, mint ami lehetségesnek tűnik, mégpedig sokkal kevesebből, mint amennyi lehetségesnek látszik. Tina Seelig professzor tizenöt éve tanítja stanfordi diákjait arra, hogyan szabadítsák fel kreatív módon egyedi vállalkozói szellemüket. Legújabb könyvében ezt a bölcsességet osztja meg, inspirációt és útmutatást nyújtva az ötletek megvalósításához.
Bezonomie - Brian Dumaine
20,85 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Podrobný, objevný a objektivní náhled na světově dominantní obchodní model společnosti Amazon, již se její soudobí konkurenti buď pokouší napodobit, nebo na ni vyzrát jinými prostředky a způsoby, jimiž Bezonomie ovlivňuje život každého spotřebitele ve Spojených státech – z pera oceňovaného reportéra magazínu Fortune. Příběh Jeffa Bezose je, podobně jako tomu bylo u Henryho Forda, Sama Waltona nebo Steva Jobse v raných dobách jejich společností, tím vskutku nejpůsobivějším příběhem posledního desetiletí. Bezos, nejbohatší muž světa, vybudoval jeden z nejefektivnějších strojů na peníze v dějinách. Obchodní model Amazonu nejen že obrátil sektor maloobchodu a cloudových služeb vzhůru nohama, ale stahuje svá chapadla i kolem mediálního a reklamního trhu a výraznou měrou rozrušuje současný stav technologií, ekonomiky, pracovního trhu a společnosti. Vliv Amazonu je tak rozsáhlý, že čelní představitelé v téměř každém sektoru podnikání musí porozumět, jak tato mocnost funguje. Kniha Bezonomie na základě bezprecedentních zákulisních informací od více než 150 zdrojů z Amazonu i mimo něj odhaluje základní principy, jež Jeff Bezos využívá k prosazování své dominance – posedlost zákazníkem, extrémní míru inovací a vedení společnosti s orientací na dlouhodobé cíle, to vše s podporou umělé inteligence – a dokladuje, jak jsou tyto přejímány a napodobovány mnoha dalšími společnostmi ze Spojených států, Číny a jiných zemí. Brian Dumaine předkládá výčet způsobů, jejichž prostřednictvím lze své podnikání před vlivem Amazonu ochránit. Nejdůležitější je, že kniha Bezonomie přináší odpověď na otázku zásadního významu: Jak Amazon a jeho napodobitelé ovlivňují naše životy a co se od nich můžeme naučit? „Bezonomie,“ ať už pro někoho představuje zlatý důl nebo hrozbu, se stala silou, jež utváří a bude utvářet životy všech lidí, kteří se tak o ní musí dozvědět více.
Politická inteligence lídrů - Gerry Reffo,Valerie Wark
15,67 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Politická inteligence je v současném turbulentním světě předpokladem úspěchu vůdčí osobnosti Autorky - pedagožky a konzultantky renomované anglické univerzity Ashridge Business School - vycházejí z faktu, že dnešní svět je vlivem globalizace, sociálních sítí a dalších faktorů mnohem provázanější než kdykoli v historii a že moc již nespočívá pouze v rukou politiků či šéfů byznysu, ale je rozdělena mezi více subjektů. Chtějí-li lídři v těchto měnících se podmínkách uspět, měli by si osvojit tzv. politickou inteligenci (PQ) jakožto úspěšný předpoklad práce vůdčí osobnosti. Charakterizují dovednosti, způsoby chování a procesy, které jsou nezbytné pro efektivní řízení v době, kdy moc je sdílena více subjekty, s cílem dosáhnout jak zisku v podnikání, tak sociálního uspokojení. Kniha nabízí model řízení založený na PQ, zdůrazňující zejména vhodné uplatnění mocenských nástrojů, vztahy důvěry mezi partnery, společenskou odpovědnost, udržitelnost rozvoje apod. Je určena lídrům nejen ze světa byznysu, ale i organizacím státní a veřejné správy, politikům a pedagogům sociálně ekonomického zaměření. Většina dnešních vůdců – ať už se angažují v politice, v byznysu, v charitativní, nevládní či neziskové organizaci – vyrůstala ve světě, kde hlavním úkolem vlád bylo zajistit stabilní, tržně orientovaný režim a umožnit firmám růst. Mnohé se však od této doby změnilo - jak ve způsobu vládnutí, tak v přístupu vlád k byznysu. A základní myšlenka knihy „PQ: Politická inteligence lídrů“, tedy že vůdčí osobnosti musí nalézt lepší způsoby, jak umožnit, aby byznys, vlády a společnost spolupracovaly v zájmu dosažení nejen zisku, růstu, ale i lepšího života budoucích generací, z těchto změn vychází. Budoucnost si žádá takové lídry, kteří toho dokážou více. Naučit se novému způsobu řízení znamená docílit vyšších zisků díky spolupráci zástupců vlád, byznysu a společnosti jako takové. Gerry Reffo a Valerie Wark předkládají dovednosti, způsoby chování a postupy potřebné pro efektivní řízení ve světě, kde moc je sdílena s kde cílem je zajistit zisk pro podnikatele a sociální výhody pro lidi. Vůdcové ve všech oblastech jsou velmi zaneprázdněni a potřebují takové nástroje, jež jsou prakticky použitelné. Autorky proto představují jednoduchý model řídících schopností založený na PQ, jež mají pět aspektů (vizionářství, moc, účelová empatie, důvěra, všestrannost), i návod pro jednotlivce, jak rozvíjet své vlastní PQ i PQ celé jejich organizace. Kniha je velmi praktická, napsaná se zřetelem k potřebám současných i budoucích lídrů všech typů – počínaje byznysem a politickými vůdci konče. Je vhodně doplněna řadou praktických rad a příkladů úspěšných a správných vůdců – těch, kteří dokázali a dokáží kombinovat ohromné zisky s aktivní spoluúčastí na životě společnosti. Jak tvrdí autorky: „PQ je pro ty vůdce, kteří disponují dostatečným porozuměním, vizemi a pokorou, aby pochopili, že fungují v rámci širšího systému. To, co nabízejí, musí ladit s potřebami zákazníků, občanů, životního prostředí a budoucích generací.“ A dodávají: „Žádný sektor ani organizace nemohou samy o sobě docílit toho, co je třeba. Vlády, byznys a společnost sdílejí moc, jež může prospět nám všem.“
Moderní management - Jaromír Řezáč
21,64 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Kniha vás provede jednotlivými aspekty managementu, a to i těmi, které bývají často opomíjeny. Konkrétně se jedné o aspekty systémové, metodické, aplikační, mezinárodní, etické a sociálně-psychologické. Vše je navíc doplněno případovými studiemi a konkrétními příklady. Na jednom místě tak najdete řadu pojmů, manažerských nástrojů i metod. Pokud si tedy s něčím nevíte rady, tato publikace by ve vaší knihovně neměla chybět.
Udržateľný rozvoj cestovného ruchu v horských strediskách - Zuzana Gajdošíková
16,48 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Horské strediská cestovného ruchu sú významnou súčasťou ponuky Slovenska na domácom aj zahraničnom trhu. Cestovný ruch sa v horských strediskách považuje za významný zdroj príjmov, tvorby pracovných miest, pridanej hodnoty a multiplikačného efektu, ktorý ovplyvňuje aj nadväzné a zabezpečujúce odvetvia. Z dôvodu vnímania predovšetkým pozitívnych ekonomických účinkov sa cestovný ruch rozvíja v horských strediskách väčšinou extenzívne a jeho cieľom je vybudovať atraktívnu infraštruktúru, zvyšovať počet návštevníkov, a tým aj príjmov, v mnohých prípadoch bez venovania pozornosti životnému prostrediu a miestnym obyvateľom. Cieľom monografie je preto preskúmať rozvoj cestovného ruchu v horských strediskách na Slovensku, rozpracovať predpoklady a navrhnúť koncepciu udržateľného rozvoja cestovného ruchu v horských strediskách. Monografia vychádza z podstaty udržateľného rozvoja cestovného ruchu, zameriava sa aj na prístupy medzinárodných organizácií a inštitúcií, identifikuje ich aktivity a projekty, ktoré vyvíjajú v snahe vysvetliť a zabezpečiť udržateľný rozvoj cestovného ruchu. Následne skúma horské strediská cestovného ruchu, vymedzuje ich charakteristické znaky, faktorovou a korelačnou analýzou pasportizuje slovenské horské strediská. Pozornosť venuje aj skúmaniu platného legislatívneho rámca, ktorý reguluje rozvoj cestovného ruchu v horských strediskách na Slovensku a v zahraničí. Na základe identifikovaných východísk a výsledkov analýz sú v monografii uvedené pozitívne aj negatívne účinky cestovného ruchu v horských strediskách, ako aj analýza modelu organizačnej štruktúry a postojov miestnych obyvateľov k rozvoju cestovného ruchu. Skúmanie dopĺňajú príklady dobrej praxe zabezpečovania udržateľného rozvoja cestovného ruchu v zahraničných horských strediskách, ktoré poskytujú návody, ako čo najlepšie aplikovať princípy udržateľného rozvoja do praxe a činnosti horských stredísk.
Rada školy Školská samospráva - Mária Stanislavová
12,16 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Rada školy ako orgán školskej samosprávy vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických a ostatných zamestnancov v?oblasti výchovy a?vzdelávania. V súvislosti s potrebou právoplatného ustanovenia rady školy a jej dobrého fungovania vzniká v praxi veľa otázok nielen zo strany zriaďovateľov a riaditeľov, ale aj zo strany zamestnancov škôl a rodičov. Mgr. Mária Stanislavová reagovala na potreby praxe a výsledkom jej snaženia je publikácia „Rada školy – Školská samospráva“, v ktorej prináša odpovede na najčastejšie sa opakujúce otázky. Konkrétne postupy pri ustanovení rady školy, zloženie členov rady školy, kompetencie rady školy a ich uplatňovanie v praxi, vzťahy rady školy so zriaďovateľom a riaditeľom školy či školského zariadenia sú len názornou ukážkou oblastí, ktoré čitateľ v publikácii nájde. Z?praktických dôvodov sú súčasťou publikácie aj súvisiace právne predpisy. Publikácia je vhodnou pomôckou pri riešení problémov pri ustanovení rady školy a pri jej ďalšej činnosti. Je určená všetkým základným a stredným školám a školským zariadeniam, zriaďovateľom, riaditeľom škôl a školských zariadení či metodickým orgánom.
A Siker Törvénye Tizenhat Leckében - IV. kötet - Napoleon Hill
19,83 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
A kiadó előszava 13. Lecke: EGYÜTTMŰKÖDÉS Hogyan fejleszti a hatalmat az Együttműködés? 14. Lecke: KUDARC Első fordulópont Második fordulópont Harmadik fordulópont Negyedik fordulópont Ötödik fordulópont Hatodik fordulópont Hetedik fordulópont "Személyes találkozás a szerkesztőddel" 15. Lecke: TOLERANCIA Hogyan szüntessük meg a háborút? A háttér A Terv Tolerancia! 16. Lecke: AZ ARANYSZABÁLY Az ima hatalma Az én etikai kódexem Személyes elemző szolgáltatás Határozatlanság Utószó
Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství - 2. vydání - Irena Trojanová,Michaela Tureckiová,Barbora Riedl Černíková
9,27 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Pracujete ve školství, vedete nebo chcete vést ostatní a přitom potřebujete občas poradit, jak vést sami sebe? Pak je publikace Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství určena právě (ale nejen) vám. Text knihy je kombinací teoretických východisek a reflexe současné praxe s uvedením řady příkladů, podnětů k zamyšlení, návodů i testů, které vám umožní zjistit vaše momentální nastavení. Pro přehlednost je celá publikace rozdělená do tří kapitol: Sebepoznání; Práce s časem a Problematika stresu a syndromu vyhoření. První kapitola je zaměřená na vysvětlení významu sebepoznání pro efektivní práci ředitele školy, druhá je pak zamyšlením nad základní otázkou, co je čas a jak ho využít ve prospěch plnění dlouhodobých a krátkodobých cílů ředitelů škol. Třetí kapitola se věnuje zejména problematice syndromu vyhoření v návaznosti na vliv stresu.
Cesta ke královskému platu - Dalibor Slivinský
8,60 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
- jak získat královský plat ve svém zaměstnání? - jak se prezentovat na trhu práce? - jak bojovat sami za sebe a za kvalitní odměnu? - inspirujte se příběhy a změňte své chování, královská odměna vás nemine. Autor dokáže ostrým marketingovým viděním popsa
Jak zvládnout práci manažera - Michal Pohludka
15,58 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Odpovídá práce manažera obsahu teoretických knih a školení? Existuje jednoduchá a univerzální rada, jak se stát dobrým manažerem a jak se chovat a pracovat od prvního dne na manažerské pozici? Tato kniha nenabízí radu univerzální ani jednoduchou. Má však za cíl poskytnout náhled do každodenních povinností manažerů. Ať mluvíme o řízení lidí, tvorbě talentů, řízení svého času či firemních změn, teorie se může jevit jako jednoduchá. Avšak jen do doby střetu s každodenní realitou. V knize je proto kladen důraz na praktické rady, tipy a zkušenosti, které jsou stěžejní pro úspěšnou práci manažera. Rozeberme, jak pracují úspěšní. Jak řídí své týmy, jaký mají systém práce a jak zvládají jednotlivé manažerské aktivity. Cílem knihy je též inspirovat. Poskytnout vhled do reálného života lidí z různých odvětví, kteří jsou ve vyšších pozicích a mají za sebou impresivní životní příběhy a v hlavě vize a cíle na další období.
Project Portfolio Management - Martin Mareček,Drahoslav Dvořák
15,67 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Pracujete v týmu, nebo dokonce tým řídíte? Chcete zlepšit řízení projektů, aby jejich zdárný průběh neohrožovalo nevhodné vedení týmu? Hledáte postupy, jak pracovat efektivnějí? Kniha vás seznámí s důležitými koncepty a postupy při řízení nejen projektů, ale i programů a projektových portfolií. Naučíte se, jak správně uchopit řízení projektu, abyste se zdárně dopracovali k jeho úspěšnému dokončení. Dvojice zkušených autorů nezapomněla ani na řadu příkladů z praxe, díky kterým probíraná témata snadněji pochopíte a vyvarujete se zbytečným chybám. Kniha je určena nejen projektovým manažerům, ale i řídicím pracovníkům, studentům a pedagogům, kteří se s rozsáhlejšími projekty setkávají na denní bázi. Publikace se mimo jiných věnuje následujícím tématům: - Vodopádový a agilní přístup k řízení projektů - Alternativní přístupy k řízení projektů - Role projektového manažera - Koncept a řízení programů - Řízení projektových portfolií - Procesy Project Portfolio Managementu O autorech: Ing. Drahoslav Dvořák, Ph.D. v současnosti řídí divizi Enterprise Project Management ve společnosti WBI Systems, a. s., kde vede implementační projekty podporující řízení projektových portfolií. Své dlouholeté zkušenosti sdílí v řadě odborných publikací, např. Řízení portfolia projektů – nejlepší praktiky portfolio managementu a Mistrovství v Microsoft Project 2010. Přednáší řízení projektů a podnikovou informatiku na Vysoké škole Škody Auto v Mladé Boleslavi. Je jediným specialistou v České republice s certifi kací Microsoft Most Valuable Professional pro oblast Project.
The Personal MBA - Josh Kaufman
16,10 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
From the basics of products, sales & marketing and finance to the nuances of human psychology, teamwork and creating systems, this book distils what you need to know to take on the MBA graduates and win. It teaches simple mental models for every subject that's key to commercial success.
Jak se úspěšně učit - Monika Löhle,Eberhardt Hofmann
11,81 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Nezáleží na tom, jestli studujete nebo se učíte sami třeba jazyky či se soustavně vzděláváte kvůli náročnému povolání. Díky této knížce se vše naučíte mnohem snadněji a efektivněji! Navíc si nové poznatky lépe zapamatujete a u zkoušek či v práci se vám bude dařit. DOZVÍTE SE: Jak se rychle naučit velké množství slovíček nebo dat? Jak na to, když je důležité látku pochopit? Jak obelstít paměť, abyste nezapomínali? Proč je dobré psát si taháky? V jaký moment přináší učení více škody než užitku? Jaký jste učební typ a co to pro vás znamená? Jak zvýšit potenciál svého mozku pomocí strukturování a myšlenkových map? Proč si vizualizovanou informaci pamatujeme lépe? Jak nakládat s časem a plánovat učení? K čemu je dobré mít týdenní a denní plán učení? Proč jsou přestávky a relaxace přínosné pro učení? Proč si myslíme, že nemáme talent na matematiku? Proč je tak důležitá motivace a jak ji zvýšit? Jak překonat překážky v učení a nenechat se odradit? Jak bez problémů zvládnout zkoušku nebo prezentaci? Kniha plná praktických tipů, návodů, cvičení a testů vám s učením zaručeně pomůže!
Obchodný manažment - Viera Čihovska,Monika Matušovičová
16,15 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Cieľom autoriek publikácie je priblížiť a vysvetliť problematiku manažmentu a jeho funkcií v obchodných firmách podľa najnovších prístupov, ktoré integrujú jednotlivé špecifické disciplíny do jedného komplexného celku. Takýto prístup umožňuje manažérom a vedúcim pracovníkom získať prehľad o hlavných problémových oblastiach potrebných na riadenie a organizovanie podniku a jeho organizačných jednotiek. Dôraz kladú na praktickú aplikáciu poznatkov moderného manažmentu, pričom vychádzajú z procesnej charakteristiky podnikového manažmentu. Hlavnú pozornosť venujú základným funkciám riadenia v obchodnej firme (v stredných a veľkých podnikoch) – plánovaniu, organizovaniu, riadeniu ľudských zdrojov a kontrole, ako aj mäkkým determinantom manažmentu. Súčasťou manažmentu je aj vedenie ľudí v organizácii a osobnosť manažéra, ktorý uvádza do pohybu všetky zložky organizácie so zámerom dosiahnuť vytýčené ciele. Dôležitou súčasťou jeho práce je tiež účinná motivácia a stimulácia pracovníkov, a preto sa pozornosť autoriek zameriava aj na tieto oblasti riadenia obchodnej organizácie. Publikácia je určená predovšetkým študentom vysokých škôl ekonomického zamerania.
Interní komunikace je nutnost - Jarka Kovaříková
13,02 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Kniha proto svižnou a čtivou formou shrnuje, co musí ve firmě fungovat, aby fungovala také interní komunikace, jaká je praxe ve firmě, jaké jsou cílové skupiny a komunikační kanály a jak je využívat. Přináší manažerům fígle, s jejichž pomocí mohou firemní komunikaci zlepšit, zabývá se i krizovou interní komunikací a rozebírá velké množství malérů a průšvihů, které mohou v interní komunikaci nastat. Čtenář se dozví, co v interní komunikaci nedělat a čemu se vyhnout, a za každou kapitolou najde tipy k zamyšlení, díky kterým si může uvědomit, co by se právě v jeho firmě dalo zlepšit. Kniha se bude hodit všem specialistům a manažerům interní komunikace, pracovníkům lidských zdrojů, manažerům a vůbec všem, kdo v rámci své práce musí organizovaně komunikovat s kolegy. Ocení ji také studenti managementu, marketingu, personalistiky a sociálních věd.
Zamrzlá produktivita - Miloš Toman
14,72 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Kniha nepřináší jen charakteristiku problémů současných firem, týkajících se nedostatečné produktivity, ale zejména praktické návody, jak je proměnit v typ odpovídající požadavkům nové podnikatelské éry. Ve 24 kapitolách si všímá různorodých jednotlivostí, jimž by manažeři firem měli věnovat pozornost a jež by ve svém souhrnu mohly znamenat kýžený vzestup produktivity práce.
Podniková informatika 3. aktualizované vydání - Kolektív autorov
6,21 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Kniha je určena všem, kteří se potřebují dobře orientovat v možnostech, omezeních a vazbách informačních a komunikačních technologií a jejich aplikací využívaných v podnikovém řízení. Nové vydání je kompletně aktualizováno v souvislosti s vývojem v jednotlivých oblastech. Kniha je komplexním přehledem technologií a aplikací, které se používají ve firmách i jiných organizacích. Zkušení autoři představují jednotlivé informační a komunikační technologie, věnují se správě dat v podnicích a osobní informatice. Seznamují čtenáře s infrastrukturními aplikacemi, celopodnikovými transakčními aplikacemi (ERP), aplikacemi pro řízení externích vztahů a analytickými aplikacemi (Business Inteligence). Přibližují životní cyklus aplikací, věnují se datovému modelování, a nezapomínají ani na bezpečnost a možnosti provozu a rozvoje podnikové informatiky (hosting, outsourcing, cloud, SaaS, offshoring, systémová integrace). Srozumitelně a na velkém množství příkladů ukazují, co informatika nabízí, co od nás vyžaduje a kam se ubírá. Kromě manažerů a dalších uživatelů informačních technologií je publikace určena také studentům vysokých škol.
Základy finančního managementu - Dániel Tóth,Eva Barešová
8,84 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Základy finančního managementu od autorů Daniela Totha a Evy Barešové je odborná publikace určená zejména vysokoškolským studentům zabývajících se touto problematikou. Zaměřuje se na otázky z oblasti účetnictví, investic, krátkodobého finančního řízení, financování podniku a finanční analýzy. Součástí titulu jsou nejen teoretická východiska, ale i praktické příklady, které usnadňují orientaci v dané problematice. Kniha může být výborným pomocníkem pro ty, kteří se v této oblasti teprve začínají pohybovat, ale slouží také těm, kteří o tomto tématu již něco vědí a potřebují si jen utřídit myšlenky. Velkou výhodu mají přehledně zpracované tabulky a příklady, díky kterým je problematika finančního managementu vysvětlena i laikům. Ing. Petra Ouředníčková ekonomka ČT Velká část této publikace se věnuje nejen tvorbě podnikatelského plánu, ale i fázemi, které mu předcházejí. Jelikož podnikatelský plán bez předchozí analýzy podniku a jeho okolí, včetně analýzy finanční, je téměř nereálný. Výhodou publikace je komplexní, přehledný přístup a jasné zpracovaní poznatků z oblasti řízení financí. Definuje nejen teoretické přístupy, ale i jejich uplatnění a projevy v praxi. Ing. Helena Lišková MPSV, ESF v ČR.
Člověk a čas - 2. vydání - Petr Pacovský
17,28 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Kniha zakladatele uceleného manažerského přístupu „time management 4. generace“ a předního českého konzultanta je uceleným, praktickým a ojedinělým pohledem do problematiky plánování času. Představuje originální přístup, který reaguje na vzrůstající nároky dnešní doby - přemíru informací, možností a požadavků stihnout stále více úkolů a zároveň touhu být úspěšný a šťastný jak v práci, tak i rodině a společnosti. Petr Pacovský však namísto klasických rad, jak lépe používat techniky a pomůcky plánování času, radí nezabývat se tolik časem, ale zaměřit se na sebe. Ukazuje, že řešení spočívá spíše ve změně našeho přístupu k času, k sobě, ve změně našeho myšlení, našich postojů a návyků. Většina lidí si pojmy jako výkon a efektivita spojuje se slovy preciznost v plánování, pečlivost v práci, veliké nasazení. Time management 4. generace se snaze o dlouhodobou efektivitu nevyhýbá, jen k ní nabízí trochu jinou cestu: Úspěch, výkon, prosperita – to vše začíná tím, že se člověk cítí dobře. Člověk, který se cítí motivovaný, rozumí smyslu toho, co dělá, má věci pod kontrolou, je připraven žít ve změně a umí využít možnosti své mysli – automaticky dosahuje lepších výsledků. Kniha je uspořádána do čtyř částí: úvodu do problematiky time managementu, sebepoznání, sebevedení (schopnosti uvažovat strategicky, v nadhledu, určovat užitečné směry, perspektivně se rozhodovat) a sebeřízení (schopnosti účinně svá rozhodnutí realizovat). Všechny kapitoly tvoří logický celek, kterým nás autor trpělivě a poutavě provází. Kniha je určena pro každého čtenáře, který se zabývá formami seberozvoje - nejen manažerům, ale všem, kteří chtějí dosahovat výborné výsledky a přitom se cítit dobře.
Moderní kontrola veřejné správy - Václav Kupec
15,01 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Naše společnost, veřejná politika i veřejná správa se skládají z mnoha procesů. Tyto procesy obsahují rizika, jejichž dopady jsou snižovány pomocí kontrolních mechanismů. Celospolečenský vývoj je však velmi živelný. Procesy se stávají složitějšími a jejich rizika není možné jednoduše diagnostikovat, natož kontrolovat nebo řídit. Předkládaná publikace, určená především auditorům, kontrolorům, managementu a dalším profesionálům, proto představuje moderní kontrolu a inovativní modely kontrolních mechanismů. První část textu se zaměřuje na analytiku rizikových procesů, druhá část na granularitu rizikových procesů a třetí pak na diagnostiku rizikových procesů. Navržené modely tak reagují na probíhající transformaci kontrolních mechanismů v procesech veřejné správy, což naplňuje ambice rozvíjet, podporovat a kultivovat veřejnou správu coby moderní složku naší společnosti.
Útmutató vezetőknek - Gary A. Bolles
8,29 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Napjainkban a szoftverek és a robotok egyre gyakrabban veszik át az emberektől a monoton feladatokat, és a hagyományos munkakörök újaknak adják át a helyüket - így a ma betöltött állás holnap már nem garantált. Az Útmutató vezetőknek feltárja a munka világának és a vállalatok működésének új szabályait, miközben azt is bemutatja, hogy a munkavégzéssel kapcsolatos korábbi elképzelések és beidegződések miként gátolják a vállalatokat az új problémák megfelelő kezelésében. E kötet azonban túlmutat a szakmai tanácsadáson és a tendenciák előrejelzésén. Gary A. Bolles kézzelfogható útmutatót kínál ahhoz, hogy a vezetők szemléletmódjának és a munkavállalók készségtárának újragondolásával, valamint a vállalatok technológiai eszközkészletének kiaknázásával miként jöhet létre valóban agilis munkakultúra, amellyel már hatékonyan lehet reagálni a folyamatos változásokra. Gary A. Bolles a Szingularitás Egyetem tanszékvezetője. Gyakran tart előadásokat a munka és a tanulás jövőjéről, és vezeti a digitális munkagazdaságra való átállással kapcsolatos tevékenységeket. A terület világszerte elismert szakértőjeként számos nagyvállalat stratégiai tanácsadója, így kötetében a világ leginnovatívabb szilícium-völgybeli vállalatainak gyakorlatából hoz valósághű és szemléletes példákat.
Management podniku světové třídy - Jiří Stýblo
8,56 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
„Svět se mění natolik, že včerejší recepty neplatí“ napsal před několika málo lety C. K. Prahalad. Přesvědčili jsme se zakrátko, že měl pravdu. Mohli bychom s trochou nadsázky dodat, že mnohdy už ani dnešní recepty neplatí. Budoucnost není extrapolací minulosti. Krize mnohým manažerům vzala iluze o jejich dokonalosti, „nekonečném“ růstu ekonomiky a iluzorním trvalém konkurenčním úspěchu. Nedostatečná a hlavně nesprávně načasovaná implementace krizového řízení, podcenění diverzifikace výrobních programů, malá míra inovací, nízká flexibilita pracovní síly, zanedbání hodnototvorných procesů a další skutečnosti nepříznivě ovlivnily ekonomickou situaci. Důsledky těchto jevů, vesměs negativní, napomohly formulování výzev pro postkrizové období řízení. Klíčovým faktorem změn v řízení není nastavení mnoha kritérií pro fungování firmy a vývoje trhu, je to především jejich naprosto důsledné sledování. Aktivní postoj k řešení kritických situací ve firmě je založen na iniciativním hledání východisek. Těžištěm je posílení systémové racionality celého řízení podniku, orientace na učení a tvorbu přidané hodnoty. Bez rehabilitace manažerské etiky, profesionality a erudice se pokroku nedosáhne. V procesu globálních změn současného světa hrají zásadní roli lidé a znalosti. Optimalizace lidských zdrojů je docíleno, když je lidský kapitál sladěn s klíčovými iniciativami organizace za účelem dosažení maximální podnikatelské výkonnosti. Cílem řízení je zajištění byznysu v reálném, ale stále více i v budoucím čase. Manažeři musí změny předem načasovat, iniciovat a řídit. Musejí hledat a nacházet jedinečné kompetence, které vytvářejí pro firmu konkurenční výhodu. Díky obrovskému tempu růstu znalostí se svět orientuje na inovace jako pilíře podnikatelského úspěchu. Vzdělání a dovednosti lidí nejsou ohraničeny prostorem. Rozvoj invence je součástí každé moderní organizace, znakem „knowledge share culture“. Hybateli aktuálního dění ve firmách se stávají talenty. Ekonomická výkonnost, nárůst potenciálu, kvalita řízení a podnikání předpokládají investice do lidského kapitálu. Podcenit sílu poznání a talentů je „fatal mistek“ (McKenzie). Tyto skutečnosti byly podnětem k napsání knihy. Autor se snažil zvolit nejen aktuální (svým pojetím možná někdy méně tradiční) obsah a srozumitelnou formu základního výkladu s příklady. Kniha je určena pro manažerskou praxi, ale také pro studenty manažerských oborů i pro širší odbornou čtenářskou veřejnost.
Obnova ducha - Jack Hawley
15,42 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Klíčovými otázkami pro současné manažery nejsou jen záležitosti strategie řízení, ale také nespočetné otázky související s duchovním rozměrem veškerého konání. Tato kniha přesahuje běžné záležitosti managementu a dostává se přímo k novému paradigmatu, k novému způsobu zamyšlení se nad životem samým a nad tím, jak být manažerem či tím, kdo udává směr, tedy vůdcem. Proč právě tato kniha? Aby pomohla zastavit erozi ducha a čelila vžitému stylu bezohledné nepoctivosti, který se v dnešní době šíří světem. Základním cílem knihy je posílit kořeny integrity a pozvednout ji směrem k duchu.
Vezetés felsőfokon - Carolyn Dewar,Scott Keller,Vikram Malhotra,Gábor Novák
14,69 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Mélyinterjú a Netflix, a JPMorgan Chase, a General Motors és a Sony vezérigazgatójával New York Times Bestseller Wall Street Journal Bestseller A McKinsey & Company a világ egyik legkiemelkedőbb vezetői tanácsadócége. Hogyan látják el a munkájukat a legjobb vezérigazgatók? Erről szólnak ezek a részletes interjúk, és a válaszadók napjaink legsikeresebb vállalatvezetői, többek között a Netflix, a JPMorgan Chase, a General Motors és a Sony igazgatói. Ha az ember vezérigazgató a világ egyik legnagyobb cégénél, az kivételes kihívást jelent az üzleti életben. Dollármilliárdok, sőt, adott esetben trilliók forognak kockán - és gyakran alkalmazottak tízezreinek sorsa függ egyik-másik döntéstől. Mégis, nagyon kevés felsővezető képes arra, hogy igazán brillírozzon - még akkor is, ha "tévedhetetlen" kvalitásokkal, a lehető legjobbakkal töltik be ezeket a pozíciókat. A Fortune 500-ba tartozó vezérigazgatók harminc százaléka három évnél rövidebb ideig tölti be pozícióját, és ötből két újdonsült vezérigazgató tizennyolc hónapnál rövidebb idő után megválik állásától. Nagy szükség van egy olyan kézikönyvre, amely összefoglalja a színvonalas vezetéssel kapcsolatos tudnivalókat, hiszen nem kis teher betölteni azt a szerepet, ahol mindenki tőled várja a hibátlan megoldásokat. Ahhoz, hogy megtalálják a 21. század legjobb vezérigazgatóit, a szerzők először egy több mint kétezer-négyszáz vezérigazgatóból álló listát állítottak össze. Utána alapos szűréssel választottak ki egy elitcsapatot, amelynek hatvanhét tagja beleegyezett, hogy több órán át tartó mélyinterjún vegyen részt. Köztük volt: Jamie Dimon (JPMorgan Chase), Satya Nadella (Microsoft), Reed Hastings (Netflix), Kazuo Hirai (Sony), Ken Chenault (American Express), Mary Barra (GM) és Peter Brabeck-Letmathe (Nestlé). Az őszinte, mindenre kiterjedő beszélgetések feltárták, az érintettek milyen gazdag repertoárból választják ki elképzeléseiket és milyen cselekedetekkel érik el az átlagon felüli vállalati teljesítményt. A Vezetés felsőfokon impresszív könyv, amely gyakorlatiassága és mindenféle területet felölelő jellege révén válik páratlanná. A bölcsesség valódi tárháza ez, amely közvetlenül napjaink elit vállalatvezetőitől származik.
Manažment pre malú planétu - Jean Garner Stead,Kolektív autorov
10,44 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Investujete do inovácií, výskumu a vývoja, snažíte sa odlíšiť, ale stále vám to neprináša očakávané zisky či vytúženú pozíciu na trhu? Napadlo vám niekedy, že to všetko sa dá získať imitovaním? Kopírovaním alebo dôsledným napodobňovaním modelov, služieb či produktov, ktoré už existujú? Kniha Imitátori vás presvedčí, že je to možné, dokonca až nevyhnutné, ak si chcete udržať konkurenčnú výhodu či preraziť na trhu. Dôležité je však podrobiť každý preberaný model dôkladnej analýze a imitáciu do posledného detailu naplánovať a premyslieť. Autor na konkrétnych príkladoch firiem ako Southwest Airlines, Apple, IBM, Dell či K-Mart opisuje, na čo všetko je potrebné pri imitovaní myslieť, akých chýb sa vyvarovať, aby kópia bola rovnako úspešná ako originál, ak nie ešte lepšia. Lebo imitovať úspešne je umenie
Zvyšovanie flexibility dodávateľsko-odberateľských reťazcov aplikáciou vybraných metód manažmentu rizika - Lenka Veselovská
15,68 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Vedecká monografia „Zvyšovanie flexibility dodávateľsko-odberateľských reťazcov aplikáciou vybraných metód manažmentu rizika“ sa problematikou využívanie metód manažmentu rizika na zvyšovanie flexibility dodávateľsko-odberateľských reťazcov. Hlavným vedeckým cieľom monografie je preskúmať súčasný stav využívania vybraných metód manažmentu rizika na zvyšovanie flexibility dodávateľsko-odberateľských reťazcov a navrhnúť modelový algoritmus zvyšovania flexibility dodávateľsko-odberateľských reťazcov využitím vybraných metód manažmentu rizika. Monografia je rozčlenená do troch hlavných kapitol. Najprv prezentuje analýzu najvýznamnejších poznatkov z oblasti manažmentu dodávateľsko-odberateľských reťazcov, ich flexibility a manažmentu rizika. Na základe uvedených poznatkov sú v druhej kapitole preskúmané miera a spôsoby využívania vybraných metód manažmentu rizika na zvyšovanie flexibility vo vybraných podnikoch na Slovensku. Údaje boli získané dvoma primárnymi prieskumami realizovanými v rôznych časových obdobiach, čo umožnilo komparáciu zistení z obdobia pred prepuknutím krízy spôsobenej ochorením COVID-19 a počas priebehu krízy. V tretej časti sú prezentované návrh modelového algoritmu na hodnotenie rizík v dodávateľsko-odberateľskom reťazci a návrh ukazovateľa merania rizikovosti dosahovania flexibility dodávateľsko-odberateľského reťazca z pohľadu individuálneho podniku.
A tanácsadás csapdája - Michael Bungay Stanier
12,87 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Vezetőként az első reakciónk, amikor valaki hozzánk fordul egy problémával, hogy megpróbáljuk - helyette - megoldani a helyzetet. Ösztönösen tanácsokat osztogatunk, emiatt nem jutunk el addig, hogy kiderüljön, mi a valódi gond. Ráadásul ha meg is oldódik az adott helyzet, elszalasztottunk egy kiváló coacholási lehetőséget. Pedig ha ilyenkor a megfelelő kérdéseket tesszük fel, lehetőséget adunk a csapatunk tagjainak a fejlődésre. Ezzel pedig mindenki nyer: autonóm, önálló döntéshozásra képes munkatársak között több időnk marad a saját feladatainkra, és több közös sikerre számíthatunk. A coaching egyik legkiválóbb szakértőjeként elismert szerző Szokj rá a coacholásra! című kötetéből megismertük a coacholás hét alapvető kérdését. Legújabb, praktikus módszereket felvonultató könyvében most bemutatja, miként tudjuk ténylegesen megváltoztatni viselkedésünket, hogy megőrizhessük kíváncsiságunkat, mindennapos gyakorlattá tehessük a coacholást, és a legjobbat hozhassuk ki csapatunk tagjaiból.
Agenda 21 - Michael Hammer
16,62 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Nové vydání knihy někdejšího tvůrce koncepce reengineeringu poodhaluje tajemství nejúspěšnějších podniků dneška a formuluje devět základních pravidel, devět kroků, jež musí podniky a podnikatelé učinit, chtějí-li uspět a prosperovat v prvních dekádách nového tisíciletí, v době sílící "nadvlády zákazníka" a globální hyperkonkurence. Vychází s novou předmluvou autora. Překlad z angličtiny Hana Škapová.
Modelování znalostí - Helena Brožová,Milan Houška
12,45 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Kniha se zaměřuje na vybrané aspekty vzniku, formalizace a sdílení znalostí. první část se věnuje obecnému popisu aparátu, tvrdým,a měkkým systémovým přístupům, modelování, metamodelování a rozhodovacím procesům.
Sebedůvěra v práci - Ros Taylor
5,15 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Zdravá sebejistota je základem úspěchu. Díky ní dokážeme více a máme lepší výsledky. Tato knížka vám pomůže zvýšit vaši sebedůvěru a dále ji rozvíjet. Na začátku se v podrobném dotazníku dozvíte, jaké je vaše sebehodnocení, a pak vás již zkušená psycholožka provede světem sebedůvěry a podělí se o nejzajímavější zjištění, která vyplynula z rozhovorů s dvaceti profesně velmi úspěšnými osobnostmi. Pomůže vám uvědomit si, kdo vlastně jste a co umíte, jak prezentovat svou osobnost jako značku, jak vybudovat své společenské já a přizpůsobit svůj projev nárokům pracovního trhu, ale také jak zapracovat na svých přesvědčovacích schopnostech, emoční stabilitě, řeči těla a jak zvládat konfliktní situace. V knížce dále najdete rozhovory s hledači talentů, kteří prozrazují, co očekávají od ideálního zaměstnance, a rady, které vám pomohou stát se sebevědomým lídrem. Závěrečná část je pak věnována nejdůležitějšímu principu sebedůvěry v práci - tajemství charismatu.
Vítězný tah - Tony Cram
14,72 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Kniha specialisty na problematiku hodnoty pro zákazníka ukazuje, že k získání a udržení zákazníků je třeba nejen uspokojovat jejich očekávání, ale v mnohém je předčit. Dokazuje, že tajemství úspěchu při poskytování služeb spočívá právě v mistrovském zvládnutí oné "koncovky". Inspirativní příručka, která se opírá o řadu praktických příkladů z různých odvětví, je určena především obchodním manažerům a všem, kteří chtějí poskytovat takové služby, jež budou zákazníci opakovaně vyhledávat a dále doporučovat.
Brief coaching - Chris Iveson,Kolektív autorov
16,96 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
A megoldásközpontú megközelítés olyan új szemléletet ajánl, amely arra fókuszál, hogy miből fogja tudni az ügyfél, hogy céljait elérte, és mit tesz már most is, ami segíti majd, hogy ezt megtegye. A megoldásközpontú coach a megoldás felé tereli ahelyett, hogy a problémától távolítaná az ügyfelet. Így a probléma nem is kap a beszélgetéseken központi szerepet, helyette a coach és az ügyfél a remélt jövő felé dolgozik. A könyv coachingeseteket dolgoz fel, és coachingbeszélgetések részleteit elemezve kínál útmutatást arra, hogyan lehet: - az erőforrásokat megtalálni a hibák helyett, - felfedezni a lehetséges és remélt jövő képét, - megvizsgálni, hogy mi járul már jelenleg is az elképzelt jövőhöz, - ügyfeleinket életük összes területének szakértőjeként kezelni. Gyakorlati útmutatóként a könyv összegzéseket és feladatokat is tartalmaz, amit tapasztalt és kezdő coachok, valamint a coaching területére lépő pszichológusok is kipróbálhatnak ügyfeleikkel dolgozva. Chris Iveson, Evan George és Harvey Ratner a BRIEF független tréning, terápia és tanácsadó cég alapító tagjai, és megoldásközpontú brief terápiával dolgoznak. A(z) Brief Coaching (Könyv) szerzője Chris Iveson, Evan George, Harvey Ratner.

V našej podkategórii Manažment v rámci psychológie, etiky a logiky sa zameriavame na štúdium a aplikáciu manažérskych princípov a stratégií v rôznych oblastiach a organizáciách. Dôležitým aspektom manažmentu je porozumenie ľudského správania a motivácie. Naša podkategória ponúka informácie a nástroje, ktoré vám pomôžu lepšie porozumieť ľudským procesom, ktoré sa odohrávajú v pracovnom prostredí. Dozviete sa o rôznych psychologických teóriách a modeloch, ktoré sprevádzajú riadenie ľudských zdrojov, tímu a organizačnej komunikácie. Napríklad psychologické faktory ako motivácia, vedenie, rozhodovanie alebo konfliktové riešenie. Etické aspekty sú ďalším dôležitým okruhom, ktorý sa zameriava na správne spôsoby rozhodovania a riadenia v organizácii. V tejto podkategórii nájdete informácie o etických dilemách, ktoré môžu byť súčasťou manažérskej pozície. Logika a kritické myslenie majú tiež zásadný význam pre manažéra. V tejto časti našej podkategórie sa budeme venovať logickému uvažovaniu, analyzovaniu a zhodnocovaniu informácií. Ponúkame vám nástroje a techniky na vyhodnocovanie rizika, rozpoznávanie iracionálnych myšlienok a podporu rozhodovania na základe logického uváženia. Našou snahou je poskytnúť vám praktické a všestranné informácie o managmente, ktoré vám pomôžu rozvíjať vaše manažérske schopnosti a zvládnuť výzvy v dnešnom pracovnom prostredí. Sme presvedčení, že po preštudovaní našej podkategórie budete mať lepšiu predstavu o tom, ako sa zaoberať manažérskymi úlohami a dosahovať úspechy vo vašej organizácii. Čakajú na vás užitočné informácie a tipy, ktoré môžete okamžite aplikovať vo svojej pracovnej činnosti.

Image
Produkty

Populárne produkty

W-TEC Clauer červená
4,30 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
SOFIA strieborný prsteň so zirkónmi AEAR4689Z/R
25,00 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Pieskované náušnice z ocele zlatej farby, šikmé okraje
4,00 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Ňuňuškovia - Skvelá prespávačka - 0
10,44 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Bylinkár - Latečková Miriam
14,01 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Mať či byť? - Erich Fromm
12,26 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Útok titánů 15 - Hadžime Isajama
10,22 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
NELSON COMP RES ASSESS BK1 Y34P45 (Wren Wendy)
47,76 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Rescuers (Sharp Margery)
8,36 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
TWENTIETH CENTURY REPERTOIRE (BROWN CHRISTINE(ED))
10,96 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Gunfight at Nameless Village (Adam Smith Chris)
17,88 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
AQA GCSE English Language for Post-16 (Heathcote Jo)
24,40 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Bee Time - Lessons from the Hive (Winston Mark L.)
20,56 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Handbook for Catholic Preaching (Foley Edward Capuchin)
21,40 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Nicsak, ott egy mopsz! Találd meg mind! - Nicola Andersonová
8,58 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Vraní oko - Michaela Klevisová
18,52 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Zero Fail - Carol Leonnig
23,28 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile