Trestná politika v Slovenskej republike - Kolektív autorov


21,85 €
  • Na sklade

Cieľom predkladanej publikácie je objektívne zhodnotiť aktuálny status, ako aj rozvíjanie stavu trestnej politiky štátu a jeho odrazu v trestnom práve v teórii i praxi. Aká je trestná politika nášho štátu? Je záujem všetkých zainteresovaných inštitúcií vytvárať, zdokonaľovať zákony, zákonne využívať všetky ustanovenia Trestného zákona a Trestného poriadku? Sú zákonné trestnoprávne ustanovenia v súlade

EAN: 9788089603817

Výrobca: Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka

Popis produktu

Cieľom predkladanej publikácie je objektívne zhodnotiť aktuálny status, ako aj rozvíjanie stavu trestnej politiky štátu a jeho odrazu v trestnom práve v teórii i praxi. Aká je trestná politika nášho štátu? Je záujem všetkých zainteresovaných inštitúcií vytvárať, zdokonaľovať zákony, zákonne využívať všetky ustanovenia Trestného zákona a Trestného poriadku? Sú zákonné trestnoprávne ustanovenia v súlade s Ústavou SR a európskym právom? O čom svedčí fenomenológia jednotlivých druhov kriminality? Čo možno očakávať v budúcnosti, aké kroky predpokladať v trestnej politike SR? Aj tieto okruhy sú neoddeliteľnou súčasťou spracovanej témy, v ktorej sa autori zamerali predovšetkým na zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon a zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok a na komparáciu trestnej politiky Slovenskej republiky s vybranými krajinami. Vedecká monografia je tak určená širokej odbornej verejnosti, osobitne advokátom, sudcom či prokurátorom, ale aj študentom práva a laickej verejnosti.

Trestné právo

Vitajte v svete Trestného práva v podkategórii Romantická beletria! Tu na tejto stránke nájdete úžasné knihy, ktoré kombinujú napínavé trestné príbehy a zároveň nezabudnuteľné romantické momenty. Naša kolekcia zahŕňa diela od najlepších autorov v tomto žánri. Prechádzajte si našu rozsiahlu ponuku a objavujte príbehy, ktoré vám vyčaria úsmev na tvári, rozbúšia srdce vášho romantika a stimulujú váš zmysel pre dobrodružstvo. V týchto knihách nájdete všetko - od vášnivých láskavých okamihov až po záhadné trestné dejstvá. Naši autori sú majstrami v prepletaní zločinu a lásky, aby vám priniesli neustále napätie, obdivuhodné vyšetrovania a sladké láskyplné citové scény. Ich príbehy vás vtiahnu do sveta nebezpečných zločincov, hádok a srdcervúcich hrdinských činov. Pravdepodobne nájdete hrdinu, ktorý bude ochotný riskovať pre lásku všetko. S našou webovou stránkou máte jednoduchý prístup k opisom kníh, autorským profilom a hodnoteniam čitateľov. Môžete si tiež vytvoriť záložky a sledovať novinky od svojich obľúbených autorov. Pripojte sa k našej komunite čitateľov a zdieľajte svoje dojmy a odporúčania s ostatnými! Naša misia je prinášať vám jedinečné trestné romány s romantickým nádychom, ktoré vás neopustia a nechajú vám stále túžbu po ďalších skvelých knihách. Tak neváhajte a prekračte prah do vzrušujúceho a romantického sveta trestného práva. Pre svoje príjemné čítanie si vyberte niektorú z našich kníh a ponorte sa do príbehu, ktorý vám uchváti srdce a myseľ!

  • icon
    Jednoduché vrátenie
  • icon
    Kvalitný servis
  • icon
    Originálny produkt
Autor Kolektív autorov
GLS 3,89 €
Koľko stojí Trestná politika v Slovenskej republike - Kolektív autorov?
Momentálne je tovar v akcii za cenu 21,85 €
V akej kategórii mám produkt hľadať v eshope?
Produkt je zaradený v kategóriách Knihy > Odborná a populárno-náučná literatúra > Právo > Trestné právo

Trestní právo Evropské unie, 2.vyd. - Kolektív autorov Trestní právo Evropské unie, 2.vyd. - Kolektív autorov

Monografie poskytuje podrobný přehled o nejdůležitějších právních normách a institucích Evropské unie v oblasti trestního práva. Ve druhém vydání autoři reagují na rozvoj práva Evropské unie a na nové instituty, které právní úprava přináší nebo konkretizuje (např. projekt evropského veřejného žalobce nabyl od prvního vydání konkrétních podob). V úvodu se kniha zabývá obecnými otázkami: zasazením trestněprávních

Do obchodu
Alternatívne tresty Alternatívne tresty

Alternatívne tresty predstavujú jedinečnú publikáciu od popredných odborníkov pôsobiacich v trestnoprávnej oblasti. Okrem uceleného a dôkladného rozboru slovenskej právnej úpravy alternatívnych trestov obsahuje monografia aj prepracovanú a kvalitnú komparáciu s cudzími právnymi úpravami a nechýba ani formulovanie návrhov de lege ferenda. Vedecká monografia je záverečným výstupom vedeckého úsilia v

Do obchodu
Trestné právo hmotné - Všeobecná časť, 3. vydanie - Ingrid Mencerová,Kolektív autorov Trestné právo hmotné - Všeobecná časť, 3. vydanie - Ingrid Mencerová,Kolektív autorov

Autorský kolektív predkladá 3. aktualizované a doplnené vydanie vysokoškolskej učebnice Trestné právo hmotné, ktorej obsahom je všeobecná časť Trestného zákona. Predmetom spracovania je systematicky usporiadaný súbor najnovších poznatkov o základných otázkach teórie trestného práva hmotného, ako aj analýza konkrétnych ustanovení a inštitútov Trestného zákona. Učebnica je určená predovšetkým študentom

Do obchodu
Praktikum z trestního práva - Jiří Jelínek Praktikum z trestního práva - Jiří Jelínek

Příručka přináší aktualizovaný výběr klauzurních prací z trestního práva hmotného a trestního práva procesního zpracovaných na Právnické fakultě UK v Praze a Právnické fakultě UP v Olomouci, které byly v minulých letech posluchačům zadány. Každá práce obsahuje popis skutkového děje, otázky k němu a jejich úplné řešení. Zadání i řešení klauzurních prací odpovídá právnímu stavu ke dni 1. 1. 2010. Čtvrté

Do obchodu
Trestná zodpovednosť právnickej osoby a jej trestné stíhanie - Marek Kordík,Kolektív autorov,Lucia Kurilovská Trestná zodpovednosť právnickej osoby a jej trestné stíhanie - Marek Kordík,Kolektív autorov,Lucia Kurilovská

Účelom tejto publikácie je poskytnúť návod a ucelený výklad inštitútu trestnej zodpovednosti právnických osôb odbornej verejnosti tak, aby všetci dotknutí dokázali tento inštitút uplatňovať a používať. Len jeho aplikácia a používanie v praxi dokáže preklenúť polaritu spoločnosti na zástancov a odporcov inštitútu trestnej zodpovednosti právnických osôb, ako i veľké množstvo rôznorodých výkladov, ktoré

Do obchodu
Judikatúra súdneho dvora EÚ v konaní o európskom zatýkacom rozkaze - Libor Klimek Judikatúra súdneho dvora EÚ v konaní o európskom zatýkacom rozkaze - Libor Klimek

Rozhodovacia činnosť Súdneho dvora Európskej únie (do roku 2009 Súdny dvor Európskych spoločenstiev) v konaní o európskom zatýkacom rozkaze sa týka mimoriadne náročných právnych otázok. Spravidla ide o riešenie trestnoprávnych záležitostí s cezhraničným rozmerom, ktoré sú nevyhnutné pre vnútroštátne orgány. Otázky položené Súdnemu dvoru Európskej únie však nemajú vecnú povahu a netýkajú sa merita veci,

Do obchodu
Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach trestných - Libor Klimek Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach trestných - Libor Klimek

Rozhodovacia činnosť Súdneho dvora Európskej únie (do roku 2009 Súdneho dvora Európskych spoločenstiev) v trestných veciach sa týka mimoriadne náročných právnych otázok. Spravidla ide o riešenie trestnoprávnych záležitostí s cezhraničným rozmerom, ktoré sú nevyhnutné pre vnútroštátne orgány. No otázky položené Súdnemu dvoru Európskej únie nemajú vecnú povahu a netýkajú sa merita veci, ale týkajú sa

Do obchodu
Judikatúra vo veciach iných správnych deliktov - Jeannette Hajdinová,Eva Babiaková Judikatúra vo veciach iných správnych deliktov - Jeannette Hajdinová,Eva Babiaková

Správne trestanie patrí k tradičným nástrojom verejnoprávneho sankcionovania, ktoré môžu predstavovať značný zásah do práv a oprávnených záujmov sankcionovaných osôb. Na rozdiel od priestupkového práva, jednotná právna úprava správneho trestania u nás absolútne absentuje. Autorky v publikácii zhromaždili vybrané, skrátené, publikované aj nepublikované rozhodnutia Súdneho dvora EÚ, Ústavného súdu SR

Do obchodu
Kyberkriminalita - Aleš Završnik Kyberkriminalita - Aleš Završnik

V předkládané monografii autor syntetizoval výsledky svého více než desetiletého sledování nových forem výskytu kriminality spojené s výpočetní technikou, internetem a novými službami informační společnosti. S novinkami v oblasti informační a komunikační technologie se objevují stále nové možnosti, jak tyto nové technologie využívat, ale i zneužívat. Amatérské hackery vystřídal organizovaný zločin,

Do obchodu
A bűnügyi szemle - Gárdonyi Gergely A bűnügyi szemle - Gárdonyi Gergely

A szemle a büntetőeljárás egyik legjelentősebb bizonyítási cselekménye. Jelentőségét mi sem mutatja jobban, mint hogy évente közel 50 000 szemlét folytatnak le a nyomozó hatóságok. Szakmai körökben közismert a mondás: „a szemle egyszeri és megismételhetetlen”, azaz másképp nem pótolható, nélkülözhetetlen és helyettesíthetetlen bizonyítási cselekmény, amelynek jelentőségét nem lehet túlértékelni, legfeljebb

Do obchodu
A szocializmus bűnbarlangjai - Tamás Bezsenyi,Böcskei Balázs A szocializmus bűnbarlangjai - Tamás Bezsenyi,Böcskei Balázs

A kötetből az olvasó megismertheti a Kádár-rendszer, az úgynevezett szocialista társadalom bűntársadalmi sajátosságait. Bűnügyek, bűnözők és bűnök által mutatunk be egy rendszert, melyben milliók így vagy úgy, de megtalálták a helyüket. Ez felér annak a tükörnek a megtisztításával, amelybe nem szeretnének belenézni. Az ugyanis, hogy miként bűnözünk, arról is beszél, milyen titkokat őrzünk. Stricik,

Do obchodu
Trestné právo procesné. Osobitná časť, 2. vydanie - Jozef Čentéš,Kolektív autorov Trestné právo procesné. Osobitná časť, 2. vydanie - Jozef Čentéš,Kolektív autorov

Učebnica „Trestné právo procesné. Osobitná časť“, spĺňa kritéria vysokoškolskej učebnice. Jej obsah je uspôsobený ob-sahutej časti predmetu trestné právo procesné, ktorá sa zaoberá skúmaním a výkladom právnej úpravy priebehu jednotlivých častí a štádií trestného konania, ako aj skúmaním a vysvetľovaním medzinárodnej spolupráce v trestných a spolupráce v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej

Do obchodu
Zákonnosť v trestnom práve - Martin Štrkolec Zákonnosť v trestnom práve - Martin Štrkolec

Monografia Zákonnosť v trestnom práve predstavuje prvé ucelené vedecké dielo vzťahujúce sa k predmetnej oblasti skúmania. Jej hlavným účelom je priniesť tak odbornej, ako aj laickej verejnosti všeobecný pohľad na princíp zákonnosti v zmysle jej právnoštátneho chápania, teoretickoprávnych východísk, a taktiež praktických aspektov uplatňovania v rámci normatívnej činnosti slovenského zákonodarcu a aplikačnej

Do obchodu
Dokazovanie v trestnom konaní - Zabezpečovanie informácií - Miloš Deset Dokazovanie v trestnom konaní - Zabezpečovanie informácií - Miloš Deset

Predkladaný výber súdnych rozhodnutí ďalej obsahuje rozhodnutia, v ktorých sa súdy zaoberali konkrétnymi výkladovými, resp. aplikačnými problémami. Pri odpočúvaní a zázname telekomunikačnej prevádzky je to napríklad použiteľnosť záznamu v inej trestnej veci, pri agentovi je to napríklad otázka právomoci agenta, konkrétne zákonné podmienky policajnej provokácie. Právne vety, ktoré tento výber súdnych

Do obchodu
Právo na spravodlivý proces v prameňoch trestného práva - Patrik Rako Právo na spravodlivý proces v prameňoch trestného práva - Patrik Rako

Kniha je rozdelená na päť častí, v ktorých sa autor venuje téme práva na spravodlivý proces so zameraním na trestnoprávne osobitosti tohto inštitútu, jeho vymedzeniu, garancii a špecifikám. Kniha je určená širokej odbornej verejnosti z oblasti teoretického, ako aj praktického pôsobenia.

Do obchodu
Príčinná súvislosť v práve a v trestnom práve - Stanislav Mihálik Príčinná súvislosť v práve a v trestnom práve - Stanislav Mihálik

Samotné tematické zameranie monografie evokuje jej prierezový charakter... Osobitné ocenenie patrí argumentačnej presvedčivosti, s akou autor formuluje prezentované názory na jednotlivé parciálne problémy. prof. JUDr. Sergej Romža, PhD. Autor zpracoval téma v odborné literatuře na Slovensku nepříliš často zpracovávané, které je nepochybně mimořádně aktuální, neboť příčinný vztah mezi jednáním a následkem

Do obchodu
Sexuální trestné činy včera a dnes - Kolektív autorov,Karel Schelle,Jaromír Tauchen Sexuální trestné činy včera a dnes - Kolektív autorov,Karel Schelle,Jaromír Tauchen

Sexuální trestná činnost není typická jen pro moderní společnost, ale lidstvo se s ní setkávalo od nepaměti. Se zdokonalováním mezilidské komunikace se však možnosti sexuálních deviantů zvětšují. Internet, mobilní telefony a další sociální sítě zajišťují anonymitu a tím vytvářejí ideální prostředí, zejména pro aktivizaci pedofilů. Naštěstí společnost prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení,

Do obchodu
Trestní právo hmotné 4 - Ota Novotný,Pavel Šámal,Rudolf Vokoun Trestní právo hmotné 4 - Ota Novotný,Pavel Šámal,Rudolf Vokoun

Od doby posledního vydání učebnice Trestní právo hmotné (2010) došlo v našem trestním zákonodárství k některým důležitým změnám. Autorský kolektiv na změny zareagoval vytvořením přehledného a praktického dodatku k učebnici s komplexním výkladem problematiky trestní odpovědnosti právnických osob a rovněž s upozorněním na všechny další významnější změny v trestním zákoníku a v zákonu o soudnictví ve

Do obchodu
Trestný poriadok. Úzz, 15. vydanie 5/2024 Trestný poriadok. Úzz, 15. vydanie 5/2024

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Trestného poriadku č. 301/2005 Z.z. s právnym stavom k 1. máju 2024 s výraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 40/2024 Z.z. s účinnosťou od 15. marca 2024 a uznesenia Ústavného Súdu SR č. 41/2024 Z.z. s účinnosťou od 11. marca 2024.

Do obchodu
Produkty

Populárne produkty

Product Images
Doručenie zadarmo
Product Images
Doručenie zadarmo
Forever Fitband SB-50 - Pink SMASB50TFOPI
26,20 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
Irská kuchařka - Keaneová Mary Beth
18,81 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
Final Solution - David Cesarani, Pan
15,68 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Islamic Calligraphy (Blair Professor Sheila S.)
67,36 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
Changing Places (Lodge David)
9,32 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
Making Democracy Work (Putnam Robert D.)
33,08 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
Aeneid: York Notes Advanced (Sowerby Robin)
8,36 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
The End of Oz (Paige Danielle)
8,40 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
A legkirályabb állatmesék
5,88 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile