Kultúra, umenie

Image
Warhol - Klaus Honnef
9,80 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Andy Warhol je hlavný predstaviteľ popartového hnutia. Ako kreatívny a kritický pozorovateľ americkej spoločnosti dokázal stvárniť aktuálne témy, ako sú spotreba, materializmus, médiá a celebrity. Venoval sa reklame, komiksom, potlači predmetov bežnej spotreby, portrétoval najslávnejšie tváre Hollywoodu, a tým všetkým prispel k radikálnemu prehodnoteniu toho, čo je a čo nie je umelecké dielo. Práve vďaka Warholovi sa plechovka Campbellovej polievky a fľaša Coca-Coly stali objektami s rovnakou umeleckou hodnotou ako predmety na klasických zátišiach.Spolu s tým Warhol radikálne zmenil vnímanie samotného umelca. Svojou slávnou vetou „chcem byť stroj“ dal najavo opovrhnutie voči konceptu autorstva. Pracoval metódami masovej produkcie, mal desiatky asistentov a svoje štúdio rád nazýval fabrikou. Táto kniha prináša pohľad do Warholovho rozsiahleho a pestrofarebného životného diela, ktoré do umenia vnieslo témy ako bývanie, výroba a konzum, a tak úplne prehodnotilo vnímanie „vysokého“ a „nízkeho“ umenia.
Spiace idey / Sleeping ideas 1977/2018 - Annamária Juhásová
24,52 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Spiace idey / Sleeping ideas 1977/2018 - Annamária Juhásová , Rok vydania: 2021, Počet strán: 352, Väzba: brožovaná, Jazyk: slovenský Publikácia Spiace idey – Denníky Otisa Lauberta je prvým zväzkom z pripravovanej knižnej série, prostredníctvom ktorej sa výtvarník Otis Laubert (1946) rozhodol prezentovať svoje doteraz nezverejnené návrhy umeleckých diel. Otis Laubert si už od roku 1965 zaznamenáva svoje nápady do denníkov, aby ich realizoval neskôr. Dodnes si zaznamenal už vyše desaťtisíc výtvarných ideí, avšak fyzicky zrealizované diela, ktorými je známy, predstavujú len malé percento z nich. Väčšina jeho nápadov tak zostáva pred verejnosťou ukrytá. Knižné spracovanie denníkov Otisa Lauberta nám umožňuje objaviť tematickú rozmanitosť a pestrosť výtvarných techník v tvorbe tohto známeho slovenského výtvarníka. Výtvarné nápady prezentované vo forme kresieb sú v knihe doplnené sprievodnými textami od osobností z oblasti kultúry. Autormi textov v prvom zväzku sú Daniela Čarná, Alexander Balogh a Jaro Rihák.
Ormandík - Miroslav Haľák
40,18 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Monografia prináša prvý ucelený obraz o živote a tvorbe Mareka Ormandíka (1968), výrazného predstaviteľa strednej generácie slovenského maliarstva na Slovensku. Výsledkom je výber vyše 400 diel s datovaním od začiatku 90. rokov až po súčasnosť. Reprodukcie Ormandíkových prác uvádza esej Miroslava Haľáka a sprevádzajú ich krátke postrehy ďalších kunsthistorikov. Súčasťou výpravnej publikácie je aj rozsiahly rozhovor o detstve, študentských časoch a filozofii tvorby výtvarníka..
Paper Thin - Roman Bicek - Ľuboš Lehocký
18,15 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Paper Thin - Roman Bicek - Ľuboš Lehocký, Väzba: tvrdá , Počet strán: 104, Jazyk: slovenský, Rok vydania: 2022 Roman Bicek (1981) sa venuje predovšetkým maľbe, kresbe a koláži. Výjavy z každodenného života kombinuje s obrazmi z médií, pri ktorých dochádza k vytrhnutiu z pôvodného kontextu a získavaniu nových súvislostí a naratívu. Jeho umenie komentuje problémy prítomné v našom sociálno-politickom diskurze. Kombinovaním protikladných prvkov, ako napríklad krásy a surovosti alebo remeselnej zručnosti a expresivity, sa snaží divákov zneistiť a vtiahnuť ich do nepreskúmaných teritórií. Jeho cieľom je dialóg bez vnucovania vlastného názoru. Humor a satiru používa na nadviazanie kontaktu s divákom a sprístupnenie tém, ktoré sú často nepríjemné či tabuizované.Roman Bicek (1981) sa venuje predovšetkým maľbe, kresbe a koláži. Výjavy z každodenného života kombinuje s obrazmi z médií, pri ktorých dochádza k vytrhnutiu z pôvodného kontextu a získavaniu nových súvislostí a naratívu. Jeho umenie komentuje problémy prítomné v našom sociálno-politickom diskurze. Kombinovaním protikladných prvkov, ako napríklad krásy a surovosti alebo remeselnej zručnosti a expresivity, sa snaží divákov zneistiť a vtiahnuť ich do nepreskúmaných teritórií. Jeho cieľom je dialóg bez vnucovania vlastného názoru. Humor a satiru používa na nadviazanie kontaktu s divákom a sprístupnenie tém, ktoré sú často nepríjemné či tabuizované. Monografia výtvarníka vychádza v spolupráci s galériou PHOTOPORT.
Paragrafiky - Jiří Slíva
9,80 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Paragrafiky - Jiří Slíva, Rok vydania: 2021, Počet strán: 128, Väzba: tvrdá s prebalom , Jazyk: český, Rozmery: 195 x 195 mm „Tři moci: výkonná moc, zákonodárná moc a soudní moc. Co je moc, to je moc!" Malá ochutnávka aforizmov z novej knihy Jiřího Slívu, výtvarníka a básnika, ktorého preslávil kreslený humor. Autor ilustruje knihy, píše básne, skladá piesne, je tvorcom poštových známok, hrá na gitare... V knihe Paragrafiky sa zamýšľa nad otázkou, či majú právnici väčší zmysel pre humor ako ľudia iných profesií. Dokážu viac žartovať o svojom povolaní a jeho symboloch? Ako odpoveď na tieto otázky vznikla zbierka kresieb, karikatúr a ilustrácií s právnickou tematikou a symbolikou. K obrázkom Jiří Slíva pripísal tri tucty aforizmov. Dekan Právnickej fakulty Karlovej Univerzity Jan Kuklík, profesor dejín práva, v zaujímavom úvode krátko objasnil pôvod a históriu dvoch hlavných právnických symbolov - paragrafu a Spravodlivosti, čiže Justície. „Doufejme, že i když je Justice záměrně slepá a nezáměrně občas i hluchá, smysl pro humor ji neopouští!" píše autor hneď v úvode knihy.
Milan Tittel. Umenie nekúpiš - Art Cannot Be Bought - Aurel Hrabušický
13,56 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Milan Tittel (2. 10. 1966, Litomyšl) je popredný slovenský umelec svojej generácie. Svoju tvorbu predstavoval takmer výlučne v spolupráci s inými výtvarníkmi. Až v posledných rokoch sa výrazne odlíšil od ostatných, aj vďaka sústavnej prezentácii na sociálnych sieťach. Milan Tittel sa stal facebookovým umelcom, vo svojej generácii ojedinelým. V rokoch 1987 - 1993, teda na rozhraní epoch, študoval sochárstvo na VŠVU v Bratislave. Milan Tittel je tiež preformerom a videoumelcom. V poslednom čase najviac pracuje s nájdenými objektmi (môžu to byť aj živé organizmy a ľudské „živé sochy"), prípadne s ich kombináciami. Niektoré diela odkazujú na bizarné neodadaistické zostavy predmetov, ale najzaujímavejšie si pohrávajú s efemérnymi prvkami a hmotami, stelesňujú tak akúsi zenovú meditáciu v materiáli. Milan Tittel (October 10, 1966, Litomyšl) is one of the most prominent Slovak artists of his generation. His artistic talent was diffused, especially within group activities. Milan Tittel is a team player and he presents his work almost exclusively in cooperation with other artists. However, thanks to constant social network exposure, he has recently begun to distinguish himself from others. He has become a facebook artist, a rare accomplishment in his generation. From 1987 to 1993, i.e., the period that spanned two contrasting epochs, he studied sculpture at the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava. Tittel is also a performer and video-artist. Recently he has focused on objet trouvé - found objects (including living organisms and human "living statues") and their combinations. Some works refer to bizarre neo-Dadaistic combinations of objects, but the most interesting ones play with ephemeral elements and masses, thus embodying a kind of Zen meditation.
Maria Bartuszová - Catalogue Raisonné (GB) - Gabriela Garlatyová
71,10 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Maria Bartuszová - Catalogue Raisonné (GB) - Gabriela Garlatyová, Vydavateľ: The Archive of Maria Bartuszová, Väzba: tvrdá , Počet strán: 636, Jazyk: anglický, Rok vydania: 2022 “My breath is a part of the universe pulsating.”Czech-born Slovak sculptor Maria Bartuszová (1936 – 1996) studied at the Ceramics and Porcelain Studio at Prague’s Academy of Arts, Architecture and Design, and spent most of her life in Košice, Slovakia. This Catalogue Raisonné provides a comprehensive overview of her sculpture, her original techniques and methods, and themes and ideas she explored that have remained undiscovered for a long time.A distinctiveness of Maria Bartuszová's approach is her concentration on the intimate experience of art, perceiving the creativity of nature and being connected to the laws of the universe. She used her knowledge of natural sciences, combined with a holistic approach, and her skill of intuitive guidance and the imaginative activity of play, as a conceptual method while experimenting with materials and the technical potential of sculpture. Her morphological thinking sought ideal form and haptic attraction, which encourages the viewer to touching – forging a certain closeness and intimate experience based on physical and mental participation. Maria Bartuszová’s work exudes fascination with life, but also humility towards it, both of which are the driving force behind her creativity.This project has been supported using public funds provided by Slovak Arts Council.
Juraj Gábor. Kresby z pantografu / Pantograph drawing - Juraj Gábor, Ján Kralovič
15,25 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Kniha Kresby z pantografu predstavuje výber nákresov Juraja Gábora k priestorovým realizáciám a výstavným projektom z rokov 2013 - 2016. Kresby boli vytvorené ručne. Charakter architektonických náčrtov sa strieda s prácami zdôrazňujúcimi abstraktné tvaroslovie, ktoré evokuje nemateriálne princípy (atmosféra, svetelnosť, rytmus, gradácia a i.). Vyznenie kresieb spoluvytvára druh papiera – jednotlivé priesvity odhaľujú pred nami nové vizuálne vzťahy.Kresba je pomalým médiom. Vyžaduje čas i sústredenie nielen na strane autora, ale aj diváka/diváčky. Podstatným prvkom tvorby Juraja Gábora je snaha upriamiť našu pozornosť na často zanedbávané detaily a v neposlednom rade porozumieť, ako a na čo sa dívame.
Impatience /Netrpezlivosť/ - Karol Kállay
26,53 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Franz Kafka wrote: The world can be looked upon as good only from where it was created, for only there was it said: it is good, and only from there can it be condemned and destroyed. All these photographs of the land and people were taken for someone to see. They need no explanation. It is not important what I intended my photographs to say. What is important is what those who look at them feel.

Web pre podkategóriu Kultúra, umenie ponúka širokú škálu informácií a poznatkov o rôznych aspektoch a smeroch kultúry a umenia. Jeho cieľom je osvetliť dospelých čitateľov o rozmanitosti a význame týchto oblastí a umožniť im objaviť a hlbšie sa zaujímať o ich rôznorodé prejavy. Na tomto webe návštevníci nájdu články, recenzie a príspevky o rôznych témach kultúry, umenia a súvisiacich oblastí. Publikované články sú písané prístupným a zrozumiteľným spôsobom, aby boli zaujímavé pre všetkých. Odborníci v danej oblasti prispievajú informáciami, ktoré majú podporovať vzdelávanie a rozšírenie vedomostí čitateľov. Hlavným cieľom tejto podkategórie je poskytnúť širokému publiku náučnú literatúru, ktorá je prístupná a zároveň ponúka hĺbkové poznatky v oblasti kultúry a umenia. Návštevníci webu sa môžu dozvedieť o histórii umenia, vývoji kultúry a jej vplyve na spoločnosť. Témy zahŕňajú napríklad maliarstvo, sochárstvo, literatúru, hudbu, film a divadlo. Okrem toho, web poskytuje informácie o súčasných tendenciách v kultúre a umení, recenzie kníh, filmov a umeleckých výstav a tiež informuje o aktuálnych udalostiach a výstavách, ktoré majú záujemcovia návštevníci navštíviť. Webová stránka obsahuje tiež sekciu "Rady a tipy", kde návštevníci môžu nájsť odporúčania pre čítanie, pozeranie a počúvanie rôznych umeleckých diel a kultúrnych zážitkov. Táto sekcia pomáha čitateľom objavovať nové umelecké diela, ktoré by ich mohli zaujať a oceniť. Stránka je prehľadná, s jednoduchou navigáciou a moderným dizajnom, ktorý reflektuje estetiku a duch kultúry a umenia. Je prispôsobená pre mobilné zariadenia, čo umožňuje prístup k obsahu kedykoľvek a kdekoľvek. Web pre podkategóriu Kultúra, umenie je zdrojom poznatkov o kultúre a umení pre dospelých, ktorí sa chcú pohĺbiť do tejto oblasti a objavovať jej bohatstvo a vplyv na spoločnosť. Poskytuje prístupný a zaujímavý spôsob, ako sa vzdelávať a rozširovať vedomosti o kultúre a umení.

Image
Kategórie

Prechádzať podľa kategórie

Produkty

Populárne produkty

Prsteň zo striebra 925, zirkónové vlnky - Veľkosť: 44 mm
22,00 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Na vlnách neznáma - Isaac Vega
103,59 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Staroindické báje - autor neuvedený
10,39 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Saláty - 50 snadných receptů - Barilla Academia
11,84 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Allez Grammar & Skills Workbook 1 (8 Pack) (Black Liz)
69,76 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Hidden Teacher (Hollindale Peter)
11,24 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Dennis Nilsen (Coffey Russ)
9,20 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Not Your Sidekick (Lee C. B.)
19,96 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Horrocks, The General Who Led from the Front (Warner Philip)
13,36 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Songs of Something Else: Selected Poems of Gunnar Ekelof
66,32 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Opička na gumě - Eva Střihavková
13,29 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Žena z roku 1899 - Milan Krčmář
10,25 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Jozef Bubak Monografia - Jozef Bubák
160,55 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
The Little Prince - Antoine de Saint-Exupéry
17,58 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Casio G-SHOCK GA-700HD-8AER (607)
109,00 €
Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile