Kresťanstvo a judaizmus

Image
Dynamický prvek v církvi
8,94 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Dynamickým prvkom myslí autor slobodu v protikladoch, ktoré nepotláčame, ale učíme sa v nich čítať hlbšie významy. Aby sme dokázali čítať imperatívy Ducha, ktorý pôsobí v živote človeka paradoxne.
Události víry
8,61 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Volné pokračování v duchu předchozí knížky Události ze života víry zahrnuje často vyslovované dotazy: církev a majetek, křesťan a stávky, zda se smí užívat homeopatie, mentalita politické levice a pravice, vychýlená zbožnost, praxe přijetí svátostí, povzbuzení ve víře apod. Také je tu řeč o těch, kteří se domnívají, že vedou dialog se společností tím, že dávají věřícím "klackem po hlavě".
Poimenika
19,43 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Publikace je společným dílem autorů a autorek z akademického prostředí i praxe. Poimeniku představuje jako teologickou reflexi pastorační služby církví lidem v současné pluralitní společnosti.
Katechizmus duchovného života
15,20 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Katechizmus duchovného života je novodobá učebnica náboženského života. K jej napísaniu viedli kardinála Roberta Saraha mnohé negatívne skutočnosti: potláčanie Boha v postmodernej spoločnosti, kríza základných ľudských morálnych hodnôt a jej odraz v spoločnosti i Cirkvi, spochybňovanie pravdy zjavenej Bohom, strata pravého zmyslu liturgie, či strata kňazskej identity.
Božia svätosť
11,31 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
R. C. Sproul prístupnou a zároveň teologicky a filozoficky zodpovednou formou preberá jednu z najdôležitejších a najnáročnejších tém kresťanskej viery. Čitateľ sa tu stretne s viacerými „politicky nekorektnými“ myšlienkami, ktoré odkrývajú realitu postavenia človeka pred Bohom.
Katolícke noviny na úvrati
11,31 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Publikácia Katolícke noviny na úvrati ponúka čitateľom pohľad tých, čo stáli pri tvorbe najstaršieho slovenského katolíckeho periodika v hektických časoch prvého desaťročia plnej náboženskej slobody v našich podmienkach. Po štyridsiatich rokoch, počas ktorých s týmto týždenníkom manipulovala komunistická moc, nebolo jednoduché pustiť sa do jeho obrodenia, ale ani do revitalizácie slovenského katolíckeho novinárstva a katolíckeho ducha v našej spoločnosti.
Dějiny jezuitské spirituality
22,71 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Podrobné a systematické pojednání o duchovních proudech, osobnostech a literárních dílech jezuitů napříč staletími: od počátku až po autorovu současnost (zemřel v roce 1942). Základní dílo pro pochopení jezuitské mentality a charizmatu řádu.
O Bohu a pelikánech
17,96 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Kniha O Bohu a pelikánech se v českém prostředí objevuje po více než třiceti letech od jejího původního vydání coby vlaštovka environmentální a feministické teologie. Její výchozí perspektivou je postoj úcty, soucitu a péče, které se nevztahují jen na svět lidský, ale zásadně se týkají i mimolidského stvoření.
Kázne zo septembra 1948
7,51 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
DOLINDO RUOTOLO, zbožný neapolský kňaz, učí, že bolesť je cesta, ktorá nás spája s Bohom, a že svoje utrpenia máme kontemplovať „vo svetle najsvätejších a najplodnejších bolestí, ktoré prežívala Mária“. Nech je tento vzácny súbor duchovného učenia vzpruhou odvážne a odovzdane čeliť nevyhnutným utrpeniam života v spoločnosti tej, ktorá nás nikdy neopúšťa a ktorá berie na seba všetky naše bolesti, aby spolu so svojím Synom platila za nás výkupné ako Zvláštna Spolupracovníčka na diele vykúpenia.
Spoločenské zviera
24,15 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
„Koľko kníh už bolo napísaných o úspechu! Obvykle však neprenikajú pod povrch skutočných tajomstiev života. Toto rozprávanie chce byť hlbšie.
Mariánske zjavenia modernej doby
11,54 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Kniha ponúka pohľad na najvýznamnejšie zjavenia Panny Márie od 19. storočia po súčasnosť, najmä ich spoločensko-náboženský kontext a posolstvá do našich čias. Jej ambíciou je, aby sa stala pre záujemcu o túto problematiku zdrojom základných informácií, po ktorom siahne, keď si bude chcieť prehĺbiť svoje vedomosti alebo si upevniť vlastnú mariánsku úctu.
Putování se svatým Dominikem
5,41 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Jedním z vynikajících učitelů duchovního života je bezesporu svatý Dominik. Nezanechal nám sice žádnou propracovanou nauku, ale může nás inspirovat příkladem svého života, jak nám ho zprostředkovali jeho současníci, které hluboce ovlivnil.
Kniha svátků
13,04 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Kniha svátků (Sefer hachagim) provede čtenáře, děti a spolu s nimi jejich rodiče či pedagogy, tradicemi a významem jednotlivých židovských svátků. Ilustrace tvoří nedílnou součást knihy a poměrně podrobný text doplňují, odlehčují, a přitom nezlehčují.
Girolamo Savonarola
12,46 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Renesanční Florencie obohatila kulturní dějiny Evropy opravdu štědře. Byla ale také dějištěm velkých politických a duchovních střetů.
Mistr Jan Hus. Z Boží vůle reformátor a mučedník
7,98 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Tato útlá kniha nabízí čtenáři příležitost setkat se hned se dvěma mimořádnými postavami duchovních dějin českého národa: Jan Karafiát (1846–1929) nám v ní představuje Jana Husa (†1415). Na rozdíl od hrdiny, kterého si bez zaváhání spojíme se zásadními událostmi v dějinách křesťanského myšlení, autora zná většina z nás hlavně jako pohádkáře, autora Broučků, „českého Andersena“. On sám se však takto nevnímal. Své životní poslání spatřoval ve službě reformovaného teologa a kazatele.
Česká a slovenská religiozita po rozpadu společného státu
10,41 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Kniha analyzuje disparátní vývoj náboženství, církví a religiozity v České a Slovenské republice po rozpadu společného státu. Zatímco česká společnost je jednou z nejsekularizovanějších společností světa, na Slovensku náboženství už tradičně hraje významnou úlohu ve veřejném prostoru.
The Joy of Gospel in Slovakia II
9,49 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Kniha nadväzuje na zborník textov, ktorý vyšiel v roku 2015. Titul knihy opäť odkazuje na programový dokument pápeža Františka Evangelii gaudium (Radosť evanjelia). Autori pokračujú v analýze situácie katolíckej cirkvi na Slovensku, pričom domáce pomery dávajú do súvislosti s problémovými oblasťami súčasnej kultúry a cirkvi vo svete a zdôrazňujú Františkov reformný program.
Myšlienky svätého Charbela
3,14 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Knižočka obsahuje stručný životopis pátra Charbela a úryvky z jeho príhovorov. Z textov je zrejmá duchovná hĺbka tohto svätca, jeho pokora a nevýslovná láska k Bohu a k ľuďom.
Konkláve
11,48 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Volbu papeže, Kristova zástupce a následovníka apoštola Petra na jeho stolci, provázely v dějinách mnohé problémy. Jak zajistit, aby se na tento akt volitelé v klidu soustředili, jednali podle nejlepšího svědomí, pokud možno bez průtahů, aby se nerozutekli, kde je to pravé místo, kam neproniknou intriky a vlivy představitelů světské moci?
Novéna vděčnosti ke Stvořiteli nebe a země podle Tomáše Špidlíka
1,48 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Vybrané texty z diela kardinála Tomáša Špidlíka (1919-2010). Vo svojej tvorbe sa zameriaval na teológiu kresťanského Východu. Mnohí oceňujú hĺbku jeho bádania, jeho porozumenie histórii i súčasnosti, schopnosť urobiť dávne myšlienky inšpiratívnymi pre súčasnosť.
Důvěrně s Ježíšem
7,79 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Dnes již klasická kniha známého autora nenechá nikoho chladným. Oslovující je už forma - jako by k člověku promlouval sám Ježíš.
Psallite sapienter
8,08 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Spájať dôležitosť stvorenia či Ježišovo dielo spásy, ktoré vykonal na kríži, s posvätnou hudbou, sa zdá na prvý pohľad veľmi odvážne. Jeden z najväčších súčasných teológov a emeritný pápež Benedikt XVI. vo svojom diele vysvetľuje, ako treba chápať posvätnú hudbu, pričom ju dáva do súvisu s udalosťami dejín spásy.
Sedmero bolestí víry
4,43 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
„Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se!“ (Flp 4,4) Není snad křesťana neznalého tohoto apoštolského povzbuzení. Ovšem zrovna tak neexistuje věřící, jehož život by byl jen růžencem nekonečných radostí.
Svätci milosrdenstva
3,01 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Učme sa od svätých, „pre ktorých sa milosrdenstvo stalo životným poslaním“. Čo prináša titul Svätí v milosrdenstve? Rozpráva o tom, ako 27 svätých, blahoslavených, ctihodných a iných svätých ľudí vydalo svedectvo o viere nielen prostredníctvom skutkov milosrdenstva, ale aj životom v Božom milosrdenstve.
Hus drží klíč
3,36 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Základní text této knihy tvoří přednášky přednesené na sejití československých obchodních představitelů, zúčastněných v létě 1992 na kooperativním vzdělávacím programu na Covenant College. V době, kdy se tyto přednášky konaly, byli Češi a Slováci na počátku politického oddělování, které bylo mezitím dovršeno.
Fórum pastorálních teologů X. Tajemství eucharistie: Pascha, oběť, iniciace a sp
14,43 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Podle papeže Františka se v eucharistii křižují dvě osy, po kterých putuje víra. První je osa dějin, kde eucharistie zpřítomňuje mystérium.
Šabat
11,64 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Kniha zachytáva plynulý prúd priebehu židovského sviatku Šabat a pomáha tak čitateľovi porozumieť jeho významu.
Teologie a kultura. Od snu k realitě suchých dní (esej)
7,71 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Čo je za slovami teológia a kultúra a ako im rozumieť?
O zákonech v Teologické sumě
7,22 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Pojednání o zákonech v Teologické sumě (STh I-II, q. 90–97) patří k základním pramenům západního etického myšlení. Nabízí odpovědi minimálně na dvě důležité otázky.
Křesťanství a jóga
11,48 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Kniha približuje základné kresťanské princípy s použitím biblických i mimobiblických textov a porovnáva ich s učením jógy.
Denníček. Božie milosrdenstvo v mojej duši
13,21 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Svätá sestra Maria Faustína Kowalska je dnes známa na celom svete ako apoštolka Božieho milosrdenstva. Teológovia ju zaraďujú medzi významných mystikov Cirkvi.
Dynamika křesťanské tradice
6,64 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Tato studie se věnuje dynamice křesťanské tradice v perspektivě humanitních a společenských věd. S využitím Gadamerovy filosofické hermeneutiky, Lotmanovy a Uspenského kulturní a historické sémiotiky a Luhmannovy systemické teorie navrhuje autor tři modely, které umožňují lépe pochopit pohyb a proměny křesťanské tradice a aktivně se účastnit na jejím dnešním utváření.

Image
Kategórie

Prechádzať podľa kategórie

Produkty

Populárne produkty

W-TEC Clauer červená
4,30 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
SOFIA strieborný prsteň so zirkónmi AEAR4689Z/R
25,00 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Pieskované náušnice z ocele zlatej farby, šikmé okraje
4,00 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Ňuňuškovia - Skvelá prespávačka - 0
10,44 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Bylinkár - Latečková Miriam
14,01 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Mať či byť? - Erich Fromm
12,26 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Útok titánů 15 - Hadžime Isajama
10,22 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
NELSON COMP RES ASSESS BK1 Y34P45 (Wren Wendy)
47,76 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Rescuers (Sharp Margery)
8,36 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
TWENTIETH CENTURY REPERTOIRE (BROWN CHRISTINE(ED))
10,96 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Gunfight at Nameless Village (Adam Smith Chris)
17,88 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
AQA GCSE English Language for Post-16 (Heathcote Jo)
24,40 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Bee Time - Lessons from the Hive (Winston Mark L.)
20,56 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Handbook for Catholic Preaching (Foley Edward Capuchin)
21,40 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Nicsak, ott egy mopsz! Találd meg mind! - Nicola Andersonová
8,58 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Vraní oko - Michaela Klevisová
18,52 €
Uvedená cena je platná k 22.06.2024
Zero Fail - Carol Leonnig
23,28 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile