thumb image

Kolaps - Jared Diamond,Zdeněk Urban


Jared Diamond vo svojom bestselleri Osudy ľudských spoločností skúmal, ako a prečo západné civilizácie vyvinuli technológie a spôsoby, ktoré im umožnili ovládnuť väčšinu sveta. Vo voľnom pokračovaní knihy skúma druhú stranu rovnice: Čo spôsobilo, že sa niektoré z veľkých civilizácií minulosti zrútili, a čo sa z ich osudov môžeme naučiť? Prostredníctvom série fascinujúcich historicko-kultúrnych príbehov

EAN: 9788082421982

Výrobca: Premedia

Popis produktu

Jared Diamond vo svojom bestselleri Osudy ľudských spoločností skúmal, ako a prečo západné civilizácie vyvinuli technológie a spôsoby, ktoré im umožnili ovládnuť väčšinu sveta. Vo voľnom pokračovaní knihy skúma druhú stranu rovnice: Čo spôsobilo, že sa niektoré z veľkých civilizácií minulosti zrútili, a čo sa z ich osudov môžeme naučiť? Prostredníctvom série fascinujúcich historicko-kultúrnych príbehov Diamond aj teraz rozvíja komplexnú globálnu tézu. Od polynézskych kultúr na Veľkonočnom ostrove cez prekvitajúce americké civilizácie Anasaziov a Mayov až po kolóniu Vikingov v Grónsku sleduje základný vzorec katastrofy. Poškodenie životného prostredia, zmena klímy, rýchly rast populácie a nerozumné politické rozhodnutia boli faktormi zániku týchto spoločností, ale iné spoločnosti našli riešenia a pretrvali. Podobným problémom čelíme aj dnes a už priniesli katastrofu Rwande a Haiti, hoci Čína a Austrália sa snažia vyrovnať sa s nimi inovatívnymi spôsobmi. Ako dokumentuje kniha, napriek zdanlivo nevyčerpateľnému bohatstvu našej spoločnosti a jej politickej moci sa problémy objavujú aj na miestach, ktoré by mali byť voči nim odolné. Brilantná, poučná a nesmierne pútavá kniha Kolaps je predurčená zaujať miesto jednej zo základných kníh našej doby a nastoliť naliehavú otázku: Ako sa náš svet môže vyhnúť ekologickej samovražde?

Svetové dejiny, dejiny štátov

Vitajte na našej webovej stránke venujúcej sa svetovým dejinám a histórii štátov, špeciálne zameranej na dievčatá. Tu sa dozviete o fascinujúcej histórii civilizácií a udalostí, ktoré formovali náš svet, a to všetko z perspektívy dievčat a žien, ktoré tiež zohrali dôležitú úlohu. Naša stránka sa venuje rôznym obdobiam svetovej histórie, od praveku a staroveku cez stredovek až po moderné dejiny. Nájdete tu zaujímavé informácie o významných civilizáciách, ako napríklad staroveké Egypte, Grécku a Ríme, ale aj o dôležitých dejinných okamihoch, ako je napríklad Francúzska revolúcia, pád Komunistického bloku alebo obdobie druhej svetovej vojny. Naším cieľom je priblížiť dejiny dievčatám a ukázať im, ako veľkú úlohu zohrávali ženy v priebehu celých dejín. Svoje dievčatá inšpirujeme príbehmi odvážnych a silných žien, ktoré bojovali za práva, slobodu a rovnoprávnosť. Na stránke nájdete aj zaujímavé články, kde sa dozviete o významných ženách v histórii, ako napríklad Kleopatre, Jeanne d'Arc, Elizabeth I., Marie Curie či Malala Yousafzai. Tieto príbehy slúžia ako príklady pre dievčatá, aby si uvedomili, že sú schopné dosiahnuť všetko, čo chcú, a že majú právo na rovnaké príležitosti. Ak ste zvedavé na to, ako sa život žien a dievčat menil počas dejín, na našej stránke nájdete tiež časovú osu, ktorá vám ukáže, ako sa menili spoločenské normy a práva žien. Zistíte, že v priebehu času sa postavenie žien zlepšovalo a že každý prínos žien vo svetovej histórii je dôležitý. Veríme, že naša stránka vám poskytne základné vedomosti o svetových dejinách a histórii štátov, ale hlavne, že vás inšpiruje a povzbudí, aby ste boli sebavedomé a odvážne vo svojich snahách. Nech sa stávate neohrozenými vôdčmi, ktoré budú meniť svet a napĺňať svoje sny. Všetko je možné, a to dokonca aj v histórii!

  • icon
    Jednoduché vrátenie
  • icon
    Kvalitný servis
  • icon
    Originálny produkt
Autor Jared Diamond
Autor Zdeněk Urban
SLOVENSKA_POSTA 1,99 €
SLOVENSKA_POSTA_NAPOSTU_DEPOTAPI 1,99 €
EXPRES_KURIER 2,99 €
ZASILKOVNA 2,09 €
Koľko stojí Kolaps - Jared Diamond,Zdeněk Urban?
Momentálne je tovar v akcii za cenu 28,41 €
V akej kategórii mám produkt hľadať v eshope?

Nacistická hrozba - Benjamin Carter Hett Nacistická hrozba - Benjamin Carter Hett

Panoramatické rozprávanie o rokoch predchádzajúcich druhú svetovú vojnu príbeh krízy demokracie, rasových konfliktov a príliš pomalého rozoznávania zla dokáže hlboko zarezonovať aj v našej dobe. Berlín november 1937. Adolf Hitler sa stretáva so svojimi vojenskými veliteľmi, aby im sugestívne podsunul naliehavú potrebu vyvolať výbojnú vojnu smerom do východnej Európy. Führerov grandiózny plán niektorých

Do obchodu
Atlas globalizace - Laurent Carroué Atlas globalizace - Laurent Carroué

Atlas nahlíží na současnou globalizaci i pozice států a oblastí z mnoha úhlů pohledu a vše názorně ukazuje na mapách a v grafech. Snaží se přispět k lepšímu pochopení současného světa. Globalizace ale přináší každý den nové výzvy a problémy. Myslíte, že se dnešní svět vymknul naší kontrole.

Do obchodu
Kisebbségi magyar küldetés Csehszlovákiában - Ildikó Bajcsi Kisebbségi magyar küldetés Csehszlovákiában - Ildikó Bajcsi

A Trianont követően Csehszlovákiába került magyarság önmeghatározásában, valamint az új - immár kisebbségi - helyzet feldolgozásában fontos szerepe volt annak az első értelmiségi nemzedéknek, amelynek tagjai a csehszlovákiai egyetemek cserkészköreiben találtak egymásra, s akiknek egyik legerősebb csoportja 1928-ban Sarló név alatt szerveződött mozgalommá. Ez az 1900-as évek elején született, kisgyerekként

Do obchodu
Rus v období smuty očima švédského špiona - Hana Štěříková Rus v období smuty očima švédského špiona - Hana Štěříková

Kniha českému čtenáři zprostředkovává původní historický pramen Učené a pravdivé vyprávění o některých změnách, jež se v nedávných letech udály v Moskevském velkoknížectví, napsaný švédským vyslancem na moskevském dvoře a poprvé vydaný tiskem ve Stockholmu roku 1608. Autor ve své diplomatické zprávě barvitě líčí politickou krizi v moskevské říši, tragické události smuty a intriky kolem následnictví

Do obchodu
Novodobé ríše - Robert Aldrich Novodobé ríše - Robert Aldrich

Koloniálne ríše vo všetkých svojich podobách boli súčasťou politických máp sveta viac ako päť storočí, od renesancie až do dnešných dní. Kniha zostavená editorom Robertom Aldrichom ponúka trinásť príspevkov zaoberajúcich sa dejinami novovekých impérií, ktoré vybudovali osmanské Turecko, Španielsko, Portugalsko, Holandsko, škandinávske štáty, Veľká Británia, Francúzsko, cárske i sovietske Rusko, Rakúsko-Uhorsko,

Do obchodu
Bludiště seznamů - Umberto Eco Bludiště seznamů - Umberto Eco

Vychází další objemná monografie Umberta Eca, která se tentokrát zabývá fenoménem seznamu. Stejně jako autorovy předchozí formálně koncipované knihy Dějiny krásy a Dějiny ošklivosti se stala po několika týdnech na knižních pultech celosvětovým bestse

Do obchodu
A történelem nagy rejtélyei 2: Az Ótestamentum mítoszai A történelem nagy rejtélyei 2: Az Ótestamentum mítoszai

A Kossuth Kiadó 2014-ben nagy sikerrel jelentette meg A történelem nagy rejtélyei c. sorozat húszkötetes folyamát. Az új, 15 kötetes sorozat gazdagon illusztrált kötetei a történelem újabb talányait veszik górcső alá, jócskán kitágítva az időbeli és térbeli határokat, a dinoszauruszok pusztulásától kezdve a közelmúltban felfedezett exobolygók életlehetőségeiig. Az olvasó megismerkedhet egy-egy történelmi

Do obchodu
Ztráta starých jistot - Kolektív autorov Ztráta starých jistot - Kolektív autorov

Kniha se zaměřuje na převratné společenské a politické změny, které charakterizují nejnovější dějiny Rakouska. Přibližně od druhé poloviny osmdesátých let minulého století se základní pilíře rakouské druhé republiky staly předmětem diskusí, reinterpretací a mnohdy též radikálního zpochybnění. Autoři vykreslují tento proces ztráty starých jistot na příkladech pěti případových studií. Jednotlivé kapitoly

Do obchodu
Děti a dětství - Martin Holý Děti a dětství - Martin Holý

Žili v minulosti pouze malí dospělí? Existovalo vůbec dětství jako svébytná životní etapa? Stala se rodičovská láska, starost o děti nebo výroba hraček až výdobytkem 20. století? Odpovědi na tyto a další otázky přinášejí přední domácí historici, archeologové a památkáři. Dokládají, že dívky a chlapci v českých zemích prožívali dětství podobně jako děti v dnešní době. Rozdíl však spočíval v životních

Do obchodu
Monarchie a lidé slovem i obrazem - Rakousko-Uhersko - Wilhelm J. Wagner Monarchie a lidé slovem i obrazem - Rakousko-Uhersko - Wilhelm J. Wagner

Kniha přibližuje období od roku 1804 do roku 1914, kterému je v dějinách Rakouska-Uherska věnována nezaslouženě malá pozornost. Autor s pomocí neznámých fotografií ze soukromých archivů a dobových map představuje mnohotvárnost habsburské, především městské kultury a každodenní život v Rakousku-Uhersku. Probouzí tím pochopení pro kulturní bohatství podunajské monarchie a problémy jejích obyvatel. S

Do obchodu
Římský člověk a jeho svět - Andrea Giardina Římský člověk a jeho svět - Andrea Giardina

Starověký Řím vždy patřil a bude patřit k těm kapitolám dějin světa, které k sobě poutají největší pozornost – dědictví této tisíc let trvající říše je dodnes živé a nepřehlédnutelné, ať již se jedná o sféru práva, strukturu evropských měst, či oblast vzdělanosti a umění. Je proto naprosto pochopitelné, že svazek ediční řady nakladatelství Laterza, věnovaný římskému období, přitáhl celou plejádu autorských

Do obchodu
A nyitott zárt ország - Róbert Takács A nyitott zárt ország - Róbert Takács

Magyarország – a szovjet blokk nyitott zárt országa – a kötetben vizsgált időszakban, vagyis a Helsinki Záróokmány aláírása és a rendszerváltás között nemcsak intézményei, hanem művészei, tudományos kutatói és állampolgárai révén is részese volt a szovjet blokk és a nyugati világ közötti személyi és információáramlás mind gazdagabb rendszerének. A Churchill fultoni beszéde nyomán elhíresült vasfüggöny

Do obchodu
Revoluce za německé marky - Ivan Kazimour Revoluce za německé marky - Ivan Kazimour

Velká říjnová socialistická revoluce v Rusku nebyla založena na ideálech komunismu, ale na německých penězích. U nás byla až do r. 1989, tedy předlouhých 72 let, prezentována jako „vítězství pracujícího lidu“ a to jak nad carem, tak i nad buržoazií. Přitom šlo pouze o obchod, trochu neobvyklý, hodně špinavý, ale jen obchod. Lidé německého císaře Viléma II. nabídli panu Uljanovovi značnou sumu německých

Do obchodu
Fenomén Dijon - Jiří Hnilica Fenomén Dijon - Jiří Hnilica

Jiří Voskovec, Václav Černý, Čestmír Císař, Zdeněk Troška – čtyři obecně známá jména, jež spojuje francouzská maturita. Tento základní fakt je ale často překryt nejasnosti a snad až mýtem. Kniha Fenomén Dijon chce mýty dekonstruovat a představit první, ucelenou a kritickou historii českých (československých) sekcí na francouzských středních školách, v jejichž rámci studovalo ve Francii do dnešní doby

Do obchodu
Cestovní ruch pod dohledem třetí říše - Ivan Jakubec,Jan Štemberk Cestovní ruch pod dohledem třetí říše - Ivan Jakubec,Jan Štemberk

Cestovní ruch a druhá světová válka, to je na první pohled paradoxní spojení. Historici Ivan Jakubec a Jan Štemberk však revidují zažitou představu, že tehdy nebyla na cestování vhodná doba. Kniha se zaměřuje na protektorát Čechy a Morava, ale autoři se zabývají i oddělenými částmi Československa a zahrnují kontext říše. Jejich mimořádně erudovaná pramenná práce věnuje pozornost státní politice, administrativě,

Do obchodu
Izrael a Palestina, 5. vydání - Marek Čejka Izrael a Palestina, 5. vydání - Marek Čejka

Páté, aktualizované vydání nejznámější české publikace o izraelsko-palestinském konfliktu. Autor přehledně provádí čtenáře jeho historií, osobnostmi, organizacemi a dalšími klíčovými fenomény, ale rovněž vyvrací některé zakořeněné mýty. Kniha je napsána srozumitelným jazykem a je přístupná jak čtenářům, kteří se chtějí zorientovat v jednom z nejdůležitějších konfliktů v regionu Blízkého východu, tak

Do obchodu
Markets and Staples in the Medieval Hungarian Kingdom - Boglárka Weisz Markets and Staples in the Medieval Hungarian Kingdom - Boglárka Weisz

This book discusses medieval markets and depots, places of commercial activity in the Kingdom of Hungary, and their many interactions, and how they developed and changed over time. The system went through many changes as new demands arose over the centuries, but permanence and characteristic feature. In the early Kingdom of Hungary only the king could hold markets, but clerical and secular landowners

Do obchodu
A Short History of Russia - Mark Galeotti A Short History of Russia - Mark Galeotti

Russia is a country with no natural borders, no single ethos, no true central identity. At the crossroads of Europe and Asia, it is everyone\'s \'other\'. And yet it is one of the most powerful nations on earth, a master game-player on the global stage with a rich history of war and peace, poets and revolutionaries. In this essential whistle-stop tour of the world\'s most complex nation, Mark Galeotti

Do obchodu
Uncontrollable Women - Nan Sloane Uncontrollable Women - Nan Sloane

Uncontrollable Women is a history of radical, reformist and revolutionary women between the outbreak of the French Revolution in 1789 and the passing of the Great Reform Act in 1832. Very few of them are well-known today; some were unknown even in their own day. All of them contributed something to the world we now inhabit. At a time when women were supposed to leave politics to men they spoke, wrote,

Do obchodu
Grand Transitions - Václav Grand Transitions - Václav

What makes the modern world work? The answer to this deceptively simple question lies in four \"grand transitions\" of civilization-in populations, agriculture, energy, and economics-which have transformed the way we live. Societies that have undergone all four transitions emerge into an era of radically different population dynamics, food surpluses (and waste), abundant energy use, and expanding economic

Do obchodu
Produkty

Populárne produkty

SOFIA strieborný prsteň so zirkónmi DOZAZA-RZA-ZW
55,00 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Oceľové náušnice - číra hviezda a patinované krídlo
10,00 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Product Images
Zľava 48%
Troli Elegantný pozlátený prsteň so zirkónmi PO/SR08669B 52 mm
14,00 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Co vzrušuje velké holky - Podhorcová Oldřiška
11,58 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Mláďatká - kniha maľovaniek - autor neuvedený
4,66 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Stručné francouzské dějiny - Jeremy Black
22,89 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Chladnokrevně - autor neuvedený
23,47 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Nestřílejte spolužáky - Ladislav Skoumal
11,45 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Brilio Silver Hravý strieborný prívesok so zirkónmi PT20W
13,70 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Herman Miller - autor neuvedený
80,75 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Malt Whiskey - Charles Maclean, Mitchell Beazley
20,89 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
CLUSE dámske hodinky Triomphe Mesh CLCW10402
115,00 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Soft Rock Line 1969-1989 - autor neuvedený
17,53 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
GARMIN smart hodinky - FORERUNNER 265 - svetlo modrá/čierna
499,99 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Otec Ubu ve válce
4,43 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
F.T.M. = Futurismus
12,38 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Zázračný lekár Minet
6,30 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Máme doma feťáka
13,37 €
Uvedená cena je platná k 15.07.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile