Právo informačných a komunikačných technológií 1 - Martin Husovec,Matúš Mesarčík


23,66 €
  • Na sklade

Učebnica práva informačných a komunikačných technológií, ktorej autormi sú traja odborníci s bohatými akademickými aj praktickými skúsenosťami, ktoré pretavili aj do textu tejto knihy. Ako prezradí už letmý pohľad na obsah, táto oblasť práva má mnoho čo ponúknuť. Zaujímavé príbehy z rôznych oblastí nášho života, futuristické úvahy o technológiách, ako aj dennodenná reflexia nad základným fungovaním

EAN: 9788097383701

Výrobca: TINCT

Popis produktu

Učebnica práva informačných a komunikačných technológií, ktorej autormi sú traja odborníci s bohatými akademickými aj praktickými skúsenosťami, ktoré pretavili aj do textu tejto knihy. Ako prezradí už letmý pohľad na obsah, táto oblasť práva má mnoho čo ponúknuť. Zaujímavé príbehy z rôznych oblastí nášho života, futuristické úvahy o technológiách, ako aj dennodenná reflexia nad základným fungovaním práva. Teoretické otázky sú vyvážené množstvom praktických príkladov, doplnené o bohatú judikatúru a o zahraničné skúsenosti, ktoré môžu byť inšpiráciou aj pre Slovensko. V tomto zväzku sú spracované nasledovné témy: Právo, technológie a informačná povinnosť; Právo duševného vlastníctva ako podpora technológií; Ochrana softvéru; Meta-vyhľadávače; Ľudské práva ako všeobecný limit technológií; Odstraňovanie obsahu; Blokovanie webových stránok; Ochrana súkromia a ochrana osobných údajov; Digitálny trh v EÚ; Zodpovednosť poskytovateľov služieb; Doménové mená; Elektronická identita.

Právo - ostatné

Vitajte na našej stránke venovanej právu v kontexte kresťanstva. Táto podkategória "Právo - ostatné" je určená pre všetkých, ktorí majú záujem o právne aspekty, ktoré sa týkajú kresťanskej viery a jej praktického uplatňovania. Na tejto stránke nájdete širokú škálu informácií o právnych témach, ktoré sa viažu na kresťanskú vieru a hodnoty. Sme tu preto, aby sme vám poskytli prehľad a zrozumiteľné informácie o dôležitých aspektoch, ako je cirkevné právo, náboženská sloboda, manželstvo a rodina, etika v právnych otázkach a mnoho ďalších. Články na našej stránke sú starostlivo vybrané a písané odborníkmi, ktorí majú skúsenosti v oblasti práva a kresťanstva. Naše popisy článkov vám pomôžu presne identifikovať témy, ktoré vás zaujímajú, a vďaka zrozumiteľnej formulácii budete môcť ľahko pochopiť ich obsah. Okrem toho sa na tejto stránke môžete obrátiť na náš tím odborníkov s Vašimi právnymi otázkami, týkajúcimi sa kresťanského práva alebo náboženskej slobody. Sme tu pre vás, aby sme vám poskytli odbornú radu a pomoc, a to prostredníctvom kontaktného formulára alebo našej live chatovacej možnosti. Veríme, že poskytovaním informácií a odbornej pomoci v oblasti práva a kresťanstva môžeme prispieť k vašej lepšej orientácii a pochopeniu v týchto zložitých otázkach. Dúfame, že naša stránka vám pomôže vystupovať ako informovaný a zodpovedný kresťanský občan, ktorý dokáže prakticky aplikovať svoju vieru v súlade s platnými právnymi normami. Ďakujeme vám za návštevu našej stránky a veríme, že nájdete všetky potrebné informácie, ktoré hľadáte. Berte prosím na vedomie, že aj napriek našim najlepším snahám, naše články a rady nenesú právne poradenstvo a odporúčania na základe konkrétnych prípadov. V prípade potreby, odporúčame Vám vyhľadať právneho odborníka, ktorý Vám poskytne individuálnu a konkrétnu radu.

  • icon
    Jednoduché vrátenie
  • icon
    Kvalitný servis
  • icon
    Originálny produkt
Autor Martin Husovec
Autor Matúš Mesarčík
GLS 3,89 €
Koľko stojí Právo informačných a komunikačných technológií 1 - Martin Husovec,Matúš Mesarčík?
Momentálne je tovar v akcii za cenu 23,66 €
V akej kategórii mám produkt hľadať v eshope?

Péče o jmění nezletilého dítěte - Jindřich Psutka Péče o jmění nezletilého dítěte - Jindřich Psutka

Majetkovým poměrům nezletilých dětí se stále častěji dostává pozornosti odborné literatury i právní praxe. Tento zájem je odůvodněn jednak poměrně výraznými změnami, které tato právní úprava doznala, ale též postupně se měnícími ekonomickými poměry ve společnosti, jež se promítají i do majetkového postavení nezletilých dětí. Publikace se zaměřuje na bližší vymezení péče o jmění nezletilého, tedy nesvéprávného

Do obchodu
Právo v kontextu umění, filmu a literatury - Petr Agha,Kolektív autorov Právo v kontextu umění, filmu a literatury - Petr Agha,Kolektív autorov

Právní věda zpravidla zkoumá právní řád jako soubor pravidel a doktrín, ale jazykové a rétorické prostředky, které používá, zůstávají téměř zcela mimo oblast zájmu právních vědců, a to přesto, že jazyk hraje zásadní roli jak při tvorbě práva (např. při tvorbě konkrétních zákonů), tak při jeho provádění (např. v tom, jak se jazyk používá v průběhu soudního řízení). Tato kniha seznamuje čtenáře s těmi

Do obchodu
Právne aspekty otvorených údajov - Jozef Andraško,Matúš Mesarčík Právne aspekty otvorených údajov - Jozef Andraško,Matúš Mesarčík

Nové technológie nenávratne pozmenili charakter tradičného spôsobu uplatňovania práva na slobodný prístup k informáciám. S informáciami verejného sektora a jeho špeciálnym druhom, ktorým sú otvorené údaje, vznikajú nové možnosti rozvoja internetových, mobilných a cloudových aplikácií založených na takýchto údajoch. Autori sa preto v publikácii venujú slobodnému prístupu k informáciám, informáciám verejného

Do obchodu
Zákaz diskriminace a rovné zacházení v pracovněprávních vztazích v ČR a ve vybraných zemích EU - Michaela Hájková Zákaz diskriminace a rovné zacházení v pracovněprávních vztazích v ČR a ve vybraných zemích EU - Michaela Hájková

Publikace pojednává o rovném zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích. Přestože se jedná o problematiku významnou, nemá v České republice dlouhou tradici a není ani častým předmětem řešení před českými soudy. Též z tohoto důvodu může být pro tuzemskou legislativu i aplikační praxi zajímavé srovnání, jak se s ní nakládá v jiných členských státech Evropské unie, které mají s jejím

Do obchodu
Poradca č. 4-5 / 2022 - Zákon o verejnom obstarávaní s komentárom Poradca č. 4-5 / 2022 - Zákon o verejnom obstarávaní s komentárom

Prinášame Vám Zákon o verejnom obstarávaní s komentárom po novelách. Na účely zrýchlenia procesu verejného obstarávania sa po novom zavádza úprava procesných ustanovení revíznych postupov, vrátane konania o preskúmaní úkonov pred podpisom zmluvy na základe námietok. Cieľom je skrátenie konania so zachovaním potrebnej úrovne ochrany práv dotknutých subjektov vrátane možnosti súdnej ochrany. Titul obsahuje

Do obchodu
Pokračování 20 případů státního zástupce na okrese - Adéla Rosůlek Pokračování 20 případů státního zástupce na okrese - Adéla Rosůlek

Po 1. díle knihy 20 případů státního zástupce přichází její pokračování – knihy trestních kauz, jaké se běžně řeší na okrese. Najdete zde případy z oblasti obecné i hospodářské trestné činnosti, příklady odklonů v trestním řízení, mé zážitky z jednání o podmíněném propuštění vězňů, vazebních zasedání a mnoho dalšího. V názvu knihy zmiňuji 20 případů, ve skutečnosti jde o 20 kapitol a v knize je kauz

Do obchodu
Kommentár a gyülekezési törvényhez - Hajas Barnabás Kommentár a gyülekezési törvényhez - Hajas Barnabás

A Gytv. kommentárja elemzi és szakaszonként magyarázza a törvényszöveget és a szükséges mértékben ismerteti a gyülekezési joghoz szorosan kapcsolódó más jogszabályokban található rendelkezéseket. A gyülekezési joghoz kapcsolódó joggyakorlat ismertetése során a kommentár nem szorítkozik a publikált bírósági és alkotmánybírósági esetjog bemutatására, hanem az ombudsmani jelentések mellett a rendőrségi

Do obchodu
Magyarázat a kártérítési jogról - Barzó Tímea,Csák Csilla Magyarázat a kártérítési jogról - Barzó Tímea,Csák Csilla

A kötet ismerteti a kártérítési jog Ptk.-beli alapjait, és az egyes ágazati jogszabályokban fellelhető kártérítési jogi tárgyú jogszabályi rendelkezéseket, részletesen kitérve annak bírósági gyakorlatára és az európai kártérítési jogra is.Szerzők: Barta Judit, Barzó Tímea, Csák Csilla, Fazakas Zoltán József, Harsányi Gyöngyi, Jakab Nóra, Juhász Ágnes, Kenderes György, Kriston Edit, Majoros Tünde, Mélypataki

Do obchodu
Alapjogok - Bódi Stefánia (szerk.),Schweitzer Gábor (szerk.) Alapjogok - Bódi Stefánia (szerk.),Schweitzer Gábor (szerk.)

Az emberi jogok eszménye, ahogyan ma ismerjük, döntő mértékben a nyugati civilizációhoz kötődik, amelynek mai képét különböző impulzusok formálták. E szellemi, világnézeti és intézményi összetevők közé tartozik az antik világ görög filozófiai, zsidó vallási és római jogi öröksége, továbbá az egyetemességre törekvő keresztény etika, valamint az ész uralma mellett elkötelezett felvilágosodás és ennek

Do obchodu
Vyznejte se v novém občanském zákoníku - Ševčík Ludvík Vyznejte se v novém občanském zákoníku - Ševčík Ludvík

Občanské právo je nejen o občanovi, ale také pro něj. Nevěříte? V této knize vám autoři – profesionální právníci – předkládají srozumitelnou formou základní oblasti občanského práva, se kterými se můžete každodenně setkávat a které byly změněny novou právní úpravou. Přesvědčí vás, že i tento poměrně komplikovaný obor nemusí být nepochopitelný či prostý humoru. Kromě výkladu a vysvětlení nejběžnějších

Do obchodu
Správa bytového domu. Praktický komentář - Filip Václav Správa bytového domu. Praktický komentář - Filip Václav

Praktický komentář nazvaný Správa bytového domu v sobě ukrývá komentář zákona č. 67/2013 Sb. a komentář nařízení vlády č. 366/2013 Sb., tedy doprovodných právních předpisů k občanskému zákoníku, řešících otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Zákon č. 67/2013 Sb. stanoví, co se rozumí službami, vymezuje věcný rozsah služeb, upravuje postup

Do obchodu
Lidskoprávní mechanismy na úrovni EU a otázky související - Naděžda Šišková Lidskoprávní mechanismy na úrovni EU a otázky související - Naděžda Šišková

Evropská unie na začátku nového tisíciletí uskutečnila na poli lidských práv pozoruhodný pokrok, včetně přijetí prvního závazného katalogu lidských práv evropského unijního standardu. Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost lze mluvit o ochraně lidských práv v rámci několika základních systémů, a dokonce i o dalších nástrojích typu soft-law. Hodnocení uvedených systémů nicméně vyžaduje jejích prozkoumání

Do obchodu
Šíření pravdivých údajů o podnikateli jako nekalá soutěž a/nebo narušení dobré pověsti - Dana Ondrejová Šíření pravdivých údajů o podnikateli jako nekalá soutěž a/nebo narušení dobré pověsti - Dana Ondrejová

Publikace se věnuje otázce šíření pravdivých informací, jež může být za určitých okolností protiprávní. Rozebírá podmínky, za nichž může být takové jednání považováno za nekalou soutěž a/nebo neoprávněný zásah do osobnosti, resp. pověsti právnické osoby. Cílem je upozornit na tyto v praxi spíše opomíjené možnosti postihu a představit ucelený výklad užitečný také pro potřeby praktické argumentace. Za

Do obchodu
Právní a sociální aspekty mediace v České republice - Kolektív autorov Právní a sociální aspekty mediace v České republice - Kolektív autorov

Monografie Právní a sociální aspekty mediace v České republice přináší komplexní základ o tématu mediace jako takovém. Čtenář v knize najde jak obecné informace o vzniku mediace, přes informace o jednotlivých právních úpravách (a jejich změnách) až k systematické statistice výskytů případů použití mediace a jejích výsledků. Kniha je navíc zpracována autory z řad odborníků (akademiky, praktiky – advokáty

Do obchodu
Hledání pravdy v civilním procesu - Viktor Gazda Hledání pravdy v civilním procesu - Viktor Gazda

Monografie Hledání pravdy v civilním procesu je zaměřena na zkoumání možnosti obecného stanovení hodnoty pravdivosti skutkové otázky při aplikaci práva. Zkoumá odraz filosofických koncepcí pravdy v procesu zjišťování skutkového stavu, objasnění povahy ideových cílů skutkových zjištění v podobě principů formální a materiální pravdy a povahu soudcova přesvědčení o pravdivosti skutkových tvrzení a úlohy

Do obchodu
Autorské právo - Petr Šulc,Aleš Bartoš Autorské právo - Petr Šulc,Aleš Bartoš

Jak může autor ochránit svůj text? Jak správně citovat? Jak může škola užívat školní autorské dílo? Jakou podobu mívá ujednání o výši odměny pro autora? Lze text volně upravovat, když je autor zaměstnancem? Je překladatel autorem, respektive spoluautorem? Kniha je určena nejen spisovatelům, ilustrátorům, novinářům, redaktorům, překladatelům, ale i nakladatelům, pracovníkům reklamních agentur či studentům

Do obchodu
Zbrojný preukaz. Odborná spôsobilosť - Jozef Majoroš,Renáta Majorošová Zbrojný preukaz. Odborná spôsobilosť - Jozef Majoroš,Renáta Majorošová

Komplexná príručka pre prípravu žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti pred skúšobnu komisiou policajného útvaru (vrátane skúšobných otázok a znenia príslušnych odpovedí).

Do obchodu
Handbook for Seminars of Private International Law - Peter Lysina,Katarína Burdová,Miroslav Slašťan Handbook for Seminars of Private International Law - Peter Lysina,Katarína Burdová,Miroslav Slašťan

Handbook for Seminars of Private International Law is prepared primarily for students of the Comenius University, Faculty of Law. Its aim is, first of all, to guide students through the various topics taught in the seminars on Private International Law. The authors offer, inter alia, an overview of the basic literature or case law necessary for this subject. In addition, the second part of the handbook

Do obchodu
Lidská práva zprava i zleva Lidská práva zprava i zleva

Lidská práva – měla zaručovat svobodu jednotlivce před zvůlí vlád a korporací. Lidská práva – se stala nástrojem omezování svobody a agresivní zahraniční politiky. Lidská práva – rozebírají v této knize akademici i praktici z různých perspektiv, z pohledu filozofie, práva, ekonomie a politiky. Lidská práva – jsou zde kriticky přehodnocována zprava i zleva

Do obchodu
Nagykommentár a Büntető Törvénykönyvhöz - Karsai Krisztina (szerk.) Nagykommentár a Büntető Törvénykönyvhöz - Karsai Krisztina (szerk.)

A Btk. kommentárja teljeskörűen és mélyrehatóan elemzi a hatályos törvényszöveget, külön is törekedve a tényállási elemek értelmének kifejtésére, az elhatárolási, halmazati kérdések lehetséges megoldására, valamint kitér – elsősorban a büntetőtörvény időbeli hatályának speciális szabályaira figyelemmel – a korábbi joghelyzettel való azonosságok és különbségek feltárására. Ebben a körben külön hangsúlyt

Do obchodu
Produkty

Populárne produkty

SOFIA DIAMONDS zlatý prsteň s diamantmi BE41/05659-W
859,00 €
Uvedená cena je platná k 16.06.2024
PANDORA prsteň Trblietavé nadčasové prianie 192390C01
69,00 €
Uvedená cena je platná k 16.06.2024
Mozaika klobouček krystal 260 ks - autor neuvedený
16,01 €
Uvedená cena je platná k 16.06.2024
Pleteme pro celou rodinu - Neuner Magdalena
8,07 €
Uvedená cena je platná k 16.06.2024
Lance Armstrong - autor neuvedený
12,58 €
Uvedená cena je platná k 16.06.2024
Skleněné reliéfy - Kubíčková Helena
13,06 €
Uvedená cena je platná k 16.06.2024
Láska po arabsky - Patrícia Kiráľová
12,26 €
Uvedená cena je platná k 16.06.2024
Šachové figúrky - Peter May
12,34 €
Uvedená cena je platná k 14.06.2024
Desperate Remedies - Andrew Scull, Penguin Books
17,05 €
Uvedená cena je platná k 16.06.2024
Šimonovy pracovní listy 5 - Marie Pilařová
8,63 €
Uvedená cena je platná k 16.06.2024
Non-fiction - Chuck Palahniuk, Vintage Publishing
10,44 €
Uvedená cena je platná k 16.06.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Wild Abandon (Dunthorne Joe)
12,60 €
Uvedená cena je platná k 16.06.2024
Further Adventures of Sherlock Holmes (Estleman Loren D.)
8,48 €
Uvedená cena je platná k 16.06.2024
Karel I. - Milan Novák
22,42 €
Uvedená cena je platná k 16.06.2024
Squishmallows Triceratops Braedon - autor neuvedený
14,09 €
Uvedená cena je platná k 16.06.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile