thumb image

Pár kroků do křesťanství


11,45 €
 • Na sklade
 • Zľava 4%

Pár kroků do křesťanství je základní kurz určený původně pro druhý stupeň základní školy nebo pro mladší gymnazisty. Obsahuje několik kroků, kterými člověk může vstoupit do oblasti náboženství a později křesťanství.

EAN: 9788074741043

Výrobca: Triáda

Popis produktu

Pár kroků do křesťanství je základní kurz určený původně pro druhý stupeň základní školy nebo pro mladší gymnazisty. Obsahuje několik kroků, kterými člověk může vstoupit do oblasti náboženství a později křesťanství.

Učebnice pre ZŠ - ostatné

Vitajte na našom webe v kategórii Beletria, konkrétne v podkategórii Učebnice pre ZŠ - ostatné. Tieto učebnice sú určené pre žiakov základných škôl a obsahujú učivo z rôznych predmetov, ktoré sa vyučujú vo školskom prostredí. Naša ponuka učebníc je rozmanitá a zacielená na rôzne vekové skupiny žiakov. Ponúkame učebnice z matematiky, slovenského jazyka, prírodovedy, dejepisu, geografie a ďalších predmetov. Učebnice sú vytvorené tak, aby boli pre žiakov zaujímavou a zrozumiteľnou formou, s príkladmi, cvičeniami a rôznymi didaktickými pomôckami. Naše učebnice obsahujú nielen teoretické vysvetlenia, ale aj praktické úlohy, ktoré pomáhajú žiakom lepšie porozumieť a aplikovať dané učivo. Zameriavame sa na to, aby boli učebnice pre žiakov prínosné nielen vo škole, ale aj doma pri samostudiu. Všetky naše učebnice sú vytvorené odbornými autormi so skúsenosťami v pedagogike a s dôrazom na súčasné požiadavky vyučovania. Zároveň dbáme na správne zacielenie na konkrétne vekové kategórie, aby bolo učebné materiály prístupné a pochopiteľné pre žiakov rôznych vekových skupín. Sme presvedčení, že na našom webe nájdete učebnice, ktoré budú spĺňať vaše očakávania a potreby pre výučbu na základnej škole. Učebnice pre ZŠ - ostatné v kategórii Beletria vám pomôžu efektívne a zábavným spôsobom osvojiť si nové vedomosti a zlepšiť sa vo vybraných predmetoch. Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete poradiť pri výbere učebnice, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme nájsť to, čo potrebujete pre úspešné vzdelávanie. Tešíme sa na spoluprácu s vami a želáme vám veľa šťastia pri vzdelávaní!

 • icon
  Jednoduché vrátenie
 • icon
  Kvalitný servis
 • icon
  Originálny produkt
Koľko stojí Pár kroků do křesťanství?
Momentálne je tovar v akcii za cenu 11,45 €
V akej kategórii mám produkt hľadať v eshope?

Hravá Technika 8 učebnica Hravá Technika 8 učebnica

Učebnica Hravá technika 8 ponúka žiakom užitočné vedomosti z oblasti elektrotechniky. Ôsmaci sa oboznámia s princípom fungovania elektrických spotrebičov (zistia, čo ukrýva vnútro žehličky, spoznajú, ako funguje elektrický motor...) a nahliadnu aj do sveta dizajnu či marketingu. V učebnici žiaci nájdu definície základných pojmov, pútavé infografiky a tabuľky pre ľahšie zapamätanie procesov, rôzne zaujímavosti

Do obchodu
Čítajme s porozumením - hráme sa s textami Čítajme s porozumením - hráme sa s textami

Pracovný zošit sa zameriava na oblasť porozumenia čítaných textov. Vedie deti k čítaniu, uvažovaniu nad skladbou vety, postupnosťou deja pri skladaní príbehu a schopnosti vybrať z textu dôležité informácie. Aktivity sú zostavené tak, aby deťom posky tli nielen poučenie, ale aj zábavu a potešenie z tvorivej činnosti. Pri zostavovaní pracovných listov sa autorka inšpirovala inovatívnymi prístupmi a úlohy

Do obchodu
Pohrajme sa s diktátikmi vo štvrtom ročníku ZŠ Pohrajme sa s diktátikmi vo štvrtom ročníku ZŠ

Pohrajme sa s diktátikmi v treťom ročníku ZŠ, pomôcka pre učiteľa i rodiča, pracovný zošit pre žiaka.

Do obchodu
Etická výchova pre 2. ročník základných škôl Etická výchova pre 2. ročník základných škôl

Pracovný zošit Etická výchova pre 2. ročník základných škôl obsahuje komplexný súbor aktivít v súlade s iŠVP pre druhý ročník ZŠ. Je to tematicky aktuálna, veku primerane upravená a veľmi praktická pomôcka pre každého druháka na každú vyučovaciu hodinu.

Do obchodu
Finančná gramotnosť pre I. stupeň základných škôl Finančná gramotnosť pre I. stupeň základných škôl

Pracovný zošit s názvom Finančná gramotnosť pre 1. stupeň základných škôl moderným spôsobom motivuje deti k zodpovednosti, a to nielen v oblasti financií. Výstižné príslovia a nápadité úlohy s využitím rébusov, krížoviek, informačných zdrojov a technológií, diskusií v triede či rozhovorov s rodičmi, ako aj úlohy s uplatnením medzipredmetových vzťahov, deti určite zaujmú. Cvičebnica, ktorú držíte v

Do obchodu
Kompetencia alapú munkafüzet magyar nyelv és irodalomból - Szövegértés - 4. osztály Kompetencia alapú munkafüzet magyar nyelv és irodalomból - Szövegértés - 4. osztály

A sorozat célja az anyanyelvi kompetencia fejlesztése. A kiadvány feladatsora elsősorban a szövegértés fejlesztését segíti, de mivel a szövegértés és a szövegalkotás kapcsolódik egymáshoz, a feladatok egy része a szövegalkotás fejlesztéséhez is kötődik. A munkafüzetet úgy ... Folytatás ›› állították össze, hogy minél változatosabb szövegfajtákhoz kapcsolódjanak a feladatok, így szerepelnek elbeszélő,

Do obchodu
Daj si čas II. - Z histórie spoločnosti Daj si čas II. - Z histórie spoločnosti

POZNÁTE Z TELEVÍZNEHO VYSIELANIA! Jedinečný titul na rozvoj a zdokonaľovanie čitateľskej gramotnosti na 2. stupni ZŠ, ktorého predlohou je zábavno-súťažná relácia RTVS pre deti DAJ SI ČAS. Vychádza ako druhý diel v rámci série DAJ SI ČAS. Prvý diel Daj si čas z histórie vedy a kultúry vyšiel v apríli 2018. Populárno-náučný zábavník s historickou tematikou, ktorý rozvíja a zdokonaľuje čitateľskú gramotnosť

Do obchodu
Geografia pre 7. ročník ZŠ a 2 GOŠ zošit pre učiteľa Geografia pre 7. ročník ZŠ a 2 GOŠ zošit pre učiteľa

Zošit pre učiteľa

Do obchodu
Technika pre 9 ročník ZŠ Technika pre 9 ročník ZŠ

Pracovný zošit Technika pre 9. ročník ZŠ zodpovedajúci obsahovému štandardu pre predmet Technika. Dielo vychádza ako reakcia na rozšírenie časovej dotácie na praktické predmety na druhom stupni základných škôl podľa nového ŠVP pre ZŠ - so zámerom rozvíjať manuálne zručnosti a formovať vzťah aj k nie akademickým povolaniam u detí už na základnej škole. Špecifikom 9. ročníka je téma o bytových inšta

Do obchodu
Finančná gramotnosť pre 1. stupeň základných škôl Finančná gramotnosť pre 1. stupeň základných škôl

Pracovný zošit motivuje deti k zodpovednosti, a to nie len v oblasti financií. Nápadité úlohy s využitím rébusov, krížoviek, práce s PC, zisťovania v teréne, diskusie v triede, rozhovorov v rodine či príbehov zo života deti určite zaujmú. Nechýbajú ani vtipné didaktické hry na praveké a středověké trhovisko, poisťovňa, behavé učenie a pod. s popisom pravidiel. Metodickú příručku Pokyny preučiteľov

Do obchodu
Prírodoveda pre 3. ročník základnej školy Prírodoveda pre 3. ročník základnej školy

Štruktúra pracovného zošita je prehľadná, jednotlivé témy sú zoradené podľa učebnice. Sú v ňom zahrnuté úlohy, pokusy a pozorovania, ktoré žiaci majú v učebnici. Sú spracované tak, aby im pomáhali pri ich realizácii, vyvodení záverov z pozorovaní a formulovaní vlastných zistení. Obsahuje aj ďalšie otázky, úlohy, námety na experimenty, pokusy, pozorovania, bádateľské aktivity, projekty, ktoré pomôžu

Do obchodu
Dobrodružství zahradního architekta Dobrodružství zahradního architekta

Zahrada je téma, které spojuje všechny výukové lekce této publikace. Vhodná je pro mladší žáky 2. stupně k podpoře jejich čtenářské a matematické gramotnosti. Zahrada pojatá jako místo dobrodružství, ale i jako součást mytologie se stane také prostorem, kde je možné vhodnými metodami a činnostmi rozvíjet jazykovou komunikaci a mezilidské porozumění. Matematickou gramotnost pak budou žáci rozvíjet jako

Do obchodu
Zábavný pravopis Zábavný pravopis

Knížka vede děti zábavnou formou k procvičování párových souhlásek (b – p, d – t, ď – ť, h – ch, v – f, z – s, ž – š) a vyjmenovaných slov. Děti řeší veselé doplňovačky na vylučovacím principu buď, anebo. Když správně dosadí hlásku nebo najdou chybu, získají klíč k vyluštění tajenky, projdou bludištěm, dokončí větu, vtip, verš či přísloví. To je motivuje nalézat správná řešení, uvědomit si omyly a

Do obchodu
Hravá vlastiveda 2 Hravá vlastiveda 2

Pracovný zošit Hravá vlastiveda 2 zábavnou formou napomáha cielenému rozvoju funkčnej gramotnosti a komunikatívnych kompetencií žiaka. Vhodne zvolená typológia úloh spolu s atraktívnym dizajnom podporujú motiváciu žiakov k práci a rozíjajú základy kultúrnej, personálnej a interpersonálnej kompetencie. Prostredníctvom pútavých a kreatívnych cvičení sa žiaci naučia objavovať prírodu a ľudské výtvory,

Do obchodu
Diktáty a cvičenia pre 6. a 7. ročník základných škôl Diktáty a cvičenia pre 6. a 7. ročník základných škôl

Knižka je pomôcka na zvládnutie učiva slovenského jazyka v 6. a 7. ročníku poskytuje: nácvik pravopisu, precvičovanie pravopisných javov, rozšírenie slovnej zásoby, zlepšenie vyjadrovacích schopností. Ma časti zvuková rovina jazyka a pravopis - obojaké spoluhlásky a vybrané slová, významová rovina jazyka - slovná zásoba, tvorenie slov, tvarová rovina jazyka - ohybné a neohybné slovné druhy. Obsahuje

Do obchodu
Geografia 6 s nadhľadom - Pracovný zošit Geografia 6 s nadhľadom - Pracovný zošit

Pracovný zošit sa môže použiť ku ktorejkoľvek učebnici geografie aj samostatne. Pokrýva všetko učivo v súlade so Štátnym vzdelávacím programom v primeranom rozsahu a hĺbke a venuje sa aj novým témam. Zameriava sa na prehľad o polohe, povrchu, prírodných pomeroch, obyvateľoch, ale aj vybraných štátoch a zaujímavých fenoménoch Afriky a Ázie. Obsahuje úlohy: • na precvičovane a opakovanie učiva • praktické,

Do obchodu
Písanka 1 Uvolňovací cviky Písanka 1 Uvolňovací cviky

Zamíchej kaši doleva. Zamíchej kaši doprava. Navlékni na šňůrku barevné korálky. Nakresli veliké kapky deště... V tomto pracovním sešitě najdete velké množství zábavných cvičení na uvolnění ruky. Je určen pro děti z prvních tříd, ale i pro šikovné předškoláky.

Do obchodu
Pohyby Zeme a striedanie ročných období - karta Pohyby Zeme a striedanie ročných období - karta

Tématická učebná pomôcka pre predmet geografia.

Do obchodu
Zbierka úloh zo slovenského jazyka Zbierka úloh zo slovenského jazyka

Obľúbená publikácia, ktorá obsahuje všetko, čo potrebuje žiak vedieť pred prijímacími skúškami na strednú školu. Žiakovi ponúka kompletné a prehľadné zhrnutie učiva ZŠ, množstvo cvičení a úloh na overovanie znalostí a diktáty na precvičenie pravopi su. Správnosť zodpovedaných úloh overíte v riešeniach, ktoré sú doplnené v závere publikácie. V kapitole Literatúra nájdete zoznam autorov, ich diel a hlavných

Do obchodu
Vlastivedný atlas Vlastivedný atlas

Odvetvová mapa SR doplnená perovkami a perokresbou o základné textové informácie.

Do obchodu
Produkty

Populárne produkty

Product Images
Doručení zdarma
Hot Diamonds Trblietavý strieborný prsteň Emozioni ER024 52 mm
54,50 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Velitel tankových vojsk wehrmachtu - Vál - Hans von Luck
24,50 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Fretka - Motyčkovi Hana a Vladimír
5,76 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Cyklická žena - Miranda Grayová
14,16 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Swallowtail Summer - autor neuvedený
10,40 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Harry Potter Pensieve Memory Set - autor neuvedený
29,93 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Product Images
Doručení zdarma
Daido Moriyama: Record - Mark Holborn, Daido Moriyama, Thames & Hudson
60,33 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Product Images
Sleva 4%
Zajatcem v Rusku
17,20 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Websterovci 3 - Katarína Kerekesová
9,71 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Čerti nejsou - Zdeněk Svěrák
17,77 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Moje první slova - autor neuvedený
16,45 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Čačky hračky
8,63 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Kniha o klimatu
44,60 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Julka sedí
7,59 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Můj boj 5. Někdy prostě zaprší
23,46 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile