thumb image

Slovník pomístních jmen v Čechách III - Martina Hamplová,H. R. Giger,Jana Matušková


Pomístní jména – jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest – v sobě skrývají nespočetné zajímavé a přitažlivé informace. Představují nejen unikátní jazykové útvary, ale i zdroj poznatků pro regionální historii, archeologii, etnografii, přírodovědu i jiné vědní obory.

EAN: 9788020015617

Výrobca: Academia

Popis produktu

Pomístní jména – jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest – v sobě skrývají nespočetné zajímavé a přitažlivé informace. Představují nejen unikátní jazykové útvary, ale i zdroj poznatků pro regionální historii, archeologii, etnografii, přírodovědu i jiné vědní obory.

Literárna veda, jazykoveda

Na našom webe, v kategórii Beletria, vám prezentujeme aj podkategóriu Literárna veda a jazykoveda. Táto sekcia je určená pre všetkých milovníkov literatúry a jazykovej analýzy, či už ste študentom na vysokej škole, učiteľom alebo jednoducho len vášou vášňou je literárna tvorba a jej štúdium. V rámci tejto podkategórie vám ponúkame rôznorodé články, ktoré sa venujú literárnym a jazykovým aspektom diel, ako aj teoretickým postrehom z oblasti literárnej vedy. Nájdete tu recenzie na najnovšie literárne knihy, analýzy a interpretácie diel klasikov svetovej literatúry, ako aj články o histórii, prúdoch a vývoji literárnej vedy. Naši autori sú skúsení a nadšení odborníci v oblasti literárnej vedy, ktorí sa s vášňou delia o svoje poznatky a názory na dané témy. Ich písanie je zrozumiteľné a prístupné pre všetkých, či už ste odborníkom alebo laikom v danej oblasti. Ak vás zaujíma, ako boli diela interpretované v minulosti a akú úlohu zohrávajú v súčasnom kontexte, naše články vám prinášajú prehľadný a pútavý pohľad na literárnu tvorbu rôznych autorov a dobový kontext, v ktorom tieto diela vznikali. Literárna veda a jazykoveda sú dôležité disciplíny pre hlbšie pochopenie literatúry a jej vývoja. Naše články vám pomôžu preniknúť do tajov literárnej tvorby, porozumieť jej sémantickým a štylistickým aspektom, a taktiež sa naučiť aplikovať jazykové nástroje na analýzu diel. Ak ste zvedaví na nové perspektívy literárnej vedy a chcete sa dozvedieť viac o jazykovede v kontexte literatúry, naša podkategória vám ponúka bohaté a zaujímavé informácie. Pravidelne pridávame nové články, takže vás vždy potešíme novým poznatkom a inšpiráciou. Vstúpte do sveta literárnej vedy a jazykovedy na našom webe a objavte fascinujúci svet literatúry s nami!

  • icon
    Jednoduché vrátenie
  • icon
    Kvalitný servis
  • icon
    Originálny produkt
Autor Martina Hamplová
Autor H. R. Giger
Autor Jana Matušková
GLS 3,89 €
Koľko stojí Slovník pomístních jmen v Čechách III - Martina Hamplová,H. R. Giger,Jana Matušková?
Momentálne je tovar v akcii za cenu 6,70 €
V akej kategórii mám produkt hľadať v eshope?

Ütemező - László Koncsol Ütemező - László Koncsol

\"Kis könyv arról, hogy milyen lábakon jár, szalad, forog vagy ugrabugrál a vers.\" 1990-ben a Móra Kiadónál megjelent a szerző hasonló című könyve, amely hézagpótló verstani írásokat tartalmazott. Évtizedek alatt megvalósította régi álmát, és olyan verstant írt, amely szórakoztató alakban viszi közel a gyermek és a felnőtt olvasóhoz a poétika alapfogalmait, azokat a dolgokat, amelyekből minden klasszikus

Do obchodu
Helyesírási munkafüzet - Feladatok A magyar helyesírás szabályai 12. kiadásához - Erzsébet Fercsik Helyesírási munkafüzet - Feladatok A magyar helyesírás szabályai 12. kiadásához - Erzsébet Fercsik

Helyesírási munkafüzet

Do obchodu
Slovenčina na každý deň - Sibyla Mislovičová Slovenčina na každý deň - Sibyla Mislovičová

Publikácia Slovenčina na každý deň od Sibyly Mislovičovej a kolektívu autoriek v zložení Denisa Dovičovičová, Silvia Duchková, Dana Guričanová, Katarína Kálmánová a Iveta Vančová z oddelenia jazykovej kultúry a terminológie Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV môže byť príjemným spoločníkom pre milovníkov slovenčiny a možno aj pre tých, ktorí sa nimi vďaka nej stanú. Autorky veria, že moderná, zaujímavá

Do obchodu
Manifest Múzismu / Manifest des Musismus - Ondřej Cikán Manifest Múzismu / Manifest des Musismus - Ondřej Cikán

Jak vrátit literatuře vysoké postavení v širší společnosti? Jazyk je telefonické vedení k Múzám, telefonním číslem jsou ovšem jejich dary: rytmus, zvukomalebnost a obrazotvornost. Po vyvolení telefonního čísla naslouchají sluhové Múz svým panovnicím a doufají, že porozumějí Pravdě. Múzy dýchají Pravdu a milují Rozkoš a Radost a Lásku. Kde tyto tři zásadní krásy života Charitky schází, tam se Múzy neobjeví,

Do obchodu
Ruská literatura: setkání a konfrontace - Ivo Pospíšil Ruská literatura: setkání a konfrontace - Ivo Pospíšil

Předkládaná monografie představuje síť textů směřujících od pojetí ruské literatury v dílech dvou zakladatelů slavistiky, zejména literárněhistorické, přes Karamzinovo budování novoruské literatury k podílu cizinců na utváření ruského písemnictví klasického i moderního, jež se týkají jak koryfejů ruské klasiky, jako jsou A. S. Gribojedov, F. M. Dostojevskij, M. Gorkij nebo i dlouho pozapomínaný N.

Do obchodu
Pamäť literárnej vedy: Gizela Gáfriková - Erika Brtáňová Pamäť literárnej vedy: Gizela Gáfriková - Erika Brtáňová

Zborník približuje osobnosť literárnej vedkyne Gizely Gáfrikovej (1945 2014), dlhoročnej pracovníčky Ústavu slovenskej literatúry SAV. Táto vynikajúca znalkyňa literárneho baroka, skvelá textologička a editorka prispela významnou mierou k vedecky objektívnemu poznaniu staršej slovenskej literatúry. Autori príspevkov, ktorí s ňou prešli väčší či menší úsek pracovnej cesty, ozvláštňujú svoje hodnotenia

Do obchodu
Gramatické rozbory češtiny (2.vydání) - Robert Adam Gramatické rozbory češtiny (2.vydání) - Robert Adam

Studijní příručka určená primárně studentům prvního ročníku bakalářského studia bohemistiky obsahuje výklady z morfematiky, slovotvorby, morfologie a syntaxe českého jazyka, doprovázené řadou příkladů, a ke každé z těchto disciplín několik cvičení včetně klíče. Cílem výkladů je, aby uživatelé příručky po jejich prostudování zdokonalili svou dovednost jazykového rozboru. Publikace dále přináší řadu

Do obchodu
Národní literatura a komparatistika - Dalibor Tureček Národní literatura a komparatistika - Dalibor Tureček

Antologie Národní literatura a komparatistika je soustředěna k problematice vzájemného poměru dvou základních modelů uspořádání literárního materiálu nové doby: národně filologického a komparatistického. Ambicí přitom není sledovat historické peripetie střetávání a prolínání obou přístupů. Snahou je představit hlasy, které jsou v rámci této problematiky zřetelně přítomné v současné literárněvědné bohemistice

Do obchodu
Horizont komparace - Malgorzata Kowalczyk,Petr Poslední Horizont komparace - Malgorzata Kowalczyk,Petr Poslední

Kniha Horizont komparace je dalším výsledkem česko-polské odborné spolupráce MałgorzatyKowalczyk (*1946), polonistky a didaktičky literatury, a Petra Posledního (*1945), literárního historika, teoretika, bohemisty a jedné z nejvýraznějších osobností české literárněvědné polonistiky. Přítomná publikace s výmluvným podtitulem Česko-polské literární sousedství 19452005 nabízí metodologicky i materiálově

Do obchodu
Ako sa rodia a žijú slová I. + II - Klára Buzássyová Ako sa rodia a žijú slová I. + II - Klára Buzássyová

Dvojzväzková publikácia Ako sa rodia a žijú slová I, II. Výber z diela Kláry Buzássyovej vyšla pri príležitosti životného jubilea tejto významnej slovenskej jazykovedkyne. Jadro práce tvoria tri tematické bloky, ktoré len v hrubých líniách rámcujú jednotlivé oblasti záujmu K. Buzássyovej. Prvý zväzok obsahuje Predhovor, Editorské poznámky, analytickú štúdiu editoriek Klára Buzássyová v kontexte slovenskej

Do obchodu
Komunikácia, tlmočenie, preklad - Daniela Müglová Komunikácia, tlmočenie, preklad - Daniela Müglová

Viete si predstaviť, aký chaos musel nastať v Babylone, keď stavitelia veže i všetci pomocníci hovorili rôznymi jazykmi a nikto nikomu nerozumel? Prečo si občas nerozumieme, aj keď hovoríme rovnakým jazykom? Táto knižka je o tom, ako komunikujeme slovom, gestom alebo činom a čo všetko ovplyvňuje vzájomné dorozumenie. V časti Komunikácia sa dočítate o zákonitostiach monolingválnej i bilingválnej komunikácie.

Do obchodu
Ruská literatúra v slovenskej kultúre v rokoch 1825 - 2015 - Mária Kusá Ruská literatúra v slovenskej kultúre v rokoch 1825 - 2015 - Mária Kusá

Táto monografia je prínosom pre slovenskú kultúru (translatológiu, literárne vednou teóriou i skúmanie kultúrneho a literárne-spoločenského vývoja). Prof. PhDr. Oldřich Richterek, CSc. Svedčí nielen o opodstatnenosti výskumnej orientácie Ústavu svetovej literatúry SAV na vývoj slovenského myslenia o umeleckom preklade a problematiku prekladovej recepcie inonárodných literatúr, ale aj o systematickej

Do obchodu
Hrůza v české literatuře - Patrycjusz Pajak Hrůza v české literatuře - Patrycjusz Pajak

Kniha je v polském i českém kontextu vůbec první komplexní monografií věnovanou české hrůzostrašné literatuře. Na téměř pěti stech stránkách mapuje její autor vývoj tohoto žánru v širším kontextu dějin české literatury 19. a 20. století i jeho balancování na pomezí populární a umělecky náročné tvorby, včetně řady přesahů do jiných vědních disciplín, například filozofie či filmové vědy. Předmětem analýzy

Do obchodu
Po divné krajině - Tereza Dědinová Po divné krajině - Tereza Dědinová

V těch nejlepších ze svých textů vypráví fantastická literatura příběhy o našem světě, o lidském vědomí a jeho hranicích. Posun za meze přirozeného fikčního světa a konkrétního časoprostoru přitom dovoluje nahlížet jasněji, příměji a z většího nadhledu. Prostřednictvím symbolu, metafory a alegorie se fantastika vztahuje k univerzálním otázkám a problémům našeho světa. Fantastická literatura je však

Do obchodu
Zbierka ľudovej prózy Samuela Cambela - Katarína Žeňuchová Zbierka ľudovej prózy Samuela Cambela - Katarína Žeňuchová

Ide o obsiahlu zbierku súvislých nárečových prejavov, ktorá dokumentuje vývinové štádium slovenskej rozprávačskej tradície na prelome 19. a 20. storočia.

Do obchodu
Čo sa odohráva v hlave tlmočníka? - Jaroslav Stahl Čo sa odohráva v hlave tlmočníka? - Jaroslav Stahl

V predkladanej publikácii autor naznačil teoreticko-metodologický pohyb posledných desaťročí v oblasti teórie tlmočenia a poukázal na kľúčové problémy simultánneho tlmočenia. Odhadom štruktúry procesuálnych aspektov poukázal na fázy a miesta, ktoré spôsobujú študentom tlmočenia najväčšie problémy pri nadobúdaní príslušných tlmočníckych zručností. Ďalším zámerom autora bol výklad postupov a stratégií

Do obchodu
Erdélyi ősz - Lajos Szakolczay Erdélyi ősz - Lajos Szakolczay

Manapság, amikor annyi minden a természetszegés viszonyában van egymással, és főleg azzal a megbonthatatlan folyamattal, a múlttal, melynek mentén tudatunk (önismeretünk) épült, megelégedéssel állapítható meg, amikor valaki építően viszonyul e dolgokhoz. Szakolczay Lajos irodalomtörténészi, kommentátori munkássága következetesen van jó viszonyban azzal a kultúradarabbal, ami erdélyi fogantatású. A

Do obchodu
Digitální literatura sociálních médií - Pavla Hartmanová Digitální literatura sociálních médií - Pavla Hartmanová

Monografie Digitální literatura sociálních médií prezentuje možný metodologický přístup dovolující uchopit literaturu sociálních médií jako soubor platforem s rozdílnými technickými parametry, uživatelskými aktivitami a vloženými obsahy. Takový přístup je založen především na zohlednění tamních hodnot a estetických kritérií. Autorka pracuje s pojmy jako participativní kultura, sociální estetika, kolektivní

Do obchodu
Anketa o knihu roku Lidových novin (1928- 1949) - Lukáš Holeček Anketa o knihu roku Lidových novin (1928- 1949) - Lukáš Holeček

Kniha komplexně a fundovaně představuje jednu z nejvýraznějších kulturních událostí třicátých a čtyřicátých let 20. století anketu o nejzajímavější knihu pořádanou pravidelně v letech 19281941 a 19461949 deníkem Lidové noviny. Každoročně v ní odpovídali reprezentanti mnoha nejrůznějších oborů (politici, spisovatelé, divadelní a filmoví herci, majitelé významných podniků, veřejní činitelé, vědci, profesoři

Do obchodu
Čtení o Vladislavu Vančurovi - Petr Malek Čtení o Vladislavu Vančurovi - Petr Malek

Antologie Čtení o Vladislavu Vančurovi s podtitulem Kritické rozepře (1923—1969) anebo „Pravda se zle oře“ je chronologicky uspořádaným výborem z kritických, polemických a bilančních článků, představujících spisovatelovu osobnost v jejích proměnách od experimentátora a revolucionáře formy po klasika moderní české prózy. Texty se soustředí na období, kdy se autorův kritický a literárněhistorický obraz

Do obchodu
Produkty

Populárne produkty

SOFIA strieborný prsteň so zirkónmi DOZAZA-RZA-ZW
55,00 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Oceľové náušnice - číra hviezda a patinované krídlo
10,00 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Product Images
Zľava 48%
Troli Elegantný pozlátený prsteň so zirkónmi PO/SR08669B 52 mm
14,00 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Co vzrušuje velké holky - Podhorcová Oldřiška
11,58 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Mláďatká - kniha maľovaniek - autor neuvedený
4,66 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Stručné francouzské dějiny - Jeremy Black
22,89 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Chladnokrevně - autor neuvedený
23,47 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Nestřílejte spolužáky - Ladislav Skoumal
11,45 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Brilio Silver Hravý strieborný prívesok so zirkónmi PT20W
13,70 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Herman Miller - autor neuvedený
80,75 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Malt Whiskey - Charles Maclean, Mitchell Beazley
20,89 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
CLUSE dámske hodinky Triomphe Mesh CLCW10402
115,00 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Soft Rock Line 1969-1989 - autor neuvedený
17,53 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
GARMIN smart hodinky - FORERUNNER 265 - svetlo modrá/čierna
499,99 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Otec Ubu ve válce
4,43 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
F.T.M. = Futurismus
12,38 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Zázračný lekár Minet
6,30 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Máme doma feťáka
13,37 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile