Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) - Ondřej Jan,Kolektív autorov


16,58 €
  • Na sklade

Publikace Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) tematicky navazuje na knihu Ukončení podnikání. Je ideální pomůckou pro každého, kdo se rozhodl podnikat, případně může dobře sloužit i odborníkům, kteří se o danou problematikou zajímají, nebo studentům vysokých škol. Kniha čtenáře provede krok za krokem všemi úkony a možnými problémy už od prvotního úmyslu začít podnikat. Podrobně

EAN: 9788075983374

Výrobca: Wolters Kluwer

Popis produktu

Publikace Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) tematicky navazuje na knihu Ukončení podnikání. Je ideální pomůckou pro každého, kdo se rozhodl podnikat, případně může dobře sloužit i odborníkům, kteří se o danou problematikou zajímají, nebo studentům vysokých škol. Kniha čtenáře provede krok za krokem všemi úkony a možnými problémy už od prvotního úmyslu začít podnikat. Podrobně a názorně vysvětluje základní pojmy, popisuje veškeré podnikatelské činnosti včetně podrobných tabulek a příkladů různých variant podnikání. Zaměřuje se na podnikání fyzických osob (OSVČ), právnických osob, ale i na problematiku podnikání, které je založeno na sdružování osob bez právní subjektivity (konsorcia), nebo třeba rodinné závody. Pokud jde o právnické osoby, zaměřuje se zejména na podnikatelské formy, které jsou používány v rámci malého a středního podnikání (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným a družstva). Vzhledem k rostoucímu počtu podnikatelských subjektů ze zahraničí v ČR je pozornost věnována i podnikání zahraničních osob, včetně podnikání na základě tzv. „Joint Ventures“. Téma je rozebíráno odborníky z pohledu právního, účetního, ekonomického a daňového, které souvisí s problematikou sociálního a zdravotního pojištění a obsahuje řadu konkrétních příkladů, výpočtů a odkazů na judikaturu.

Právo ČR

Vitajte na našom webe zameranom na Právo v Českej republike, špeciálne pre dievčatá. Tu nájdete všetko, čo potrebujete vedieť o právnych aspektoch, ktoré ovplyvňujú život mladých žien v Českej republike. Na našej stránke nájdete prehľadný a používateľsky prívetivý obsah, ktorý vám pomôže porozumieť právnym otázkam, témam a problematike, ktoré sa týkajú práv dievčat v ČR. Sme tu pre vás, aby sme vám poskytli informácie, ktoré potrebujete, a aby sme vám pomohli získať právnu istotu. Sme presvedčení, že každá mladá dievčina by mala mať prístup k spravodlivosti a rovnakým právam. Na našej stránke vám poskytneme pravidelne aktualizované informácie o zákonoch a právnych predpisoch týkajúcich sa mladistvých, ako aj informácie o zákonoch zameraných na ochranu práv dievčat v rôznych oblastiach života. Ponúkame vám prístup k článkom a návodom, ktoré vám pomôžu lepšie porozumieť právam dievčat z hľadiska vzdelania, zdravia, práce, rodiny a osobnej bezpečnosti. Na stránke nájdete tiež informácie o tom, ako sa brániť proti diskriminácii a násiliu, a ako sa obrátiť na právne orgány v prípade potreby. Vyškolený tím právnikov a právnych expertov pracuje na tom, aby sme vám poskytli čo najaktuálnejšie a najdôveryhodnejšie informácie. Spolupracujeme s akreditovanými právnymi poradcami, ktorí vám môžu poskytnúť odbornú a individuálnu pomoc v prípadoch, keď je to potrebné. Naša snaha je umožniť mladým dievčatám byť dobre informovanými, sebavedomými a aktívnymi účastníčkami spoločnosti, aby si mohli presadzovať svoje práva a záujmy. Veríme, že každá žena by mala mať silné právne pozadie a dôveru v samoobranu. Pripojte sa k nám na našom webe a objavujte nové informácie, získavajte rady a učte sa o svojich právach. Vaše práva sú dôležité a my sme tu, aby sme vám pomohli ich chrániť a presadzovať.

  • icon
    Jednoduché vrátenie
  • icon
    Kvalitný servis
  • icon
    Originálny produkt
Autor Ondřej Jan
Autor Kolektív autorov
GLS 3,89 €
Koľko stojí Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) - Ondřej Jan,Kolektív autorov?
Momentálne je tovar v akcii za cenu 16,58 €
V akej kategórii mám produkt hľadať v eshope?
Produkt je zaradený v kategóriách Knihy > Odborná a populárno-náučná literatúra > Právo > Právo ČR

Insolvenční zákon. Komentář. 4. vydání - Tomáš Moravec,Jiřina Hásová Insolvenční zákon. Komentář. 4. vydání - Tomáš Moravec,Jiřina Hásová

Zákon č. 182/2006 Sb. upravuje insolvenční řízení a možnosti řešení úpadku dlužníka v úpadku - konkurs, reorganizaci, oddlužení. Komentář podává aktuální výklad jednotlivých ustanovení zákona vycházející ze současné praxe autorů předkládaného komentáře. Ten umožňuje získat dostatečný přehled např. o uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení, postavení dlužníka a jeho věřitelů, postavení insolvenčního

Do obchodu
Podjatost soudců v rozhodovací praxi vrcholných soudů ČR - Alžbeta Nemeškalová Podjatost soudců v rozhodovací praxi vrcholných soudů ČR - Alžbeta Nemeškalová

Publikace se zabývá tématem vyloučení soudce pro podjatost v rozhodovací praxi českých vrcholných soudů. Monografie analyzuje právní úpravu vyloučení soudce pro podjatost, postup při rozhodování o vyloučení soudce a jednotlivé důvody podjatosti vyplývající ze zákona či judikatury. Publikace se blíže zaměřuje na zvláštnosti vyloučení soudců vrcholných soudů, které mají omezený počet členů a jejichž

Do obchodu
Zákon o kontrole. Komentář (2. vydání) - Luboš Jemelka,Pavel Vetešník,Ondřej Libosvár Zákon o kontrole. Komentář (2. vydání) - Luboš Jemelka,Pavel Vetešník,Ondřej Libosvár

Druhé vydání komentáře zákona o kontrole, zak. č. 225/2012 Sb., zahrnuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona a reaguje na změny právní úpravy, které nastaly po účinnosti zákona, tedy po 1. lednu 2014. V něm jsoun zohledněny nejenom změny zákona provedené zák. č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestuply a řízení o nich a zákona o některých

Do obchodu
Občanský soudní řád - Komentář 2. vydání - Kolektív autorov Občanský soudní řád - Komentář 2. vydání - Kolektív autorov

Druhé vydání velmi úspěšného komentáře reaguje na celkem dvanáct změn občanského soudního řádu, k nimž došlo v mezidobí od prvního vydání z roku 2013. Novinky se týkají například výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých věcí, předpokladů přípustnosti dovolání, režimu exekučního postihu majetku nacházejícího se ve společném jmění manželů a majetku manžela povinného. Komentář samozřejmě zohledňuje též vývoj

Do obchodu
Likvidace obchodních společností - Kolektív autorov Likvidace obchodních společností - Kolektív autorov

Likvidace obchodní korporace je seriózním, řádným a zákonným ukončením života právnické osoby. Tato publikace, nyní již v šestém aktualizovaném vydání, se komplexně věnuje problematice likvidace obchodní korporace nejen podle pravidel stanovených novým občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), ale rovněž praktickou stránkou věci z pohledu likvidátora a dále i problematikou účetní a daňovou.

Do obchodu
Vybrané instituty insolvenčního zákona v rozhodnutích Nejvyššího soudu - Tomáš Moravec,Jiřina Hásová,Petr Valenta Vybrané instituty insolvenčního zákona v rozhodnutích Nejvyššího soudu - Tomáš Moravec,Jiřina Hásová,Petr Valenta

Zákon č. 181/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), prošel několika novelizacemi a je již dotvářen soudní judikaturou. Tato judikatura interpretuje jednotlivá ustanovení insolevenčního zákona a používané pojmy. Publikace obsahuje ucelený a srozumitelný přehled soudních rozhodnutí Nejvyššího soudu s výkladem základních institutů a procesů v insolvenčním zákoně, jako insolvenčního

Do obchodu
Ochrana osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nejen) se zaměřením na pracovněprávní vztahy - Jakub Morávek Ochrana osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nejen) se zaměřením na pracovněprávní vztahy - Jakub Morávek

Publikace komplexně vykresluje problematiku ochrany osobních údajů, zejména pak ve vztahu k pracovněprávním vztahům. Vedle historické analýzy a analýzy principiálního podkladu právní úpravy obsahuje podrobný rozbor a výklad stávající platné právní úpravy na ochranu osobních údajů (včetně právní úpravy předávání osobních údajů do třetích zemí), tj. zejména obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Do obchodu
Zákon o sociálních službách - Eva Janečková,Petr Mach Zákon o sociálních službách - Eva Janečková,Petr Mach

Kniha cílí na objasnění systému sociálních služeb, na vyjasnění práv a povinností poskytovatelů sociálních služeb. Obecnost některých ustanovení nebo nutnost v rámci výkladu hledět na základní zásady zákona nebo další principy/účely stanovené pro jednotlivé skupiny sociálních služeb byla určitým motivem autorů k vytvoření tohoto komentáře. Využity byly nejen metodické či jiné materiály Ministerstva

Do obchodu
Nezávislost a nestrannost rozhodce - Lukáš Ryšavý Nezávislost a nestrannost rozhodce - Lukáš Ryšavý

Rozhodčí řízení je specifickým druhem mimosoudního způsobu řešení sporů, ve kterém se kloubí soudní principy se zájmy stran, důvěrnost s transparentností, autonomie vůle stran s nezávislostí a nestranností atd. Aby mohlo rozhodčí řízení správně plnit svou funkci, je nezbytné rozumět jeho základní charakteristice a pochopit možnosti a úlohu rozhodce. Teprve tehdy, budeme-li správně chápat význam rozhodčího

Do obchodu
Komentovaná judikatura k s. r. o. - Ivan Chalupa,David Reiterman Komentovaná judikatura k s. r. o. - Ivan Chalupa,David Reiterman

Kniha nabízí řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí. Kniha je členěná na základní tematické oblasti (např. založení s. r. o., obchodní rejstřík, práva a povinnosti společníka, postavení valné hromady a jednatele, nabytí, převod a zastavení podílu apod.) a v rámci nich dále na konkrétní otázky, které praxe nejčastěji přináší. Na tyto otázky autoři nabízejí

Do obchodu
Advokátní právo - Alena Macková,Jaroslav Svejkovský,Martin Vychopeň,Kolektív autorov Advokátní právo - Alena Macková,Jaroslav Svejkovský,Martin Vychopeň,Kolektív autorov

Publikace se zabývá předpisy, jež se týkají advokacie, v nejširším slova smyslu. Již ze samotné preambule vyplývá, že výklad zahrnuje spektrum od zákonů nejvyšší právní síly až po vyhlášky, resp. usnesení orgánů Komory. Autoři postupují od obecného ke zvláštnímu, a tak dávají zejména advokátní obci pramen poznání úpravy postavení advokacie, advokátů, obzvláště pak vztahu advokát a klient. Vykládají

Do obchodu
Pozemkové právo a právo životního prostředí - Radka Feberová,Petra Polišenská Pozemkové právo a právo životního prostředí - Radka Feberová,Petra Polišenská

Tato praktická studijní pomůcka poskytuje čtenáři přehled nejdůležitější judikatury pozemkového práva a práva životního prostředí za období let 2014 až 2016. Jednotlivé judikáty – ponejvíce Nejvyššího správního soudu, ale i Nejvyššího soudu, popřípadě krajských soudů – jsou přehledně a heslovitě rozčleněny dle svých názvů. Pro snazší pochopení rozebírané problematiky je každé heslo vybaveno autorským

Do obchodu
Abeceda DPH 2017 4. aktualizované vydání - Vondrák Zdeněk,Kuneš Zděnek Abeceda DPH 2017 4. aktualizované vydání - Vondrák Zdeněk,Kuneš Zděnek

4. aktualizované vydání Tento praktický průvodce pro začínající podnikatele nebo podnikatele, kteří dosud neměli povinnost registrovat se k dani z přidané hodnoty, navazuje na předchozí vydání. Publikace provází podnikatele nejen jeho povinnostmi při podnikání s místem plnění v tuzemsku, ale také v případě, že své aktivity rozvine v rámci obchodování se zeměmi Evropské unie nebo se třetími zeměmi.

Do obchodu
Základní triáda správních žalob - Daniel Codl Základní triáda správních žalob - Daniel Codl

Monografie se zabývá základní triádou správních žalob (žaloba proti rozhodnutí, žaloba na ochranu proti nečinnosti a žaloba na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením) s důrazem na zodpovězení často kladené otázky, zda je možné přístup ke správnímu soudu usnadnit zavedením jednotného žalobního typu namísto stávajícího žalobního systému, který může být někdy komplikovaný co do volby

Do obchodu
Správní právo. Obecná část (3. vydání) - Martin Kopecký Správní právo. Obecná část (3. vydání) - Martin Kopecký

Kniha profesora Martina Kopeckého Správní právo. Obecná část je moderně pojatou komplexní učebnicí obecné části správního práva. Po úspěšném přijetí čtenářskou obcí vychází již ve svém třetím vydání. Je určena nejen studentům, ale i odborníkům z oblasti veřejné správy, úředníkům správních orgánů, soudcům správních soudů a rovněž advokátům. Ostatně sám autor je vysokoškolským učitelem a součastně advokátem

Do obchodu
Zvířecí práva - Georges Chapouthier Zvířecí práva - Georges Chapouthier

Úvahy o tom, že by člověk měl ostatním živočichům projevovat úctu a chránit je, jsou staré jako lidstvo samo a provázejí ho v průběhu celé jeho historie. V 19. století, zejména díky myslitelům jako Bentham a Schopenhauer, postupně přecházejí v myšlenku zvířecích práv, která je filozoficky rozvíjena v průběhu celého 20. století (práce Henryho Salta, Andrého Gérauda, Petera Singera aj.). Na prahu 21.

Do obchodu
Právní postavení profesionálních sportovců a profesionální sportovní smlouvy - Hynek Růžička Právní postavení profesionálních sportovců a profesionální sportovní smlouvy - Hynek Růžička

Publikace představuje v České republice vůbec první práci, která uceleně a komplexně pojednává o právním postavení profesionálních sportovců v českém právním řádu a zkoumá profesionální sportovní smlouvy uzavřené mezi profesionálními sportovci a sportovními kluby. Výklad cíleně nahlíží na problematiku právního postavení profesionálních sportovců a profesionálních sportovních smluv v širších souvislostech

Do obchodu
Právo a péče v závěru života - Barbora Steinlauf Právo a péče v závěru života - Barbora Steinlauf

Publikace je věnována tématům z klinického prostředí, kde se střetává intenzivní medicína a paliativní péče, z prostředí, kde se rozhoduje, do jaké míry má být pacient léčen intenzivně, do jaké míry má smysl kurativní přístup a v jakém okamžiku má být tento přístup částečně nebo zcela nahrazen přístupem paliativním. Kniha do značné míry sleduje tematickou strukturu oblasti medicínského práva v zahraničí

Do obchodu
Odpovědnost za vady díla ve stavebnictví - David Falta Odpovědnost za vady díla ve stavebnictví - David Falta

Publikace je odrazem dlouholetých praktických zkušeností autora a obsahuje komplexní výklad problematiky odpovědnosti za vady díla ve stavebnictví. Autor čerpá i z poznatků vyplývajících ze soudních sporů. Text je rozdělen do 26 kapitol, kde se autor mimo jiných témat věnuje problematice řádné specifikace předmětu díla, technických norem, zákonné odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost, jednotlivých

Do obchodu
Produkty

Populárne produkty

Product Images
Zľava 22%
Pandora Strieborný náramok na prívesky 598776C01 16 cm
51,10 €
Uvedená cena je platná k 23.02.2024
Dánský rytíř - Sophia de Mello Breyner Andresen
10,40 €
Uvedená cena je platná k 23.02.2024
Karmický tarot - William C. Lammey
19,75 €
Uvedená cena je platná k 23.02.2024
Nový způsob léčby grapefruitovými jádry - Markus Schirner
10,35 €
Uvedená cena je platná k 23.02.2024
Kroniky Havranů 1: Zloděj úsvitu - Barclay James
15,11 €
Uvedená cena je platná k 23.02.2024
Vrah, který se bál sám sebe - Ladislav Beran
12,90 €
Uvedená cena je platná k 23.02.2024
The Meaning of Mariah Carey - Mariah Carey, Pan Macmillan
12,30 €
Uvedená cena je platná k 23.02.2024
Neviditeľné mesto - Julia Dahl
12,34 €
Uvedená cena je platná k 23.02.2024
Americká sprcha - David Teichmann
7,31 €
Uvedená cena je platná k 23.02.2024
Fashion in the Time of the Great Gatsby (Lehman Lalonnie)
8,88 €
Uvedená cena je platná k 23.02.2024
Cut in the Rates (Ayckbourn Alan)
12,88 €
Uvedená cena je platná k 23.02.2024
Nízke Tatry - Chopok - Čertovica - TM 1, 1: 25 000
7,59 €
Uvedená cena je platná k 23.02.2024
Csaló tudósok - István Nemere
9,37 €
Uvedená cena je platná k 23.02.2024
Anatém - Neal Stephenson
13,35 €
Uvedená cena je platná k 23.02.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile

24 Result Found
View All
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99