Dráma, divadelné hry, scenáre

Image
Slovinská dráma - Kolektív autorov
10,93 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Reprezentatívny výber novej slovinskej drámy predstavuje diela troch významných a oceňovaných autorov (Dušan Jovanovic, Matjaž Zupančič a Simona Semenič) ponúka krátky diskurz do sveta slovinskej drámy, ale aj spoločnosti a núti nás zamýšľať sa nad pohybmi a zmenami, ktoré nastali v oboch krajinách v poslednom desaťročí.
Hry - Jean Giraudoux
17,41 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Nový svazek edice Divadelní hry přináší jedenáct dramat jednoho z nejvýznamnějších francouzských dramatiků Jeana Giraudouxe. Jeho svébytné dramatické dílo plné morálních i milostných paradoxů představuje jak na základě her proslavených (Trójská válka nebude, Ondina, Bláznivá ze Chaillot aj.), tak těch, které se zatím pozornosti českých čtenářů ani divadelníků nedočkaly (Júdit, Apollón Bellacký, Pařížské impromptu aj.). Velkou část knihy tvoří nově vzniklé překlady Karla Krause (jenž byl autorem původního edičního návrhu a jehož poslední prací byl právě překlad hry Júdit pro tuto knihu), Michala Lázňovského a Michala Zahálky. Texty her doplňuje původní studie představující Giraudouxe coby divadelníka, soupis uvedení jeho her na českých scénách a obsáhlá ediční poznámka zaměřená na genezi překladů.
Herkules a Augiášův chlív - Friedrich Durrenmatt
11,96 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Významný švýcarský autor své vyznání, že „ke šlendriánu tohoto století se pro nás hodí už jen komedie“, uplatňuje i ve svém dramatu o antickém hrdinovi Herkulovi, který vykonal za svého života tucet velikých hrdinských činů. Zavede nás do Elidy, která se za vlády Augiáše topí v hnoji. Ten neumí situaci řešit a tak se obrací na vyhlášeného hrdinu Herkula a žádá ho, aby zanedbanou Elidu odhnojil. Dokáže statečný rek zdolat i tento nadlidský úkol? Hra vychází v překladu J. Stacha jako 158. svazek edice D.
Věc Makropulos - Karel Čapek
9,38 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Starý nevyřešený právní spor "věc Makropulos" o velký majetek se začne objasňovat díky operní divě Emilii Marty. Jak je možné, že zná neuvěřitelné detaily kauzy? Za záhadou stojí elexír, který ji "obdařil" nesmrtelností. Emilie je původním jménem dotyčná Elina Makropulos, účastnice sporu. Zapeklitý detektivní případ přináší nejen plno nečekaných zvratů, ale nakonec i otázku, jestli si máme přát být nesmrtelní. Jako 16. svazek vyšlo v edici D.
Green drama - Atlas divadelných hier - Kolektív autorov
25,65 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Zborník divadelných hier rovnomenného projektu Divadelného ústavu v Bratislave (Pavol Weiss, Adriana Krúpová, Dušan Vicen, Uršuľa Kovalyk, Miklós Forgács, Dodo Gombár, Peter Janků, Gabriela Alexová, Kamil Žiška, Marek Godovič, Slavka Civáňová, Jana Micenková, Dušan Poliščák, Tomáš Procházka, Samuel Chovanec) Od momentu, keď Henrik Ibsen napísal Nepriateľa ľudu, prvú z moderných hier s environmentálnymi motívmi, prešlo už viac ako storočie. Doktora Stockmanna, ktorý identifikoval, že odpadová voda z garbiarne ničí miestne liečivé pramene a spôsobuje zdravotné riziká, síce všetci vypočuli, no vo výsledku aj zdiskreditovali. Paralela tejto dnes už klasickej drámy s realitou je zarážajúca. Aj preto začiatkom októbra 2018 vyhlásil Divadelný ústav projekt pre profesionálnych dramatikov a dramatičky s názvom GREEN DRAMA, ktorého cieľom bola podpora vzniku nových dramatických textov týkajúcich sa pálčivých tém ekológie a environmentalistiky. Texty spája ich aktuálnosť a jedinečnosť v spôsobe sprostredkovania pohľadu na ničenie, resp. ochranu planéty a ľudí na nej. Publikácia prináša divadelné hry 15 autorov a autoriek, ktorí pri písaní spolupracovali s troma dramaturgičkami Andreou Domeovou, Vladislavou Fekete a Miriam Kičiňovou. Odborným konzultantom bol divadelný kritik Miloslav Juráni a koordinátorkou celého projektu dramaturgička Lenka Čepková.
Loupežník - Karel Čapek
8,84 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Komedie o třech dějstvích.
CID - Pierre Corneille
8,84 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Vrcholné dílo francouzského klasicismu o lásce hrdinného Cida a Jimény, tragédie střetu lásky a cti. Přeložil Vladimír Mikeš. 28. svazek edice D.
Měšťák šlechticem - Moliére
8,84 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Ve své úspěšné komedii se Moliere vysmívá zbohatlickému prodejci sukna Jourdainovi, který se chce stát šlechticem. Jeho hlouposti a nezřízené touhy zneužívá zchudlý šlechtic hrabě Dorant, který z něho ždímá peníze. Hra v překladu Svatopluka Kadlece vychází jako 146. svazek v edici D.
Largo desolato - Havel Václav
11,50 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Leopold Kopřiva, doktor filozofie, který je vmanipulován do role hrdiny, na konci Havlovy hry z roku 1975 vykřikne: Dejte mi všichni pokoj! Largo desolato je dramatickým obrazem absurdní doby, doby normalizace. Autenticita a naléhavost hry je silná díky hluboké osobní zkušenosti autora s deformovanou realitou sedmdesátých let. Hrdina hry Leopold marně čeká na vysvobození z psychického stresu způsobeného bezvýchodností situací a nejraději by se vrátil do vězení. Vychází v edici D jako její 150. svazek.
Cabaret Calembour - Igor Orozovič,Jiří Suchý,Milan Šotek
14,87 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Všechno nejlepší (si) přeje Cabaret Calembour aneb Trio Šotek, Orozovič, Suchý. Ti se před deseti lety potkali na pražské DAMU a společně začali tvořit skeče a divadelní hry. Díky nim se divák mohl divit, jak se dostala kostra plejtváka do Prahy nebo že v borůvčí nečíhá jen škodná. A protože Cabaret slaví desáté narozeniny, rozhodl se, že svůj specifický humor, jazykové hříčky a divadelní hry přetaví do knihy plné všeho nejlepšího. Nápadité zápletky, třeskuté skeče a důvtipné dialogy a písňové texty pro všechny, kdo mají rádi Cabaret Calembour, ostatní kabarety, Voskovce s Werichem nebo vtipné knihy.
Čekání na Godota - Samuel Beckett,Karel Kraus
13,01 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Jedno z vrcholných děl absurdního divadla vešlo ve všeobecnou známost a název hry se stal běžně používaným výrazem pro marná očekávání. Hra s komorním obsazením z roku 1952 si získala světový věhlas a svým pohledem, který nezapře autorovu inspiraci existencionalismem, svou hloubkou i způsobem vyprávění příběhu oslovuje i dnešní generaci čtenářů a diváků. V překladu Karla Krause vychází jako 138. svazek edice D.
Dobrý konec všechno spraví - William Shakespeare,Martin Hilský
7,14 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Shakespearova hra Dobrý konec všechno spraví patří ke komediím, které jsou pokládány za „hořké“ či „temné“. Zápletka je dramatickou obdobou pradávných příběhů o opuštěné manželce, která vlastní vynalézavostí, odvahou a vtipem získá zpět svého manžela. Shakespeare však jako vždycky svou předlohu podstatně proměnil...
Az ember tragédiája - Imre Madách
8,48 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Madách Imre alig több mint egy év leforgása alatt - 1859 februárja és 1860 márciusa között - alkotta meg a magyar irodalom talán legkiemelkedőbb drámai alkotását, Az ember tragédiáját. Arany János javításai után a mű végül 1862-ben jelent meg nyomtatásban, és bár szerzője nem színpadra szánta, 1883 óta mégis töretlenül játsszák a magyar színházak. Az ember tragédiája nem egyszerűen dráma, hanem emberiségköltemény, az emberi lét alapvető filozófiai kérdéseit körüljáró alkotás. A feltett kérdésekre ugyan válasszal nem tud szolgálni, de utolsó sorával még talán a konkrétumnál is többet tud adni: reményt. Ádám, Éva és Lucifer történelmen és eszméken átívelő történetét ezúttal Zichy Mihály klasszikus illusztrációinak kíséretében nyújtjuk át a kedves olvasónak.
Hry - Lucius Annaeus Seneca
19,95 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Tragédie známeho stoického filozofa L. A. Senecu vychádzajú prvýkrát v slovenčine práve v Divadelnom ústave v edícii Svetová dráma – antológie. Výber tvorí Agamemnón, Oidipus, Faidra, Médeia, Trójanky v preklade Martiny Borodovčákovej a v prebásnení Ľubomíra Feldeka. Texty divadelných hier dopĺňajú odborné štúdie spoluautorov, ale i kalendárium Senecovho života a diela, poznámkový aparát vrátane menného a zemepisného registra. Má ľudská krutosť hranice? Existuje nejaká božská spravodlivosť, keď bohovia netrestajú ničomnosť a neodmeňujú cnosť? Aj takéto otázky možno nájsť v tragédiách L. A. Senecu, jedného z najdôležitejších osobností na poli politickom, ale i literárnom: Seneca bol vychovávateľom a poradcom kontroverzného cisára Nera a zároveň plodným autorom filozofických morálnych dišpút a tragédií, ktoré vo výraznej miere ovplyvnili Shakeaspeara či ďalších renesančných autorov. Seneca bol autorom neistých a krutých čias, desivého obdobia dejín. A možno prekvapí, že Senecov svet je taký ako náš.
Himmelweg - Juan Mayorga
5,36 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Inspirací k napsání této hry se stala návštěva delegace Mezinárodního Červeného kříže v Terezíně v roce 1944, kterou nacisté povolili, aby předvedli světu, že se zprávy o vyvražďování Židů nezakládají na pravdě. Hra má pět částí. Zahajuje ji monolog zástupce Červeného kříže. Pak se v retrospektivě odehrávají výjevy, v nichž jsou obyvatelé města – vězňové – nuceni nacvičovat a předvádět určené role, aby před zástupcem Červeného kříže maskovali skutečné podmínky vězeňského života. V jednom z výjevů dva chlapci roztáčejí káču, v jiném mladý pár hovoří o budoucnosti a v dalším si malé děvčátko hraje s panenkou, kterou učí plavat. V další části velitel tábora přijímá delegáta Červeného kříže (terezínské ghetto ve skutečnosti navštívila v červnu 1944 tříčlenná delegace). Velitel pak nutí židovského vězně jménem Gershom Gottfried (terezínský „židovský starší“ se jmenoval Paul Eppstein), aby pro delegáta zinscenoval představení o životě ve „zkrášleném“ ghettu. V závěrečné části Gershom vybízí své herce, aby se při hře „soustředili na svá gesta a slova“. Ví, že musejí ignorovat vlaky, které odvážejí vězně do míst, o nichž diváci vědí a vězňové se obávají, že jsou to tábory smrti. Samotné slovo „Himmelweg“ byl eufemismus používaný v táborech smrti k označení cesty do plynových komor. Mayorgův vrstevnatý text se zabývá nejen historickou brutalitou, ale zkoumá i smysl divadla života a smrti. Po úvodním monologu, odehrávajícím se několik let po události samotné, se děj hry vrací zpět a ukazuje zkoušení velmi neobvyklé hry, kdy židovským vězňům přiděluje role nacistický velitel. Při opakovaných návratech si diváci nikdy nejsou zcela jisti, zda jsou zpátky v roce 1944 nebo tady a teď, v přítomném prostoru a čase. Španělskou premiéru měla tato hra 17. 10. 2003 v Teatro Alameda v Málaze a o rok později ji s úspěchem nastudovalo Národní dramatické centrum (CDN) na jevišti Teatro María Guerrero v Madridu. Anglická premiéra následovala roku 2005 v londýnském Royal Court Theatre a hru pak viděli i diváci v Paříži, Buenos Aires, New Yorku nebo kanadském Winnipegu. Juan Antonio Mayorga Ruano (narozený roku 1965 v Madridu) je jedním z nejhranějších současných španělských dramatiků jak doma, tak v zahraničí. Vystudoval filosofii a matematiku a je profesorem dramaturgie a filosofie na Královské vysoké škole dramatického umění v Madridu. Rovněž vede seminář „Paměť a myšlení v současném divadle“ ve Filosofickém ústavu CSIC. Jeho nejvýznamnější filosofickou prací je Konzervativní revoluce a revoluční konzervace. Politika a paměť u Waltera Benjamina (Revolución conservadora y conservación revolucionaria. Política y memoria en Walter Benjamin). V roce 2011 založil soubour La Loca de la Casa (Tichý blázen), s nímž o rok později inscenoval své dílo La lengua en pedazos (Jazyk na kousky). Je velmi plodným autorem – od roku 1989 píše jednu až dvě divadelní hry ročně. Jeho hra El chico de la última fila (Kluk z poslední řady) se stala předlohou filmu Françoise Ozona Dans la maison (U nich doma), který získal Zlatou mušli jako nejlepší film a cenu poroty za nejlepší scénář na festivalu v San Sebastiánu v roce 2012. Juan Mayorga je nositelem několika ocenění, z nichž nejvýznamnější je Národní cena za dramatickou literaturu (2013).
Ptákovina - Milan Kundera
15,52 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Divadelní hra z roku 1968, s úvodním textem Milana Kundery Autor se ptá autora.V Supraphonu zároveň vychází zvuková nahrávka představení v Divadle Na zábradlí pořízená v lednu 1970.
Trinásť hier - Viliam Klimáček
15,20 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Druhý výber divadelných hier Viliama Klimáčka vydal Divadelný ústav pri príležitosti 30. výročia vzniku GUnaGU. „Predkladaný výber z Klimáčkových divadelných textov posledného desaťročia dokladámnohokontextovú existenciu dramatika. Sú tu hry, ktoré písal priamo pre hercov GUnaGU (Aupairky, Mutanti, Sado), pre Arénu (Pitbull, Holokaust), pre českých režisérov (Som Kraftwerk!, Sissi, Maso, Dračí doupě, Díleri), ako aj pre slovenské štátne divadlá (Agent Krowiak zasahuje, Kto sa bojí Beatles, Beat). Sú tu texty, ktoré by mohli patriť do kategórie komiksu, iné zasa klipových skečov, momentiek, dokumentárnej drámy, histórie; sú tu aj tragédie – ale nič z toho nie v „čistom stave“. Ak by sme hľadali leitmotív na vývesný štít dramatika Klimáčka, mohol by ním byť termín groteska. Jej spektrum tu siaha od samopašného hádzania pomyselnými šľahačkovými tortami cez absurdné spojenia vysokého a nízkeho až po presne nasadené autentické citáty napríklad dobovej politiky, ktoré tak rôzne rozochvievajú ucho súčasníka, až by mnohí prisahali, že dramatikto myslí smrteľne vážne.
Sen svätojánskej noci - William Shakespeare
8,28 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
My, tône z bájneho lesa, ak niekoho dotkneme sa, nuž si pomyslite len, že sme boli iba sen. Takto sa lúči škriatok Puk s divákmi v závere čarovnej Shakespearovej hry Sen svätojánskej noci, ktorá dokázala aj v knižnej podobe očariť milióny čitateľov. William Shakespeare (1564 – 1616) nebol len veľký dramatik – bude sa o ňom vždy hovoriť ako o najväčšom básnikovi divadla. Aj nový slovenský preklad je dielom básnika – hru preložil Ľubomír Feldek. Preklad sa opiera o najlepšie anglické kritické vydanie THE ARDEN SHAKESPEARE.
Ako sa vám páči - William Shakespeare,neuvedený
5,61 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Jednou z najčarovnejších Shakespearových hier, aj keď sa v nej vôbec nečaruje, hrou, nad ktorou vládne tajomná atmosféra Ardenského lesa a v ktorej ľúbostné šťastie víťazí nad nešťastím, je určite hra Ako sa vám páči. Už jej názov je upozornením, že to bude čosi pre oči. Divadlo je od dívať sa - a Shakespeare v tejto hre ustavične nabáda nielen Orlanda, ale aj všetky ostatné postavy, aby sa pokúšali nájsť alternatívnu reč pre nevysloviteľnej lásky.
Rozhlasové hry - Milan Nápravník,Petr Novotný
10,45 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Psaním rozhlasových her se Milan Nápravník začal intenzivně zabývat po roce 1968, poté co emigroval do Západního Německa. Texty pro rozhlas představují v rámci jeho tvorby zcela zapomenutou oblast, a nutno podotknout, že zcela neprávem. Tyto textové kompozice, byť se nikdy nedočkaly žádné výraznější odezvy, rozhodně nepředstavují žádné marginálie, nýbrž hodnotná literární díla, která dobře zapadají do celkového kontextu autorovy tvorby. Je mnoho způsobů, jak Nápravníkovy rozhlasové kompozice vnímat a interpretovat: můžeme je uchopit jako díla jazykově filozofická, můžeme zkoumat jejich vazbu k surrealistickým postupům, lze se soustředit i na jejich jazykovou hudebnost a variační bohatost, v neposlední řadě můžeme tyto texty vnímat i jako intimní zprávu o osamění básníka v exilu. Ať zvolíme jakoukoli perspektivu, dojdeme k závěru, že ve své tvůrčí mimoběžnosti byl Nápravník dokonale nekompromisní a důsledný – a s odstupem řady desetiletí se jeho texty jeví jako nadčasová a zneklidňující díla.
Veľa kriku pre nič - William Shakespeare
6,56 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
BENEDICK. What, my dear Lady Disdain! Are you yet living? BEATRICE. Is it possible Disdain should die, while she hath such meet food to feed it as SignorBenedick? BENEDIK. Ale ba! Slečna Pohŕdavá! Vy ešte žijete? BEATRICE. Vari by pohŕdavosť mohla umrieť hladom, keď má na tanieri vás, siňor Benedik? Shakespeare sa rád dal inšpirovať. Nielen staršími autormi – často aj sám sebou. To najlepšie však vymyslel vždy sám. Platí to aj o hre Veľa kriku pre nič, a v nej najmä o vzťahu Beatrice a Benedika. Tí dvaja vedú medzi sebou veselú vojnu, plnú nádherne štipľavých replík – až kým nezistia, že sa vlastne majú radi. William Shakespeare (1564 – 1616) nebol len veľký dramatik – bude sa o ňom vždy hovoriť aj ako o najväčšom básnikovi divadla. Aj nový slovenský preklad je dielom básnika – hru preložil Ľubomír Feldek. Preklad sa opiera o najlepšie kritické vydanie THE ARDEN SHAKESPEARE.
Špatný herec - Laco Kerata
8,88 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Strhujícím jazykem zapsaný komicko tragický obraz novodobého "zbytečného člověka". Na malém prostoru, ve všedních souřadnicích je představeno drama zralého muže, který je nespokojen sám se sebou, se svou pozicí při práci druhořadého dabingového herce, se svou rozpadlou rodinou, s přáteli z profesního kruhu (záměrně nechci použít slovo branže, protože by to Keratovu knihu řadilo tam, kam nepatří, není o branži, je o lidech, o člověku). S velkým odstupem a přitom takřka důvěrně je zachyceno specifické prostředí dabingových herců, a herců obecně, s mediálními dominantami i outsidery. V okamžiku, kdy by alespoň mladá žena mohla do života stárnoucího herce přinést novou životní sílu, přichází, v parafrázi slov jisté filmové postavy povzdech: "Proč sakra musí být vždycky a všude tam, kde o něco jde, nablízku nějaká svině." To ale není zdaleka katastrofa tohoto urbánního dramatu. Ta přichází až v okamžiku nečekaného, ale nikoliv postavě nepřirozeného a nepřiměřeného vyjádření občanského postoje…
Morálka paní Dulské - Gabriela Zapolska
11,50 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Naturalistické drama Morálka paní Dulské je nejvýznamnějším dílem slavné polské dramatičky, spisovatelky a herečky z roku 1907, které charakterizovala podtitulem „tragická fraška“. Paní Dulská je falešná, pokrytecká a chtivá měštka, která pohrdá chudými a slabými lidmi a vše dělá, pouze aby získala obdiv svého okolí. Její falešná morálka skrývá vše nemorální. Hra začíná, když služebná Hanka otěhotní se Zbyszkem, synem paní Dulské. Vychází jako 170. svazek edice D v překladu Jaroslava Simonidese.
Král Richard II. - King Richard II - William Shakespeare
11,97 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Hra o vládci, který sám sebe připravil o právo vládnout své zemi. Dvojjazyčné česko-anglické vydání textu divadelní hry. Dávný a přitom stále aktuální příběh o žízni po moci. Tragédie člověka, který chce vše, protože sám není nic.
Golem - Juan Mayorga
4,47 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Děj hry Golem se odehrává v nemocnici blíže neurčené země v době, kdy se systém veřejného zdravotnictví hroutí. Podobně jako mnoho jiných pacientů bude Ismael, který trpí vzácnou chorobou, nucen nemocnici opustit. V této situaci jeho manželka Felicie dostává od Saliny, zaměstnané v nemocnici jako „překladatelka“, nečekanou nabídku: Ismael si udrží lůžko a jeho léčba bude pokračovat, když se ona naučí nazpaměť určitý text. Zdá se, že jde o lehce splnitelný úkol: zapamatovat si každý den několik slov. Den za dnem ale Felicie vnímá, že jak si postupně osvojuje slova toho textu, tak se něco v jejím nitru proměňuje… Juan Mayorga napsal Golema už před pandemií, „ale něco se stalo během lockdownu – uprostřed všeobecného zmatku, úzkosti mnoha lidí a strachu jiných lidí, že by se řád, v němž jsme žili, mohl zhroutit –, což mě přimělo k tomu, abych hru přepsal.“
Hra lásky a smrti - Romain Rolland
10,35 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Jedno z nejpůsobivějších Rollandových dramat, které čerpá z pohnuté historie Francouzské revoluce, se odehrává v období, kdy její tvůrci a významní představitelé končí pod gilotinou. Touha po lepším světě a strach o život, provázejí postavy hry, které teď hledají cestu k přežití, vzdorují utrpení a vidí kolem sebe kolaboraci a udavačství motivované strachem o život. Na pozadí tíživé životní situace revoluce, která pohlcuje „své děti“ a láme charaktery, hrdinové hry bolestně hledají lásku. Kdo dokáže obětovat za lásku i cenu nejvyšší – vlastní život? V novém překladu Ivana Zmatlíka vychází jako 168. svazek edice D.
Doupátko a další literární scénáře - Lenka Procházková
10,72 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Tři literární scénáře Lenky Procházkové pojednávají o hořko-sladkých aspektech naší současnosti. Smutná komedie o bezdomovci, hra ze sportovního prostředí, ale především drama o lásce, sexu, strachu a umírání. Texty jsou psány tak, aby se hladce četly. Lenka Procházková tak znovu oživuje pozapomenutý klasický žánr - hry určené ke čtení.
Čarodějky ze Salemu - Arthur Miller,Kateřina Hilská
10,40 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Slavné drama klasického amerického autora čerpá ze skutečných událostí z konce 17. století v americkém městečku Salem kdesi v Massachusetts, ale odkazuje k Millerově současnosti a k protikomunistickým honům na čarodějnice mccarthyovské éry, jejichž obětí byl i sám autor. Na počátku příběhu stojí žárlivost – mladá služka Abigail svede ženatého farmáře Johna Proctora, a když se jí nepodaří udržet jeho náklonnost, rozpoutá ve farnosti davovou hysterii z přítomnosti ďábelských sil. Přijíždí vyšetřující soudce a začne nejproslulejší čarodějnický proces všech dob, počty křivě obviněných žen jdou do desítek, nakonec dojde i na Proctorovu manželku, jíž se chce Abigail pomstít.
Sněz tu žábu - Kolektív autorov
11,16 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Pět francouzských her. Tvůrci: Gwendoline Soublin, Pauline Payrade, Nicolas Doutey, Catherine Zambon, Olivier Sylvestre
Frank V. - Friedrich Durrenmatt
11,50 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
V nové verzi vychází mimořádné Dürrenmattovo dílo, které bývá i díky původnímu podtitulu Opera o jedné soukromé bance přirovnáváno k Brechtově Žebrácké opeře. Tato verze má podtitul Komedie o jedné soukromé bance. Autor v příběhu o pádu banky, která je po pět generací tradičně založena na zločinu, s neodolatelným kritickým a zároveň humorným pohledem poukazuje očima nové nastupující generace na neslučitelnost kapitálu a lidskosti. Ve světě kde moc je provázena finančními zájmy vládců, nemá místo demokracie a svoboda. Ke své hře, kde próza přechází ve zpěv, autor říká: Ve Franku Pátém lidé zpívají, když lžou v Třígrošové opeře, když mluví pravdu. V překladu Jiřího Stacha vychází jako 166. svazek edice D.
Hry - Eva Maliti Fraňová
7,89 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Divadelné hry spisovateľky, prekladateľky a literárnej vedkyne Evy Malti. Z obsahu: Krcheň nesmrteľný, Jaskynná panna, Vizionár, Unavená Medea.
Romeo a Júlia - William Shakespeare
9,41 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Naveky najsmutnejší! Taký je ten príbeh Romea a Júlie. To sú verše o nesmrteľných milencoch zo Shakespearovho veľdiela Romeo a Júlia, ktoré nebolo vytvorené iba pre javisko, ale je aj nádherným čitateľským zážitkom. William Shakespeare (1564 – 1616) nebol obyčajný dramatik – o ňom sa vždy bude hovoriť ako o najväčšom básnikovi divadla. Aj nový slovenský preklad je dielom básnika – hru preložil Ľubomír Feldek. V jeho preklade pripravuje vydavateľstvo Ikar ďalšie Shakespearove hry: Trojkráľový večer, Sen svätojánskej noci, Othello, Ako sa vám páči, Antonius a Kleopatra. Všetky preklady sa opierajú o najlepšie anglické kritické vydanie THE ARDEN SHAKESPEARE.

Vitajte na našej webovej stránke zameranej na drámu, divadelné hry a scenáre, špeciálne určené pre dievčatá! Ak máte záujem o umenie a divadelné predstavenia, ste na správnom mieste. V našej podkategórii Dráma pre dievčatá nájdete široký výber divadelných hier a scenárov, špeciálne navrhnutých tak, aby oslovili a zaujali dievčatá všetkých vekových kategórií. Snažíme sa prinášať rôznorodé a pútavé príbehy, ktoré sa hlbšie dotýkajú dievčenských tém a emócií. Či už ste nadšená herečka, ktorá si chce vyskúšať nové divadelné úlohy, alebo sa zaujímate o písanie a chcete sa pustiť do tvorby vlastného scenára, u nás si určite vyberiete. Naša ponuka zahŕňa komédie, drámy, detektívky, fantasy príbehy, ale aj moderné adaptácie klasických diel. Veríme, že nájdete ten pravý materiál, ktorý vám umožní prežiť unikátnu divadelnú skúsenosť. Okrem toho, že si u nás môžete vybrať vhodný scenár pre vás alebo vaše dievča, ponúkame aj rôzne príručky a návody na divadelnú réžiu, kostýmy a líčenie. Sme tu, aby sme vám pomohli s prípravou divadelného predstavenia od začiatku až do konca. Veríme, že práve na našej webovej stránke nájdete všetko potrebné pre váš divadelný projekt. Nech už sa rozhodnete pre hru s jednoduchším obsadením, alebo pre veľkolepé divadelné predstavenie so živou hudbou a tanečnými vstupmi, u nás určite nájdete inšpiráciu. Sledujte našu stránku pravidelne, pretože stále pridávame nový obsah a stretnete sa tu s ďalšími talentovanými autormi, ktorí zdieľajú svoje diela a skúsenosti s vami. Tešíme sa na spoluprácu s vami a dúfame, že sa stanete súčasťou našej divadelnej komunity pre dievčatá. Spoločne vytvoríme úžasné predstavenie!

Image
Produkty

Populárne produkty

Chci léčit lidi - Magda Garguláková
8,54 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Život ve znamení Venuše - Hausner Venuše
8,83 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Hudobná výchova 5 učebnica - Brezina,Richard Bönde Pavol
9,88 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Hádanky a pomáhánky - Oldřich Kapoun, Marcela Jaklová
9,20 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Classic Stories of World War II - autor neuvedený
12,30 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Product Images
Zľava 12%
Guess Dlhé oceľové náušnice Falling In Love JUBE02235JWRHT/U
56,40 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
The Age of Revolution (Kovacs Charles)
11,20 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Making Human Beings Human (Bronfenbrenner Urie)
80,04 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Prime of Miss Jean Brodie (Spark Muriel)
9,16 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Tajné babiččiny rady a recepty - Klára Trnková
10,40 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Šla Pavla šalviou - Garan Pavol
6,27 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
50 vzkazů ženám - Michal Brozman
19,75 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Egy riport ára - Anne Raven
11,75 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Vir - Robin Cook
20,05 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile