Biológia

Image
Chcete se dostat na lékařskou fakultu? 4. díl - Biologie, fyzika, chemie
13,37 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Kniha je jedinečnou pomůckou určenou uchazečům o studium na lékařských, veterinárních, farmaceutických, zdravotně sociálních, elektrotechnických, technických, strojních, stavebních fakultách, fakultách zdravotnických studií obsahuje 750 testových otázek z minulých přijímacích zkoušek s řešením, a to z biologie, fyzika a chemie, určeno: lékařské fakulty UK v Praze, Plzni a Hradci Králové, Lékařská fakulta MU v Brně, Lékařská fakulta a Fakulta zdravotnických studií UP v Olomouci, Lékařská fakulta v Ostravě, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Zdravotně sociální fakulta JČU v Českých Budějovicích, Fakulta zdravotnických studií ZČU v Plzni, Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Ústav zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem, Ústav zdravotnických studií TUL, Fakulta výrobních technologií UJEP v Ústí nad |Labem, Elektrotechnická fakulta ZČU v Plzni, Technická fakulta ČZU v Praze, Elektrotechnická, Strojní a Stavební fakulta ČVUT v Praze a další vysoké školy. Publikaci je vhodné zkombinovat s vysvětlením problematiky v 1. - 3. díle.
Biologie člověka pro učitele
17,38 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Nové vydání úspěšné učebnice Biologie člověka pro učitele. Autorka se postupně věnuje základům anatomie a fyziologie člověka, základům lidské genetiky, ontogenetickému vývoji a charakterizuje jednotlivá věková období.
Jak to chodí u opic
17,96 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
V knize Jak to chodí u opic evoluční biolog Jan Zrzavý a tropický ekolog Vojtěch Novotný laskavě komentují, vysvětlují a leckdy i trochu znevažují novinky i věčné pravdy ve společnosti a vědě od Česka po Tichomoří. Najdeme zde tančícího prezidenta či chválu předsudků, dozvíme se, jak kouzlení škodí zdraví nebo co je to pošuk index.
Philometrid nematodes parasitic in fishes
40,34 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Hlístice čeledi Philometridae představují jednu z nejvýznamnějších skupin rybích parazitů. Tato kniha je dosud první monografií pojednávající o těchto parazitech, umožňující jejich druhovou identifikaci.
Na krídlach
25,56 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Snívalo sa vám niekedy, že lietate? Predstavovali ste si, aké by to bolo, keby ste boli vtákom a mohli plachtiť po oblohe či sa na krídlach strmhlav vrhnúť k zemi?
Cítí, tedy je
17,88 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Andreas Weber v této průkopnické práci ukazuje, že živé bytosti nejsou pouhé biologické stroje, ale stejně jako lidé jsou živými, tvůrčími subjekty poháněné smyslem a výrazem. Navrhuje nový přístup - "poetickou ekologii" -, která náš druh úzce spojuje s každou bytostí a je základem celé škály lidských zkušeností.
Gregor Johann Mendel
13,53 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Trojjazyčná kniha mapuje cesty k analýze genomu Gregora Johanna Mendela, která se uskutečnila u příležitosti 200. výročí narození tohoto významného vědce. Popisuje vyzdvižení jeho ostatků z augustiniánské hrobky na Ústředním hřbitově v Brně a jejich vědecké zkoumání i hledání stop Mendelovy DNA na jeho osobních věcech uchovaných v Augustiniánském opatství na Starém Brně.
Lahoda
17,96 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Čtivá historie chuti a čichu. Touha po lahodných chutích ovlivnila běh lidských dějin.
Biológia presvedčenia
10,66 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Táto kniha je prelomovým dielom v oblasti tzv. novej biológie. Predstavuje nádejnú syntézu najmodernejšieho a najlepšieho výskumu v oblasti bunkovej biológie a kvantovej fyziky.
Stručné dějiny každého z nás
21,57 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Z této knihy se dozvíme, co všechno už dnes dokážeme vyčíst ze struktury lidských genomů. Jde o podstatu nás samých, o naše předky, o celý náš minulý vývoj a o naši budoucnost – vlastně především o tu.
Radosť z pozorovania hmyzu
19,30 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Takmer 800 plnofarebných snímok hmyzu (so slovenským i latinským odborným názvoslovím) ilustrujezážitky, pocity a vnemy uznávaného fotografa prírody v plnofarebnej monografii. Čitateľa potešia veľké, často celostranné snímky motýľov, vážok, chrobákov, múch, včiel, čmeliakov, ôs a ďalšieho hmyzu, ktorými prekypujú stránky publikácie.
Superjednoduchá biológia
23,66 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Pripraviť sa na skúšky, písomné testy, alebo len získať dokonalý prehľad v biológii nikdy nebolo jednoduchšie! V tejto podrobnej, bohato ilustrovanej príručke nájdete naozaj všetko: od enzýmov po ekosystémy, od hormónov po genóm, od evolúcie po ekológiu, cez vyvážené stravovanie až po monoklonálne protilátky. Superjednoduchá BIOLÓGIA obsahuje všetky dôležité témy učebných osnov pre žiakov 2. stupňa základných škôl, ako aj pre študentov stredných škôl a gymnázií.
Rozchod s bohem
13,37 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
V tomto svižném uvedení do moderního ateismu nám jeden z nejvýznamnějších vědců dneška vysvětluje, proč bychom neměli věřit v boha. Argumenty, které rozvíjel ve své dosavadní práci, představuje ve své nejnovější knize stručně, přehledně a působivě, se zřetelem na čtenáře, kteří nejsou zběhlí v soudobé evoluční biologii.
Konec stárnutí
20,32 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Stáří je přirozené a neodvratitelné, říkali. Musíme se s tím smířit, říkali.
Evoluce3
15,83 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Monografie přístupnou formou pojednává o několika zásadních otázkách moderní evoluční biologie. Soustředí se zejména na problematiku evolvability a dokládá, že evoluci podléhá i samotná schopnost se vyvíjet.
Co je život?
17,47 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Přestože nemůžeme vyloučit, že se život v nějaké primitivní podobě nachází i jinde ve sluneční soustavě, pouze na Zemi se jedná o fenomén takřka všudypřítomný. V nejrůznějších formách jej najdeme na souši i v oceánech, ve vzduchu i pod zemí, v termálních pramenech i na vrcholcích hor.
Výraz emocí u člověka a u zvířat
26,03 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Kniha vydaná v roce 1872 představuje nejmladší z trojice hlavních Darwinových děl o evoluční teorii. Důraz je kladen na univerzální povahu výrazu emocí, což se projevuje podobnostmi mezi různými etniky i mezi zvířaty a lidmi.
Mýtus evoluce aneb geny křičí: "Jémine, mýlíte se, Darwine"
8,61 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Rok 2000 byl svědkem pozoruhodné skutečnosti. Poprvé v lidských dějinách vstoupil člověk do nového století znaje svůj vlastní genom, se všemi souvislostmi tohoto revolučního úspěchu.
Gen. O dědičnosti v našich osudech (tvrdá väzba)
26,81 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Nakladatelství Munipress věnuje oslavám 100. výročí založení Masarykovy univerzity české vydání mimořádné a oceňované knihy o historii genu – jednotce dědičnosti a biologické informace. Kniha poprvé v úplnosti popisuje zrození a rozvoj vědní disciplíny vzniklé na základě objevů Gregora Mendela a významně se dotýká „živé“ současnosti.
Vnímavá zeleň
12,05 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Jsou rostliny inteligentní bytosti? Dokážou mezi sebou komunikovat a řešit problémy?
Tajná síť přírody
16,56 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Příroda je plná překvapení: listnaté stromy působí na rotaci Země, jeřábi sabotují výrobu šunky ve Španělsku a jehličnaté lesy umí přivolat déšť. Autor bestsellerů Peter Wohlleben nám umožňuje ponořit se do neprobádaného světa a popisuje úchvatnou souhru světa rostlin a zvířat: jak se vzájemně podmiňují?
Evoluční tápání
16,73 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Kniha je jedním z pokusů o zodpovězení otázek Co je život? a Jak život vznikal? Autor s použitím hraničního oboru biosémiotiky nasvěcuje odpovědi z oblastí nauk přírodních i humanitních a pokouší se o jejich sjednocení.
Rozmnožování z pohledu evoluce
11,40 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Kniha popularizačním způsobem shrnuje nové poznatky o rozmnožování organismů, především živočichů a rostlin. Hlavním cílem je vysvětlit srozumitelnou formou obecné evoluční principy, které se při rozmnožování uplatňují, a seznámit čtenáře s moderními vědeckými teoriemi v tomto oboru.
Zavlažovanie poľných plodín, zeleniny a ovocných sadov
19,30 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Autorský kolektív zostavený zo špičkových odborníkov v oblasti klimatológie, hydrológie, vodného hospodárstva, pôdohospodárstva, krajinného inžinierstva a technických vied pôsobiacich na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, Matematicko-fyzikálnej fakulte a Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského, Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, Hydrologickom ústave SAV a Výskumnom ústave vodného hospodárstva v Bratislave zostavil a pripravil jedinečnú monografickú prácu zameranú na problematiku zavlažovania poľných plodín, ovocných sadov a zeleninových plantáží s osobitným zreteľom na najmodernejšie technické riešenia šetriace vodu a energiu. Monografia prináša najnovšie vedecké poznatky z oblasti technického riešenia dodávky vody, využívania vodných zdrojov v krajine a trvalo udržateľnej poľnohospodárskej produkcie s ohľadom na vývoj klimatických zmien, ponúka základné teoretické východiská adaptačných opatrení pri klimatických zmenách v poľnohospodársky využívanej krajine.
Ryzce v lese, v kuchyni a s léčivými účinky
17,96 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Pokud si chcete pochutnat na vynikajících lahůdkách z ryzců, držíte v ruce správnou knihu. Naučí vás poznávat jedlé a také léčivé druhy ryzců, které u nás můžete v průběhu houbařské sezony najít.
Umwelt - koncepce žitého světa Jakoba von Uexkülla
8,94 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Předkládaný sborník je věnován dílu Jakoba von Uexkülla,filosofujícího biologa z počátku 20. století, jednoho ze zakladatelů biosémiotiky a předchůdců etologie. Sborník poprvé přináší českým čtenářům původní Uexküllovo dílo, a to díky překladu jeho Nauky o významu (Bedeutungslehre), kde Uexküll vysvětluje svůjpojem žitého světa (Umwelt). Tento významný Uexküllův text je doplněn řadou komentářů současných českých autorů, kteří Uexküllovo dílo reflektují z perspektivy filosofické, biologické či politické, popřípadě ho využívají jako inspiraci k vlastnímu zamyšlení.
Vnútorné oko
6,28 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Vnútorné oko je prepracovanou verziou súboru televíznych prednášok o evolúcii sociálnej inteligencie, ktoré Nicholas Humphrey predniesol roku 1986 v televízii BBC. Ústrednou témou knihy je problém vedomia a jeho úlohy v sociálnom živote.
Základy evoluční teorie
6,76 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Kniha má charakter'základov'a elementárneho úvodu do témy o priebehu a mechanizmoch evolúcie.
Tělo je věda. Základní poznatky z biologie člověka
8,61 €
Uvedená cena je platná k 10.07.2024
Cvičebnice ' Tělo je věda - základní poznatky z biologie člověka' je určena pro děti staršího školního věku, kde si zábavnou formou osvojí základní vědomosti o stavbě lidského těla , funkci jednotlivých orgánů a upevní si pojmy z anatomické terminologie. Stručné učební texty jsou rozděleny do jednotlivých tématických celků, které obsahují názorné barevné ilustrace orgánových soustav s popisky, na které navazují písemné testy a doplňovačky s tajenkou.
Speciální bryologie I. Marchantiophyta, Anthocerotophyta
8,20 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Marchantiophyta, Anthocerotophyta.
Speciální bryologie II/2. Bryophyta (2. část)
4,67 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Kniha obsahovo i koncepčne nadväzuje na predchádzajúci diel Špeciálnej biológieI.
Jsme inteligentní roboti?
2,13 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Autor zdůvodňuje svůj názor, že život a člověk jsou robotové systémy. Taktéž duševní činnost lidí je robotový automechanismus.

Vitajte v sekcii Biológia, kde sa venujeme štúdiu života a živých organizmov. Tu sa dozviete o fascinujúcich procesoch v bunkách, genetike, evolúcii, ekológii a mnohých ďalších biologických javoch. Rozoberáme vplyv životného prostredia na rast rastlín a zvierat, výskum genetických mutácií či adaptácií organizmov na zmeny v ich prostredí. Objavte s nami rozmanitosť života na Zemi a získajte ucelený pohľad na túto kľúčovú vednú disciplínu. Buďte s nami zároveň súčasťou vzrušujúceho sveta biológie!

Image
Produkty

Populárne produkty

PANDORA prsteň Žiarivé vlny 192539C01
39,00 €
Uvedená cena je platná k 11.07.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Morellato Jemné dámske náušnice s kubickými zirkónmi Colori SAVY17
89,60 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Bentime Dámské analogové hodinky 006-9MB-13111B
45,60 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Naša príroda hravo - autor neuvedený
3,99 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
První tři dny na onom světě - Hans Stolp
18,18 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
The Windsor Knot - Bennett SJ
15,10 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Posvátná ekonomie - Charles Eisenstein
20,80 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Klérofašisti - Miloslav Szabó
12,30 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Food Rules - Michael Pollan, Penguin Books Ltd
6,60 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Robin - Dave Itzkoff, Sidgwick & Jackson
21,80 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Diář Azure 2024 - autor neuvedený
26,03 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Product Images
Zľava 32%
Brilio Silver Originálny pozlátený prsteň so zirkónmi RI069Y 54 mm
9,30 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Veselá angličtina - autor neuvedený
4,28 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Čakrová liečba
18,91 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Nová maturita z angličtiny. Základná úroveň B1 + 2 CD
14,16 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile